manual ssdm sekolah

Download Manual Ssdm Sekolah

Post on 03-Jul-2015

472 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

MANUAL PENGGUNASISTEM SALAHLAKU DISIPLIN MURID BERASASKAN WEB (SSDM)MODUL SEKOLAH

Unit Pengurusan Aplikasi Pendidikan (UAPD), Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

KANDUNGANBil1.0 2.0 3.0

PerkaraPengenalan Cara Masuk Sistem Modul Sekolah 3.1.1 Menu Maklumat Murid 3.1.2 Menu Kemaskini MaklumatSekolah 3.1.3 Menu Rekod Kes 3.1.4 Menu Laporan 3.1.5 Menu Muat Turun 3.1.6 Menu Pengesahan

Muka Surat2 3 4 4 6 7 11 17

18

1 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

1.0 PENGENALANSistem Salahlaku Disiplin Murid (SSDM) berasaskan web bertujuan untuk merekod maklumat salahlaku disiplin murid di seluruh Malaysia dengan capaian yang mudah dan berkesan. SSDM dapat membantu dalam penyediaan maklumat yang efektif dan terkini di mana ianya secara langsung akan dapat membantu pengurusan di semua peringkat membuat perancangan bagi mengatasi dan mengawal masalah disiplin murid dengan lebih teratur, baik dan berkesan.

SSDM membenarkan penggunanya yang terdiri daripada 4 tahap pengguna, iaitu: i) ii) iii) iv) Sekolah Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Bahagian Pengurusan Harian Sekolah (BPSH)

Modul ini dapat melaksanakan beberapa tugas seperti:

i) ii) iii) iv)

Merekod kes-kes salahlaku murid Menyimpan perincian maklumat murid dan sekolah Menjana dan memaparkan laporan statistik salahlaku Menjana surat amaran ponteng mengikut tahap

2 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

2.0 CARA MASUK SISTEM2.1 Untuk masuk ke SSDM, anda perlu taip url ini: http://apps.emoe.gov.my/ssdm/. Browser yang sesuai digunakan adalah Internet Explorer (IE) dengan resolusi paparan adalah 1024 X 768 pixel.

2.2 Rajah 2.1 memaparkan muka depan atau antaramuka daftar masuk.

Masukkan ID Masukkan Katalaluan Klik

Rajah 2.1: Antaramuka Utama iaitu Daftar Masuk

2.3 Masukkan ID dan katalaluan mengikut jenis tahap pengguna dan klik

Penerangan yang seterusnya akan dijelaskan mengikut modul-modul pengguna.

3 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.0 MODUL SEKOLAH

Nama sekolah pengguna dipaparkan Menu-menu pengguna Sekolah

Rajah 3.1: Antaramuka utama bagi pengguna Sekolah

3.1 Rajah 3.1 menunjukkan paparan utama bagi pengguna tahap Sekolah berserta menu-menu yang disediakan.

3.1.1

MENU MAKLUMAT MURID

3.1.1.1 Rajah 3.2 menunjukkan 2 submenu yang terdapat pada menu Maklumat Murid iaitu i) Tambah Maklumat Murid dan ii) Kemaskini/Hapus Maklumat Murid. 3.1.1.2 Untuk menambah maklumat murid yang baru, klik submenu Tambah Maklumat Murid dimana Rajah 3.3 akan dipapar. Setelah maklumat berkenaan murid selesai diisi, Klik butang Kemaskini. 3.1.1.3 Untuk mengemaskini atau menghapus maklumat murid, klik submenu Kemaskini/Hapus Maklumat Murid dan Rajah 3.3 akan dipapar. Nama murid yang maklumatnya hendak dikemaskini atau hapus perlu dicari terlebih dahulu dengan mengisi nama carian pada A dan kemudian klik butang .

4 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

2 pilihan submenu

Rajah 3.2: Antaramuka dan submenu bagi menu Maklumat Murid

Rajah 3.3: Antaramuka bagi submenu Tambah Maklumat Murid

3.1.1.4 Rajah 3.4 menunjukkan hasil carian dimana senarai nama, no. kad pengenalan murid yang dicari dipapar bersama set tindakan seperti di bawah;

5 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

A

Cari rekod murid

melalui no kpB Cari rekod murid

melalui namaC

A Papar senarainama yang mengandungi nama yang dicari

Rajah 3.4: Hasil carian murid di submenu Kemaskini/Hapus Maklumat Murid

3.1.1.5 Sekiranya maklumat murid tersebut ingin dihapuskan, sila klik

.

Kekotak dialog akan muncul untuk pengesahan padam/hapus seperti di bawah;

Sekiranya, murid tersebut tiada rekod kes salahlaku maka maklumat murid tersebut boleh terus dihapuskan. Jika murid tersebut mempunyai rekod salahlaku, rekod tersebut perlu dipadam terlebih dahulu di menu Rekod Kes dimana ia akan memaparkan pernyataan seperti di bawah;

3.1.2

MENU KEMASKINI MAKLUMAT SEKOLAH

3.1.2.1 Maklumat berkenaan sekolah boleh dikemaskini seperti di Rajah 3.5. Kategori sekolah mengikut kawasan penempatan sekolah berkenaan boleh ditentukan dengan membuat pilihan seperti di paparan A, manakala jenis kategori sekolah menyenaraikan pilihan kawasan yang yang lebih spesifik seperti di paparan B.

6 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

A

B

A

Rajah 3.5: Antaramuka Pengemaskinian Maklumat Sekolah 3.1.2.2 Kemudian, butang Kemaskini diklik untuk pengesahan pengemaskinian yang telah dibuat.

3.1.3

MENU REKOD KES

Cari rekod murid

melalui no kpCari rekod murid melalui nama Papar senarai nama yang mengandungi nama yang dicari

Rajah 3.6: Antaramuka bagi menu Rekod Kes 3.1.3.1 Rajah 3.6 menunjukkan paparan bagi menu Rekod Murid. Carian rekod salahlaku murid dilakukan bagi sekolah tersebut sahaja. Masukkan

7 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

nama

murid

ATAU .

no

kad

pengenalan

murid

dan

klik

3.1.3.2 Senarai nama, no. kad pengenalan murid yang dicari dipapar bersama set tindakan seperti di bawah;

3.1.3.3 Butang Papar Kes akan memaparkan senarai kes-kes kesalahan yang telah dilakukan murid tersebut dilengkapi dengan perincian kesalahan dan tarikh kesalahan dibuat serta fungsi hapus seperti di Rajah 3.7. 3.1.3.4 Butang akan menghapuskan rekod kesalahan tersebut, selepas klik

kotak pengesahan bagi proses padam akan dipapar seperti di Rajah 3.8.

Klik pada jenis kesalahan untuk mendapatkan maklumat kesalahan

Rajah 3.7: Antaramuka Paparan Rekod Kesalahan Murid

Rajah 3.8: Antaramuka kotak dialog pengesahan proses padam/hapus

8 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

3.1.3.5 Maklumat kesalahan akan dipapar apabila pautan jenis kesalahan dipilih. Misalnya pautan di bawah diklik maka, Rajah 3.9 akan dipapar.

Klik untuk pengemaskinian terhadap maklumat tersebut

Rajah 3.9: Antaramuka Maklumat Kesalahan yang telah dipilih

3.1.3.6 Pengemaskinian maklumat kesalahan akan memaparkan Rajah 3.10. Klik pada Kategori Kes untuk menukar kepada kategori lain. 3.1.3.7 Selepas kes dipilih Perincian Kesalahan akan mengeluarkan senarai seperti A. 3.1.3.8 Mengikut jenis perincian kesalahan, senarai maklumat yang lebih terperinci akan dipapar seperti contoh B. 3.1.3.9 Sekiranya Siaran Media dipilih YA, maka C akan dipapar.

9 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

A

BA

C

c

Rajah 3.10: Antaramuka Pengemaskinian Maklumat Kesalahan 3.1.3.11 Butang Seterusnya diklik dan Rajah 3.11 akan dipapar untuk menunjukkan bahawa maklumat bagi kesalahan murid tadi telah dikemaskini.

Rajah 3.11: Antaramuka Pengesahan Pengemaskinian 3.1.3.12 Melalui butang Tambah Kes di Rajah 3.6, pengguna boleh menambah kes kesalahan murid tersebut iaitu seperti di Rajah 3.12. Kategori kes menyediakan pilihan kategori salahlaku seperti A yang kemudiannya memaparkan perincian kesalahan mengikuit kategori salahlaku yang telah dipilih seperti di B.10 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

A

BA

Klik untuk penambahan rekod kes tersebut

Rajah 3.12: Antaramuka Tambah Kes Kesalahan

3.1.4

MENU LAPORAN

Pilih jenis laporan yang hendak dijana Masukkan tarikh laporan yang dikehendaki dengan memilih tarikh dari kalendar

Rajah 3.13: Antaramuka Laporan Salahlaku Murid

3.1.4.1 Laporan salahlaku murid menyediakan pelbagai jenis laporan seperti di Rajah 3.13. Pastikan butang pilihan dan tarikh laporan yang dikehendaki11 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

dipilih terlebih dahulu sebelum menekan butang Seterusnya untuk menjana laporan tersebut. Bagi pilihan laporan seperti di atas iaitu Laporan Senarai Salahlaku Murid Mengikut Kategori dan Perincian Kesalahan, Rajah 3.14 dipapar untuk cetakan. 3.1.4.2 Bagi pilihan laporan salahlaku mengikut Kategori, antaramuka seperti Rajah 3.15 dipaparkan untuk pilihan yang seterusnya iaitu Kategori Kesalahan.

Rajah 3.14: Laporan senarai salahlaku murid mengikut kategori dan perincian kesalahan 3.1.4.3 Apabila pilihan bagi kategori kesalahan Vandalisme dipilih, laporan seperti di Rajah 3.16 akan dipapar iaitu laporan kesalahan bagi kesalahan Vandalisme sahaja.

12 Bahagian Pengurusan Maklumat, Kementerian Pelajaran Malaysia

Sistem Salahlaku Disiplin Murid Berasaskan Web

Contoh pilihan kesalahan vandalisme maka klik pada pilihan ini

Rajah 3.15: Antaramuka pilihan bagi kategori kesalahan yang ingin dipaparkan

Rajah 3.16: Laporan salahlaku mengikut kategori kesalahan Vandalisme

3.1.4.4 Bahagian laporan menyediakan pilihan penjanaan surat amaran bagi salahlaku ponteng. Bagi pilihan ini, pengguna tidak perlu m