panduan pengisian skt.ppt

Upload: nur-jalil

Post on 07-Mar-2016

42 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  1/16

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  2/16

  2Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  1. Di laman utama HRMIS, klik pada

  PENGURUSAN PRESTASI

  2. Klik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASI3. Klik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNAN

  4. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

  5. Klik menu PEGAWAI YANG DINILAI6. Klik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

  MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  3/16

  3Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  >

  >

  MOHD. RIDZUWAN BIN WARI

  >

  >

  >

  >

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  4/16

  4Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  >

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  5/16

  5Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD

  *un+i Salinadala-

  untuk ! men/alin

  SK' 0a+i ta-une0elumn/a, ika ada.

  *un+i At!an SKT

  adala- untuk !men/uun emula

  emua SK' /an+ tela-

  ditam0a- atau dialin.

  .

  3. Klik Ta"#a$

  A%ti&iti/P!'()%.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  6/16

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  7/16

  7Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  6. Klik 0utan+Y)+ika pati

  untuk men/impan. Kemudian

  papa mee B)!(a,a

  -i+i"*an. Dan klik 0utan+OK.

  5. Klik 0utan+ Ta"#a$, ika pati

  untuk menam0a- Petunuk

  Petai.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  8/16

  8Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  *un+i Salin -a!i SKTPYDadala- untuk PPP

  men/alin SK' PYD 0a+i

  ta-un tee0ut, ika SK'

  PYD tela- dia-kan le-

  PPP. *un+i ini -an/a

  dipapakan emaa PPP

  0au meuudkan SK'.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  9/16

  9Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  . Klik Ta"#a$ A%ti&iti/P!'()%, ika

  in+in menam0a- #kti7iti"Pek 0a+i

  SKT ,an -ita"#a$. )lan+i lan+ka-

  di +li-) dan eteun/a.

  Papaan tatu SK' (Draf)etela-

  meuudkan A%ti&iti/P!'()%/K)t)!anandan P)tn(% P!)+ta+i0a+i SK' 1.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  10/16

  10Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  8. Maukkan maklumat

  A%ti&iti/P!'()%/K)t)!anan 0a+i

  SKT 0 ,an -ita"#a$. )lan+i

  lan+ka- di +li-) dan eteun/a.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  11/16

  11Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  9. Klik -/pelink D'%")n S'%'nan

  untuk muat naik dkumen /an+

  0ekaitan.

  1:. Klik 0utan+ Hanta!untuk

  men+-anta kepada PPP

  0a+i penilaian SK' !.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  12/16

  12Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  11. Klik 0utan+Y)+, ika pati

  untuk men+-anta, atau N'

  ika tidak.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  13/16

  13Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  14/16

  14Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  15/16

  15Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

  Papaan len+kap tatu SK'

  (Memerlukan Pengesahan)

  etela- SK' di-anta kepada

  PPPuntuk pen+ea-an.

 • 7/21/2019 panduan pengisian SKT.ppt

  16/16

  16Kemaskini : JUL 2007

  BAHAGIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI MAKLUMAT

  SEKIAN,SEKIAN,TERIMA KASIHTERIMA KASIH