jadual gaji ssm

Click here to load reader

Post on 27-Apr-2015

209 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JADUAL BILANGAN DA-41 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DA41 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DA41000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DA41 T1 P1 P2 P3 1624.69 1706.97 1792.88 T2 1703.34 1789.25 1878.79 T3 1781.99 1871.53 1964.70 T4 1860.64 1953.81 2050.61 T5 1939.29 2036.09 2136.52 T6 2017.94 2118.37 2222.43 T7 2096.59 2200.65 2308.34 T8 2175.24 2282.93 2394.25 T9 2253.89 2365.21 2480.16 T10 2332.54 2447.49 2566.07 T11 2411.19 2529.77 2651.98 T12 2489.84 2612.05 2737.89 T13 2568.49 2694.33 2823.80

JADUAL GAJI BARU: DA41 T1 P1 P2 P3 1868.39 1963.01 2061.81 T2 1958.84 2057.63 2160.61 T3 2049.29 2152.25 2259.41 T4 2139.74 2246.87 2358.21 T5 2230.19 2341.49 2457.01 T6 2320.64 2436.11 2555.81 T7 2411.09 2530.73 2654.61 T8 2501.54 2625.35 2753.41 T9 2591.99 2719.97 2852.21 T10 2682.44 2814.59 2951.01 T11 2772.89 2909.21 3049.81 T12 2863.34 3003.83 3148.61 T13 2953.79 3098.45 3247.41

82

JADUAL BILANGAN DB-1 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DB1 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB01000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB1 T1 P1 P2 P3 565.55 597.01 629.68 T2 595.80 628.47 662.35 T3 626.05 659.93 695.02 T4 656.30 691.39 727.69 T5 686.55 722.85 760.36 T6 716.80 754.31 793.03 T7 747.05 785.77 825.70

JADUAL GAJI BARU: DB1 T1 P1 P2 P3 763.49 805.96 850.06 T2 804.33 848.43 894.16 T3 845.17 890.90 938.26 T4 886.01 933.37 982.36 T5 926.85 975.84 1026.46 T6 967.69 1018.31 1070.56 T7 1008.53 1060.78 1114.66

83

JADUAL BILANGAN DB-17 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DB17 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB17000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB17 T1 P1 P2 P3 656.30 697.44 739.79 T2 696.23 738.58 782.14 T3 736.16 779.72 824.49 T4 776.09 820.86 866.84 T5 816.02 862.00 909.19 T6 855.95 903.14 951.54 T7 895.88 944.28 993.89

JADUAL GAJI BARU: DB17 T1 P1 P2 P3 820.38 871.81 924.75 T2 870.29 923.24 977.69 T3 920.20 974.67 1030.63 T4 970.11 1026.10 1083.57 T5 1020.02 1077.53 1136.51 T6 1069.93 1128.96 1189.45 T7 1119.84 1180.39 1242.39

84

JADUAL BILANGAN DB-27 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DB27 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB27000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB27 T1 P1 P2 P3 963.64 1019.30 1077.38 T2 1016.88 1074.96 1135.46 T3 1070.12 1130.62 1193.54 T4 1123.36 1186.28 1251.62 T5 1176.60 1241.94 1309.70 T6 1229.84 1297.60 1367.78 T7 1283.08 1353.26 1425.86

JADUAL GAJI BARU: DB27 T1 P1 P2 P3 1204.55 1274.13 1346.73 T2 1271.10 1343.71 1419.33 T3 1337.65 1413.29 1491.93 T4 1404.20 1482.87 1564.53 T5 1470.75 1552.45 1637.13 T6 1537.30 1622.03 1709.73 T7 1603.85 1691.61 1782.33

85

JADUAL BILANGAN DB-29 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DB29 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DB29000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DB29 T1 P1 P2 P3 1172.97 1227.42 1284.29 T2 1225.00 1281.87 1341.16 T3 1277.03 1336.32 1398.03 T4 1329.06 1390.77 1454.90 T5 1381.09 1445.22 1511.77 T6 1433.12 1499.67 1568.64

JADUAL GAJI BARU: DB29 T1 P1 P2 P3 1466.21 1534.27 1605.36 T2 1531.25 1602.33 1676.45 T3 1596.29 1670.39 1747.54 T4 1661.33 1738.45 1818.63 T5 1726.37 1806.51 1889.72 T6 1791.41 1874.57 1960.81

86

JADUAL BILANGAN DBA-29 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BUKAN BERIJAZAH SOKONGAN (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DBA29 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DBA29000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DBA29 T1 P1 P2 P3 1225.00 1279.45 1336.32 T2 1277.03 1333.90 1393.19 T3 1329.06 1388.35 1450.06 T4 1381.09 1442.80 1506.93 T5 1433.12 1497.25 1563.80 T6 1485.15 1551.70 1620.67

JADUAL GAJI BARU: DBA29 T1 P1 P2 P3 1531.25 1599.31 1670.40 T2 1596.29 1667.37 1741.49 T3 1661.33 1735.43 1812.58 T4 1726.37 1803.49 1883.67 T5 1791.41 1871.55 1954.76 T6 1856.45 1939.61 2025.85

87

JADUAL BILANGAN DC-41 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DC41 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DC41000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DC41 T1 P1 P2 P3 1389.95 1445.61 1503.69 T2 1443.19 1501.27 1589.60 T3 1496.43 1583.55 1675.51 T4 1575.08 1665.83 1761.42 T5 1653.73 1748.11 1847.33 T6 1732.38 1830.39 1933.24 T7 1811.03 1912.67 2019.15 T8 1889.68 1994.95 2105.06 T9 1968.33 2077.23 2190.97 T10 2046.98 2159.51 2276.88

JADUAL GAJI BARU: DC41 T1 P1 P2 P3 1598.44 1662.45 1729.24 T2 1659.67 1726.46 1828.04 T3 1720.90 1821.08 1926.84 T4 1811.35 1915.70 2025.64 T5 1901.80 2010.32 2124.44 T6 1992.25 2104.94 2223.24 T7 2082.70 2199.56 2322.04 T8 2173.15 2294.18 2420.84 T9 2263.60 2388.80 2519.64 T10 2354.05 2483.42 2618.44

88

JADUAL BILANGAN DG-41 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DG41 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG41000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG41 T1 P1 P2 P3 1474.65 1556.93 1642.84 T2 1553.30 1639.21 1728.75 T3 1631.95 1721.49 1814.66 T4 1710.60 1803.77 1900.57 T5 1789.25 1886.05 1986.48 T6 1867.90 1968.33 2072.39 T7 1946.55 2050.61 2158.30 T8 2025.20 2132.89 2244.21 T9 2103.85 2215.17 2330.12 T10 2182.50 2297.45 2416.03 T11 2261.15 2379.73 2501.94 T12 2339.80 2462.01 2587.85 T13 2418.45 2544.29 2673.76 T14 2497.10 2626.57 2759.67 T15 2575.75 2708.85 2845.58 T16 2654.40 2791.13 2987.15 T17 2733.05 2926.65 3128.72 T18 2863.73 3062.17 3270.29 T19 2994.41 3197.69 3411.86 T20 3125.09 3333.21 3553.43 T21 3255.77 3468.73 3695.00 T22 3386.45 3604.25 3836.57 T23 3517.13 3739.77 3978.14 T24 3647.81 3875.29 4119.71 T25 3778.49 4010.81 4261.28 T26 3909.17 4146.33 4402.85 T27 4039.85 4281.85 4544.42

JADUAL GAJI BARU: DG41 T1 P1 P2 P3 1695.85 1790.47 1889.27 T2 1786.30 1885.09 1988.07 T3 1876.75 1979.71 2086.87 T4 1967.20 2074.33 2185.67 T5 2057.65 2168.95 2284.47 T6 2148.10 2263.57 2383.27 T7 2238.55 2358.19 2482.07 T8 2329.00 2452.81 2580.87 T9 2419.45 2547.43 2679.67 T10 2509.90 2642.05 2778.47 T11 2600.35 2736.67 2877.27 T12 2690.80 2831.29 2976.07 T13 2781.25 2925.91 3074.87 T14 2871.70 3020.53 3173.67 T15 2962.15 3115.15 3272.47 T16 3052.60 3209.77 3435.28 T17 3143.05 3365.62 3598.09 T18 3293.33 3521.47 3760.90 T19 3443.61 3677.32 3923.71 T20 3593.89 3833.17 4086.52 T21 3744.17 3989.02 4249.33 T22 3894.45 4144.87 4412.14 T23 4044.73 4300.72 4574.95 T24 4195.01 4456.57 4737.76 T25 4345.29 4612.42 4900.57 T26 4495.57 4768.27 5063.38 T27 4645.85 4924.12 5226.19

89

JADUAL BILANGAN DG-44 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. IIl.

GRED GAJI SSM: DG44 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG44000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG44 T1 P1 P2 2593.90 2870.99 T2 2724.58 3012.56 T3 2855.26 3154.13 T4 2985.94 3295.70 T5 3116.62 3437.27 T6 3247.30 3578.84 T7 3377.98 3720.41 T8 3508.66 3861.98 T9 3639.34 4003.55 T10 3770.02 4145.12 T11 3900.70 4286.69 T12 4031.38 4428.26 T13 4162.06 4569.83 T14 4292.74 4711.40

JADUAL GAJI BARU: DG44 T1 P1 P2 2982.99 3301.65 T2 3133.27 3464.46 T3 3283.55 3627.27 T4 3433.83 3790.08 T5 3584.11 3952.89 T6 3734.39 4115.70 T7 3884.67 4278.51 T8 4034.95 4441.32 T9 4185.23 4604.13 T10 4335.51 4766.94 T11 4485.79 4929.75 T12 4636.07 5092.56 T13 4786.35 5255.37 T14 4936.63 5418.18

90

JADUAL BILANGAN DG-48 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DG48 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG48000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG48 T1 P1 P2 3786.96 4162.06 T2 3963.62 4353.24 T3 4140.28 4544.42 T4 4316.94 4735.60 T5 4493.60 4926.78 T6 4670.26 5117.96 T7 4846.92 5309.14 T8 5023.58 5500.32

JADUAL GAJI BARU: DG48 T1 P1 P2 4355.00 4786.37 T2 4558.16 5006.23 T3 4761.32 5226.09 T4 4964.48 5445.95 T5 5167.64 5665.81 T6 5370.80 5885.67 T7 5573.96 6105.53 T8 5777.12 6325.39

91

JADUAL BILANGAN DG-52 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DG52 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG52000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG52 T1 P1 P2 4261.28 4665.42 T2 4437.94 4856.60 T3 4614.60 5047.78 T4 4791.26 5238.96 T5 4967.92 5430.14 T6 5144.58 5621.32 T7 5321.24 5812.50 T8 5497.90 6003.68

JADUAL GAJI BARU: DG52 T1 P1 P2 4900.47 5365.23 T2 5103.63 5585.09 T3 5306.79 5804.95 T4 5509.95 6024.81 T5 5713.11 6244.67 T6 5916.27 6464.53 T7 6119.43 6684.39 T8 6322.59 6904.25

92

JADUAL BILANGAN DG-54 JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN BERIJAZAH PENGURUSAN DAN PROFESIONAL (RM SEBULAN)

l. ll. III.

GRED GAJI SSM: DG54 KOD GAJI KOMPUTER SSM: DG54000 TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: DG54 T1 P1 P2 4493.60 4890.48 T2 4670.26 5103.44 T3 4866.28 5316.40 T4 5062.30 5529.36 T5 5258.32 5742.32 T6 5454.34 5955.28 T7 5650.36 6168.24 T8 5846.38 6381.20

JADUAL GAJI BARU: DG54 T1 P1 P2 5167.64 5624.05 T2 5370.80 5868.95 T3 5596.22 6113.85 T4 5821.64 6358.75 T5 6047.06 6