jabatan akauntan negara malaysia gfmas operasi... · pdf file8 galmos fs-cml consumer and...

Click here to load reader

Post on 15-Mar-2019

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 1/24 Pindaan: - Tarikh: -

1.0 OBJEKTIF

Dokumen ini diwujudkan untuk menerangkan proses mewujud, menyemak dan

mengemas kini (update) status isu/aduan dalam SOLMAN.

2.0 LANGKAH-LANGKAH

2.1 Mewujudkan aduan SOLMAN.

2.2 Menyemak & mengemas kini status isu/aduan dalam SOLMAN.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 2/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1 Mewujudkan aduan SOLMAN.

2.1.1 Pengguna log masalah ke SOLMAN sekiranya menghadapi masalah dalam

sistem GFMAS. Contoh masalah seperti di bawah:

Pengguna menghadapi ralat dalam aplikasi GFMAS

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 3/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1.2 Kemudian pilih menu Help Create Support Message

Dari skrin aplikasi GFMAS yang berkenaan, pilih menu Help Create Support Message

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 4/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1.3 Lengkapkan maklumat seperti skrin di bawah:

2

4

3

5

6

(Pilihan) Drilldown dan pilih

Tahap Keutamaan yang sesuai. Default Tahap Keutamaan ialah Low (Rendah). Rujuk Senarai

Priority seperti di Lampiran 2.

(Wajib) Taip

ringkasan masalah/tajuk

(Wajib) Taip penerangan

terperinci masalah dan masukkan maklumat pelapor (nama dan no.tel)

(Pilihan) Lampirkan fail sokongan.

Klik Save / Send

1 (Wajib) Taip berpandukan Komponen SAP seperti di Lampiran 1.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 5/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1.4 Jika hendak lampirkan fail sokongan, klik

Klik untuk melampirkan fail sokongan di dalam mesej, jika perlu

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 6/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1.5 Skrin berikutnya akan dipaparkan, kemudian pilih fail yang berkenaan dan klik Open.

2.1.6 Fail berjaya diwujudkan apabila muncul ikon pada skrin.

Pilih fail berkenaan dan klik

Ikon menandakan lampiran berjaya

diwujudkan

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 7/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.1.7 Klik untuk Save / Send

2.1.8 Skrin di bawah menunjukkan mesej berjaya dihantar ke SOLMAN (GFMAS Service Desk). Sila rekodkan nombor rujukan untuk tujuan semakan status.

Klik untuk menghantar mesej

Nombor Rujukan SOLMAN

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 8/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2 Menyemak & mengemas kini status isu/aduan dalam SOLMAN. Pengguna di setiap AO yang mempunyai ID SOLMAN dikehendaki membuka dan menyemak mesej di dalam SOLMAN setiap hari untuk memantau jawapan yang diberi bagi masalah yang telah dilaporkan. Pengguna perlu login ke SOLMAN untuk menyemak maklum balas bagi mesej berkenaan. 2.2.1 Pastikan System SOLMAN telah diwujudkan dalam SAP Logon. Jika belum

wujud, klik New Item seperti di bawah:

Klik

New Item

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012

Muka Surat: 9/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.2 Selepas klik Next, skrin seperti di bawah akan dipaparkan. Masukkan

maklumat seperti diberikan, kemudian klik Finish.

SOLMAN

00

SOL Klik

Finish

10.23.27.10

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 10/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.3 Klik dua (2) kali pada System SOLMAN untuk login atau pilih SOLMAN dan klik

Log On.

2.2.4 Masukkan User ID (No. K/P) & password untuk SOLMAN, kemudian tekan

enter.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 11/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.5 Pilih transaksi Transaction Monitor (CRM_DNO_MONITOR). Jika tiada menu

berkenaan, rujuk Tatacara Menambah Kod Transaksi Transaction Monitor

(CRM_DNO_MONITOR) Di Server SOLMAN seperti di dalam Buletin GFMAS

(http://buletin.gfmas.anm.gov.my/aktiviti.php?berita_id=664)

2.2.6 Pilih Status yang berkenaan, kemudian masukkan tarikh untuk Posting Date

dan klik butang Execute.

Klik Mine untuk paparan masalah diri

sendiri

Klik All untuk paparan semua masalah

Klik Completed untuk paparan masalah yang selesai status Confirmed

Klik Not completed untuk paparan masalah yang belum selesai

Masukkan Transaction No. (No. Rujukan SOLMAN) atau Posting Date (tarikh mula dan tarikh akhir) untuk paparan masalah

Klik butang Execute

http://mail.anm.gov.my/owa/redir.aspx?C=dbe43fe68a074917bda684b2f4d3bfed&URL=http%3a%2f%2fbuletin.gfmas.anm.gov.my%2faktiviti.php%3fberita_id%3d664

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 12/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.7 Sistem akan paparkan senarai masalah di dalam SOLMAN mengikut pilihan

yang dibuat. Untuk melihat perincian kepada Aduan SOLMAN, sila tekan butang

Details atau klik dua (2) kali pada kolum yang berkenaan. Rujuk lampiran 3 untuk

maklumat lanjut tentang User Status.

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 13/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.8 Sekiranya pengguna ingin melihat masalah di AO tertentu sahaja, klik pada

kolum System ID kemudian klik butang Set Filter (Ctrl+5). Satu kotak pop-up akan

dipaparkan. Klik pilihan pada menu Name of SAP System untuk membuat pilihan AO.

Klik pada menu Name of SAP System

Klik butang Set Filter (Ctrl+5)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 14/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.9 Pilih AO yang berkenaan dan klik dua (2) kali (double click)

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 15/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.10 AO yang dipilih akan dipaparkan dalam kolum Name of SAP System

kemudian klik Execute.

Klik butang Execute

AO yang dipilih

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 16/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.11 Masalah daripada AO berkenaan sahaja yang akan dipaparkan. Pilih masalah

yang ingin dilihat dan klik dua (2) kali untuk membuka mesej tersebut.

2.2.12 Skrin Display: SLFN Support Message akan dipaparkan.

Nama pelapor

Nama petugas Helpdesk

JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA GFMAS

(PANDUAN PENGGUNA)

Tajuk: Manual Pengguna SOLMAN No Rujukan :

Melalui Menu: Kod Transaksi:

Kawalan Versi

Versi: 1 Tarikh: November 2012 Muka Surat: 17/24 Pindaan: - Tarikh: -

2.2.13 Klik pada tab Transaction Data untuk melihat keterangan m