kesan tamadun cina ke atas masyarakat dan negara malaysia

Download KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

Post on 06-Jul-2018

678 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  1/13

  Ekonomi

  Hubungan antara tamadun cina dalam tamadun melayu dari segi sudut ekonomi terdapat dua

   jenis sistem ekonomi iaitu sistem sara diri dan sistem ekonomi perdangangan komersial.

  Tamadun Cina lokasi seperti dalam tamadun yang lain, sungai juga menjadi nadi utama dalam

   pembentukan tamadun Hwang Ho. Tamadun ini muncul daripada kesuburan tanah yang terdapat

  di Hwang Ho atau Sungai Kuning. Hwang Ho merupakan sungai kedua terpanjang di China

  (!"!km# dan terletak di bahagian utara negara China. Sungai ini mengalir dari kawasan tanah

  tinggi di sebelah barat ke teluk $o Hai di sebelah Timur.

  %okasi tamadun jauh daripada pusat&pusat tamadun yang lain. Kerangka 'asa Kemunculan

  dapat dikesan daripada jumpaan tengkorak homo sapien yang dikenali sebagai eking 'en yang

  di katakan hidup pada sekitar tahun !))))) S.'. jumpaan ini membuktikan adanya kehidupan

  *aman aleolitik. *aman +eolitik pula muncul pada sekitar tahun ))) S.'. ada era inilah

  munculnya aktiiti pertanian dan penternakan. -inasti beraja pertama di China diasaskan oleh

  -inasti Hsia yang bermula pada tahun )&/0"" S.'. Sumbangan Tamadun Hwang Ho -alam

  aspek ekonomi seperti pembinaan sistem pengaliran. Sejak 1aman awal dinasti China terutama

  1aman Shang, pemimpin mereka amat prihatin terhadap pembangunan pertanian. 2leh itu,

  terusan&terusan dibina untuk mengairkan kawasan pertanian selain mengelakkan berlakunya

   banjir. Sistem pengaliran ini telah diteruskan pada 1aman Chin oleh Shih Huang Ti ke kawasan

   barat daya China. Sebuah terusan telah dibina di S1echwan untuk mengairkan kawasan pertanian

  di wilayah tersebut.

  Konsep dan sistem ekonomi masyarakat Tamadun China -i China, sejak 1aman ber1aman lagi

   pertanian merupakan aktiiti utama ekonomi masyarakatnya. 3ktiiti ekonomi bermula di 1aman

  -inasti Shang iaitu kira&kira pada /"))S.'&/)!"S.' yang diklasi4ikasikan sebagai masalah

   proto4eudal atau masyarakat 4eudal. 3ktiiti bermula dengan tanaman gandum dan sekoi yang

  merupakan bijiran utama ditanam di negara ini. -inasti ini bergantung penuh kepada pertanian dan petani merupakan sumber tenaga buruh yang penting. -i dalam tamadun melayu juga kita

  dapat lihat perkembangan ekonomi pertanian yang telah dibawa oleh tamadun cina. -i dalam

  tamadun melayu juga pertanian juga amat penting bagi menampung hidup seharian. ertanian

  seperti sawah padi, ubi kayu dan sebagainya.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  2/13

  Semasa menjalani aktiiti pertanian, mereka juga menjalankan aktiiti penternakan seperti

  lembu, kerbau, kuda dan kambing. %embu penting kerana terdapatnya upacara pengorbanan

  lembu secara besar&besaran terutamanya ketika pengkebumian. 3ktiiti ekonomi bersi4at primiti4 

  kerana petaninya hanya menggunakan bajak, cangkul dan penukul. Terdapatnya juga sistem

   pengairan tetapi bukan dalam bentuk yang besar dan meluas. Selain itu, golongan bangsawan

  ketika itu manggunakan kain sutera berbanding dengan kaum petani yang memakai kain rami. -i

  dalam tamadun melayu, dalam pekerjaan membajak sawah padi, lembu atau kerbau digunakan

  sebagai kenderaan untuk membajak sawah. Selain itu juga, aktiiti perternakan binatang seperti

  lembu, kambing, kerbau dan sebagainya juga dilakukan.

  Sistem Ekonomi Sara -iri ada 1aman -inasti Shang, ekonomi secara keseluruhan masih

   primiti4. 3lat pertanian seperti cangkul, penukul dan bajak digunakan. engairan diadakan tetapi

  skalanya kecil. Sekoi merupakan tanaman utama. 'asyarakat Shang juga terlibat dalam

   penternakan. Hal ini terbukti dalam amalan pengorbanan lembu secara besar&besaran dalam

  upacara pengebumian. -i dalam tamadun melayu, penggunaan cangkul, penukul memag

  digunakan di dalam pertanian.

  Sistem Ekonomi erdagangan, kegiatan perdagangan telah mula wujud sejak -inasti Shang

  dengan menggunakan kulit siput sebagaimana mata wang. Kegiatan ini kemudian terus

   berkembang pada 1aman -inasti Chou. enyeliaan jalan&jalan baru, terusan dan sungai

  meningkatkan kemudahan dan membawa kepada kemunculan pedagang&pedagang prominen

  yang melabur keuntungan mereka khususnya dalam tanah berperanan mengutip cukai. Tetapi

  golongan ini didiskriminasikan oleh pemilik tanah aristokrat dan mereka menduduki tempat

   paling rendah dalam pengklasi4ikasian penduduk iaitu shih (bangsawan#, nung (petani#, gong

  (tukang# dan shang (pedagang#.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  3/13

   eningkatan dalam pengeluaran pertanian dan kra4tangan telah membawa kepada kemajuan

   perdagangan domestik yang dirangsangkan oleh komunikasi yang diperbaiki termasuk sistem

   pos baru dan jalan utama yang menghubungkan ibu kota. erdagangan dengan orang asing juga

   berkembang pesat tetapi berada di bawah pengawasan orang asing. Terdapat banyak koloni

   pedagang asing bukan sahaja di pusat tetapi juga di kawasan lain. Selepas kejatuhan -inasti

  Tang, 1aman selepasnya dikenali sebagai 1aman  dinasti dan sepuluh kerajaan. *aman ini

  menyaksikan kemajuan dalam perindustrian dan perdagangan. 'enjelang abad ke&// ', banyak 

  tembaga dan besi dihasilkan.

  Selain itu, banyak bandar baru dan pusat perdagangan telah muncul. -i dalam tamadun 'elayu,

  Kerajaan Kedah Tua menjalankan kegiatan ekonominya melalui pelabuhannya di %embah

  $ujang. elabuhan ini mengumpulkan barang dagangan tempatan seperti hasil hutan, pertanian

  dan perlombongan. Kerajaan ini membuat hubungan perdagangan dengan China (barang

  seramik#, Timur Tengah seperti 3rab, arsi (barangan gelas kaca dan manik# dan 5ndia.

  Kerajaan&kerajaan lain yang menjalankan aktiiti perdagangan ialah Sriijaya, 'ajapahit dan

  'elaka apabila kerajaa&kerajaan tersebut menguasai jalan laluan timur&barat iaitu Selat 'elaka

  dan Selat Sunda. engaruh tamadun cina atau kedatangan tamadun dalam tamadun melayu

  menyebabkan beberapa perubahan atau peningkatan dalam tamadun melayu.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  4/13

  Pengaruh seni bina Tamadun Cina terhadap Tamadun Melayu.

  6aya seni bina Cina adalah setua tamadun Cina. rinsip&prinsip seni bina Cina telah

  kekal secara dasarnya tidak berubah, perubahan utama hanya berlaku pada perincian berhiasan.

  Sejak -inasti Tang, seni bina China telah mempunyai pengaruh besar ke atas gaya seni bina

  Korea, 7ietnam dan 8epun tidak kurang juga pengaruhnya ke atas Tamadun 'elayu yang

  meliputi Kepulauan 'elayu.

  %okasi 'elaka dipilih bagi tugasan ini kerana 'elaka merupakan penempatan awal yang

  menerima kedatangan tamadun Cina di Tanah 'elayu selain menjadi pusat pelabuhan yang

   penting suatu masa dulu. Terdapat beberapa bangunan lama di 'elaka yang dipengaruhi seni

   bina tamadun Cina.

  Masjid Kampung Hulu

  'asjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid paling tua di 'alaysia yang masih

  digunakan dan berada di tapak asal yang terletak di persimpangan 8alan 'asjid Kampung Hulu

  dan 8alan 'asjid di 'elaka.

  Ciri seni bina Cina yang terdapat pada masjid ini dapat dilihat melalui unsur pagoda pada

  senibina menara yang kebiasaan terpisah daripada bangunan utama masjid. Sebelum kewujudan

   pembesar suara, menara ini ber4ungsi sebagai tempat untuk $ilal melaungkan a1an. Konsep

   pagoda ini telah lama digunakan di China bagi 4ungsi keagamaan yang sering digunakan di kuil

  $uddha. Struktur pagoda bercirikan banggunan tipikal bertingkat dengan hiasan luaran yang

  ketara, pelan berbentuk polygonal dan mempunyai puncak stupa. 8elas di sini menunjukkan seni

   bina dan 4ungsi pagoda diguna pakai dalam pembinaan menara 'asjid Kampung Hulu.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  5/13

  6ambar di bawah menunjukkan persamaan konsep seni bina pagoda 'asjid Kampung

  Hulu dan pagoda porcelain 9uan 'ing 9uan yang dibina pada //:" ketika -inasti 'ing di

  China.

   

  'asjid Kampung Hulu agoda 9uan 'ing 9uan

  Selain itu hiasan dengan pengaruh Cina menggunakan bahan&bahan seperti jubin seramik 

  daripada kerajaan China -inasti Ching bercorak dan pelbagai warna dijadikan hiasan dinding

  dan lantai bagi bahagian luar masjid dan kolah air.

  8ubin yang digunakan pada bahagian luar masjid dan tiang bumbung kolah air.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  6/13

  Rumah tradisional Melaka Demang Abdul Ghani

  ;umah tradisional 'elayu yang asli di 'elaka dikenali sebagai ;umah 'elaka. ada

   bentuk bumbungnya terdapat unsur&unsur senibina $ugis, 8ambi, ;iau dan 'inangkabau, dan

  tangga batunya yang bersalut jubin memperlihatkan pengaruh senibina Cina.

  emilik rumah ini ialah -emang 3bd 6hani, beliau merupakan seorang -emang. Semasa

  menjadi -emang beliau telah membina rumah ini dan akhirnya diwarisi kepada beberapa

  generasi.

 • 8/18/2019 KESAN TAMADUN CINA KE ATAS MASYARAKAT DAN NEGARA MALAYSIA

  7/13

  ;umah tradisional 'elaka -emang 3bdul 6hani