isi kandungan fakta ringkas usim 2 syarat am...

Download ISI KANDUNGAN FAKTA RINGKAS USIM 2 SYARAT AM bpa.usim.edu.my/wp-content/uploads/2018/08/buku-syarat-sains-

Post on 16-May-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ISI KANDUNGAN FAKTA RINGKAS USIM ...................................................................... 2 SYARAT AM KEMASUKAN ................................................................ 3 SYARAT KHAS KEMASUKAN ........................................................... 6 FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN ................................... 7

1. QA02 Sarjana Muda Komunikasi Dengan Kepujian 2. QP57 Sarjana Muda Komunikasi Media Baharu

Dengan Kepujian

FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH ................................. 8 1. QI10 Sarjana Muda Pengajian Quran Dengan

Multimedia Dengan Kepujian 2. QI11 Sarjana Muda Pengajian Sunnah Dengan

Pengurusan Maklumat Dengan Kepujian FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI ................................................... 10

1. QC13 Sarjana Muda Sains Komputer Dengan Kepujian (Keselamatan Dan Jaminan Maklumat)

2. QG00 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Fizik Gunaan)

3. QG07 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)

4. QS10 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Sains Aktuari Dan Pengurusan Risiko)

5. QS21 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)

6. QS43 Sarjana Muda Sains Dengan Kepujian (Matematik Kewangan)

FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA ................................... 22

1. QK86 Sarjana Muda Kejuruteraan Dengan Kepujian (Kejuruteraan Elektronik)

HUBUNGI KAMI ................................................................................... 25

2

Fakta

Ringkas

USIM

Universiti

Awam

ke-12

9 Fakulti

15,837

Alumni

Peringkat

Sarjana

Muda

27Program Sarjana Muda

9891

Pelajar Aktif

Peringkat

Sarjana Muda

3

SYARAT AM KEMASUKAN

Lepasan STPM

Lepasan Matrikulasi

Lepasan Diploma/Setaraf

4

SYARAT AM KEMASUKAN SESI AKADEMIK 2018/2019

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN STPM

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN MATRIKULASI

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan mendapat sekurang-kurangnya:

Gred C (NGMP 2.00) dalam mata pelajaran Pengajian Am

Gred C (NGMP 2.00) dalam dua (2) mata pelajaran lain

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Lulus Matrikulasi KPM/Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

5

SYARAT AM KEMASUKAN BAGI LEPASAN DIPLOMA/SETARAF

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan Memiliki kelulusan Diploma UA / Politeknik / IPTS, Diploma Kemahiran Malaysia (DKM), Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia (DLKM), Diploma Vokasional Malaysia (DVM) atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

atau Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) Tahun 2016 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau Lulus Peperiksaan Matrikulasi Tahun 2016 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2015 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

atau Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia / GCE A-Level / International Baccalaureate Diploma / Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA

dan Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Syarat Am kemasukan ini hendaklah di baca bersama Syarat Khas

kemasukan mengikut saluran dan program.

6

SYARAT KHAS

KEMASUKAN

Lepasan STPM

Lepasan Matrikulasi

Lepasan Diploma/Setaraf

Pemohon yang menggunakan kelayakan STPM, Matrikulasi dan STAM

bukan tahun semasa hendaklah memohon di bawah kategori Diploma /

Setaraf (merujuk kepada tahun kelayakan seperti yang dinyatakan dalam

Syarat Am kemasukan) dan perlu merujuk kepada syarat kemasukan

kategori masing-masing.

7

Kategori : Sains - STPM Kategori : Sains Matrikulasi/Asasi

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(3) Calon tidak cacat anggota

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mana-mana SATU (1) mata pelajaran berikut:

Biology/Chemistry/Physics/ Mathematics/Computer Science

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Calon tidak cacat anggota

Kategori : Sastera - Diploma

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Calon tidak cacat anggota.

FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

1. QA02 SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN 2. QP57 SARJANA MUDA KOMUNIKASI MEDIA BAHARU

DENGAN KEPUJIAN

8

Kategori : Sains - STPM Kategori : Sains Matrikulasi/Asasi

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C

(NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

Mathematics (M)/Mathematics (T)

Biology/Chemistry/Physics

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mathematics/Additional Mathematics

Science/Physics/Chemistry/Biology/ Additional Science/Sains Pertanian

Mana-mana DUA(2) daripada mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam/Tasawwur Islam/Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya

Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mathematics/Additional Mathematics

Science/Physics/Chemistry/Biology/ Additional Science/Sains Pertanian

Mana-mana DUA (2) mata pelajaran berikut:

Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syariah Islamiyyah/Pendidikan al-Quran dan as-Sunnah

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus

(Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH

1. QI10 SARJANA MUDA PENGAJIAN QURAN DENGAN MULTIMEDIA DENGAN KEPUJIAN

2. QI11 SARJANA MUDA PENGAJIAN SUNNAH DENGAN PENGURUSAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN

9

Kategori : Sastera - Diploma

(1) Memiliki Diploma dalam bidang yang berkaitan dengan program yang dipohon dengan

mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.70

dan (2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/6C) pada peringkat SPM dalam mata

pelajaran berikut:

Bahasa Arab/Bahasa Arab Tinggi/Bahasa Arab Komunikasi

Mathematics/Additional Mathematics Science/Physics/Chemistry/Biology/Additional Science/Sains Pertanian

Ma