panduan pengguna sistem modul pendaftaran (perumahan · pdf filepage 5 of 23 panduan pengguna...

Click here to load reader

Post on 25-Sep-2019

13 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PANDUAN PENGGUNA SISTEM

  Modul Pendaftaran (Perumahan Bandar)

  Versi 1.0

  Copyright © 2019 by Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)

  All rights reserved.

 • Page 2 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Isi Kandungan Carta Alir Permohonan .................................................................................................... 3

  Capaian Sistem ................................................................................................................. 4

  Nama Proses: Log Masuk ................................................................................................. 5

  Nama Proses: Daftar Pengguna ....................................................................................... 7

  Nama Proses: Reset Katalaluan ..................................................................................... 10

  Nama Proses: Profil Pengguna ....................................................................................... 12

  Nama Proses: Pendaftaran Permohonan...................................................................... 18

  Nama Proses: Log Keluar ............................................................................................... 23

  Penambahbaikan Sistem E-Perumahan dan Integrasi Bersama Core System (2018/A164)

  https://d.docs.live.net/9e35481fe8c32455/Desktop/manual%20pengguna/pendaftaran/20Aug2019%20-%20User%20Manual%20Pendaftaran.DOCX#_Toc17799342

 • Page 3 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Daftar Akaun

  Pengguna

  Melengkapkan Profil

  Pengguna

  Daftar Permohonan 1.Rumah Sewa

  2.Perumahan Band 3. Belia/Beliawanis.

  4.Rumah Kedai

  Pengaktifan Akaun

  Pengguna Melalui Emel

  Menekan Butang

  Hantar Permohonan

  Carta Alir Permohonan

 • Page 4 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Capaian Sistem

  Untuk mencapai sistem ini, anda perlu memasukkan alamat URL: http://eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/ pada pelayar internet.

  Skrin seperti di bawah akan dipaparkan.

  Gambarajah 1

  http://eperumahan.dbkl.gov.my/eRumah/

 • Page 5 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Nama Proses: Log Masuk

  Peranan: Pengguna Sistem

  1. Untuk Log Masuk, sila masukkan Nombor Kad Pengenalan dan Katalaluan seperti gambarajah 1. Kemudian, klik pada butang ‘Log Masuk’.

  Gambarajah-1

  2. Selepas log masuk, sistem akan memaparkan halaman seperti gambarajah di bawah bagi pengguna yang masih tidak meneyempurnakan profil pengguna.

  Gambarajah-2

 • Page 6 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  4 Selepas log masuk, sistem akan memaparkan halaman seperti gambarajah di bawah bagi pengguna yang telah meneyempurnakan profil pengguna.

  Gambarajah-3

  3 Jika Pengguna Tidak Berjaya Log Masuk, sistem akan memaparkan skrin seperti gambarajah dibawah.

  Gambarajah -4

  Gambarajah -5

 • Page 7 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Nama Proses: Daftar Pengguna

  Peranan: Pemohon

  1. Klik pada pautan ‘Daftar Pengguna Baharu’ seperti Gambarajah di bawah

  Gambarajah-1

  2. Skrin akan memaparkan maklumat yang perlu di isi oleh Pengguna seperti Gambarajah di bawah dan menekan butang daftar.

  i. Mengisi Maklumat Daftar Akaun a) Pengguna Perlu Mengisi Maklumat yang diminta.

  b) Pengguna wajib mengisi ruangan

  • Nama

  • Warganegara / Bukan Warganegara

  • No. Kad Pengenalan / No. Passport

  • Taraf Perkahwinan

  • Emel

  • Katalaluan (wajib Minima 8 aksara, Huruf Besar, Huruf Kecil, Nombor dan

  Aksara Khusus (! @ $ % & * ?)

  • Boleh klik untuk papar katalaluan

  • Pengesahan Katalaluan (wajib sama dengan katalaluan)

  c) Emel yang didaftarkan mestilah emel yang aktif, sebarang notifikasi dari sistem

  adalah melalui Emel Yang didaftarkan.

  d) Dan klik butang “Daftar”

 • Page 8 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Gambarajah-2

  ii. Pengaktifan Akaun

  a) Setelah pengguna berjaya daftar, sistem akan memaparkan Message seperti Gambarajah di bawah.

  Gambarajah-3

 • Page 9 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  b) Pengguna perlu menyemak emel yang didaftarkan untuk proses pengesahan akaun. c) Pengguna perlu menekan pautan yang diberikan untuk pengesahan akaun seperti

  gambarajah di bawah

  Gambarajah -4 d) Pengesahan berlaku dan pengguna akan menerima paparan seperti gambarajah

  dibawah.

  Gambarajah -5

  e) Sistem Tidak Akan Membenarkan Pengguna Mengakses ke Dalam Sistem Jika Pengesahan Akaun Tidak Di laksanakan.

 • Page 10 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Nama Proses: Reset Katalaluan

  Peranan: Pengguna Sistem

  1. Pengguna Perlu Klik Pautan ‘Lupa Katalaluan’ jika terlupa katalaluan.

  Gambarajah-1

  2. Sistem akan memaparkan seperti skrin di Gambarajah di bawah:

  Gambarajah-2 a) Pengguna perlu mengisi nombor kad pengenalan pada ruangan yang disediakan dan

  menekan butang “Tukar Password” b) Skrin akan memaparkan seperti Gambarajah di bawah:

  Gambarajah-3

 • Page 11 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  3. Menyemak emel yang di hantar oleh sistem a) Pengguna perlu menyemak emel yang dihantar oleh sistem seperti gambarajah dibawah b) Pengguna perlu klik pautan yang diberikan di dalam emel

  Gambarajah-4

  4. Sistem akan memaparkan paparan seperti Gambarajah di bawah. a) Pengguna perlu mengisi katalaluan baharu dengan menepati syarat-syarat wajib iaitu

  minima 8 aksara, Huruf Besar, Huruf Kecil, Nombor dan Aksara Khusus (! @ $ % & * ?) b) Pengguna boleh klik untuk paparan katalaluan c) Pengguna juga perlu mengisi Pengesahan Katalaluan (wajib sama dengan katalaluan) dan

  menekan butang Tukar Katalaluan. d) Pengguna boleh log masuk ke dalam sistem semula.

  Gambarajah-5

 • Page 12 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Nama Proses: Profil Pengguna

  Peranan: Pemohon

  1. Bagi pengguna yang Pertama Kali menggunakan sistem ePerumahan yang baharu. Pengguna wajib menyempurnakan profil pengguna terlebih dahulu sebelum melakukan sebarang permohonan. Sistem akan bertukar ke paparan utama dan akan membenarkan pemohon untuk melakukan sebarang permohonan setelah profil pengguna selesai diisi. Untuk mengemaskini profil atau ingin melihat profil pengguna boleh klik pada profil pengguna seperti Gambarajah di bawah.

  Gambarajah-1

  2. Sistem akan memaparkan skrin profil dan mempunyai 5-tab bagi bujang dan 6-tab bagi yang berkahwin. Pengguna boleh mengemaskini dengan menekan butang ‘Kemaskini’ seperti Gambarajah di bawah.

 • Page 13 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Gambarajah-2

  • Pengguna boleh melihat profil dengan menekan pilihan tab yang disediakan seperti Pemohon, Pasangan (Bujang Tiada), Alamat, Maklumat Anak (Bujang Tiada), tanggungan lain dan Harta.

 • Page 14 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  3. Sistem akan memaparkan kemaskini profil. Pengguna boleh mengisi maklumat yang diminta dan menekan butang ‘simpan’. Untuk menukar muka paparan, pengguna boleh menekan tab yang disediakan seperti Pemohon, Pasangan (Bujang tiada), Pendapatan, Alamat, Maklumat Anak (Bujang tiada), Tanggungan lain, dan Harta. Pengguna boleh melihat Gambarajah di bawah.

  Gambarajah-3

  • Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruagan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

 • Page 15 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Gambarajah-4

  • Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

  Gambarajah-5

  • Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

 • Page 16 of 23

  PANDUAN PENGGUNA – MODUL PENDAFTARAN (Perumahan Bandar)

  Gambarajah-6

  • Pengguna wajib mengisi ruangan yang bertanda ‘*’ dan perlu mengisi ruangan maklumat yang diminta dan Klik pada butang ‘simpan’ untuk menyimpan.

  • Pengguna boleh menambah bilangan tanggungan dengan mengisi semula ruangan yang disediakan dan menekan butang ‘simpan

View more