[laporan tahunan kolej kediaman] 2016 .ppk bioproses pensyarah kolej kediaman tan sri aishah ghani

Download [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016 .PPK Bioproses Pensyarah Kolej Kediaman Tan Sri Aishah Ghani

Post on 16-Mar-2019

236 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

1

2016

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

2

2016

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKASURAT

SIDANG REDAKSI 2

ALUAN NAIB CANSELOR 3-4

ALUAN TIMBALAN NAIB CANSELOR 5

MISI, VISI & NILAI TERAS 6

1.0 STRUKTUR ORGANISASI

1.1 Pengenalan

1.2 Carta Organisasi Majlis Pengurusan Kolej

Kediaman

1.3 Sekretariat Majlis Pengetua

1.4 Portfolio Pengetua Kolej Kediaman

7-9

2.0 PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

2.1 Bilangan Staf Kolej Kediaman

2.1.1 Jawatan Lantikan

2.1.2 Jawatan Hakiki

2.2 Status Perjawatan Staf

2.2.1 Jawatan Lantikan

2.2.2 Jawatan Hakiki

2.3 Senarai Nama Staf Kolej Kediaman

2.3.1 Pengetua dan Penolong Pengetua

2.3.2 Staf Kolej Kediaman

2.3.3 Senarai Staf Bertukar Jabatan

2.3.4 Senarai Staf Berhenti

2.3.5 Senarai Staf Meninggal Dunia

2.3.6 Senarai Pengetua dan Penolong Pengetua

Berhenti

12-19

3.0 LATIHAN DAN KURSUS STAF

3.1 Kursus yang dihadiri Anjuran Dalaman

3.2 Kursus yang dihadiri Anjuran Luar

20-22

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

3

2016

4.0 PENEMPATAN PELAJAR

4.1 Statistik Pelajar di Kolej Kediaman

23

5.0 JAWATANKUASA KAFETERIA DAN PREMIS

PERNIAGAAN

5.1 Senarai Jawatankuasa Jawatankuasa Kafeteria

dan Premis Perniagaan

5.2 Pembahagian Zon

5.3 Senarai terkini Pengusaha Kafeteria dan Premis

Perniagaan

5.3.1 Jenis Perniagaan Kafeteria

5.3.2 Jenis Perniagaan Lot Gerai Jualan (PPK

Pembuatan)

5.3.3 Jenis Perniagaan Lot Gerai Jualan (Kolej

Kediaman Wang Ulu)

5.3.4 Jenis Perniagaan Lot Gerai (Kompleks

Dewan Kuliah Pauh Putra)

5.3.5 Jenis Perniagaan Mini Market

5.3.6 Jenis Perniagaan Mesin Air (RO Water)

5.3.7 Jenis Perniagaan Mesin Dobi Layan Diri

5.3.8 Jenis Perniagaan Mesin Air (Vending

Machine)

5.4 Senarai Pengusaha Baru

24-30

6.0 LAWATAN TETAMU KE KOLEJ KEDIAMAN

6.1 Lawatan Penandaaras Pengurusan Kolej

Kediaman UPSI ke Kolej Kediaman UniMAP

6.2 Lawatan Penandaaras Pengurusan Kolej

Kediaman UMT ke Kolej Kediaman UniMAP

31

7.0 AKTIVITI PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

7.1 Bengkel Manual Prosedur Kerja Kolej Kediaman

dan Konvensyen Kolej Kediaman

7.2 Senamrobik A-Heart

32

8.0 AKTIVITI PELAJAR

8.1 Senarai Nama Pelajar Majlis Penghuni Kolej

Kediaman

8.2 Senarai Aktiviti Pelajar Majlis Penghuni Kolej

Kediaman

33-39

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

4

2016

9.0 LAPORAN KEWANGAN

9.1 Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus

1000

9.2 Peruntukan dan Perbelanjaan Vot Aktiviti

Desasiswa 6002

9.3 Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Kolej

Kediaman bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016

40-41

GALERI GAMBAR

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

5

2016

PENAUNG YBhg. Dato Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal Naib Canselor UniMAP PENASIHAT YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd. Foad Sakdan Timbalan Naib Canselor (HEPA)

Tuan Hirwan Jasbir Jaafar Pengetua Kolej Kediaman Merangkap Pengerusi Majlis Pengurusan Kolej Kediaman Dr. Midhat Nabil Ahmad Salimi Pengetua Kolej Kediaman Puan Kartini Hj. Alir Pengetua Kolej Kediaman Tuan Syed Akhmal Syed Jamalil Pengetua Kolej Kediaman Dr. Wong Yee Shian Pengetua Kolej Kediaman Tuan Ismail bin Ibrahim Pengetua Kolej Kediaman

KETUA EDITOR

Cik Norharnila Rusli

Pengurus Asrama Kanan

PENOLONG KETUA EDITOR

Puan Nur Fadzliah Othman

Pengurus Asrama

EDITOR

Encik Mohammad Radzuan Md. Radzi

Encik Mohd Saiful Mohd Radzi

Puan Hasmi Hashim

Penolong-Penolong Pengetua

Penolong-Penolong Pengurus Asrama

KOLEJ KEDIAMAN

UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

SID

AN

G R

EDA

KSI

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

6

2016

KATA ALUAN

NAIB CANSELOR UniMAP

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha

Mengasihani

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam Ilmu, Keikhlasan Kecemerlangan UniMAP

Pertama sekali, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi

kesyukuran ke hadhrat Allah Azza Wajalla kerana limpah keizinanNya jua, kita telah mampu

mengharungi perjalanan tahun 2016 dengan penuh cemerlang dan gemilang. Alhamdulillah

dan Terima Kasih di atas komitmen padu daripada semua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) dan

Pusat Pengajian Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), kita telah berjaya merealisasikan hasrat

Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dengan laungan Soaring Upwards menjadi

suntikan semangat sepanjang tahun itu.

Justeru, penyediaan laporan tahunan kepada semua PTJ dan pusat pengajian yang

diwajibkan setiap tahun seharusnya dipandang serius memandangkan ia dapat memberi

panduan kepada kita bagi memperbaiki kekurangan,mencipta pembaharuan mahupun

transformasi serta meningkatkan prestasi UniMAP bagi tahun-tahun mendatang yang

semakin mencabar.

Seiring fasa seterusnya di tahun 2017, menerusi amanat Yang Berhormat Menteri

Pendidikan Tinggi, Dato Seri Idris Jusoh, konsep pengajaran dan pembelajaran juga perlu

berubah dengan pesatnya kemajuan teknologi kerana mahasiswa pada masa dahulu

merupakan penerima ilmu semata-mata namun kini mereka merupakan penghasil ilmu

bersama.

Maka, adalah penting bagi semua PTJ dan pusat pengajian turut melakukan transformasi

minda dengan memikirkan semula reka bentuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan

tinggi khususnya di UniMAP ini di mana pembelajaran lebih aktif, lebih interaktif, lebih

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

7

2016

immersif, bersifat cabaran serta permainan peranan sepeti yang disarankan YB Menteri

Pendidikan Tinggi.

Di kesempatan ini, saya percaya dan berharap komitmen dan sokongan padu semua warga

UniMAP dapat meneruskan lagi agenda sedia ada serta agenda yang telah dirancang bagi

tahun 2017 selari dengan hasrat kementerian dengan kejayaan-kejayaan lebih berimpak

agar keterlihatan UniMAP terus terserlah.

Marilah sama-sama kita memanjatkan doa agar perjalanan di masa akan datang dalam

merealisasikan agenda kita semua berjalan lancar dan dipermudahkan. Insya Allah.

Dato Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal

Naib Canselor

Universiti Malaysia Perlis.

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

8

2016

KATA ALUAN

TIMBALAN NAIB CANSELOR HEPA

Segala puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan

sekelian alam. Selawat dan

Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W,

Rasul pesuruh Allah.

Alhamdulillah, dengan keizinan dariNya, Buku Laporan

Tahunan Kolej Kediaman UniMAP bagi tahun 2016 ini

berjaya disiapkan untuk tatapan semua warga Universiti Malaysia Perlis khususnya dan

pembaca secara umumnya. Buku laporan tahunan kali ini akan menerangkan laporan aktiviti

serta program-program yang telah berlangsung sepanjang tahun 2016.

Di harapkan buku laporan tahunan ini akan dapat memberi informasi kepada semua warga

Universiti Malaysia Perlis, ibubapa dan anggota masyarakat keseluruhannya

dalam usaha Kolej Kediaman menjadi infrastruktur yang selesa dan kondusif kepada pelajar-

pelajar Universiti Malaysia Perlis amnya.

Akhir kata dari saya,semoga Buku Laporan Tahunan Kolej Kediaman ini juga akan menjadi

asas penting kepada peningkatan kecemerlangan berterusan pada masa-masa akan datang.

Sekian, terima kasih.

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

9

2016

MISI, VISI DAN NILAI TERAS

Misi

Melahirkan Insan Kamil Yang Menyumbang Kepada Agenda Pembangunan Dan Daya

Saing Industri Negara

Visi

Institusi Akademik dan Penyelidikan Yang Berdaya Saing di Persada Antarabangsa

Nilai Teras

ILMU KEIKHLASAN KECEMERLANGAN

[LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

10

2016

1.0 STRUKTUR ORGANISASI

1.1 Pengenalan

Kolej Kediaman UniMAP diurus dan ditadbir oleh Majlis Pengurusan Kolej Kediaman. Majlis

ini terdiri daripada Pengetua-Pengetua yang telah dilantik oleh Pengurusan Tertinggi

Universiti dan menjalankan tugas mengikut portfolio yang telah ditetapkan. Berikut adalah

fungsi Majlis Pengetua Kolej Kediaman UniMAP:

Pentadbiran: Menyelaras tugas-tugas pentadbiran serta merancang dasar-dasar

pentadbiran Kolej Kediaman seperti pengurusan sumber manusia kolej kediaman,

pengurusan latihan staf, pengurusan cuti, perancangan pembangunan kolej

kediaman baru, pengurusan penilaian prestasi staf dan pengurusan serta

penyelenggaraan premis kolej kediaman.

Kewangan: Menyelaras pengurusan kewangan bagi Kolej Kediaman seperti

penyediaan bajet tahunan dan one-off, pembelian aset dan perabot, virement dan

pengurusan Tabung Aktiviti Desasiswa.

Perancangan Penempatan: Merancang, menyelaras dan menge

Recommended

View more >