kenaikan gaji pegawai perkhidmatan awam · pdf filejadual gaji sebaris bagi kumpulan...

Click here to load reader

Post on 24-Sep-2019

31 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KENAIKAN GAJI PEGAWAI

  PERKHIDMATAN AWAM

  PERSEKUTUAN DI BAWAH

  KENAIKAN GAJI PEGAWAI

  PERKHIDMATAN AWAM

  PERSEKUTUAN DI BAWAH

  JABATAN PERKHIDMATAN AWAM

  PERSEKUTUAN DI BAWAH

  SISTEM SARAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012

  PERSEKUTUAN DI BAWAH

  SISTEM SARAAN MALAYSIA

  PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 1 TAHUN 2012

 • 1. Keputusan Kerajaan berkaitan kenaikan gaji SSM

  2012 ini setelah mengambil kira pandangan dan

  cadangan oleh pihak CUEPACS serta penjawat

  awam dan perakuan Jawatankuasa Semakan

  Semula SBPA.

  2. Dalam melaksanakan keputusan Kerajaan

  ini, urusan pekeliling perkhidmatan mengenai

  1. Keputusan Kerajaan berkaitan kenaikan gaji SSM

  2012 ini setelah mengambil kira pandangan dan

  cadangan oleh pihak CUEPACS serta penjawat

  awam dan perakuan Jawatankuasa Semakan

  Semula SBPA.

  2. Dalam melaksanakan keputusan Kerajaan

  ini, urusan pekeliling perkhidmatan mengenai

  KENAIKAN GAJI SSM 2012KENAIKAN GAJI SSM 2012

  ini, urusan pekeliling perkhidmatan mengenai

  kenaikan gaji telah melalui beberapa peringkat

  penyediaan iaitu:

  (i) peringkat teknikal melibatkan perbincangan di

  peringkat pegawai iaitu JPA, Penasihat Undang-

  undang JPA, Kementerian Kewangan, wakil

  CUEPACS, wakil Kementerian Kesihatan serta

  wakil Kementerian Pelajaran;

  ini, urusan pekeliling perkhidmatan mengenai

  kenaikan gaji telah melalui beberapa peringkat

  penyediaan iaitu:

  (i) peringkat teknikal melibatkan perbincangan di

  peringkat pegawai iaitu JPA, Penasihat Undang-

  undang JPA, Kementerian Kewangan, wakil

  CUEPACS, wakil Kementerian Kesihatan serta

  wakil Kementerian Pelajaran; 2

 • (ii) disemak bersama oleh pihak JPA dan pejabat

  Peguam Negara; serta

  (iii) dibincang oleh Jawatankuasa Pelaksanaan SSM

  yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Ketua

  Setiausaha Negara dengan ahli-ahli terdiri

  daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

  (ii) disemak bersama oleh pihak JPA dan pejabat

  Peguam Negara; serta

  (iii) dibincang oleh Jawatankuasa Pelaksanaan SSM

  yang dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Ketua

  Setiausaha Negara dengan ahli-ahli terdiri

  daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

  KENAIKAN GAJI SSM 2012KENAIKAN GAJI SSM 2012

  daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

  Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Peguam

  Negara serta empat (4) Pegawai Tertinggi

  CUEPACS iaitu Presiden, Timbalan Presiden,

  Setiausaha Agong serta Bendahari CUEPACS

  sebanyak tiga kali mesyuarat.

  daripada Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam,

  Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Peguam

  Negara serta empat (4) Pegawai Tertinggi

  CUEPACS iaitu Presiden, Timbalan Presiden,

  Setiausaha Agong serta Bendahari CUEPACS

  sebanyak tiga kali mesyuarat.

  3

 • Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 1 Tahun 2012

  PEKELILING PERKHIDMATAN

  DAN SURAT PELAKSANAAN

  PEKELILING PERKHIDMATAN

  DAN SURAT PELAKSANAAN

  1. PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN1. PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN

  2. POLIS DIRAJA MALAYSIA2. POLIS DIRAJA MALAYSIA Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2012

  Surat Pelaksanaan bertarikh 30 Mac 2012Surat Pelaksanaan bertarikh 30 Mac 2012

  2. POLIS DIRAJA MALAYSIA2. POLIS DIRAJA MALAYSIA

  3. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA3. ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

  4

 • KUMPULAN PERKHIDMATAN GRED KADAR

  (%)

  PENGURUSAN TERTINGGI

  KSN

  TURUS I & setaraf 7

  TURUS II, TURUS III & setaraf 8

  UTAMA A, B, C & setaraf 9

  KADAR KENAIKAN GAJI

  PENGURUSAN & PROFESIONAL 41 hingga 54 & setaraf

  13

  PELAKSANA 1 hingga 40 & setaraf

  1 Januari 2012

  TARIKH KUAT KUASA

  5

 • � Pegawai tetap, sementara, kontrak (Contract of

  Service) & Guru Sandaran.

  � Pegawai dipinjam / ditukar sementara ke agensi

  Kerajaan atau pertubuhan antarabangsa/ swasta,

  kenaikan gaji dilaksanakan mengikut gred gaji

  PEGAWAI YANG LAYAK

  kenaikan gaji dilaksanakan mengikut gred gaji

  jawatan peminjaman atau pertukaran sementara.

  Gaji hakiki pegawai berkenaan hendaklah

  diselaraskan secara isyarat oleh Ketua Jabatan.

  � Pegawai yang cuti bergaji penuh, kenaikan gaji

  dilaksanakan atas gaji hakiki yang diterima.

  … sambung 6

 • � Pegawai yang cuti separuh gaji, kenaikan gaji

  dilaksanakan atas gaji hakiki dan pegawai dibayar

  separuh daripada gaji baru.

  � Pegawai yang cuti tanpa gaji, kenaikan gaji

  hendaklah dilaksanakan secara isyarat atas gaji

  PEGAWAI YANG LAYAK

  hendaklah dilaksanakan secara isyarat atas gaji

  hakiki dan pegawai dibayar gaji setelah mengambil

  kira gaji baru yang telah diselaraskan apabila

  kembali bertugas.

  � Pegawai yang meninggal dunia pada/ selepas

  1 Januari 2012.

  � Pegawai di bawah saraan JKK 1976 dan SSB.

  7

 • � Pegawai yang dikenakan hukuman buang kerja

  berkuat kuasa pada/ sebelum 1 Januari 2012; dan

  � Pegawai yang bersara pada/ sebelum 1 Januari

  2012.

  PEGAWAI YANG TIDAK LAYAK

  2012.

  8

 • Jadual Gaji Sebaris bagi Kumpulan Pengurusan

  Tertinggi dan Jadual Gaji Matriks bagi Kumpulan

  Pengurusan dan Profesional serta Kumpulan

  Pelaksana yang berkuat kuasa sehingga

  31 Disember 2011 digantikan dengan Jadual Gaji

  Minimum - Maksimum (JGMM).

  STRUKTUR GAJI

  Struktur gaji JGMM bagi Kumpulan Pengurusan

  dan Profesional serta Kumpulan Pelaksana ini

  masih mengekalkan peringkat gaji Peringkat 1

  (P1), Peringkat 2 (P2) dan Peringkat 3 (P3)

  mengikut gred lantikan dan gred kenaikan

  pangkat sedia ada.

  9

 • STRUKTUR GAJI

  Lampiran A43

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PENGURUSAN DAN PROFESIONAL MULAI 1 JANUARI 2012

  (RM SEBULAN)

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJI PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR

  KENAIKAN GAJI

  TAHUNAN

  P1 5,831.57 7,909.49

  … sambung 10

  SSM303NA54000 N54 P1 5,831.57 7,909.49

  320.00 P2 6,347.31 8,604.47

  SSM303NA52000 N52 P1 5,531.25 7,428.24

  290.00 P2 6,056.43 8,085.52

  SSM303NA48000 N48 P1 4,914.87 6,791.86

  270.00 P2 5,402.32 7,411.41

  SSM303NA44000 N44 P1 3,362.91 5,820.53

  250.00 P2 3,723.00 6,364.68

  SSM303NA41000 N41

  P1 1,910.02 5,468.52

  225.00P2 2,016.94 5,782.96

  P3 2,128.58 6,124.30

 • STRUKTUR GAJI Lampiran A44

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012

  (RM SEBULAN)

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJI PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR

  KENAIKAN GAJI

  TAHUNAN

  P1 3,391.58 5,196.95 SSM303NA36000 N36

  P1 3,391.58 5,196.95 180.00

  P2 3,629.15 5,730.19

  SSM303NA32000 N32 P1 2,726.74 4,214.82

  155.00 P2 2,964.31 4,575.51

  SSM303NA28000 N28 P1 1,361.14 3,565.62

  145.00 P2 1,521.80 3,992.94

  SSM303NA27000 N27

  P1 1,361.14 3,565.62

  145.00P2 1,439.77 3,775.97

  P3 1,521.80 3,992.94

  … sambung 11

 • STRUKTUR GAJI Lampiran A44

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012

  (RM SEBULAN)

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJI PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR

  KENAIKAN GAJI

  TAHUNAN

  P1 2,482.33 3,496.05 SSM303NA26000 N26

  P1 2,482.33 3,496.05 125.00

  P2 2,719.90 3,815.70

  SSM303NA22000 N22 P1 2,164.44 3,321.99

  115.00 P2 2,325.10 3,657.02

  SSM303NA20000 N20 P1 1,130.41 2,696.81

  100.00 P2 1,248.34 2,975.45

  SSM303NA19000 N19

  P1 1,130.41 2,696.81

  100.00P2 1,188.52 2,833.70

  P3 1,248.34 2,975.45

  SSM303NA17000 N17

  P1 927.03 2,526.03

  95.00P2 985.15 2,662.93

  P3 1,044.97 2,804.68

  … sambung 12

 • STRUKTUR GAJI Lampiran A44

  JADUAL GAJI MINIMUM-MAKSIMUM BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

  KUMPULAN PELAKSANA MULAI 1 JANUARI 2012

  (RM SEBULAN)

  KOD GAJI

  KOMPUTER SSM

  GRED

  GAJI PERINGKAT GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM

  KADAR

  KENAIKAN GAJI

  TAHUNAN

  SSM303NA14000 N14 P1 1,571.56 2,351.89

  90.00 P2 1,698.92 2,586.35

  SSM303NA14000 N14 90.00 P2 1,698.92 2,586.35

  SSM303NA12000 N12 P1 801.84 2,057.74

  80.00 P2 899.66 2,262.46

  SSM303NA11000 N11

  P1 801.84 2,057.74

  80.00P2 849.83 2,159.18

  P3 899.66 2,262.46

  SSM303NA04000 N4 P1 801.84 1,814.06

  80.00 P2 899.66 2,004.05

  SSM303NA03000 N3

  P1 801.84 1,814.06

  80.00P2 849.83 1,908.14

  P3 899.66 2,004.05

  SSM303NA01000 N1

  P1 733.54 1,782.67

View more