kerajaan negeri

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

2.666 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. 5.3.2 Struktur Kerajaan Negeria. Sultan / Raja / Yang di-Pertua Negerib. Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) atau Excoc. Ketua Menteri / Menteri Besard. Jabatan / Agensie. Perbadananf. Suruhanjaya5.3.2.1 Struktur Pentadbiran Semenanjung Malaysiaa. Sultan / Yang di-Pertua Negeri Terdapat 9 buah negeri yang mempunyai Sultan @ Raja. Semua raja ini / Sultan dilantik melalui warisan iaitu daripada bapa kepada anak. Bagi Negeri 9 , pelantikan Yang Dipertuan Besar dilantik oleh Undang (9 orang Undang) Yang di-Pertuan Negeri dilantik oleh Yang di-Dipertuan Agong dgn persetujuan persetujuan kerajaan negeri dalam tempoh 4 tahun. Tugas-tugas eksekutif Sultan i. Terbahagi kpd 2 iaitua. Tugas Budi Bicara

2. ~ Melantik Ketua Menteri @ Menteri Besar~ Memohon mengadakan mesyuarat Majlis Raja-raja~ Tidak mempersetujui permintaan pembubaran Dewan UndanganNegeri~ Tugas sebagai Ketua Agama Islam dan adat negeri~ Melantik waris , permaisuri , pemangku raja dan jemaah pemangkuraja b. Tugas mengikut nasihat~ Lain-lain tugas yg berkaitan dgn Kerajaan Negeri~ Sultan / Raja juga merupakan ketua agama Islam negeri masing2~ Sultan / Yang di-Pertua Negeri merupakan pengerusi MajlisPengampuanan Negerib. Majlis Mesyuarat Kerajaan (MMK) Majlis @ organisasi yg menjalankan kuasa eksekutif Kerajaan Negeri MMK diketuai oleh Menteri Besar @ Ketua Menteri iaitu yg dilantik dari ahli Dewan Undangan Negeri dan mendapat sokongan majoriti Biasanya ahli MMK diberi tugas menjaga / mengawal / menyelaras bidang2 yg tertentu 3. Terdapat 3 org ahli MMK yg tidak dipilih melalui sistem pilihan raya (ex-officio).Mereka ialah:~ Setiausaha Kerajaan Negeri~ Penasihat Undang2 Negeri~ Pegawai Kewangan Negeric. Ketua Menteri @ Menteri Besar Hanya ahli Dewan Undangan Negeri yg mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang2 saja layak menjadi Menteri Besar @ Ketua Menteri. Tugas2 Menteri Besar / Ketua Menteri ~ Mentadbir kerajaan negeri. ~ Sebagai penasihat kpd Sultan / Yang di-Pertua Negeri dlm pentadbiran. ~ Menasihat Raja / Yang di-Pertua Negeri dlm pelantikan & penentuan portfolio ahli MMK. ~ Penghubung Kerajaan Negeri dgn Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Mesyuarat Raja2.d. Jabatan Terdapat 2 jenis jabatan di peringkat negerii. Jabatan Negeriii. Jabatan Persekutuan Cawangan Negeri 4. Jabatan Negeri (Agensi pusat Negeri)~ Terdapat 4 pejabat di bawahnyao Pejabat Setiausaha Kerajaan Negerio Pejabat Kewangan Negerio Pejabat Penasihat Undang2 Negerio Unit Perancang Ekonomi NegeriPejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Merupakan pejabat utama negeri yg melaksanakan & menyelaraskan dasar2 negeri. Diketuai oleh Setiausaha Kerajaan Negeri Setiausaha Kerajaan Negeri dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan utk negeri yg tidak mempunyai Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Negeri2 itu ialah Melaka, Pulau Pinang, Pahang, Perak, Selangor, & Negeri 9 (dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Persekutuan). Yang lain dilantik oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri. Di Sabah dan Sarawak terdapat Pejabat Setiausaha Kerajaan Persekutuan yg menyelaraskan kegiatan Kerajaan Persekutuan dan diketuai oleh Setiausaha. 5. Pejabat Kewangan Negeri Diketuai oleh pegawai kewangan. Mengurus hal ehwal kewangan Kerajaan Negeri mengikut peraturan2 dan prinsip2 kewangan yg ditetapkan oleh undang2. Merancang dan mengawal perbelanjaan negeri. Menentukan sistem perakaunan yg teratur dan cekap bagi pungutan hasil dan perbelanjaan negeri yg telah diluluskan.Pejabat Undang2 Negeri Diketuai oleh Penasihat Undang2 Negeri. Berfungsi sebagai penasihat kpd kerajaan negeri dlm hal undang2. Menggubal undang2 bagi negeri dan menguruskan penyiarannya dlm Warta Kerajaan. Mengendalikan pendakwaan bagi kes jenayah; Mewakili Kerajaan Negeri dlm semua guaman sivil; Menyediakan undang2 semakan dan cetakan semula undang2 negeri. Menyediakan dokumen undang2 bagi Kerajaan Negeri. Antara tugas Penasihat Undang2 Negeri ialah: 6. ~ menasihati Menteri Besar atau Ketua Menteri tentang hal undang2.~ menganggotai Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (sebagai ex-officio).~ membuat draf rang undang2 utk dibentangkan di Dewan Undangan Negeri 7. Unit Perancang ekonomi ~Diketuai oleh Pengarah Perancang Ekonomi. ~Berfungsi sebagai penyelaras kepada pembangunan & kemajuanekonomi negeri. ~Mengkaji,merangka,mengubal dasar dan strategi pembangunansosioekonomi negeri. ~Merancang pembangunan sektor-sektor ekonomi melaluipenyediaan perancangan Pembangunan Ekonomi Lima Tahun danKajian Separuh Penggal bagi negeri. ~Menyelaras,memantau dan menilai prestasi projek-projekpembanguan negeri dan projek yang dilaksanakan oleh agensi-agensi Kerajaan Negeri selaras dengan matlamat pembangunannegeri. ~Menyediakan dan menyelaras kertas-kertas mengenaipembangunan untuk pertimbangan Majlis Mesyuarat KerajaanNegeri. ~ Mewujudkan sistem maklumat dan data ekonomi yang kemas kiniyang akan digunakan untuk perancangan ekonomi negeri 8. Pejabat PembangUnan PersekUtUancawangan negeri Untuk merancang pembangunan negeri melalui objektif dan pencapaiannyasebagaimana diperlukan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Menyelaraskan pelaksanaan dasar serta program pembangunan negara diperingkat negeri dengan tujuan membantu memesatkan pembangunanuntuk rakyat. Menjadi Urusetia Kepada Majlis Pembangunan Negeri dan JawatankuasaKerja Pembangunan Negeri. Mengurus,melaksana dan menilai Peruntukan-Peruntukan Khas YABPerdana Menteri,YAB Timbalan Perdana Menteri,YB Senator,YB AhliParlimen,Projek Kecil Persekutuan,Projek majlis,Peruntukan Semula danProjek Kecemasan. Memantau dan menilai Pelaksanaan Projek-projek Pembangunan RancanganMalaysia di negeri. Mengurus,melaksana,memantau dan Menilai Peruntukan Khas YAB KetuaMenteri,Peruntukan Perkhidmatan Masyarakat dan Peruntukan KeagamaanNegeri. Menjadi Penghulu antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri . 9. Pejabat PembangUnanPersekUtUan cawangan negeri Untuk merancang pembangunan negeri melalui objektif dan pencapaiannyasebagaimana diperlukan oleh kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Menyelaraskan pelaksanaan dasar serta program pembangunan negara diperingkat negeri dengan tujuan membantu memesatkan pembangunanuntuk rakyat. Menjadi Urusetia Kepada Majlis Pembangunan Negeri dan JawatankuasaKerja Pembangunan Negeri. Mengurus,melaksana dan menilai Peruntukan-Peruntukan Khas YABPerdana Menteri,YAB Timbalan Perdana Menteri,YB Senator,YB AhliParlimen,Projek Kecil Persekutuan,Projek majlis,Peruntukan Semula danProjek Kecemasan. Memantau dan menilai Pelaksanaan Projek-projek PembangunanRancangan Malaysia di negeri. Mengurus,melaksana,memantau dan Menilai Peruntukan Khas YAB KetuaMenteri,Peruntukan Perkhidmatan Masyarakat dan Peruntukan KeagamaanNegeri. Menjadi Penghulu antara Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri 10. Pejabat Negeri (Agensi Pelaksana) Contoh : Jabatan Tanah dan Galian Mengetuai dan mengawal selia Pentadbiran Tanah Negeri selaras dengan peruntukan Seksyen 12(3) Kanun Tanah Negara 1965. Menjadi Urusetia Risalat-risalat Tanah untuk majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Meluluskan pemohonan pembangunan tanah. Memantau dan menentukan hasil tanah dipungut dengan cara yang efektif dan sistematik. Mengurus dan menyelenggarakan Hakmilik Tanah. Penguatkuasaan undang-undang dan peraturan- peraturan berkaitan tanah. 11. Pejabat Daerah dan Tanah Agensi pemungut hasil/cukai kerajaan negeri. Pentadbir dan perancang kepada pembangunan daerahsecara menyeluruh. Jabatan penghubung antara kerajaan melaluipelaksanaan dan penyelarasan serta projek kerajaan. Bertanggingjawab memajukan taraf hidup sosio ekonomirakyat. Urusetia kepada perancangan dan pembangunan tanahdaerah. Jabatan Persekutuan Cawangan Negeri Selain daripada jabatan negeri terdapat jabatan-jabatanpersekutuan. Contoh : Jabatan Imigresen Malaysia~ Jabatan Imigresen Malaysia merupakan salah satuagensi di bawah Kementerian Dalam Negeri . 12. 5.3.2.2 STRUKTUR PENTADBIRAN KERAJAAN NEGERI SABAH DAN SARAWAK o Struktur pentadbiran kerajaan negeri Sabah dan Sarawak terdiri daripada : (a) Yang di-Pertua Negeri (b) Majlis Tertinggi / Kabinet dan Dewan Undangan Negeri (A) Yang di-Pertua Negeri Yang di-Pertua Negeri merupakan institusi penting dalam jentera pentadbiran negeri Sabah dan Sarawak.Dilantik oleh Yang di- Pertuan Agung. Yang di-Pertuan Negeri bertindak mengikut nasihat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau seorang daripada ahlinya,lazimnya Ketua Menteri,yang bertindak di bawah kuasa am majlis tersebut. 13. (B)Majlis Tertinggi/KabinetKuasa eksekutif Kerajaan Negeri terletak pada Yang di-PertuanBegeri mengikut perlembagaan masing-masing.Di Sarawak,kuasa eksekutif ini dilaksanakan oleh Majlis Tertinggimanakala di Sabah dikenali sebagai Kabinet Negeri yangmenyerupai bentuk Kabinet di peringkat persekutuan.Badan-badan ini merupakan organisasi pembentuk dasar yangtertinggi di peringkat negeri.Yang di-Pertuan Negeri harus bertindak ,mengikut nasihat MajlisTertinggi Kabinet Negeri dalam semua perkara kecuali hal-hal yangberaitan dengan agama adat istiadat Melayu.Sabah dan Sarawak mengamalkan sistem Kabinet yag dianggotaioleh menteri-menteri yang bertanggungjawab ke atas kementerian-kementerian tertentu.Pegawai pentadbir utama bagi sesebuahkementerian di peringkat negeri digelar Setiausaha Tetap dan 14. sUrUhanjaya Semua negeri di Semenanjung kecuali Perlis ,NegeriSembilan,Melaka dan Pulau Pinang mempunyaiSuruhanjaya Perkhidmatan Awam negerinya sendiri. Ahli-ahli Suruhanjaya dilantik oleh Yang di-PertuaNegeri atau Sultan/Raja. PerbaDananawam Kerajaan negeri juga mempunyai Badan Berkanundan Tidak Berkanun sendiri. Badan Berkanun untuk negeri ditubuh di bawahEnakmen Negeri.~~~ CONTOH (Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka)sememtara anak-anak syarikat ialah badam tidakberkanun yang ditubuh di bawah akta syarikat.

View more