[laporan tahunan kolej kediaman] 2016 7.0 aktiviti pengurusan kolej kediaman ... unimap dapat...

Download [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016 7.0 AKTIVITI PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN ... UniMAP dapat meneruskan

Post on 19-Jul-2020

4 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  1

  2016

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  2

  2016

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA MUKASURAT

  SIDANG REDAKSI 2

  ALUAN NAIB CANSELOR 3-4

  ALUAN TIMBALAN NAIB CANSELOR 5

  MISI, VISI & NILAI TERAS 6

  1.0 STRUKTUR ORGANISASI

  1.1 Pengenalan

  1.2 Carta Organisasi Majlis Pengurusan Kolej

  Kediaman

  1.3 Sekretariat Majlis Pengetua

  1.4 Portfolio Pengetua Kolej Kediaman

  7-9

  2.0 PENTADBIRAN DAN SUMBER MANUSIA

  2.1 Bilangan Staf Kolej Kediaman

  2.1.1 Jawatan Lantikan

  2.1.2 Jawatan Hakiki

  2.2 Status Perjawatan Staf

  2.2.1 Jawatan Lantikan

  2.2.2 Jawatan Hakiki

  2.3 Senarai Nama Staf Kolej Kediaman

  2.3.1 Pengetua dan Penolong Pengetua

  2.3.2 Staf Kolej Kediaman

  2.3.3 Senarai Staf Bertukar Jabatan

  2.3.4 Senarai Staf Berhenti

  2.3.5 Senarai Staf Meninggal Dunia

  2.3.6 Senarai Pengetua dan Penolong Pengetua

  Berhenti

  12-19

  3.0 LATIHAN DAN KURSUS STAF

  3.1 Kursus yang dihadiri – Anjuran Dalaman

  3.2 Kursus yang dihadiri – Anjuran Luar

  20-22

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  3

  2016

  4.0 PENEMPATAN PELAJAR

  4.1 Statistik Pelajar di Kolej Kediaman

  23

  5.0 JAWATANKUASA KAFETERIA DAN PREMIS

  PERNIAGAAN

  5.1 Senarai Jawatankuasa Jawatankuasa Kafeteria

  dan Premis Perniagaan

  5.2 Pembahagian Zon

  5.3 Senarai terkini Pengusaha Kafeteria dan Premis

  Perniagaan

  5.3.1 Jenis Perniagaan – Kafeteria

  5.3.2 Jenis Perniagaan – Lot Gerai Jualan (PPK

  Pembuatan)

  5.3.3 Jenis Perniagaan – Lot Gerai Jualan (Kolej

  Kediaman Wang Ulu)

  5.3.4 Jenis Perniagaan – Lot Gerai (Kompleks

  Dewan Kuliah Pauh Putra)

  5.3.5 Jenis Perniagaan – Mini Market

  5.3.6 Jenis Perniagaan – Mesin Air (RO Water)

  5.3.7 Jenis Perniagaan – Mesin Dobi Layan Diri

  5.3.8 Jenis Perniagaan – Mesin Air (Vending

  Machine)

  5.4 Senarai Pengusaha Baru

  24-30

  6.0 LAWATAN TETAMU KE KOLEJ KEDIAMAN

  6.1 Lawatan Penandaaras Pengurusan Kolej

  Kediaman UPSI ke Kolej Kediaman UniMAP

  6.2 Lawatan Penandaaras Pengurusan Kolej

  Kediaman UMT ke Kolej Kediaman UniMAP

  31

  7.0 AKTIVITI PENGURUSAN KOLEJ KEDIAMAN

  7.1 Bengkel Manual Prosedur Kerja Kolej Kediaman

  dan Konvensyen Kolej Kediaman

  7.2 Senamrobik A-Heart

  32

  8.0 AKTIVITI PELAJAR

  8.1 Senarai Nama Pelajar Majlis Penghuni Kolej

  Kediaman

  8.2 Senarai Aktiviti Pelajar Majlis Penghuni Kolej

  Kediaman

  33-39

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  4

  2016

  9.0 LAPORAN KEWANGAN

  9.1 Peruntukan dan Perbelanjaan Belanja Mengurus

  – 1000

  9.2 Peruntukan dan Perbelanjaan Vot Aktiviti

  Desasiswa – 6002

  9.3 Perbandingan Peruntukan dan Perbelanjaan Kolej

  Kediaman bagi Tahun 2014, 2015 dan 2016

  40-41

  GALERI GAMBAR

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  5

  2016

  PENAUNG YBhg. Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal Naib Canselor UniMAP PENASIHAT YBhg. Prof. Madya Dr. Mohd. Fo’ad Sakdan Timbalan Naib Canselor (HEPA)

  Tuan Hirwan Jasbir Jaafar Pengetua Kolej Kediaman Merangkap Pengerusi Majlis Pengurusan Kolej Kediaman Dr. Midhat Nabil Ahmad Salimi Pengetua Kolej Kediaman Puan Kartini Hj. Alir Pengetua Kolej Kediaman Tuan Syed Akhmal Syed Jamalil Pengetua Kolej Kediaman Dr. Wong Yee Shian Pengetua Kolej Kediaman Tuan Ismail bin Ibrahim Pengetua Kolej Kediaman

  KETUA EDITOR

  Cik Norharnila Rusli

  Pengurus Asrama Kanan

  PENOLONG KETUA EDITOR

  Puan Nur Fadzliah Othman

  Pengurus Asrama

  EDITOR

  Encik Mohammad Radzuan Md. Radzi

  Encik Mohd Saiful Mohd Radzi

  Puan Hasmi Hashim

  Penolong-Penolong Pengetua

  Penolong-Penolong Pengurus Asrama

  KOLEJ KEDIAMAN

  UNIVERSITI MALAYSIA PERLIS

  SI D

  A N

  G R

  ED A

  K SI

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  6

  2016

  KATA ALUAN

  NAIB CANSELOR UniMAP

  Bismillahirrahmanirrahim

  Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha

  Mengasihani

  Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

  Salam Ilmu, Keikhlasan Kecemerlangan UniMAP

  Pertama sekali, saya ingin melafazkan setinggi-tinggi

  kesyukuran ke hadhrat Allah Azza Wajalla kerana limpah keizinanNya jua, kita telah mampu

  mengharungi perjalanan tahun 2016 dengan penuh cemerlang dan gemilang. Alhamdulillah

  dan Terima Kasih di atas komitmen padu daripada semua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) dan

  Pusat Pengajian Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), kita telah berjaya merealisasikan hasrat

  Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) dengan laungan “Soaring Upwards” menjadi

  suntikan semangat sepanjang tahun itu.

  Justeru, penyediaan laporan tahunan kepada semua PTJ dan pusat pengajian yang

  diwajibkan setiap tahun seharusnya dipandang serius memandangkan ia dapat memberi

  panduan kepada kita bagi memperbaiki kekurangan,mencipta pembaharuan mahupun

  transformasi serta meningkatkan prestasi UniMAP bagi tahun-tahun mendatang yang

  semakin mencabar.

  Seiring fasa seterusnya di tahun 2017, menerusi amanat Yang Berhormat Menteri

  Pendidikan Tinggi, Dato’ Seri Idris Jusoh, konsep pengajaran dan pembelajaran juga perlu

  berubah dengan pesatnya kemajuan teknologi kerana mahasiswa pada masa dahulu

  merupakan penerima ilmu semata-mata namun kini mereka merupakan penghasil ilmu

  bersama.

  Maka, adalah penting bagi semua PTJ dan pusat pengajian turut melakukan transformasi

  minda dengan memikirkan semula reka bentuk pengajaran dan pembelajaran pendidikan

  tinggi khususnya di UniMAP ini di mana pembelajaran lebih aktif, lebih interaktif, lebih

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  7

  2016

  immersif, bersifat cabaran serta permainan peranan sepeti yang disarankan YB Menteri

  Pendidikan Tinggi.

  Di kesempatan ini, saya percaya dan berharap komitmen dan sokongan padu semua warga

  UniMAP dapat meneruskan lagi agenda sedia ada serta agenda yang telah dirancang bagi

  tahun 2017 selari dengan hasrat kementerian dengan kejayaan-kejayaan lebih berimpak

  agar keterlihatan UniMAP terus terserlah.

  Marilah sama-sama kita memanjatkan doa agar perjalanan di masa akan datang dalam

  merealisasikan agenda kita semua berjalan lancar dan dipermudahkan. Insya Allah.

  Dato’ Prof. Dr. Zul Azhar Zahid Jamal

  Naib Canselor

  Universiti Malaysia Perlis.

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  8

  2016

  KATA ALUAN

  TIMBALAN NAIB CANSELOR HEPA

  Segala puji dan syukur ke hadrat Allah S.W.T, Tuhan

  sekelian alam. Selawat dan

  Salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad S.A.W,

  Rasul pesuruh Allah.

  Alhamdulillah, dengan keizinan dariNya, Buku Laporan

  Tahunan Kolej Kediaman UniMAP bagi tahun 2016 ini

  berjaya disiapkan untuk tatapan semua warga Universiti Malaysia Perlis khususnya dan

  pembaca secara umumnya. Buku laporan tahunan kali ini akan menerangkan laporan aktiviti

  serta program-program yang telah berlangsung sepanjang tahun 2016.

  Di harapkan buku laporan tahunan ini akan dapat memberi informasi kepada semua warga

  Universiti Malaysia Perlis, ibubapa dan anggota masyarakat keseluruhannya

  dalam usaha Kolej Kediaman menjadi infrastruktur yang selesa dan kondusif kepada pelajar-

  pelajar Universiti Malaysia Perlis amnya.

  Akhir kata dari saya,semoga Buku Laporan Tahunan Kolej Kediaman ini juga akan menjadi

  asas penting kepada peningkatan kecemerlangan berterusan pada masa-masa akan datang.

  Sekian, terima kasih.

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  9

  2016

  MISI, VISI DAN NILAI TERAS

  Misi

  Melahirkan Insan Kamil Yang Menyumbang Kepada Agenda Pembangunan Dan Daya

  Saing Industri Negara

  Visi

  Institusi Akademik dan Penyelidikan Yang Berdaya Saing di Persada Antarabangsa

  Nilai Teras

  ILMU KEIKHLASAN KECEMERLANGAN

 • [LAPORAN TAHUNAN KOLEJ KEDIAMAN] 2016

  10

  2016

  1.0 STRUKTUR ORGANISASI

  1.1 Pengenalan

  Kolej Kediaman UniMAP diurus dan ditadbir oleh Majlis Pengurusan Kolej Kediaman. Majlis

  ini terdiri daripada Pengetua-Pengetua yang telah dilantik oleh Pengurusan Tertinggi

  Universiti dan menjalankan tugas mengikut portfolio yang telah ditetapkan. Berikut adalah

  fungsi Majlis Pengetua Kolej Kediaman UniMAP:

  Pentadbiran: Menyelaras tugas-tugas pentadbiran serta merancang dasar-dasar

  pentadbiran Kolej Kediaman seperti pengurusan sumber manusia kolej kediaman,

  pengurusan latihan staf, pengurusan cuti, perancangan pembangunan kolej

  kediaman

Recommended

View more >