manual prosedur kerja - hep1.uitm.edu.my pengetua-pengetua kolej kediaman/ nr kolej mawar kolej...

Download MANUAL PROSEDUR KERJA - hep1.uitm.edu.my Pengetua-Pengetua Kolej Kediaman/ NR Kolej Mawar Kolej Melati

Post on 02-Sep-2019

27 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Nama

  Jawatan

  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  MANUAL PROSEDUR KERJA

  AKADEMI KEPOLISAN UITM - PDRM

  BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR

  MPK/UiTM/AKP/2018

  Disediakan oleh

  Prof. Madya TPr. Dr. Rosmin Talib

  Pengarah Akademi Kepolisan UiTM

  Diluluskan oleh

  Prof. Dr. Azizan Abdullah

  Timbalan Naib Canselor Hal Ehwal Pelajar

  Tandatangan

  Tarikh 01 Mac 2019 01 Mac 2019

  Manual Prosedur Kerja Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

 • Manual Prosedur Kerja Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

  ii

  KANDUNGAN

  Senarai Kandungan BAHAGIAN A : Kawalan Dokumen BAHAGIAN B : Rekod Pindaan BAHAGIAN C : Latar Belakang Jabatan/Pejabat C1 – Latar Belakang Jabatan/Pejabat C2 – Objektif Jabatan/Pejabat C3 - Piagam Pelanggan Jabatan/Pejabat BAHAGIAN D : Carta Organisasi Fungsi BAHAGIAN E : Senarai Fungsi Utama dan Aktiviti-aktiviti Fungsi Utama BAHAGIAN F : Proses Kerja Aktiviti Utama BAHAGIAN G : Senarai Borang-borang Yang Diguna

 • BAHAGIAN HEP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/A

  Keluaran : 01 Pindaan : 01 Tarikh : 16/03/2018

  MANUAL PROSEDUR KERJA Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  1

  BAHAGIAN A: KAWALAN DOKUMEN Manual Prosedur Kerja ini disediakan untuk panduan Jabatan bagi memastikan pelaksanaan aktiviti dan proses-proses Jabatan adalah menepati perundangan, dasar dan peraturan yang berkuatkuasa di Universiti Teknologi MARA selaras dengan sistem pengurusan kualiti supaya penyampaian perkhidmatannya memenuhi keperluan dan memuaskan hati pelanggan serta mematuhi piawaian MS ISO 9001:2015

  Dokumen ini adalah dokumen kualiti dan senggaraan dokumen adalah tertakluk kepada Klausa 7.5.3 9001:2015.

  Manual Prosedur Kerja ini adalah hak terpelihara Jabatan. Sebarang bahagian dokumen ini tidak boleh dicetak atau disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi, ataupun dipindahkan, dalam sebarang bentuk, tanpa izin daripada Ketua Jabatan.

  Prof Madya TPr. Dr Rosmin Talib Pengarah

  Akademi Kepolisan Universiti Teknologi MARA

  40450 Shah Alam Selangor.

  Tel: 03-55442584 Fax: 03-55442586

 • BAHAGIAN AKP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/B

  Keluaran : 01 Pindaan : 01 Tarikh : 16/03/2018

  MANUAL PROSEDUR KERJA Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  2

  BAHAGIAN B: REKOD PINDAAN

  Bil Bahagian/ Mukasurat

  Ringkasan

  Kelulusan

  Tarikh Tandatangan

 • BAHAGIAN AKP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/B

  Keluaran : 01 Pindaan : 01 Tarikh : 16/03/2018

  MANUAL PROSEDUR KERJA Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  2

 • BAHAGIAN HEP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/C

  Keluaran : 01 Pindaan : 01 Tarikh : 16/03/2018

  3

  BAHAGIAN C: LATAR BELAKANG JABATAN C.1 Latar belakang Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  Penubuhan Akademi Kepolisan UiTM-PDRM (AKP) adalah lanjutan daripada Memorandum

  Persefahaman yang ditandatangani antara Universiti Teknologi MARA dengan Polis Diraja

  Malaysia (PDRM) pada 14 Julai 2011.

  AKP merupakan satu daripada rangkaian kerjasama yang telah dipersetujui penubuhannya untuk

  menyediakan ruang dan peluang kepada warga PDRM sama ada untuk melanjutkan pelajaran ke

  peringkat yang lebih tinggi atau pun meningkatkan kerjaya kepolisan mereka.

  Selain itu, AKP turut berperanan untuk meluaskan pelaksanaan latihan Kor SUKSIS di seluruh

  Kampus Negeri dengan pendekatan yang lebih dinamik dan efektif dari segi kos. Justeru, AKP

  akan bekerjasama dengan Cawangan Latihan dan Cawangan Pembantu PDRM untuk

  merealisasikan pendekatan tersebut.

  Struktur perjawatan AKP pada dasarnya telah diluluskan oleh JKE UiTM dalam mesyuarat

  BIl.18/2011 pada 08 Ogos 2011, yang kemudiannya disahkan di dalam mesyuarat JKE Bil19/2011.

  AKP diketuai seorang Pengarah dan dibantu 2 orang koordinator. Manakala pentadbirannya

  dikendalikan oleh seorang Penolong Pendaftar dan dibantu seorang Kerani Kanan dan 1

  Pembantu Operasi.

  C.2 Objektif Jabatan/Pejabat

  Menyediakan ruang dan peluang kepada warga PDRM melanjutkan pelajaran ke peringkat yang

  lebih tinggi.

  Meluaskan pelaksanaan latihan Kor SUKSIS Mahasiswa UiTM ke seluruh Kampus Negeri dengan

  pendekatan yang lebih dinamik dan efektif.

 • BAHAGIAN HEP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/C

  Keluaran : 01 Pindaan : 01 Tarikh : 16/03/2018

  3

  Merancang, merekabentuk dan melaksanakan modul kursus jangka pendek dan usahasama untuk

  meningkatkan kemahiran pegawai dan staf PDRM.

  Mempromosi, melaksana dan memantau program Gap Year Khidmat Negara bersama Bahagian

  Pembangunan Mahasiswa Kementerian Pengajian Tinggi (KPT), Angkatan Tentera Malaysia

  (ATM) dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM).

  C.3 Piagam Pelanggan Jabatan/Pejabat

  AKP berjanji akan memberikan perkhidmatan berkualiti seperti berikut:

  a) Memberikan perkhidmatan secara professional dalam persekitaran yang kondusif dan

  mesra.

  b) Memupuk kerjasama erat serta melaksanakan aktiviti secara hybrid antara UiTM dan

  PDRM yang boleh membawa manfaat kedua-dua pihak secara berterusan berdasarkan

  Memorandum Persefahaman dan Memorandum Perjanjian yang dimeterai.

  c) Menguruskan perkhidmatan perundingan dan perkhidmatan akademik yang cemerlang

  dalam tempoh lima (5) hari bekerja.

  d) Mengambil tindakan terhadapa sebarang permohonan, cadangan, pertanyaan dan aduan

  dengan kadar segera tidak melebihi lima (5) hari bekerja.

 • BAHAGIAN HEP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/D

  Keluaran : 01 Pindaan : 00 Tarikh : 16/03/2018

  MANUAL PROSEDUR KERJA Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  5

  D1. Carta Organisasi Ha Ehwal Pelajar Lampiran D1

 • BAHAGIAN HEP UiTM SHAH ALAM

  MANUAL PROSEDUR KERJA AKADEMI KEPOLISAN UITM-PDRM

  No. Dokumen : MPK/UiTM/AKP/D

  Keluaran : 01 Pindaan : 00 Tarikh : 16/03/2018

  MANUAL PROSEDUR KERJA Akademi Kepolisan UiTM-PDRM

  5

  D2. Carta Organisasi Akademi Kepolisan UiTM-PDRM Naib Canselor

  Timbalan Naib Canselor HEP

  Pengarah Akademi PM. DR ROSMIN TALIB

  Koordinator Akademik

  DR MOHAMAD NOOR JALIL

  Pegawai Eksekutif

  KOSONG

  Pembantu Tadbir NOR AZIYAH HARUN

  Pembantu Tadbir KOSONG

  Pembantu Operasi (Pejabat)

  KOSONG

  Pen. Setiausaha Pejabat

  KOSONG

  Koordinator Kursus Jangka Pendek / Usahasama & Gap Year

  PN ZATUL FAHANY

  Koordinator SUKSIS (PDRM)

  ASP JEFERI AHMAD

  Pembantu Operasi (Pejabat)

  M. RADZI JANTAN

  Pegawai Latihan PDRM

  Pembantu Operasi (Pemandu) KOSONG

  Jurulatih / Pen. Jurulatih PDRM

  Penolong Pendaftar Kanan MOHAMAD ZAHID AHMAD

 • Penggalakan & Pembangunan Sukan

  Program Kecemerlangan Sukan

  CARTA ORGANISASI BAHAGIAN HAL EHWAL PELAJAR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

  LEMBAGA PENGARAH UNIVERSITI

  J/K KEWANGAN DAN PEMBANGUNAN

  J/K PELABURAN

  NAIB CANSELOR

  TIMBALAN NAIB CANSELOR (HEP)

  J/K EKSEKUTIFSENAT

  Ketua Audit Dalam

  JAWATANKUASA KEBAJIKAN & KESEJAHTERAAN PELAJARJAWATANKUASA EKSEKUTIF HEP

  Strategik

  Mengubal dasar, matlamat dan memantau prestasi dan terlibat dengan membuat keputusan penting (peruntukan Seksyen 14, 15, & 16 Akta UiTM 1976.

  Eksekutif

  Bertanggungjawab dalam keseluruhan perancangan, pemantauan, pelaksanaan keputusan, arahan dan keputusan Lembaga Pengarah Universiti dan mencapai matlamat organisasi.

  Operasi dan Pengurusan

  Memikul tanggungjawab melaksana aktiviti teras dan terpilih.

  JAWATANKUASA KUALITI HEP

  25 Timbalan Dekan (HEP) Fakulti UiTM Shah Alam

  13 Timbalan Rektor (HEP) UiTM Kampus Negeri

  21 Kolej Bersekutu (Kokurikulum & Pro-KI)

  Pengurusan dan Pentadbiran

  Memikul tanggungjawab melaksana aktiviti teras dan terpilih dengan 2 fungsi utama HEP iaitu menjalankan aktiviti pembangunan dan kepimpinan pelajar serta menyediakan kemudahan dan memberi perkhidmatan serta menjaga kebajikan pelajar UiTM

  MENTERI PENGAJIAN TINGGI

  Pengarah Pembangunan Pelajar

  Pusat Kebud