jadual bilangan kp-27 - · pdf filejadual gaji baru dan sifir pemindahan gaji bagi...

Click here to load reader

Post on 09-Apr-2019

269 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JADUAL BILANGAN KP-27

I. GRED GAJI SSM: KP27

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP27000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: KP27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 963.64 1016.88 1070.12 1123.36 1176.60 1229.84 1283.08 1336.32 1389.56 1442.80 1496.04 1549.28 1602.52 1655.76 1709.00 1762.24 1815.48 1868.72 1921.96 1975.20 2028.44 2107.09 2185.74 2264.39 2343.04

P2 1019.30 1074.96 1130.62 1186.28 1241.94 1297.60 1353.26 1408.92 1464.58 1520.24 1575.90 1631.56 1687.22 1742.88 1798.54 1854.20 1909.86 1965.52 2021.18 2076.84 2159.12 2241.40 2323.68 2405.96 2488.24

P3 1077.38 1135.46 1193.54 1251.62 1309.70 1367.78 1425.86 1483.94 1542.02 1600.10 1658.18 1716.26 1774.34 1832.42 1890.50 1948.58 2006.66 2064.74 2122.82 2208.73 2294.64 2380.55 2466.46 2552.37 2638.28

JADUAL GAJI BARU: KP27

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25

P1 1204.55 1271.10 1337.65 1404.20 1470.75 1537.30 1603.85 1670.40 1736.95 1803.50 1870.05 1936.60 2003.15 2069.70 2136.25 2202.80 2269.35 2335.90 2402.45 2469.00 2535.55 2633.86 2732.17 2830.48 2928.79

P2 1274.13 1343.71 1413.29 1482.87 1552.45 1622.03 1691.61 1761.19 1830.77 1900.35 1969.93 2039.51 2109.09 2178.67 2248.25 2317.83 2387.41 2456.99 2526.57 2596.15 2699.00 2801.85 2904.70 3007.55 3110.40

P3 1346.73 1419.33 1491.93 1564.53 1637.13 1709.73 1782.33 1854.93 1927.53 2000.13 2072.73 2145.33 2217.93 2290.53 2363.13 2435.73 2508.33 2580.93 2653.53 2760.92 2868.31 2975.70 3083.09 3190.48 3297.87

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

(PENTADBIRAN KESELAMATAN)

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

210

JADUAL BILANGAN KP-32

I. GRED GAJI SSM: KP32

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP32000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: KP32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 1930.43 2009.08 2087.73 2166.38 2245.03 2323.68 2402.33 2480.98 2559.63 2638.28 2716.93

P2 2098.62 2184.53 2270.44 2356.35 2442.26 2528.17 2614.08 2699.99 2785.90 2871.81 2957.72

JADUAL GAJI BARU: KP32

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 2413.04 2511.35 2609.66 2707.97 2806.28 2904.59 3002.90 3101.21 3199.52 3297.83 3396.14

P2 2623.28 2730.67 2838.06 2945.45 3052.84 3160.23 3267.62 3375.01 3482.40 3589.79 3697.18

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

(PENTADBIRAN KESELAMATAN)

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

211

JADUAL BILANGAN KP-38

I. GRED GAJI SSM: KP38

II. KOD GAJI KOMPUTER SSM: KP38000

III. TARIKH KUAT KUASA: 1.7.2007

JADUAL GAJI SEKARANG: KP38

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 2401.12 2479.77 2558.42 2637.07 2767.75 2898.43 3029.11 3159.79 3290.47 3421.15 3551.83

P2 2569.31 2655.22 2796.79 2938.36 3079.93 3221.50 3363.07 3504.64 3646.21 3787.78 3929.35

JADUAL GAJI BARU: KP38

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

P1 3001.40 3099.71 3198.02 3296.33 3459.68 3623.03 3786.38 3949.73 4113.08 4276.43 4439.78

P2 3211.64 3319.03 3495.99 3672.95 3849.91 4026.87 4203.83 4380.79 4557.75 4734.71 4911.67

JADUAL GAJI BARU DAN SIFIR PEMINDAHAN GAJI BAGI PERKHIDMATAN KESELAMATAN DAN PERTAHANAN AWAM

(PENTADBIRAN KESELAMATAN)

SOKONGAN

(RM SEBULAN)

212