indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan...

of 50 /50

Click here to load reader

Author: lyphuc

Post on 13-Jun-2019

304 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI GAJI KHAS UNTUK PENYANDANG YANG

TIDAK BOLEH DITAMPUNG OLEH JADUAL GAJI SISTEM SARAAN MALAYSIA

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji

SSB Gred Gaji

SSM Jadual

Bilangan Muka Surat

1. Pendidikan (D) DG2-2 DG48-1 DG48-1 1/48 DG3-2 DG41-1 DG41-1 2/48 DG8-3 DG17-2 DG17-2 3/48 DM1-2 DM54-1 DM54-1 4/48 DM1-2 DM53-1 DM53-1 5/48 DM1-3 DM54-2 DM54-2 6/48 DM1-3 DM53-2 DM53-2 7/48 2. Ekonomi (E) E1-2 E54-1 E54-1 8/48 E5-2 E27-1 E27-1 9/48 3. Pertanian (G) G2-2 G48-1 G48-1 10/48 4. Kejuruteraan (J) J2-2 J48-1 J48-1 11/48 J2-2 J47-1 J47-1 12/48 J5-2 J30-1 J30-1 13/48 J5-2 J29-1 J29-1 14/48 J5-3 J30-2 J30-2 15/48 J5-3 J29-2 J29-2 16/48 J6-2 J22-1 J22-1 17/48 5. Keselamatan dan

Pertahanan Awam (KP) KP5-3 KP27-2 KP27-2 18/48

6. Perundangan dan Kehakiman (L) L1-2 L54-1 L54-1 19/48 7. Tadbir dan Diplomatik (M) M2-2 M48-1 M48-1 20/48 M2-4 M48-3 M48-3 21/48 M3-2 M41-1 M41-1 22/48 8. Pentadbiran dan Sokongan (N) N1-2 N54-1 N54-1 23/48 N2-2 N48-1 N48-1 24/48 N3-4 N41-3 N41-3 25/48 N6-2 N27-1 N27-1 26/48 N9-3 N17-2 N17-2 27/48 N11-2 N12-1 N12-1 28/48 N11-2 N11-1 N11-1 29/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

1/2

Page 2: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

Bil Klasifikasi Perkhidmatan Gred Gaji SSB

Gred Gaji SSM

Jadual Bilangan

Muka Surat

9. Penyelidikan dan

Pembangunan (Q) Q6-2 Q27-1 Q27-1 30/48

10. Mahir, Separuh Mahir, dan

Tidak Mahir (R) R4-2 R6-9

R16-1 R12-8

R16-1 R12-8

31/48 32/48

R6-9 R11-8 R11-8 33/48 R11-6 R1-5 R1-5 34/48 R11-2 R1-1 R1-1 35/48 11. Sosial (S) S2-3 S48-2 S48-2 36/48 S3-2 S41-1 S41-1 37/48 12. Perubatan dan Kesihatan (U) U12-2 U17-1 U17-1 38/48 U12-3 U17-2 U17-2 39/48 U12-4 U17-3 U17-3 40/48 U16-3 U1-2 U1-2 41/48 U16-4 U1-3 U1-3 42/48 U16-6 U1-5 U1-5 43/48 13. Pengurusan Tertinggi (VK/VU) VK6-2 VK6-1 VK6-1 44/48 VU5-2 VU5-1 VU5-1 45/48 VU6-2 VU6-1 VU6-1 46/48 VU7-2 VU7-1 VU7-1 47/48 14. Kewangan (W) W5-7 W32-6 W32-6 48/48

Catatan: Gred Gaji SSM - angka ganjil untuk gred lantikan

- angka genap untuk gred kenaikan pangkat

2/2

Page 3: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DG48-1

l. GRED GAJI SSB : DG2-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG02002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3721.96 3898.62 4075.28 4251.94 4428.6 4605.26 4781.92 4958.58 5135.24

P2 3905.88 4089.80 4273.72 4457.64 4641.56 4825.48 5009.40 5193.32 5377.24

P3 4097.06 4288.24 4479.42 4670.60 4861.78 5052.96 5244.14 5435.32 5626.50

l. GRED GAJI SSM : DG48-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG48001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.96 3963.62 4140.28 4316.94 4493.6 4670.26 4846.92 5023.58 5200.24

P2 4162.06 4353.24 4544.42 4735.60 4926.78 5117.96 5309.14 5500.32 5691.50

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

Page 4: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DG41-1

l. GRED GAJI SSB : DG3-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG03002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG3-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1409.65 1488.30 1566.95 1645.60 1724.25 1802.90 1881.55 1960.20 2038.85 2117.50 2196.15 2274.80 2353.45 2432.10 2510.75 2589.40 2668.05 2798.73 2929.41 3060.09 3190.77 3321.45 3452.13 3582.81 3713.49 3844.17 3974.85 4105.53

P2 1491.93 1574.21 1656.49 1738.77 1821.05 1903.33 1985.61 2067.89 2150.17 2232.45 2314.73 2397.01 2479.29 2561.57 2643.85 2726.13 2861.65 2997.17 3132.69 3268.21 3403.73 3539.25 3674.77 3810.29 3945.81 4081.33 4216.85 4352.37

P3 1577.84 1663.75 1749.66 1835.57 1921.48 2007.39 2093.30 2179.21 2265.12 2351.03 2436.94 2522.85 2608.76 2694.67 2780.58 2922.15 3063.72 3205.29 3346.86 3488.43 3630.00 3771.57 3913.14 4054.71 4196.28 4337.85 4479.42 4620.99

l. GRED GAJI SSM : DG41-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG41001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG41-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1474.65 1553.30 1631.95 1710.60 1789.25 1867.90 1946.55 2025.20 2103.85 2182.50 2261.15 2339.80 2418.45 2497.10 2575.75 2654.40 2733.05 2863.73 2994.41 3125.09 3255.77 3386.45 3517.13 3647.81 3778.49 3909.17 4039.85 4170.53

P2 1556.93 1639.21 1721.49 1803.77 1886.05 1968.33 2050.61 2132.89 2215.17 2297.45 2379.73 2462.01 2544.29 2626.57 2708.85 2791.13 2926.65 3062.17 3197.69 3333.21 3468.73 3604.25 3739.77 3875.29 4010.81 4146.33 4281.85 4417.37

P3 1642.84 1728.75 1814.66 1900.57 1986.48 2072.39 2158.30 2244.21 2330.12 2416.03 2501.94 2587.85 2673.76 2759.67 2845.58 2987.15 3128.72 3270.29 3411.86 3553.43 3695.00 3836.57 3978.14 4119.71 4261.28 4402.85 4544.42 4685.99

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBERIJAZAH

(RM SEBULAN)

Page 5: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DG17-2

I. GRED GAJI SSB : DG8-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DG08003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DG8-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 529.98 560.23 590.48 620.73 650.98 681.23 711.48 751.41 791.34 831.27 871.20 911.13 951.06 990.99 1030.92 1070.85 1110.78 1150.71 1190.64 1230.57 1270.50 1310.43 1350.36 1390.29 1430.22 1470.15 1510.08 1550.01 1589.94 1629.87

P2 561.44 592.90 624.36 655.82 687.28 718.74 759.88 801.02 842.16 883.30 924.44 965.58 1006.72 1047.86 1089.00 1130.14 1171.28 1212.42 1253.56 1294.70 1335.84 1376.98 1418.12 1459.26 1500.40 1541.54 1582.68 1623.82 1664.96 1706.10

P3 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 767.14 809.49 851.84 894.19 936.54 978.89 1021.24 1063.59 1105.94 1148.29 1190.64 1232.99 1275.34 1317.69 1360.04 1402.39 1444.74 1487.09 1529.44 1571.79 1614.14 1656.49 1698.84 1741.19 1783.54

I. GRED GAJI SSM : DG17-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DG17002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DG17-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 544.98 575.23 605.48 635.73 665.98 696.23 726.48 766.41 806.34 846.27 886.20 926.13 966.06 1005.99 1045.92 1085.85 1125.78 1165.71 1205.64 1245.57 1285.50 1325.43 1365.36 1405.29 1445.22 1485.15 1525.08 1565.01 1604.94 1644.87

P2 576.44 607.90 639.36 670.82 702.28 733.74 774.88 816.02 857.16 898.30 939.44 980.58 1021.72 1062.86 1104.00 1145.14 1186.28 1227.42 1268.56 1309.70 1350.84 1391.98 1433.12 1474.26 1515.40 1556.54 1597.68 1638.82 1679.96 1721.10

P3 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1205.64 1247.99 1290.34 1332.69 1375.04 1417.39 1459.74 1502.09 1544.44 1586.79 1629.14 1671.49 1713.84 1756.19 1798.54

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANBUKAN BERIJAZAH

(RM SEBULAN)

Page 6: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DM54-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38

l. GRED GAJI SSM : DM54-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

Page 7: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DM54-2

l. GRED GAJI SSB : DM1-3

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16 6244.81

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93 6540.05

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38 6844.97

l. GRED GAJI SSM : DM54-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM54002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM54-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16 6309.81

P2 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38 6909.97

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM54-2 KHAS UNTUK PENYANDANG

Page 8: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DM53-1

l. GRED GAJI SSB : DM1-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38

l. GRED GAJI SSM : DM53-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM53001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM53-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16

P2 4398.01 4585.56 4773.11 4960.66 5148.21 5356.33 5564.45 5772.57 5980.69 6188.81 6396.93

P3 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM53-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

Page 9: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN E54-1

I. GRED GAJI SSB : E1-2

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4426.18 4602.84 4798.86 4994.88 5190.90 5386.92 5582.94 5778.96 5974.98

P2 4610.10 4814.59 5019.08 5223.57 5428.06 5632.55 5837.04 6041.53 6246.02

P3 4823.06 5036.02 5248.98 5461.94 5674.90 5887.86 6100.82 6313.78 6526.74

I. GRED GAJI SSM : E54-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : EA54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : E54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4491.18 4667.84 4863.86 5059.88 5255.90 5451.92 5647.94 5843.96 6039.98

P2 4888.06 5101.02 5313.98 5526.94 5739.90 5952.86 6165.82 6378.78 6591.74

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN EKONOMIPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : EA01002

JADUAL GAJI SSB : E1-2

Page 10: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN DM53-2

l. GRED GAJI SSB : DM1-3

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : DM01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : DM1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5246.56 5446.21 5645.86 5845.51 6045.16 6244.81

P2 4333.01 4520.56 4708.11 4895.66 5083.21 5291.33 5499.45 5707.57 5915.69 6123.81 6331.93 6540.05

P3 4527.82 4722.63 4917.44 5112.25 5328.84 5545.43 5762.02 5978.61 6195.20 6411.79 6628.38 6844.97

l. GRED GAJI SSM : DM53-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : DM53002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : DM53-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12

P1 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5311.56 5511.21 5710.86 5910.51 6110.16 6309.81

P2 4398.01 4585.56 4773.11 4960.66 5148.21 5356.33 5564.45 5772.57 5980.69 6188.81 6396.93 6605.05

P3 4592.82 4787.63 4982.44 5177.25 5393.84 5610.43 5827.02 6043.61 6260.20 6476.79 6693.38 6909.97

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENDIDIKANPENSYARAH UiTM BERKELAYAKAN IJAZAH SARJANA ATAU Ph.D

GRED DM53-1 KHAS UNTUK PENYANDANG

Page 11: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN E27-1

I. GRED GAJI SSB : E5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : EA05002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : E5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 948.64 1001.88 1055.12 1108.36 1161.60 1214.84 1268.08 1321.32 1374.56 1427.80 1481.04 1534.28 1587.52 1640.76 1694.00 1747.24 1800.48 1853.72 1906.96 1960.20 2013.44 2092.09 2170.74 2249.39 2328.04 2406.69 2485.34

P2 1004.30 1059.96 1115.62 1171.28 1226.94 1282.60 1338.26 1393.92 1449.58 1505.24 1560.90 1616.56 1672.22 1727.88 1783.54 1839.20 1894.86 1950.52 2006.18 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24 2555.52 2637.80

P3 1062.38 1120.46 1178.54 1236.62 1294.70 1352.78 1410.86 1468.94 1527.02 1585.10 1643.18 1701.26 1759.34 1817.42 1875.50 1933.58 1991.66 2049.74 2107.82 2193.73 2279.64 2365.55 2451.46 2537.37 2623.28 2709.19 2795.10

I. GRED GAJI SSM : E27-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : EA27001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : E27-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04 2421.69 2500.34

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24 2570.52 2652.80

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28 2724.19 2810.10

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN EKONOMISOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 12: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN G48-1

I. GRED GAJI SSB : G2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : GA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : G2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3720.75 3897.41 4074.07 4250.73 4427.39 4604.05 4780.71 4957.37 5134.03

P2 3904.67 4088.59 4272.51 4456.43 4640.35 4824.27 5008.19 5192.11 5376.03

P3 4095.85 4287.03 4478.21 4669.39 4860.57 5051.75 5242.93 5434.11 5625.29

I. GRED GAJI SSM : G48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : GA48001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : G48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3785.75 3962.41 4139.07 4315.73 4492.39 4669.05 4845.71 5022.37 5199.03

P2 4160.85 4352.03 4543.21 4734.39 4925.57 5116.75 5307.93 5499.11 5690.29

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 13: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J48-1

I. GRED GAJI SSB : J2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.09 3966.38 4146.67 4326.96 4507.25 4687.54 4867.83 5048.12 5228.41

P2 3973.64 4161.19 4348.74 4536.29 4723.84 4911.39 5098.94 5286.49 5474.04

P3 4168.45 4363.26 4558.07 4752.88 4947.69 5142.50 5337.31 5532.12 5726.93

I. GRED GAJI SSM : J48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA48001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3851.09 4031.38 4211.67 4391.96 4572.25 4752.54 4932.83 5113.12 5293.41

P2 4233.45 4428.26 4623.07 4817.88 5012.69 5207.50 5402.31 5597.12 5791.93

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 14: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J47-1

I. GRED GAJI SSB : J2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA02002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3786.09 3966.38 4146.67 4326.96 4507.25 4687.54 4867.83 5048.12 5228.41

P2 3973.64 4161.19 4348.74 4536.29 4723.84 4911.39 5098.94 5286.49 5474.04

P3 4168.45 4363.26 4558.07 4752.88 4947.69 5142.50 5337.31 5532.12 5726.93

I. GRED GAJI SSM : J47-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA47001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J47-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3851.09 4031.38 4211.67 4391.96 4572.25 4752.54 4932.83 5113.12 5293.41

P2 4038.64 4226.19 4413.74 4601.29 4788.84 4976.39 5163.94 5351.49 5539.04

P3 4233.45 4428.26 4623.07 4817.88 5012.69 5207.50 5402.31 5597.12 5791.93

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 15: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J22-1

I. GRED GAJI SSB : J6-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA06002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J6-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1530.65 1583.89 1637.13 1690.37 1743.61 1796.85 1876.71 1956.57 2036.43 2116.29 2196.15 2276.01 2355.87

P2 1586.31 1641.97 1697.63 1753.29 1808.95 1892.44 1975.93 2059.42 2142.91 2226.40 2309.89 2393.38 2476.87

P3 1644.39 1702.47 1760.55 1818.63 1905.75 1992.87 2079.99 2167.11 2254.23 2341.35 2428.47 2515.59 2602.71

I. GRED GAJI SSM : J22-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA22001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J22-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13

P1 1545.65 1598.89 1652.13 1705.37 1758.61 1811.85 1891.71 1971.57 2051.43 2131.29 2211.15 2291.01 2370.87

P2 1659.39 1717.47 1775.55 1833.63 1920.75 2007.87 2094.99 2182.11 2269.23 2356.35 2443.47 2530.59 2617.71

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 16: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J30-1

I. GRED GAJI SSB : J5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00

P3 1340.68 1399.97 1459.26 1518.55 1577.84 1637.13 1696.42 1755.71 1815.00 1874.29 1933.58 1992.87 2052.16 2111.45 2199.78 2288.11 2376.44 2464.77 2553.10 2641.43 2729.76 2818.09

I. GRED GAJI SSM : J30-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA30001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J30-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1239.52 1292.76 1346.00 1399.24 1452.48 1505.72 1558.96 1612.20 1665.44 1718.68 1771.92 1825.16 1878.40 1931.64 1984.88 2038.12 2117.98 2197.84 2277.70 2357.56 2437.42 2517.28

P2 1355.68 1414.97 1474.26 1533.55 1592.84 1652.13 1711.42 1770.71 1830.00 1889.29 1948.58 2007.87 2067.16 2126.45 2214.78 2303.11 2391.44 2479.77 2568.10 2656.43 2744.76 2833.09

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 17: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J29-1

I. GRED GAJI SSB : J5-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00

P3 1340.68 1399.97 1459.26 1518.55 1577.84 1637.13 1696.42 1755.71 1815.00 1874.29 1933.58 1992.87 2052.16 2111.45 2199.78 2288.11 2376.44 2464.77 2553.10 2641.43 2729.76 2818.09

I. GRED GAJI SSM : J29-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA29001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J29-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22

P1 1239.52 1292.76 1346.00 1399.24 1452.48 1505.72 1558.96 1612.20 1665.44 1718.68 1771.92 1825.16 1878.40 1931.64 1984.88 2038.12 2117.98 2197.84 2277.70 2357.56 2437.42 2517.28

P2 1296.39 1353.26 1410.13 1467.00 1523.87 1580.74 1637.61 1694.48 1751.35 1808.22 1865.09 1921.96 1978.83 2035.70 2092.57 2176.06 2259.55 2343.04 2426.53 2510.02 2593.51 2677.00

P3 1355.68 1414.97 1474.26 1533.55 1592.84 1652.13 1711.42 1770.71 1830.00 1889.29 1948.58 2007.87 2067.16 2126.45 2214.78 2303.11 2391.44 2479.77 2568.10 2656.43 2744.76 2833.09

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 18: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J30-2

I. GRED GAJI SSB : J5-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05003

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28 2582.14

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00 2745.49

P3 1340.68 1399.97 1459.26 1518.55 1577.84 1637.13 1696.42 1755.71 1815.00 1874.29 1933.58 1992.87 2052.16 2111.45 2199.78 2288.11 2376.44 2464.77 2553.10 2641.43 2729.76 2818.09 2906.42

I. GRED GAJI SSM : J30-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA30002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J30-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1239.52 1292.76 1346.00 1399.24 1452.48 1505.72 1558.96 1612.20 1665.44 1718.68 1771.92 1825.16 1878.40 1931.64 1984.88 2038.12 2117.98 2197.84 2277.70 2357.56 2437.42 2517.28 2597.14

P2 1355.68 1414.97 1474.26 1533.55 1592.84 1652.13 1711.42 1770.71 1830.00 1889.29 1948.58 2007.87 2067.16 2126.45 2214.78 2303.11 2391.44 2479.77 2568.10 2656.43 2744.76 2833.09 2921.42

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANSOKONGAN

Page 19: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN J29-2

I. GRED GAJI SSB : J5-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : JA05003

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : J5-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1224.52 1277.76 1331.00 1384.24 1437.48 1490.72 1543.96 1597.20 1650.44 1703.68 1756.92 1810.16 1863.40 1916.64 1969.88 2023.12 2102.98 2182.84 2262.70 2342.56 2422.42 2502.28 2582.14

P2 1281.39 1338.26 1395.13 1452.00 1508.87 1565.74 1622.61 1679.48 1736.35 1793.22 1850.09 1906.96 1963.83 2020.70 2077.57 2161.06 2244.55 2328.04 2411.53 2495.02 2578.51 2662.00 2745.49

P3 1340.68 1399.97 1459.26 1518.55 1577.84 1637.13 1696.42 1755.71 1815.00 1874.29 1933.58 1992.87 2052.16 2111.45 2199.78 2288.11 2376.44 2464.77 2553.10 2641.43 2729.76 2818.09 2906.42

I. GRED GAJI SSM : J29-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : JA29002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : J29-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 1239.52 1292.76 1346.00 1399.24 1452.48 1505.72 1558.96 1612.20 1665.44 1718.68 1771.92 1825.16 1878.40 1931.64 1984.88 2038.12 2117.98 2197.84 2277.70 2357.56 2437.42 2517.28 2597.14

P2 1296.39 1353.26 1410.13 1467.00 1523.87 1580.74 1637.61 1694.48 1751.35 1808.22 1865.09 1921.96 1978.83 2035.70 2092.57 2176.06 2259.55 2343.04 2426.53 2510.02 2593.51 2677.00 2760.49

P3 1355.68 1414.97 1474.26 1533.55 1592.84 1652.13 1711.42 1770.71 1830.00 1889.29 1948.58 2007.87 2067.16 2126.45 2214.78 2303.11 2391.44 2479.77 2568.10 2656.43 2744.76 2833.09 2921.42

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEJURUTERAANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 20: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN KP27-2

I. GRED GAJI SSB : KP5-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : KP05003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : KP5-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 948.64 1001.88 1055.12 1108.36 1161.60 1214.84 1268.08 1321.32 1374.56 1427.80 1481.04 1534.28 1587.52 1640.76 1694.00 1747.24 1800.48 1853.72 1906.96 1960.20 2013.44 2092.09 2170.74 2249.39 2328.04 2406.69 2485.34

P2 1004.30 1059.96 1115.62 1171.28 1226.94 1282.60 1338.26 1393.92 1449.58 1505.24 1560.90 1616.56 1672.22 1727.88 1783.54 1839.20 1894.86 1950.52 2006.18 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24 2555.52 2637.80

P3 1062.38 1120.46 1178.54 1236.62 1294.70 1352.78 1410.86 1468.94 1527.02 1585.10 1643.18 1701.26 1759.34 1817.42 1875.50 1933.58 1991.66 2049.74 2107.82 2193.73 2279.64 2365.55 2451.46 2537.37 2623.28 2709.19 2795.10

I. GRED GAJI SSM : KP27-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : KP27002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : KP27-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04 2421.69 2500.34

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24 2570.52 2652.80

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28 2724.19 2810.10

(PENTADBIRAN KESELAMATAN)JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 21: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN L54-1

I. GRED GAJI SSB : L1-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : LA01002

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : L1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4464.90 4642.77 4841.21 5039.65 5238.09 5436.53 5634.97 5833.41 6031.85

P2 4650.03 4856.94 5063.85 5270.76 5477.67 5684.58 5891.49 6098.40 6305.31

P3 4865.41 5080.79 5296.17 5511.55 5726.93 5942.31 6157.69 6373.07 6588.45

I. GRED GAJI SSM : L54-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : LA54001

lll. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : L54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4529.90 4707.77 4906.21 5104.65 5303.09 5501.53 5699.97 5898.41 6096.85

P2 4930.41 5145.79 5361.17 5576.55 5791.93 6007.31 6222.69 6438.07 6653.45

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PERUNDANGAN DAN KEHAKIMANPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 22: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN M48-1

I. GRED GAJI SSB : M2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : MA02002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : M2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3784.88 3965.17 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5227.20

P2 3972.43 4159.98 4347.53 4535.08 4722.63 4910.18 5097.73 5285.28 5472.83

P3 4167.24 4362.05 4556.86 4751.67 4946.48 5141.29 5336.10 5530.91 5725.72

I. GRED GAJI SSM : M48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : MA48001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : M48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3849.88 4030.17 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5292.20

P2 4232.24 4427.05 4621.86 4816.67 5011.48 5206.29 5401.10 5595.91 5790.72

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONALJADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK

Page 23: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN M48-3

I. GRED GAJI SSB : M2-4

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : MA02004

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : M2-4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 3784.88 3965.17 4145.46 4325.75 4506.04 4686.33 4866.62 5046.91 5227.20 5407.49 5587.78

P2 3972.43 4159.98 4347.53 4535.08 4722.63 4910.18 5097.73 5285.28 5472.83 5660.38 5847.93

P3 4167.24 4362.05 4556.86 4751.67 4946.48 5141.29 5336.10 5530.91 5725.72 5920.53 6115.34

I. GRED GAJI SSM : M48-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : MA48003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : M48-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 3849.88 4030.17 4210.46 4390.75 4571.04 4751.33 4931.62 5111.91 5292.20 5472.49 5652.78

P2 4232.24 4427.05 4621.86 4816.67 5011.48 5206.29 5401.10 5595.91 5790.72 5985.53 6180.34

(RM SEBULAN)

PENGURUSAN DAN PROFESIONALJADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK

Page 24: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN M41-1

I. GRED GAJI SSB : M3-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : MA03002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB: M3-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 1668.59 1748.45 1828.31 1908.17 1988.03 2067.89 2147.75 2227.61 2307.47 2387.33 2467.19 2547.05 2626.91 2706.77 2839.87 2972.97 3106.07 3239.17 3372.27 3505.37 3638.47 3771.57 3904.67 4037.77 4170.87

P2 1752.08 1835.57 1919.06 2002.55 2086.04 2169.53 2253.02 2336.51 2420.00 2503.49 2586.98 2670.47 2753.96 2893.11 3032.26 3171.41 3310.56 3449.71 3588.86 3728.01 3867.16 4006.31 4145.46 4284.61 4423.76

P3 1839.20 1926.32 2013.44 2100.56 2187.68 2274.80 2361.92 2449.04 2536.16 2623.28 2710.40 2797.52 2942.72 3087.92 3233.12 3378.32 3523.52 3668.72 3813.92 3959.12 4104.32 4249.52 4394.72 4539.92 4685.12

I. GRED GAJI SSM : M41-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : MA41001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : M41-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 1733.59 1813.45 1893.31 1973.17 2053.03 2132.89 2212.75 2292.61 2372.47 2452.33 2532.19 2612.05 2691.91 2771.77 2904.87 3037.97 3171.07 3304.17 3437.27 3570.37 3703.47 3836.57 3969.67 4102.77 4235.87

P2 1817.08 1900.57 1984.06 2067.55 2151.04 2234.53 2318.02 2401.51 2485.00 2568.49 2651.98 2735.47 2818.96 2958.11 3097.26 3236.41 3375.56 3514.71 3653.86 3793.01 3932.16 4071.31 4210.46 4349.61 4488.76

P3 1904.20 1991.32 2078.44 2165.56 2252.68 2339.80 2426.92 2514.04 2601.16 2688.28 2775.40 2862.52 3007.72 3152.92 3298.12 3443.32 3588.52 3733.72 3878.92 4024.12 4169.32 4314.52 4459.72 4604.92 4750.12

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN TADBIR DAN DIPLOMATIK

Page 25: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N54-1

I. GRED GAJI SSB : N1-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4422.55 4599.21 4795.23 4991.25 5187.27 5383.29 5579.31 5775.33 5971.35

P2 4606.47 4810.96 5015.45 5219.94 5424.43 5628.92 5833.41 6037.90 6242.39

P3 4819.43 5032.39 5245.35 5458.31 5671.27 5884.23 6097.19 6310.15 6523.11

I. GRED GAJI SSM : N54-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA54001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N54-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 4487.55 4664.21 4860.23 5056.25 5252.27 5448.29 5644.31 5840.33 6036.35

P2 4884.43 5097.39 5310.35 5523.31 5736.27 5949.23 6162.19 6375.15 6588.11

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

Page 26: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N27-1

I. GRED GAJI SSB : N6-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA06002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N6-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 948.64 1001.88 1055.12 1108.36 1161.60 1214.84 1268.08 1321.32 1374.56 1427.80 1481.04 1534.28 1587.52 1640.76 1694.00 1747.24 1800.48 1853.72 1906.96 1960.20 2013.44 2092.09 2170.74 2249.39 2328.04 2406.69 2485.34

P2 1004.30 1059.96 1115.62 1171.28 1226.94 1282.60 1338.26 1393.92 1449.58 1505.24 1560.90 1616.56 1672.22 1727.88 1783.54 1839.20 1894.86 1950.52 2006.18 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24 2555.52 2637.80

P3 1062.38 1120.46 1178.54 1236.62 1294.70 1352.78 1410.86 1468.94 1527.02 1585.10 1643.18 1701.26 1759.34 1817.42 1875.50 1933.58 1991.66 2049.74 2107.82 2193.73 2279.64 2365.55 2451.46 2537.37 2623.28 2709.19 2795.10

I. GRED GAJI SSM : N27-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA27001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N27-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04 2421.69 2500.34

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24 2570.52 2652.80

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28 2724.19 2810.10

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 27: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N41-3

I. GRED GAJI SSB : N3-4

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA03004

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N3-4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 1404.81 1483.46 1562.11 1640.76 1719.41 1798.06 1876.71 1955.36 2034.01 2112.66 2191.31 2269.96 2348.61 2427.26 2505.91 2584.56 2663.21 2793.89 2924.57 3055.25 3185.93 3316.61 3447.29 3577.97 3708.65 3839.33 3970.01 4100.69 4231.37 4362.05

P2 1487.09 1569.37 1651.65 1733.93 1816.21 1898.49 1980.77 2063.05 2145.33 2227.61 2309.89 2392.17 2474.45 2556.73 2639.01 2721.29 2856.81 2992.33 3127.85 3263.37 3398.89 3534.41 3669.93 3805.45 3940.97 4076.49 4212.01 4347.53 4483.05 4618.57

P3 1573.00 1658.91 1744.82 1830.73 1916.64 2002.55 2088.46 2174.37 2260.28 2346.19 2432.10 2518.01 2603.92 2689.83 2775.74 2917.31 3058.88 3200.45 3342.02 3483.59 3625.16 3766.73 3908.30 4049.87 4191.44 4333.01 4474.58 4616.15 4757.72 4899.29

I. GRED GAJI SSM : N41-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA41003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N41-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

P1 1469.81 1548.46 1627.11 1705.76 1784.41 1863.06 1941.71 2020.36 2099.01 2177.66 2256.31 2334.96 2413.61 2492.26 2570.91 2649.56 2728.21 2858.89 2989.57 3120.25 3250.93 3381.61 3512.29 3642.97 3773.65 3904.33 4035.01 4165.69 4296.37 4427.05

P2 1552.09 1634.37 1716.65 1798.93 1881.21 1963.49 2045.77 2128.05 2210.33 2292.61 2374.89 2457.17 2539.45 2621.73 2704.01 2786.29 2921.81 3057.33 3192.85 3328.37 3463.89 3599.41 3734.93 3870.45 4005.97 4141.49 4277.01 4412.53 4548.05 4683.57

P3 1638.00 1723.91 1809.82 1895.73 1981.64 2067.55 2153.46 2239.37 2325.28 2411.19 2497.10 2583.01 2668.92 2754.83 2840.74 2982.31 3123.88 3265.45 3407.02 3548.59 3690.16 3831.73 3973.30 4114.87 4256.44 4398.01 4539.58 4681.15 4822.72 4964.29

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

Page 28: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N48-1

I. GRED GAJI SSB : N2-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA02002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N2-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3717.12 3893.78 4070.44 4247.10 4423.76 4600.42 4777.08 4953.74 5130.40

P2 3901.04 4084.96 4268.88 4452.80 4636.72 4820.64 5004.56 5188.48 5372.40

P3 4092.22 4283.40 4474.58 4665.76 4856.94 5048.12 5239.30 5430.48 5621.66

I. GRED GAJI SSM : N48-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA48001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N48-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

P1 3782.12 3958.78 4135.44 4312.10 4488.76 4665.42 4842.08 5018.74 5195.40

P2 4157.22 4348.40 4539.58 4730.76 4921.94 5113.12 5304.30 5495.48 5686.66

PENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGAN

Page 29: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N17-2

I. GRED GAJI SSB : N9-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA09003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N9-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 641.30 681.23 721.16 761.09 801.02 840.95 880.88 920.81 960.74 1000.67 1040.60 1080.53 1120.46 1173.70 1226.94 1280.18 1333.42 1386.66 1439.90 1493.14 1546.38 1599.62 1652.86 1706.10 1759.34 1812.58

P2 682.44 723.58 764.72 805.86 847.00 888.14 929.28 970.42 1011.56 1052.70 1093.84 1134.98 1190.64 1246.30 1301.96 1357.62 1413.28 1468.94 1524.60 1580.26 1635.92 1691.58 1747.24 1802.90 1858.56 1914.22

P3 724.79 767.14 809.49 851.84 894.19 936.54 978.89 1021.24 1063.59 1105.94 1148.29 1206.37 1264.45 1322.53 1380.61 1438.69 1496.77 1554.85 1612.93 1671.01 1729.09 1787.17 1845.25 1903.33 1961.41 2019.49

I. GRED GAJI SSM : N17-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA17002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N17-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26

P1 656.30 696.23 736.16 776.09 816.02 855.95 895.88 935.81 975.74 1015.67 1055.60 1095.53 1135.46 1188.70 1241.94 1295.18 1348.42 1401.66 1454.90 1508.14 1561.38 1614.62 1667.86 1721.10 1774.34 1827.58

P2 697.44 738.58 779.72 820.86 862.00 903.14 944.28 985.42 1026.56 1067.70 1108.84 1149.98 1205.64 1261.30 1316.96 1372.62 1428.28 1483.94 1539.60 1595.26 1650.92 1706.58 1762.24 1817.90 1873.56 1929.22

P3 739.79 782.14 824.49 866.84 909.19 951.54 993.89 1036.24 1078.59 1120.94 1163.29 1221.37 1279.45 1337.53 1395.61 1453.69 1511.77 1569.85 1627.93 1686.01 1744.09 1802.17 1860.25 1918.33 1976.41 2034.49

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 30: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N12-1

I. GRED GAJI SSB : N11-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA11002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N11-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 510.62 540.87 571.12 601.37 631.62 661.87 692.12 722.37 762.30 802.23 842.16 882.09 922.02 961.95 1001.88 1041.81 1081.74 1121.67 1161.60 1201.53 1241.46 1281.39 1321.32

P2 542.08 573.54 605.00 636.46 667.92 699.38 730.84 771.98 813.12 854.26 895.40 936.54 977.68 1018.82 1059.96 1101.10 1142.24 1183.38 1224.52 1265.66 1306.80 1347.94 1389.08

P3 574.75 607.42 640.09 672.76 705.43 738.10 780.45 822.80 865.15 907.50 949.85 992.20 1034.55 1076.90 1119.25 1161.60 1203.95 1246.30 1288.65 1331.00 1373.35 1415.70 1458.05

I. GRED GAJI SSM : N12-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA12001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N12-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 525.62 555.87 586.12 616.37 646.62 676.87 707.12 737.37 777.30 817.23 857.16 897.09 937.02 976.95 1016.88 1056.81 1096.74 1136.67 1176.60 1216.53 1256.46 1296.39 1336.32

P2 589.75 622.42 655.09 687.76 720.43 753.10 795.45 837.80 880.15 922.50 964.85 1007.20 1049.55 1091.90 1134.25 1176.60 1218.95 1261.30 1303.65 1346.00 1388.35 1430.70 1473.05

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 31: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN N11-1

I. GRED GAJI SSB : N11-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : NA11002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : N11-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 510.62 540.87 571.12 601.37 631.62 661.87 692.12 722.37 762.30 802.23 842.16 882.09 922.02 961.95 1001.88 1041.81 1081.74 1121.67 1161.60 1201.53 1241.46 1281.39 1321.32

P2 542.08 573.54 605.00 636.46 667.92 699.38 730.84 771.98 813.12 854.26 895.40 936.54 977.68 1018.82 1059.96 1101.10 1142.24 1183.38 1224.52 1265.66 1306.80 1347.94 1389.08

P3 574.75 607.42 640.09 672.76 705.43 738.10 780.45 822.80 865.15 907.50 949.85 992.20 1034.55 1076.90 1119.25 1161.60 1203.95 1246.30 1288.65 1331.00 1373.35 1415.70 1458.05

I. GRED GAJI SSM : N11-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : NA11001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : N11-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 525.62 555.87 586.12 616.37 646.62 676.87 707.12 737.37 777.30 817.23 857.16 897.09 937.02 976.95 1016.88 1056.81 1096.74 1136.67 1176.60 1216.53 1256.46 1296.39 1336.32

P2 557.08 588.54 620.00 651.46 682.92 714.38 745.84 786.98 828.12 869.26 910.40 951.54 992.68 1033.82 1074.96 1116.10 1157.24 1198.38 1239.52 1280.66 1321.80 1362.94 1404.08

P3 589.75 622.42 655.09 687.76 720.43 753.10 795.45 837.80 880.15 922.50 964.85 1007.20 1049.55 1091.90 1134.25 1176.60 1218.95 1261.30 1303.65 1346.00 1388.35 1430.70 1473.05

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENTADBIRAN DAN SOKONGANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 32: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN Q27-1

I. GRED GAJI SSB : Q6-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : QA06002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : Q6-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 951.06 1004.30 1057.54 1110.78 1164.02 1217.26 1270.50 1323.74 1376.98 1430.22 1483.46 1536.70 1589.94 1643.18 1696.42 1749.66 1802.90 1856.14 1909.38 1962.62 2015.86 2094.51 2173.16 2251.81 2330.46 2409.11 2487.76

P2 1006.72 1062.38 1118.04 1173.70 1229.36 1285.02 1340.68 1396.34 1452.00 1507.66 1563.32 1618.98 1674.64 1730.30 1785.96 1841.62 1897.28 1952.94 2008.60 2064.26 2146.54 2228.82 2311.10 2393.38 2475.66 2557.94 2640.22

P3 1064.80 1122.88 1180.96 1239.04 1297.12 1355.20 1413.28 1471.36 1529.44 1587.52 1645.60 1703.68 1761.76 1819.84 1877.92 1936.00 1994.08 2052.16 2110.24 2196.15 2282.06 2367.97 2453.88 2539.79 2625.70 2711.61 2797.52

I. GRED GAJI SSM : Q27-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : QA27001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : Q27-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27

P1 966.06 1019.30 1072.54 1125.78 1179.02 1232.26 1285.50 1338.74 1391.98 1445.22 1498.46 1551.70 1604.94 1658.18 1711.42 1764.66 1817.90 1871.14 1924.38 1977.62 2030.86 2109.51 2188.16 2266.81 2345.46 2424.11 2502.76

P2 1021.72 1077.38 1133.04 1188.70 1244.36 1300.02 1355.68 1411.34 1467.00 1522.66 1578.32 1633.98 1689.64 1745.30 1800.96 1856.62 1912.28 1967.94 2023.60 2079.26 2161.54 2243.82 2326.10 2408.38 2490.66 2572.94 2655.22

P3 1079.80 1137.88 1195.96 1254.04 1312.12 1370.20 1428.28 1486.36 1544.44 1602.52 1660.60 1718.68 1776.76 1834.84 1892.92 1951.00 2009.08 2067.16 2125.24 2211.15 2297.06 2382.97 2468.88 2554.79 2640.70 2726.61 2812.52

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 33: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN R16-1

I. GRED GAJI SSB : R4-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : RA04002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : R4-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 1030.92 1084.16 1137.40 1190.64 1243.88 1297.12 1350.36 1403.60 1456.84 1510.08

P2 1086.58 1142.24 1197.90 1253.56 1309.22 1364.88 1420.54 1476.20 1531.86 1587.52

P3 1144.66 1202.74 1260.82 1318.90 1376.98 1435.06 1493.14 1551.22 1609.30 1667.38

I. GRED GAJI SSM : R16-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA16001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : R16-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 1045.92 1099.16 1152.40 1205.64 1258.88 1312.12 1365.36 1418.60 1471.84 1525.08

P2 1159.66 1217.74 1275.82 1333.90 1391.98 1450.06 1508.14 1566.22 1624.30 1682.38

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIRSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 34: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN 12-8

I. GRED GAJI SSB : R6-9

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : RA06009

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : R6-9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 646.14 686.07 726.00 765.93 805.86 845.79 885.72 925.65 965.58 1005.51 1045.44 1085.37 1125.30 1165.23 1205.16 1245.09 1285.02 1324.95 1364.88 1404.81 1444.74 1484.67 1524.60

P2 687.28 728.42 769.56 810.70 851.84 892.98 934.12 975.26 1016.40 1057.54 1098.68 1139.82 1180.96 1222.10 1263.24 1304.38 1345.52 1386.66 1427.80 1468.94 1510.08 1551.22 1592.36

P3 729.63 771.98 814.33 856.68 899.03 941.38 983.73 1026.08 1068.43 1110.78 1153.13 1195.48 1237.83 1280.18 1322.53 1364.88 1407.23 1449.58 1491.93 1534.28 1576.63 1618.98 1661.33

I. GRED GAJI SSM : R12-8

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA12008

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : R12-8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 661.14 701.07 741.00 780.93 820.86 860.79 900.72 940.65 980.58 1020.51 1060.44 1100.37 1140.30 1180.23 1220.16 1260.09 1300.02 1339.95 1379.88 1419.81 1459.74 1499.67 1539.60

P2 744.63 786.98 829.33 871.68 914.03 956.38 998.73 1041.08 1083.43 1125.78 1168.13 1210.48 1252.83 1295.18 1337.53 1379.88 1422.23 1464.58 1506.93 1549.28 1591.63 1633.98 1676.33

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIRSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 35: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN R11-8

I. GRED GAJI SSB : R6-9

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : RA06009

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : R6-9

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 646.14 686.07 726.00 765.93 805.86 845.79 885.72 925.65 965.58 1005.51 1045.44 1085.37 1125.30 1165.23 1205.16 1245.09 1285.02 1324.95 1364.88 1404.81 1444.74 1484.67 1524.60

P2 687.28 728.42 769.56 810.70 851.84 892.98 934.12 975.26 1016.40 1057.54 1098.68 1139.82 1180.96 1222.10 1263.24 1304.38 1345.52 1386.66 1427.80 1468.94 1510.08 1551.22 1592.36

P3 729.63 771.98 814.33 856.68 899.03 941.38 983.73 1026.08 1068.43 1110.78 1153.13 1195.48 1237.83 1280.18 1322.53 1364.88 1407.23 1449.58 1491.93 1534.28 1576.63 1618.98 1661.33

I. GRED GAJI SSM : R11-8

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA11008

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : R11-8

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23

P1 661.14 701.07 741.00 780.93 820.86 860.79 900.72 940.65 980.58 1020.51 1060.44 1100.37 1140.30 1180.23 1220.16 1260.09 1300.02 1339.95 1379.88 1419.81 1459.74 1499.67 1539.60

P2 702.28 743.42 784.56 825.70 866.84 907.98 949.12 990.26 1031.40 1072.54 1113.68 1154.82 1195.96 1237.10 1278.24 1319.38 1360.52 1401.66 1442.80 1483.94 1525.08 1566.22 1607.36

P3 744.63 786.98 829.33 871.68 914.03 956.38 998.73 1041.08 1083.43 1125.78 1168.13 1210.48 1252.83 1295.18 1337.53 1379.88 1422.23 1464.58 1506.93 1549.28 1591.63 1633.98 1676.33

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIRSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 36: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN R1-5

I. GRED GAJI SSB : R11-6

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : RA11006

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : R11-6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 464.64 494.89 525.14 555.39 585.64 615.89 646.14 676.39 706.64 736.89 767.14 797.39 827.64 857.89 888.14 918.39 948.64 978.89 1009.14

P2 496.10 527.56 559.02 590.48 621.94 653.40 684.86 716.32 747.78 779.24 810.70 842.16 873.62 905.08 936.54 968.00 999.46 1030.92 1062.38

P3 528.77 561.44 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 757.46 790.13 822.80 855.47 888.14 920.81 953.48 986.15 1018.82 1051.49 1084.16 1116.83

I. GRED GAJI SSM : R1-5

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA01005

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : R1-5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 479.64 509.89 540.14 570.39 600.64 630.89 661.14 691.39 721.64 751.89 782.14 812.39 842.64 872.89 903.14 933.39 963.64 993.89 1024.14

P2 511.10 542.56 574.02 605.48 636.94 668.40 699.86 731.32 762.78 794.24 825.70 857.16 888.62 920.08 951.54 983.00 1014.46 1045.92 1077.38

P3 543.77 576.44 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 772.46 805.13 837.80 870.47 903.14 935.81 968.48 1001.15 1033.82 1066.49 1099.16 1131.83

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIR

Page 37: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN R1-1

I. GRED GAJI SSB : R11-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : RA11002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : R11-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

P1 464.64 494.89 525.14 555.39 585.64 615.89 646.14 676.39 706.64 736.89 767.14 797.39 827.64 857.89 888.14

P2 496.10 527.56 559.02 590.48 621.94 653.40 684.86 716.32 747.78 779.24 810.70 842.16 873.62 905.08 936.54

P3 528.77 561.44 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 757.46 790.13 822.80 855.47 888.14 920.81 953.48 986.15

I. GRED GAJI SSM : R1-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : RA01001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : R1-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15

P1 479.64 509.89 540.14 570.39 600.64 630.89 661.14 691.39 721.64 751.89 782.14 812.39 842.64 872.89 903.14

P2 511.10 542.56 574.02 605.48 636.94 668.40 699.86 731.32 762.78 794.24 825.70 857.16 888.62 920.08 951.54

P3 543.77 576.44 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 772.46 805.13 837.80 870.47 903.14 935.81 968.48 1001.15

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN MAHIR, SEPARUH MAHIR DAN TIDAK MAHIRSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 38: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN S48-2

I. GRED GAJI SSB : S2-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : SA02003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : S2-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 3715.91 3892.57 4069.23 4245.89 4422.55 4599.21 4775.87 4952.53 5129.19 5305.85

P2 3899.83 4083.75 4267.67 4451.59 4635.51 4819.43 5003.35 5187.27 5371.19 5555.11

P3 4091.01 4282.19 4473.37 4664.55 4855.73 5046.91 5238.09 5429.27 5620.45 5811.63

I. GRED GAJI SSM : S48-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : SA48002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : S48-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10

P1 3780.91 3957.57 4134.23 4310.89 4487.55 4664.21 4840.87 5017.53 5194.19 5370.85

P2 4156.01 4347.19 4538.37 4729.55 4920.73 5111.91 5303.09 5494.27 5685.45 5876.63

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN SOSIALPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

Page 39: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN S41-1

I. GRED GAJI SSB : S3-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : SA03002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : S3-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1403.60 1482.25 1560.90 1639.55 1718.20 1796.85 1875.50 1954.15 2032.80 2111.45 2190.10 2268.75 2347.40 2426.05 2504.70 2583.35 2662.00 2792.68 2923.36 3054.04 3184.72 3315.40 3446.08 3576.76 3707.44 3838.12 3968.80 4099.48

P2 1485.88 1568.16 1650.44 1732.72 1815.00 1897.28 1979.56 2061.84 2144.12 2226.40 2308.68 2390.96 2473.24 2555.52 2637.80 2720.08 2855.60 2991.12 3126.64 3262.16 3397.68 3533.20 3668.72 3804.24 3939.76 4075.28 4210.80 4346.32

P3 1571.79 1657.70 1743.61 1829.52 1915.43 2001.34 2087.25 2173.16 2259.07 2344.98 2430.89 2516.80 2602.71 2688.62 2774.53 2916.10 3057.67 3199.24 3340.81 3482.38 3623.95 3765.52 3907.09 4048.66 4190.23 4331.80 4473.37 4614.94

I. GRED GAJI SSM : S41-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : SA41001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : S41-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28

P1 1468.60 1547.25 1625.90 1704.55 1783.20 1861.85 1940.50 2019.15 2097.80 2176.45 2255.10 2333.75 2412.40 2491.05 2569.70 2648.35 2727.00 2857.68 2988.36 3119.04 3249.72 3380.4 3511.08 3641.76 3772.44 3903.12 4033.80 4164.48

P2 1550.88 1633.16 1715.44 1797.72 1880.00 1962.28 2044.56 2126.84 2209.12 2291.40 2373.68 2455.96 2538.24 2620.52 2702.80 2785.08 2920.60 3056.12 3191.64 3327.16 3462.68 3598.20 3733.72 3869.24 4004.76 4140.28 4275.80 4411.32

P3 1636.79 1722.70 1808.61 1894.52 1980.43 2066.34 2152.25 2238.16 2324.07 2409.98 2495.89 2581.80 2667.71 2753.62 2839.53 2981.10 3122.67 3264.24 3405.81 3547.38 3688.95 3830.52 3972.09 4113.66 4255.23 4396.80 4538.37 4679.94

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN SOSIALPENGURUSAN DAN PROFESIONAL

(RM SEBULAN)

Page 40: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U17-1

I. GRED GAJI SSB : U12-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA12002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U12-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

P1 675.18 715.11 755.04 794.97 834.90 874.83 914.76 954.69 994.62 1034.55 1074.48 1114.41 1154.34 1194.27 1247.51 1300.75 1353.99 1407.23

P2 716.32 757.46 798.60 839.74 880.88 922.02 963.16 1004.30 1045.44 1086.58 1127.72 1168.86 1210.00 1265.66 1321.32 1376.98 1432.64 1488.30

P3 758.67 801.02 843.37 885.72 928.07 970.42 1012.77 1055.12 1097.47 1139.82 1182.17 1224.52 1282.60 1340.68 1398.76 1456.84 1514.92 1573.00

I. GRED GAJI SSM : U17-1

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA17001

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U17-1

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

P1 690.18 730.11 770.04 809.97 849.90 889.83 929.76 969.69 1009.62 1049.55 1089.48 1129.41 1169.34 1209.27 1262.51 1315.75 1368.99 1422.23

P2 731.32 772.46 813.60 854.74 895.88 937.02 978.16 1019.30 1060.44 1101.58 1142.72 1183.86 1225.00 1280.66 1336.32 1391.98 1447.64 1503.30

P3 773.67 816.02 858.37 900.72 943.07 985.42 1027.77 1070.12 1112.47 1154.82 1197.17 1239.52 1297.60 1355.68 1413.76 1471.84 1529.92 1588.00

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 41: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U17-2

I. GRED GAJI SSB : U12-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA12003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U12-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 675.18 715.11 755.04 794.97 834.90 874.83 914.76 954.69 994.62 1034.55 1074.48 1114.41 1154.34 1194.27 1247.51 1300.75 1353.99 1407.23 1460.47

P2 716.32 757.46 798.60 839.74 880.88 922.02 963.16 1004.30 1045.44 1086.58 1127.72 1168.86 1210.00 1265.66 1321.32 1376.98 1432.64 1488.30 1543.96

P3 758.67 801.02 843.37 885.72 928.07 970.42 1012.77 1055.12 1097.47 1139.82 1182.17 1224.52 1282.60 1340.68 1398.76 1456.84 1514.92 1573.00 1631.08

I. GRED GAJI SSM : U17-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA17002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U17-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 690.18 730.11 770.04 809.97 849.90 889.83 929.76 969.69 1009.62 1049.55 1089.48 1129.41 1169.34 1209.27 1262.51 1315.75 1368.99 1422.23 1475.47

P2 731.32 772.46 813.60 854.74 895.88 937.02 978.16 1019.30 1060.44 1101.58 1142.72 1183.86 1225.00 1280.66 1336.32 1391.98 1447.64 1503.30 1558.96

P3 773.67 816.02 858.37 900.72 943.07 985.42 1027.77 1070.12 1112.47 1154.82 1197.17 1239.52 1297.60 1355.68 1413.76 1471.84 1529.92 1588.00 1646.08

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 42: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U17-3

I. GRED GAJI SSB : U12-4

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA12004

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U12-4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

P1 675.18 715.11 755.04 794.97 834.90 874.83 914.76 954.69 994.62 1034.55 1074.48 1114.41 1154.34 1194.27 1247.51 1300.75 1353.99 1407.23 1460.47 1513.71

P2 716.32 757.46 798.60 839.74 880.88 922.02 963.16 1004.30 1045.44 1086.58 1127.72 1168.86 1210.00 1265.66 1321.32 1376.98 1432.64 1488.30 1543.96 1599.62

P3 758.67 801.02 843.37 885.72 928.07 970.42 1012.77 1055.12 1097.47 1139.82 1182.17 1224.52 1282.60 1340.68 1398.76 1456.84 1514.92 1573.00 1631.08 1689.16

I. GRED GAJI SSM : U17-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA17003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U17-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20

P1 690.18 730.11 770.04 809.97 849.90 889.83 929.76 969.69 1009.62 1049.55 1089.48 1129.41 1169.34 1209.27 1262.51 1315.75 1368.99 1422.23 1475.47 1528.71

P2 731.32 772.46 813.60 854.74 895.88 937.02 978.16 1019.30 1060.44 1101.58 1142.72 1183.86 1225.00 1280.66 1336.32 1391.98 1447.64 1503.30 1558.96 1614.62

P3 773.67 816.02 858.37 900.72 943.07 985.42 1027.77 1070.12 1112.47 1154.82 1197.17 1239.52 1297.60 1355.68 1413.76 1471.84 1529.92 1588.00 1646.08 1704.16

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 43: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U1-2

I. GRED GAJI SSB : U16-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA16003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U16-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

P1 464.64 494.89 525.14 555.39 585.64 615.89 646.14 676.39 706.64 736.89 767.14 797.39 827.64 857.89 888.14 918.39 948.64 978.89

P2 496.10 527.56 559.02 590.48 621.94 653.40 684.86 716.32 747.78 779.24 810.70 842.16 873.62 905.08 936.54 968.00 999.46 1030.92

P3 528.77 561.44 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 757.46 790.13 822.80 855.47 888.14 920.81 953.48 986.15 1018.82 1051.49 1084.16

I. GRED GAJI SSM : U1-2

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA01002

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U1-2

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18

P1 479.64 509.89 540.14 570.39 600.64 630.89 661.14 691.39 721.64 751.89 782.14 812.39 842.64 872.89 903.14 933.39 963.64 993.89

P2 511.10 542.56 574.02 605.48 636.94 668.40 699.86 731.32 762.78 794.24 825.70 857.16 888.62 920.08 951.54 983.00 1014.46 1045.92

P3 543.77 576.44 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 772.46 805.13 837.80 870.47 903.14 935.81 968.48 1001.15 1033.82 1066.49 1099.16

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 44: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U1-3

I. GRED GAJI SSB : U16-4

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA16004

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U16-4

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 464.64 494.89 525.14 555.39 585.64 615.89 646.14 676.39 706.64 736.89 767.14 797.39 827.64 857.89 888.14 918.39 948.64 978.89 1009.14

P2 496.10 527.56 559.02 590.48 621.94 653.40 684.86 716.32 747.78 779.24 810.70 842.16 873.62 905.08 936.54 968.00 999.46 1030.92 1062.38

P3 528.77 561.44 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 757.46 790.13 822.80 855.47 888.14 920.81 953.48 986.15 1018.82 1051.49 1084.16 1116.83

I. GRED GAJI SSM : U1-3

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA01003

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U1-3

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 479.64 509.89 540.14 570.39 600.64 630.89 661.14 691.39 721.64 751.89 782.14 812.39 842.64 872.89 903.14 933.39 963.64 993.89 1024.14

P2 511.10 542.56 574.02 605.48 636.94 668.40 699.86 731.32 762.78 794.24 825.70 857.16 888.62 920.08 951.54 983.00 1014.46 1045.92 1077.38

P3 543.77 576.44 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 772.46 805.13 837.80 870.47 903.14 935.81 968.48 1001.15 1033.82 1066.49 1099.16 1131.83

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 45: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN U1-5

I. GRED GAJI SSB : U16-6

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : UA16006

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : U16-6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 464.64 494.89 525.14 555.39 585.64 615.89 646.14 676.39 706.64 736.89 767.14 797.39 827.64 857.89 888.14 918.39 948.64 978.89 1009.14 1039.39 1069.64

P2 496.10 527.56 559.02 590.48 621.94 653.40 684.86 716.32 747.78 779.24 810.70 842.16 873.62 905.08 936.54 968.00 999.46 1030.92 1062.38 1093.84 1125.30

P3 528.77 561.44 594.11 626.78 659.45 692.12 724.79 757.46 790.13 822.80 855.47 888.14 920.81 953.48 986.15 1018.82 1051.49 1084.16 1116.83 1149.50 1182.17

I. GRED GAJI SSM : U1-5

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : UA01005

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : U1-5

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21

P1 479.64 509.89 540.14 570.39 600.64 630.89 661.14 691.39 721.64 751.89 782.14 812.39 842.64 872.89 903.14 933.39 963.64 993.89 1024.14 1054.39 1084.64

P2 511.10 542.56 574.02 605.48 636.94 668.40 699.86 731.32 762.78 794.24 825.70 857.16 888.62 920.08 951.54 983.00 1014.46 1045.92 1077.38 1108.84 1140.30

P3 543.77 576.44 609.11 641.78 674.45 707.12 739.79 772.46 805.13 837.80 870.47 903.14 935.81 968.48 1001.15 1033.82 1066.49 1099.16 1131.83 1164.50 1197.17

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN PERUBATAN DAN KESIHATANSOKONGAN

(RM SEBULAN)

Page 46: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN VK6-1

l. GRED GAJI SSB : VK6-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : VK06002

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : VK6-2

1 2 3 4 5 6

MATAGAJI 6461.40 7090.60 7514.10 7816.60 8119.10 8421.60

l. GRED GAJI SSM : VK6-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : VK06001

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : VK6-1

1 2 3 4 5 6

MATAGAJI 6571.40 7200.60 7624.10 7926.60 8229.10 8531.60

(RM SEBULAN)

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN AWAMGRED KHAS B

Page 47: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN VU5-1

l. GRED GAJI SSB : VU5-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : VU05002

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : VU5-2

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

7114.80 7816.60 8276.40 8603.10 8929.80 9256.50

l. GRED GAJI SSM : VU5-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : VU05001

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : VU5-1

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

7224.80 7926.60 8386.40 8713.10 9039.80 9366.50

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN AWAMGRED UTAMA A

(RM SEBULAN)

Page 48: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN VU6-1

l. GRED GAJI SSB : VU6-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : VU06002

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : VU6-2

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

6461.40 7090.60 7514.10 7816.60 8119.10 8421.60

l. GRED GAJI SSM : VU6-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : VU06001

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : VU6-1

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

6571.40 7200.60 7624.10 7926.60 8229.10 8531.60

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN AWAMGRED UTAMA B

(RM SEBULAN)

Page 49: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN VU7-1

l. GRED GAJI SSB : VU7-2

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSB : VU07002

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : VU7-2

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

6025.80 6618.70 7005.90 7284.20 7562.50 7840.80

l. GRED GAJI SSM : VU7-1

ll. KOD GAJI KOMPUTER SSM : VU07001

llI. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : VU7-1

MATAGAJI 1 2 3 4 5 6

6135.80 6728.70 7115.90 7394.20 7672.50 7950.80

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN AWAMGRED UTAMA C

(RM SEBULAN)

Page 50: INDEKS JADUAL GAJI DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI … · indeks jadual gaji dan sifir pemindahan gaji bagi gaji khas untuk penyandang yang tidak boleh ditampung oleh jadual gaji sistem

JADUAL BILANGAN W32-6

I. GRED GAJI SSB : W5-7

II. KOD GAJI KOMPUTER SSB : WA05007

III. TARIKH KUATKUASA : 1.1.2002

JADUAL GAJI SSB : W5-7

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 1917.85 1996.50 2075.15 2153.80 2232.45 2311.10 2389.75 2468.40 2547.05 2625.70 2704.35 2783.00 2861.65 2940.30 3018.95 3097.60 3176.25 3254.90 3333.55

P2 2000.13 2082.41 2164.69 2246.97 2329.25 2411.53 2493.81 2576.09 2658.37 2740.65 2822.93 2905.21 2987.49 3069.77 3152.05 3234.33 3316.61 3398.89 3481.17

P3 2086.04 2171.95 2257.86 2343.77 2429.68 2515.59 2601.50 2687.41 2773.32 2859.23 2945.14 3031.05 3116.96 3202.87 3288.78 3374.69 3460.60 3546.51 3632.42

I. GRED GAJI SSM : W32-6

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM : WA32006

III. TARIKH KUATKUASA : 1.11.2002

JADUAL GAJI SSM : W32-6

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19

P1 1932.85 2011.50 2090.15 2168.80 2247.45 2326.10 2404.75 2483.40 2562.05 2640.70 2719.35 2798.00 2876.65 2955.30 3033.95 3112.60 3191.25 3269.90 3348.55

P2 2101.04 2186.95 2272.86 2358.77 2444.68 2530.59 2616.50 2702.41 2788.32 2874.23 2960.14 3046.05 3131.96 3217.87 3303.78 3389.69 3475.60 3561.51 3647.42

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KEWANGAN SOKONGAN

(RM SEBULAN)