indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi · pdf fileindeks jadual gaji dan sifir...

Download INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI · PDF fileindeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji

If you can't read please download the document

Post on 13-Jun-2019

253 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG YANG

TIDAK BOLEH DITAMPUNG OLEH JADUAL GAJI SISTEM SARAAN MALAYSIA

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji

SSB Gred Gaji

SSM Jadual

Bilangan Muka Surat

1. Pendidikan (D) DG2-2 DG48-1 DG48-1 1/48 DG3-2 DG41-1 DG41-1 2/48 DG8-3 DG17-2 DG17-2 3/48 DM1-2 DM54-1 DM54-1 4/48 DM1-2 DM53-1 DM53-1 5/48 DM1-3 DM54-2 DM54-2 6/48 DM1-3 DM53-2 DM53-2 7/48 2. Ekonomi (E) E1-2 E54-1 E54-1 8/48 E5-2 E27-1 E27-1 9/48 3. Pertanian (G) G2-2 G48-1 G48-1 10/48 4. Kejuruteraan (J) J2-2 J48-1 J48-1 11/48 J2-2 J47-1 J47-1 12/48 J5-2 J30-1 J30-1 13/48 J5-2 J29-1 J29-1 14/48 J5-3 J30-2 J30-2 15/48 J5-3 J29-2 J29-2 16/48 J6-2 J22-1 J22-1 17/48 5. Keselamatan dan

Pertahanan Awam (KP) KP5-3 KP27-2 KP27-2 18/48

6. Perundangan dan Kehakiman (L) L1-2 L54-1 L54-1 19/48 7. Tadbir dan Diplomatik (M) M2-2 M48-1 M48-1 20/48 M2-4 M48-3 M48-3 21/48 M3-2 M41-1 M41-1 22/48 8. Pentadbiran dan Sokongan (N) N1-2 N54-1 N54-1 23/48 N2-2 N48-1 N48-1 24/48 N3-4 N41-3 N41-3 25/48 N6-2 N27-1 N27-1 26/48 N9-3 N17-2 N17-2 27/48 N11-2 N12-1 N12-1 28/48 N11-2 N11-1 N11-1 29/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

1/2

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji SSB

Gred Gaji SSM

Jadual Bilangan

Muka Surat

9. Penyelidikan dan

Pembangunan (Q) Q6-2 Q27-1 Q27-1 30/48

10. Mahir, Separuh Mahir, dan

Tidak Mahir (R) R4-2 R6-9

R16-1 R12-8

R16-1 R12-8

31/48 32/48

R6-9 R11-8 R11-8 33/48 R11-6 R1-5 R1-5 34/48 R11-2 R1-1 R1-1 35/48 11. Sosial (S) S2-3 S48-2 S48-2 36/48 S3-2 S41-1 S41-1 37/48 12. Perubatan dan Kesihatan (U) U12-2 U17-1 U17-1 38/48 U12-3 U17-2 U17-2 39/48 U12-4 U17-3 U17-3 40/48 U16-3 U1-2 U1-2 41/48 U16-4 U1-3 U1-3 42/48 U16-6 U1-5 U1-5 43/48 13. Pengurusan Tertinggi (VK/VU) VK6-2 VK6-1 VK6-1 44/48 VU5-2 VU5-1 VU5-1 45/48 VU6-2 VU6-1 VU6-1 46/48 VU7-2 VU7-1 VU7-1 47/48 14. Kewangan (W) W5-7 W32-6 W32-6 48/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

2/2

JADUAL BILANGAN DG48-1

l. GRED GAJI SSB : DG2-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG02002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3721.96 3898.62 4075.28 4251.94 4428.6 4605.26 4781.92 4958.58 5135.24

P2 3905.88 4089.80 4273.72 4457.64 4641.56 4825.48 5009.40 5193.32 5377.24

P3 4097.06 4288.24 4479.42 4670.60 4861.78 5052.96 5244.14 5435.32 5626.50

l. GRED GAJI SSM : DG48-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG48001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.96 3963.62 4140.28 4316.94 4493.6 4670.26 4846.92 5023.58 5200.24

P2 4162.06 4353.24 4544.42 4735.60 4926.78 5117.96 5309.14 5500.32 5691.50

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DG41-1

l. GRED GAJI SSB : DG3-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG03002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG3-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1409.65 1488.30 1566.95 1645.60 1724.25 1802.90 1881.55 1960.20 2038.85 2117.50 2196.15 2274.80 2353.45 2432.10 2510.75 2589.40 2668.05 2798.73 2929.41 3060.09 3190.77 3321.45 3452.13 3582.81 3713.49 3844.17 3974.85 4105.53

P2 1491.93 1574.21 1656.49 1738.77 1821.05 1903.33 1985.61 2067.89 2150.17 2232.45 2314.73 2397.01 2479.29 2561.57 2643.85 2726.13 2861.65 2997.17 3132.69 3268.21 3403.73 3539.25 3674.77 3810.29 3945.81 4081.33 4216.85 4352.37

P3 1577.84 1663.75 1749.66 1835.57 1921.48 2007.39 2093.30 2179.21 2265.12 2351.03 2436.94 2522.85 2608.76 2694.67 2780.58 2922.15 3063.72 3205.29 3346.86 3488.43 3630.00 3771.57 3913.14 4054.71 4196.28 4337.85 4479.42 4620.99

l. GRED GAJI SSM : DG41-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG41001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG41-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1474.65 1553.30 1631.95 1710.60 1789.25 1867.90 1946.55 2025.20 2103.85 2182.50 2261.15 2339.80 2418.45 2497.10 2575.75 2654.40 2733.05 2863.73 2994.41 3125.09 3255.77 3386.45 3517.13 3647.81 3778.49 3909.17 4039.85 4170.53

P2 1556.93 1639.21 1721.49 1803.77 1886.05 1968.33 2050.61 2132.89 2215.17 2297.45 2379.73 2462.01 2544.29 2626.57 2708.85 2791.13 2926.65 3062.17 3197.69 3333.21 3468.73 3604.25 3739.77 3875.29 4010.81 4146.33 4281.85 4417.37

P3 1642.84 1728.75 1814.66 1900.57 1986.48 2072.39 2158.30 2244.21 2330.12 2416.03 2501.94 2587.85 2673.76 2759.67 2845.58 2987.15 3128.72 3270.29 3411.86 3553.43 3695.00 3836.57 3978.14 4119.71 4261.28 4402.85 4544.42 4685.99

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DG17-2

I. GRED GAJI SSB : DG8-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG08003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG8-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 529.98 560.23 590.48 620.73 650.98 681.23 711.48 751.41 791.34 831.27 871.20 911.13 951.06 990.99 1030.92 1070.85 1110.78 1150.71 1190.64 1230.57 1270.50 1310.43 1350.36 1390.29 1430.22 1470.15 1510.08 1550.01 1589.94 1629.87

P2 561.44 592.90 624.36 655.82 687.28 718.74 759.88 801.02 842.16 883.30 924.44 965.58 1006.72 1047.86 1089.00 1130.14 1171.28 1212.42 1253.56 1294.70 1335.84 1376.98 1418.12 1459.26 1500.40 1541.54 1582.68 1623.82 1664.96 1706.10

P3 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 767.14 809.49 851.84 894.19 936.54 978.89 1021.24 1063.59 1105.94 1148.29 1190.64 1232.99 1275.34 1317.69 1360.04 1402.39 1444.74 1487.09 1529.44 1571.79 1614.14 1656.49 1698.84 1741.19 1783.54

I. GRED GAJI SSM : DG17-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG17002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG17-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 544.98 575.23 605.48 635.73 665.98 696.23 726.48 766.41 806.34 846.27 886.20 926.13 966.06 1005.99 1045.92 1085.85 1125.78 1165.71 1205.64 1245.57 1285.50 1325.43 1365.36 1405.29 1445.22 1485.15 1525.08 1565.01 1604.94 1644.87

P2 576.44 607.90 639.36 670.82 702.28 733.74 774.88 816.02 857.16 898.30 939.44 980.58 1021.72 1062.86 1104.00 1145.14 1186.28 1227.42 1268.56 1309.70 1350.84 1391.98 1433.12 1474.26 1515.40 1556.54 1597.68 1638.82 1679.96 1721.10

P3 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1205.64 1247.99 1290.34 1332.69 1375.04 1417.39 1459.74 1502.09 1544.44 1586.79 1629.14 1671.49 1713.84 1756.19 1798.54

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

JADUAL BILANGAN DM54-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38

l. GRED GAJI SSM : DM54-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN DM54-2

l. GRED GAJI SSB : DM1-3

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16 6244.81

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93 6540.05

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38 6844.97

l. GRED GAJI SSM : DM54-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16 6309.81

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38 6909.97

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-2 KHAS UNTUK PENYANDANG

JADUAL BILANGAN DM53-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB :