keutamaan zakat dan sedekah

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2014

53 views

Category:

Spiritual

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Program tazkirah PTAR bagi bulan Mac 2011

TRANSCRIPT

 • 1. KEUTAMAAN ZAKAT DAN SEDEKAH PUSAT PEMIKIRAN DAN KEFAHAMAN ISLAM (CITU) UiTM SHAH ALAM

2.

 • ZAKAT

3. RUKUN ZAKAT Ambillah (sebahagian) dari harta mereka menjadi sedekah, supaya dengannya engkau membersihkan mereka (dari dosa) dan mensucikan mereka (dari akhlak yang buruk), dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan (ingatlah) Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui.Surah At-Taubah (ayat 103) Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya kamu beroleh rahmat- Surah An-Nur (ayat 56) 4. Dan (ingatlah wahai Muhammad), Ketika Kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israil (dengan berfirman): Janganlah kamu menyembah melainkan ALLAH, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu-bapa, dan kaum kerabat dan anak-anak yatim, serta orang miskin; dan katakanlah kepada sesama manusia perkataan-perkataan yang baik; dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling membelakangkan (perjanjian setia kamu itu) kecuali sebahagian kecil daripada kamu dan sememangnya kamu orang yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. - Surah Al-Baqarah (ayat 83) Dari ayat-ayat di atas, amat jelas tentang kewajipan berzakat dan sesiapa yang mengingkari atau meragui kefarduannya, maka ianya terkeluar dari agama Islam. Sejarah telah membuktikan bahawa Khalifah Abu Bakar telah memerangi orang-orang yang mengingkari membayar zakat. Mereka yang kaya dan berada juga harus menyedari bahawa wujudnya hak orang-orang fakir dan miskin di dalam harta yang mereka miliki. 5. PENGERTIAN ZAKAT

 • Bahasa
 • Zakat dari segi bahasa bererti BERSIH, SUCI, SUBUR, BERKAT dan BERKEMBANG
 • Pengertian BERSIH dan SUCI dalam istilah zakat ialah membersihkan harta dan membersihkan diri orang kaya daripada bersifat kedekut dan bakhil. Dalam erti yang lain ialah membersihkan diri daripada sifat dengki dan dendam terhadap orang kaya.
 • Istilah Syarak
 • Zakat dari segi syarak pula ialah mengeluarkan sebahagian harta tertentu diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak

6. HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT

 • Mengagihkan sebahagian kecil kekayaan daripada golongan yang berada kepada golongan yang kurang berada.
 • Membersihkan diri pembayar zakat.
 • Membersihkan dan menyuburkan harta pembayar zakat.
 • Mewujudkan sifat bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan oleh ALLAH SWT di kalangan golongan yang berada.
 • Mengurangkan perasaan irihati di kalangan yang kurang bernasib baik.

7. HIKMAH DISYARIATKAN ZAKAT

 • Mewujudkan perhubungan antara hamba dengan ALLAH SWT di samping perhubungan antara manusia dengan manusia.
 • Memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam bentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka.
 • Mewujudkan kesatuan di kalangan masyarakat Islam dalam urusan ekonomi dan kewangan.
 • Memberi masyarakat satu cara mengurus ekonomi dan kewangan yang diredhai oleh ALLAH SWT.
 • Melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat

8. SIAPA YANG WAJIBMEMBAYAR ZAKAT ?? 9. SIAPA YANG WAJIBMEMBAYAR ZAKAT ?? 10. SIAPA YANG WAJIBMEMBAYAR ZAKAT ?? 11. HARTA YANG WAJIB DIZAKAT

 • Terdiri daripada dua jenis zakat iaitu :
 • Zakat fitrah
 • Zakat harta

12. JENIS-JENIS HARTA YANGDIKENAKAN ZAKAT 13.

 • Maadin Ialah segala galian yang diperolehi dari perut bumi sama ada beku atau cair di darat atau di laut.
 • Kunuz Ialah harta yang tersimpan di dalam bumi (harta karun).
 • Rikaz Ialah harta benda yang tersimpan di dalam bumi dan terdapat tanda-tanda yang menunjukkan ia tersimpan sebelum kedatangan Islam. (Jumhur ulama mengatakan semua jenis simpanan jahiliah)

14. ASNAF (PENERIMA) ZAKAT Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Surah At-Taubah : ayat 60) 15. KATEGORI ASNAF Asnaf Fakir Fakir ialah orang Islam yang tidak mempunyai harta hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya untuk memenuhi keperluan dirinya dan tanggungannya termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal dan keperluan-keperluan lain.Asnaf Miskin Miskin ialah orang Islam yang mempunyai harta dan hasil usaha (pekerjaan) yang halal dan layak dengannya tetapi masih tidak mencukupi untuk menanggung keperluan dirinya dan tanggungannya. 16. KATEGORI ASNAF

 • Asnaf Amil
 • Orang yang dilantik / ditauliahkan oleh Sultan atau
 • Naibnya untuk penyelenggaraan hal-hal zakat.
 • Asnaf Muallaf
 • Orang yang baru memeluk Islam iaitu orang yang
 • dijinakkan hatinya dengan diberi bantuan supaya
 • mereka teguh mencintai Islam.

17. KATEGORI ASNAF

 • Asnaf Riqab
 • Iaitu hamba mukatab yang ingin memerdekakan dirinya.
 • Asnaf Gharimin
 • Orang Islam yang berhutang untuk memenuhi keperluan asasi bagi permasalahan diri atau keluarga tanggungannya atau orang yang berhutang untuk menyelesaikan masalah masyarakat dan memerlukan:
 • Orang yang berhutang itu tidak mampu menjelaskan hutangnya.
 • Hutang itu hendaklah dalam perkara taat yang diharuskan syarak.
 • Hutang telah sampai tempoh untuk dijelaskan.

18. KATEGORI ASNAF

 • Asnaf Fisabilillah
 • Fisabililah ialah tiap-tiap perbuatan / perkara yang menjurus kepada keperluan dan masalah untuk menegakkan syiar Islam.
 • Asnaf Ibnu Sabil
 • Orang Islam yang kehabisan perbelanjaan dalam perjalanan atau orang yang hendak memulakan perjalanan sedangkan ia tidak mempunyai belanja dengan syarat:
 • Ia mengembara dari negeri tempat tinggalnya.
 • Pengembaraan diharuskan oleh syarak.

19. LIMA GOLONGAN YANG TIDAK BOLEH MENERIMA ZAKAT

 • Keluarga Rasulullah dan keturunannya
 • Orang kaya , dengan harta atau dengan usahanya
 • Orang yang sibuk beribadat sunat untuk kepentingan sendiri dan lupa menunaikan kewajipan mencari nafkah
 • Orang kafir yang memusuhi Islam (harbi/atheis)
 • Hamba sahaya atau mereka yang nafkahnya menjadi tanggungan orang yang mengeluarkan zakat.

20. ANCAMAN KEPADA GOLONGAN YANG ENGGAN MENGELUARKAN ZAKAT

 • Dari sahabat Ibnu Umar r.a:
 • Bahawasanya orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, di akhirat nanti akan ditempatkan dengan Qarun dan Firaun yang sudah terkenal dalam sejarah sebagai manusia-manusia yang ingkar.
 • Dari Ibnu Abbas r.a :
 • Bahawasanya kewajipan solat dan zakat tidak boleh dipisah-pisahkan. Jika zakat tidak ditunaikan nescaya solat seseorang tidak akan diterima (mardud) , demikian pula sebaliknya.

21.

 • SEDEKAH

22. DEFINISI SEDEKAH

 • Bahasa : pemberian yang disunatkan
 • Istilah : pemberian seseorang secara ikhlas, kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah.

23. ANJURAN BERSEDEKAH

 • Surah Al-Baqarah : ayat 254

Wahai orang-orang yang beriman!, belanjakanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu, sebelum tibanya hari ( kiamat ) yang tidak ada jual-beli padanya, dan tidak ada kawan atau teman ( yang memberi mamfaat ) serta tidak ada pula pertolongan syafaat. Dan orang-orang kafir, mereka itulah orang-orang yang zalim. 24. ANJURAN BERSEDEKAH

 • Islam mengajar kita bahawa yang memberi lebih baik dari yang menerima. Tangan yang diatas lebih baik dari tangan yang dibawah. Rasulullah SAW dalam hadisnya ada menyatakan :
 • Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang dibawah. Tangan yang diatas adalah pemberi dan tangan yang dibawah adalah penerima.
 • ( Riwayat muslim )

25. HUKUM BERSEDEKAH

 • Hukumnya adalah Sunat mengikut kemampuan pemberi.Ini berdasarkan dalil-dalil tersebut :
 • a) Al-Baqarah : ayat 280
 • b) Hadith Nabi SAW yang bermaksud:
 • Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, kerana hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api.
 • (HR Ibn Al-Mubarak)

26. BENTUK-BENTUK SEDEKAH (Secara Umum-meliputi segala bentuk kebaikan)

 • Bersedekah dengan harta yang dimiliki
 • Menolong orang yang memerlukan dan berhajat
 • Melakukan kebaikan dan mencegah diri dari melakukan kejahatan
 • Mendamaikan dua orang yang bermusuhan secara adil
 • Menolong seseorang menaiki tunggangannya
 • Mengangkat barang-barang saudaranya ke atas tunggangan

27. BENTUK-BENTUK SEDEKAH

 • Menyingkirkan rintangan dari jalan
 • Setiap langkah yang diatur untuk mengerjakan solat
 • Membaca takbir, tahmid,tahlil dan istighfar
 • Amar makruf nahi mungkar
 • Membuang duri dan batu di jalanan
 • Menuntu