laporan tahunan 2016 - mqa.gov.mymqa laporan... · 1 laporan tahunan 2016. 1 laporan tahunan 2016....

Click here to load reader

Post on 30-Oct-2019

22 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 1

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 2

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  KANDUNGAN

  Fakta Ringkas MQA

  Perutusan Pengerusi

  Laporan Ketua Pegawai Eksekutif

  Profil Korporat

  Tadbir Urus

  0407112026

 • 3

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Carta Organisasi

  Laporan Prestasi • Pembangunan Dokumen Jaminan Kualiti • Penggubalan dan Penyelarasan Dasar• Pelaksanaan Penilaian Akreditasi Program• Daftar Kelayakan Malaysia• Pelaksanaan Audit Institusi• Pengurusan Aduan• Hal Ehwal Awam• Jalinan Antarabangsa• Pembangunan Kapasiti• Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia• Pengurusan Program Kualiti Dalaman dan Integriti• Tanggungjawab Sosial Korporat• Winning the Hearts and Minds (WHM)• Pengurusan Teknologi Maklumat dan Komunikasi• Pengurusan Kewangan (Belum Diaudit)• Pelaksanaan Audit Dalaman• Majlis Bersama Jabatan

  Laporan Audit

  Singkatan

  56

  54

  144172

 • 4

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  1

  2

  345

  FAKTA RINGKAS MQASehingga 31 Disember 2016

  1 November 2007

  Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF)

  11380 Kelayakan dalam Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR) titik rujukan kelayakan kebangsaan

  2 Tahap Akreditasi Program (Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh)

  9 Bidang Kod AmalanJaminan Kualiti

  Penubuhan Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  sebagai titik rujukan kelayakan kebangsaan

 • 5

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  9 Pemberi Pendidikan Tinggi berstatus Swaakreditasi

  332 jumlahkakitangan

  2015 MQA berjaya mengekalkan pensijilan MS ISO 9001:2008

  Tanpa Laporan Ketakakuran, Non - Conformance Report (NCR)

  40 Dokumen 6

  7

  8

  9

  Jaminan Kualiti

 • 6

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

 • 7

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Assalamualaikum wbt. dan Salam Sejahtera

  Alhamdulillah, syukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin-Nya, Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Agency, MQA) berjaya mengharungi tahun 2016 dengan cemerlang dalam merealisasikan fungsi dan peranannya sebagai badan jaminan kualiti tunggal pendidikan tinggi negara.

  Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2016 menyaksikan MQA melalui fasa perubahan yang ketara di bawah kepemimpinan YBhg. Dato’ Prof. Dr. Rujhan Bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) MQA. Beliau berjaya meneruskan kesinambungan dan kejayaan kepemimpinan dalam melonjakkan MQA mencapai kelestarian kecemerlangan di peringkat serantau dan antarabangsa. Tahun 2016 juga membawa pembaharuan imej untuk MQA dengan

  elemen keterlihatan (visibility) menjadi fokus dalam setiap program dan aktiviti yang dianjurkan agar kewujudan MQA lebih memberi impak yang bermakna kepada pihak berkepentingan, pelanggan dan orang awam.

  MQA terus-menerus mencipta kecemerlangan pada tahun 2016 berdasarkan pencapaiannya daripada semua aspek jaminan kualiti dan pengurusan organisasi. Pada tahun 2016, MQA berjaya menyelesaikan hampir keseluruhan proses semakan semula Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme Accreditation, COPPA) dan Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) bagi memastikan ia sentiasa relevan dan menepati keperluan pihak berkepentingan.

  PERUTUSAN PENGERUSI

  PROF. EMERITUS TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA DR. ABU HASSAN BIN OTHMANPENGERUSI MAJLIS AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

 • 8

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Antara pencapaian penting yang lain adalah pembangunan Standard Program dan Garis Panduan Amalan Baik baharu bagi memenuhi keperluan dan kehendak MQF serta pelaksanaan kajian semula terhadap standard program yang telah dikuatkuasakan selama lima tahun. Selain itu, prestasi cemerlang dalam penilaian program bagi akreditasi sementara dan akreditasi penuh membuktikan komitmen padu MQA bagi memastikan setiap permohonan daripada pihak Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) dapat diselesaikan dalam tempoh piagam yang ditetapkan.

  Sumbangan MQA dalam menyokong amalan pembelajaran sepanjang hayat di Malaysia sentiasa berterusan melalui Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL). Hasil daripada aktiviti APEL yang telah dilaksanakan pada tahun terdahulu, MQA telah menerima jumlah permohonan APEL yang sangat memberangsangkan daripada pelbagai lapisan masyarakat yang berhasrat menyambung pengajian melalui laluan APEL.

  Sebagai kesinambungan usaha pelaksanaan APEL, kejayaan MQA membangunkan Garis Panduan Amalan Baik: Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [GGP:APEL(C)] adalah sangat membanggakan. Pencapaian ini dimeriahkan lagi apabila MQA menjadi badan jaminan

  kualiti pertama yang mengiktiraf pembelajaran secara Massive Open Online Courses (MOOC) dengan membangunkan Garis Panduan Pindah Kredit MOOC. Kedua-dua dokumen ini akan menjadi rujukan utama dan penting kepada semua pihak yang berkepentingan dalam usaha menyokong pembelajaran sepanjang hayat dan fleksibel.

  Kepercayaan terhadap kredibiliti MQA terus diperakui di peringkat antarabangsa iaitu pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). MQA juga telah diberi mandat sebagai Sekretariat Tetap AQAN (ASEAN Quality Assurance Network), Pengerusi Task Force AQAF (ASEAN Quality Assurance Framework), Ahli Jawatankuasa Pembangunan AQRF (ASEAN Qualifications Reference Framework) dan pusat rujukan AQRF di Malaysia serta pelantikan sebagai

  Ahli Lembaga Eksekutif dan Penasihat Khas kepada Association of Quality Assurance Agencies of the Islamic World (IQA). Seorang pegawai MQA turut diberikan kepercayaan dalam menerajui satu jaringan jaminan kualiti yang baru dan dilantik sebagai Presiden AYQN (ASEAN Young Quality Assurance Officers Network). Tahun 2016 turut menyerlahkan MQA di persada antarabangsa melalui penganjuran seminar antarabangsa iaitu 2016 MQA & IQA International Seminar on Quality Assurance of Higher Education (2016 MISQAHE) dengan kerjasama IQA.

 • 9

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  MQA meneruskan langkah untuk meningkatkan nilai tambah kepada pelajar agar kelayakan yang dianugerah diiktiraf dan diterima secara global melalui comparability exercise sistem jaminan kualiti dan kerangka kelayakan dengan badan jaminan kualiti luar negara seperti National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) Japan dan South African Qualifications Authority (SAQA) South Africa. Kerjasama dua hala dengan agensi-agensi luar negara terus dijalin melalui pemeteraian Memorandum of Arrangement (MoA) dengan Quality and Qualifications Ireland (QQI), Ireland dan turut memperbaharui MoA dengan lima agensi jaminan kualiti iaitu dari negara Jepun (2 MoA), Namibia, Indonesia dan Hong Kong bagi meningkatkan kebolehpindahan kelayakan dan mobiliti pelajar antara dua negara.

  Pada tahun 2016 pegawai dari luar negara seperti Afghanistan, Thailand dan Jepun telah menjalani internship di MQA. Ini membuktikan bahawa kepakaran MQA diiktiraf dan menjadi rujukan berkaitan jaminan kualiti serta sistem jaminan kualiti pendidikan tinggi di Malaysia diakui kualitinya oleh negara luar.

  Sebagai kesimpulannya, pelbagai pencapaian yang membanggakan telah dilakar oleh MQA sepanjang tahun 2016. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan terima kasih kepada semua warga MQA yang komited dalam menyumbang kepakaran dan idea seiring dengan perkembangan pesat dunia pendidikan tinggi bagi menyokong pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) [PPPM(PT)] 2015-2020 ke arah mencapai transformasi dalam sistem pendidikan tinggi nasional. Mudah-mudahan kerjasama antara warga MQA dengan pihak berkepentingan sentiasa

  dipertingkatkan dan dipereratkan demi memacu kecemerlangan MQA dalam menjamin kualiti pendidikan tinggi negara. Akhir kata, saya mendoakan agar MQA terus maju dalam mencapai hala tuju yang disasarkan seterusnya menyumbang ke arah merealisasikan hasrat Malaysia sebagai hub pendidikan yang unggul di mata dunia.

  Sekian, wassalam.

  PROF. EMERITUS TAN SRI DATUK SERI PANGLIMA DR. ABU HASSAN BIN OTHMANPengerusi Majlis Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

 • 10

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

 • 11

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  LAPORAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

  DATO’ PROF. DR. RUJHAN BIN MUSTAFAKETUA PEGAWAI EKSEKUTIFAGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Saya memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan limpah kurniaNya saya dapat membentangkan Laporan Tahunan MQA bagi tahun 2016. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan terima kasih kepada sidang editorial atas usaha dan komitmen menerbitkan laporan tahunan ini.

  Selaras dengan fungsi MQA yang termaktub dalam Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679), MQA berterusan dalam melaksanakan peranannya sebagai sebuah badan jaminan kualiti tunggal yang bertanggungjawab untuk melaksana dan mengemaskini Kerangka Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) dan mengakreditasi program yang dijalankan oleh IPT.

  Seperti tahun-tahun sebelumnya, MQA berjaya mencatatkan kejayaan dan kecemerlangan pada

  tahun 2016 dalam usaha memartabatkan kualiti pendidikan tinggi di Malaysia dan menjadi sebuah badan jaminan kualiti yang disegani di peringkat serantau dan antarabangsa.

  Akreditasi Program dan Audit Pematuhan Akreditasi

  MQA berpuas hati dengan prestasi tahun 2016 bagi penilaian Akreditasi Sementara dan penilaian Akreditasi Penuh iaitu sasaran yang ditetapkan telah tercapai dari segi peratus dan bilangan program yang diproses dalam tempoh piagam pelanggan. Penilaian akreditasi merupakan komitmen MQA dalam memastikan kualiti pendidikan tinggi negara terjamin, memberi keyakinan kepada pihak berkepentingan dan seterusnya pelajar menerima manfaat dengan kelayakan program yang telah mendapat perakuan akreditasi.

 • 12

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  tahu

  Selanjutnya mana-mana program yang telah mendapat Perakuan Akreditasi akan melalui proses audit pematuhan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. Audit pematuhan akreditasi program dilaksanakan bertujuan untuk menyemak tahap kualiti program dari segi pematuhan terhadap syarat-syarat khusus akreditasi, dasar-dasar semasa jaminan kualiti, standard program, MQF dan pelaksanaan penambahbaikan program secara berterusan serta bagi tujuan pengekalan status akreditasi. Prestasi audit pematuhan akreditasi sepanjang tahun 2016 juga adalah memberangsang.

  Kepercayaan terhadap penilaian akreditasi oleh MQA turut diperakui oleh Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) di luar daripada Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT) iaitu daripada Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLBW), Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM), The National Kidney Foundation of Malaysia, Kementerian Sumber Manusia (KSM) dan Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK).

  Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)

  Kredibiliti MQA dalam menjamin kualiti pendidikan tinggi negara melalui kepentingan akreditasi boleh dilihat melalui jumlah keseluruhan program pengajian atau kelayakan yang didaftarkan dalam MQR sehingga

  31 Disember 2016 iaitu sebanyak 11,380 program. Sepanjang tahun 2016 pula sebanyak 1,690 program pengajian atau kelayakan PPT Awam dan PPT Swasta didaftarkan dalam MQR.

  Audit Swaakreditasi

  Pelaksanaan audit swaakreditasi memberi autonomi kepada PPT untuk memastikan program yang ditawarkan adalah berkualiti dan PPT bertanggungjawab

  memastikan sistem jaminan kualiti dalaman dilaksanakan berdasarkan standard dan amalan baik. Audit institusi untuk penentuan penganugerahan status swaakreditasi telah dijalankan oleh MQA ke atas sepuluh buah PPT yang menerima pelawaan permohonan status swaakreditasi daripada YB Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2014. Pada masa yang sama, audit bagi tujuan pengekalan status swaakreditasi yang dianugerahkan kepada lapan PPT pada tahun 2010 turut dilaksanakan.

  Secara keseluruhannya, sebanyak sepuluh laporan audit swaakreditasi dan lima laporan audit pengekalan swaakreditasi telah dibentangkan. Manakala baki tiga laporan pengekalan swaakreditasi akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi pada akhir Februari tahun 2017.

 • 13

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  tahu

  Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pembelajaran Terdahulu (Accreditation for Prior Experiential Learning, APEL)

  Kesungguhan MQA dalam menyokong pembelajaran sepanjang hayat melalui pelaksanaan APEL menunjukkan keberkesanan yang sangat ketara berdasarkan jumlah permohonan APEL yang diterima iaitu sebanyak 1894 permohonan berbanding hanya 309 permohonan pada tahun 2015. Jumlah kategori permohonan mengikut tahap adalah sebanyak 272 bagi Tahap 3 MQF (Sijil), 644 bagi Tahap 4 MQF (Diploma), 441 bagi Tahap 6 MQF (Ijazah Sarjana Muda) dan sebanyak 537 bagi Tahap 7 MQF (Ijazah Sarjana).

  Sebagai kesinambungan usaha pelaksanaan APEL di Malaysia, pada tahun 2016 MQA telah membangunkan Garis Panduan Amalan Baik: Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [GGP:APEL(C)]. Selain itu, MQA juga menjadi badan jaminan kualiti pertama yang mengiktiraf pembelajaran secara Massive Open Online Courses (MOOC) dengan membangunkan Garis Panduan Pindah Kredit MOOC. Kedua-dua dokumen ini telah dilancarkan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi pada 27 September 2016. Semasa majlis pelancaran tersebut turut diumumkan empat buah PPT yang mendapat kelulusan melaksanakan APEL(C) di institusi masing-masing.

  Dokumen Jaminan Kualiti

  Pembangunan dokumen jaminan kualiti oleh MQA terdiri daripada kod amalan jaminan kualiti, standard

  program dan garis panduan amalan baik. Standard program dan garis panduan amalan baik merupakan panduan spesifik kepada PPT bagi memenuhi keperluan dan kehendak MQF manakala kod amalan jaminan kualiti sebagai panduan utama kepada PPT, panel penilai, pegawai MQA, penggubal polisi, badan-badan profesional dan mereka yang berkepentingan dalam bidang pendidikan tinggi.

  Pembangunan standard baharu dan kajian semula standard program termasuk pembangunan Garis Panduan Amalan Baik (Guidelines to Good Practices, GGP) dilaksanakan berterusan setiap tahun bagi memastikan kandungan standard dan GGP masih relevan dan memenuhi keperluan semasa bidang dan pihak berkepentingan. Pada tahun 2016 sebanyak dua standard program dan dua GGP berjaya diselesaikan 100%. Tahun 2016 juga menyaksikan kajian semula Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme Accreditation, COPPA) telah berada di fasa akhir dan dijangka dapat disiapkan pada suku kedua tahun 2017 manakala kajian semula MQF) telah mencapai 80%.

 • 14

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET

  MQA juga bertanggungjawab membangunkan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal (Technical Vocational Education and Training, TVET). Pewujudan dan pelaksanaan sistem ini merupakan agenda berimpak besar negara yang menggabungkan MQA dan Jabatan Pembangunan Kemahiran (JPK) dalam satu platform perbincangan efektif. Ia memfokus kepada usaha menyelaraskan dua sistem jaminan kualiti/akreditasi yang berbeza kepada satu sistem jaminan kualiti/akreditasi tunggal yang akan diguna pakai oleh semua penyedia TVET di Malaysia. Pelaksanaan awal Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET akan direalisasikan pada suku ketiga tahun 2017 melalui penguatkuasaan pemakaian Standard TVET dan Sistem Akreditasi Tunggal TVET kepada semua penyedia TVET dalam negara yang ingin menawarkan program pengajian TVET.

  Hubungan Awam

  Aktiviti-aktiviti promosi berkaitan MQA dipergiatkan dengan rancak pada tahun 2016 ke arah menjadikan MQA lebih visible merangkumi program berbentuk penerangan, pameran pendidikan dalam negara, sesi taklimat dengan pihak berkepentingan (pelajar, ibu bapa dan guru kaunseling), slot wawancara melalui media elektronik dan juga temu ramah media. Penganjuran sesi dialog bersama pihak berkepentingan (PPT zon Sabah dan Sarawak dan Badan-Badan Profesional) telah memperkukuhkan jalinan MQA dan pihak berkepentingan, mendapatkan maklum balas serta meningkatkan kesedaran dan kefahaman tentang peraturan, dasar dan proses terkini jaminan kualiti.

  Jalinan Antarabangsa

  Kepakaran MQA dalam pembinaan kerangka kelayakan dan menjamin kualiti pendidikan tinggi turut diperakui dan menjadi rujukan oleh pelbagai pihak berkepentingan di peringkat antarabangsa melalui

 • 15

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  pelantikan sebagai Ahli Jawatankuasa United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) tentang pengiktirafan kelayakan pendidikan tinggi. Selain itu juga, MQA turut diberi kepercayaan di rantau ASEAN melalui penglibatan MQA dalam ASEAN Quality Assurance Network

  (AQAN) sebagai Setiausaha AQAN dan Sekretariat Tetap AQAN. MQA juga dilantik sebagai Pengerusi Task Force AQAF (ASEAN Quality Assurance Framework), Ahli Jawatankuasa Pembangunan AQRF (ASEAN Qualifications Reference Framework) dan pusat rujukan AQRF di Malaysia serta pelantikan sebagai Ahli Lembaga Eksekutif dan Penasihat Khas kepada Association of Quality Assurance Agencies of the Islamic World (IQA). Seorang pegawai MQA turut diberikan kepercayaan dalam menerajui satu jaringan jaminan kualiti yang baru dan dilantik sebagai Presiden ASEAN Young Quality Assurance Officers Network (AYQON).

  Tahun 2016 turut merakamkan kejayaan MQA dalam menganjurkan seminar antarabangsa iaitu 2016 MQA & IQA International Seminar on Quality Assurance of Higher Education (2016 MISQAHE). Seminar dengan kerjasama IQA ini memberikan pendedahan dan meningkatkan kefahaman peserta tentang perkembangan terkini berkenaan dengan pendidikan fleksibel serta aspek pendidikan fleksibel dalam kerangka kelayakan dan peranannya bagi meningkatkan mobiliti pelajar.

  Rentetan daripada itu, sebagai salah satu inisiatif untuk meningkatkan mobiliti pelajar dan memudahcara pengiktirafan kelayakan, MQA telah melaksanakan comparability exercise terhadap sistem jaminan kualiti dan kerangka kelayakan dengan badan jaminan kualiti luar negara. Badan jaminan kualiti yang terlibat adalah National Institution for Academic Degrees and Quality Enhancement of Higher Education (NIAD-QE) Japan dan South African Qualifications Authority (SAQA) South Africa.

 • 16

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Dari segi hubungan bilateral dengan agensi-agensi luar negara, MQA telah memeterai Memorandum of Arrangement (MoA) dengan Quality and Qualifications Ireland (QQI), Ireland dan turut memperbaharui MoA dengan lima agensi jaminan kualiti iaitu dari negara Jepun (2 MoA), Namibia, Indonesia dan Hong Kong.

  Latihan Jaminan Kualiti

  Pembangunan kompetensi adalah aspek yang penting bagi memastikan sesebuah organisasi dapat melaksanakan fungsinya dengan berkesan. Bagi menjamin kelancaran fungsi dan tanggungjawab MQA dalam melaksanakan jaminan kualiti pendidikan tinggi, MQA telah merangka struktur latihan pembangunan modal insan yang sistematik bagi memastikan setiap pegawai memiliki kompetensi yang tinggi melalui konsep pembelajaran sepanjang hayat yang memberi penekanan kepada tiga elemen utama iaitu latihan, pembelajaran dan pembangunan kendiri. Justeru, diharapkan agar matlamat program pembangunan modal insan yang dirangka dapat membantu MQA membangunkan kepakaran dalaman untuk melahirkan ‘quality assurance leaders’.

  Dalam konteks MQA, pembangunan kompetensi tidak hanya tertumpu kepada pegawai MQA sahaja tetapi turut melibatkan pihak-pihak berkepentingan yang terlibat secara langsung dengan proses Jaminan Kualiti MQA khususnya Ahli Panel Penilai (APP) MQA dan PPT. Selain itu, imej MQA semakin terserlah melalui peranan aktif dalam menawarkan khidmat perkongsian pengalaman dan kepakaran jaminan kualiti kepada pegawai-pegawai jaminan kualiti luar negara. Pada tahun 2016, MQA telah menerima pegawai jaminan kualiti dari Afghanistan, Thailand dan Jepun. MQA akan terus menawarkan pakej latihan yang menarik kepada negara-negara luar

  dengan harapan ia mampu memberikan penjanaan pendapatan baharu kepada MQA di samping usaha MQA untuk menjadi QA training provider yang bernilai (valuable), keterlihatan (visible) dan bertenaga (vibrant) di rantau Asia dan di kalangan negara-negara Islam.

  Winning the Hearts and Minds (WHM) dan Corporate Social Responsibility (CSR)

  Selain tugas hakiki, MQA turut mengutamakan tanggungjawab sosial terhadap warganya dan sumbangan kepada pihak luar yang memerlukan melalui pelbagai program dan aktiviti WHM dan CSR yang telah diadakan sepanjang tahun 2016.

  Pelaksanaan program WHM oleh Pengurusan MQA kepada warga bertujuan membantu dalam meningkatkan motivasi dan keseronokan bekerja individu dan secara tidak langsung dapat menyumbang kepada peningkatan kualiti penyampaian perkhidmatan. Di bawah program WHM, warga MQA diwajibkan menjalani pemeriksaan kesihatan asas meliputi Ujian Tekanan Darah, Ujian Glukosa Dalam Darah, Ujian Kolestrol Tinggi dan Ujian Body Mass Index (BMI). Program bagi mengeratkan hubungan dan semangat berpasukan di kalangan warga turut dianjurkan seperti Program Team Building MQA 2016 di Pahang, Majlis Meraikan Penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (APC) bersama ahli keluarga, Sumbangan Ramadan dan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri, Program Sihat @ MQA: GetFit, Pertandingan Aerobikton 2.0, Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Majlis ‘Glam & Bold’ MQA 2016.

  Bagi memastikan hubungan harmoni antara Ketua Pegawai Eksekutif (KPE) dengan warga MQA, Sesi

 • 17

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Interaksi dan Lunch with Music Pegawai dan Kakitangan Bersama KPE turut diadakan. Sesi ini juga sebagai satu platform pihak Pengurusan menyampaikan amanat tentang hala tuju MQA supaya lebih difahami warga selain memberi ruang bagi membincangkan isu-isu perkhidmatan dan kebajikan staf.

  Seterusnya, komitmen dan penyertaan warga dalam program-program kebajikan atau CSR di peringkat MQA, negara mahupun KPT juga menunjukkan pencapaian yang amat membanggakan pada tahun 2016. Antaranya adalah CSR Perdana MQA Bersama PPT Perlis 2016 yang dinaungi oleh Duli Yang Teramat Mulia (DYTM) Raja Muda Perlis. Berikutnya penutup tirai 2016, CSR bersama komuniti di Besut, Terenggganu dengan penyampaian sumbangan kepada pelajar-pelajar untuk pembelian peralatan sekolah dan bersekali dengan Program Lawatan Turun Padang oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi.

  Bagi menyatakan sokongan padu MQA terhadap pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (Pendidikan Tinggi) [PPPM(PT)] 2015-2020 serta menyahut moto ‘Soaring Upwards’ yang diperkenalkan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi, MQA sentiasa memastikan agar penyertaan warganya turut dilibatkan dalam program-program berkaitan.

  Pengukuhan Tadbir Urus

  Sektor Pengurusan bertanggungjawab melaksanakan tadbir urus MQA yang merangkumi fungsi pentadbiran, teknologi maklumat, sumber manusia dan kewangan. Peranan Sektor Pengurusan juga sangat penting bagi memastikan aktiviti teras di MQA dapat dilaksanakan dengan efektif.

  Sumber kewangan yang kukuh dapat memastikan MQA mampu melaksanakan fungsinya dengan berkesan. Pada tahun 2016, jumlah pendapatan MQA adalah sebanyak RM48.14 juta yang mana peruntukan bagi belanja mengurus berjumlah RM31.07 juta dan perbelanjaan MQA berjumlah RM38.98 juta. Dalam merangka dan melaksanakan sebarang aktiviti, MQA sentiasa memberi keutamaan kepada perbelanjaan berhemah dengan mengambil kira keadaan ekonomi semasa yang tidak menentu.

  MQA turut mengambil langkah berterusan untuk memperkukuh dan memantapkan sistem pengurusan kualiti dalaman. Dalam hal ini, kejayaan yang bermakna buat MQA adalah keputusan audit pensijilan semula MS ISO 9001:2008 oleh badan pensijilan SIRIM QAS International Sdn. Bhd. MQA berjaya mengekalkan sijil MS ISO tanpa sebarang laporan ketakakuran (Non-Conformance Report, NCR) dengan tempoh sijil mulai 14 Ogos 2015 sehingga 13 Ogos 2018. Ini membuktikan kemantapan sistem pengurusan kualiti dalaman MQA sentiasa berada di tahap cemerlang, pelaksanaan yang sentiasa dipantau dan ditambah baik mengikut keperluan semasa.

  Pada tahun 2016 juga, dalam usaha pemantapan integriti MQA telah menandatangani Ikrar Integriti Korporat (Corporate Integrity Pledge, CIP) bersama Dato’ Sri Hj. Mustafar Hj. Ali, Timbalan Ketua Pesuruhjaya (Pencegahan) SPRM disaksikan oleh YB Datuk Mary Yap Kain Ching, Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi dan YBhg. Prof. Emeritus Tan Sri Datuk Sri Panglima Dr. Abu Hassan Othman, Pengerusi Majlis MQA dalam majlis yang julung-julung kali diadakan. MQA juga memperoleh penghormatan apabila diumumkan oleh SPRM sebagai agensi pertama yang akan dinilai di bawah Pensijilan ISO 37001 (Anti-Bribery Management Systems, ABMS).

 • 18

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Aspirasi Baharu MQA Tahun 2017

  Tahun 2017 merupakan tahun untuk MQA melaksanakan perubahan dengan berlandaskan moto ‘Redesigning Higher Education’. Program/aktiviti MQA tahun 2017 yang dirancang perlu mengambil kira pelbagai aspek termasuk memahami dan mendengar pandangan pihak berkepentingan seperti PPT, penggubal dasar, badan-badan profesional, warga pendidik, mahasiswa, industri dan masyarakat. Pemantauan terhadap program/aktiviti yang dirancang akan dilaksanakan mengikut setiap Suku Tahun 2017.

  Inisiatif-inisiatif dan formula baharu MQA untuk tahun 2017 tidak dapat lari daripada disandarkan kepada Amanat Tahun Baharu YB Menteri Pendidikan Tinggi yang menyatakan dengan jelas peranan MQA dalam mereka bentuk pendidikan tinggi negara iaitu:

  KERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA 2.0 (MQF 2.0)

  MQA telah membuat kajian semula MQF bagi memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan pendidikan tinggi semasa dan juga bagi memastikan KKM selari dengan sistem jaminan kualiti pendidikan tinggi serantau dan antarabangsa. Selain itu, kajian semula ini akan menggabungkan sektor vokasional dan teknikal dengan sektor kemahiran sebagai satu sektor iaitu TVET dalam MQF dan seterusnya menyediakan artikulasi pelajar antara sektor TVET dan sektor akademik dalam MQF.

  Justeru itu, MQF 2.0 bukan sahaja perlu comparable dengan kerangka kelayakan antarabangsa utama yang lain tetapi juga berperanan sebagai pemangkin untuk menyediakan graduan untuk mendepani ledakan Revolusi Industri Keempat (Fourth Industrial Revolution).

  SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET (SINGLE QA SYSTEM FOR TVET)

  Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET merupakan agenda berimpak besar negara dalam RMK-11 bagi memastikan pelajar dalam Sektor TVET disediakan laluan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Fokus utama adalah bagi menyelaraskan dua sistem jaminan kualiti/akreditasi yang berbeza kepada satu sistem jaminan kualiti/akreditasi tunggal yang akan digunapakai oleh semua penyedia TVET di Malaysia.

  Sehubungan itu, sistem tunggal ini akan dilaksanakan pada tahun 2017 dengan diterajui oleh MQA dan JPK, Kementerian Sumber Manusia. Sistem tunggal ini akan mengakredit kelayakan TVET yang memenuhi keperluan Standard TVET dan MQF versi 2.0. Ini bagi memastikan kelayakan TVET yang ditawarkan berkualiti tinggi, memenuhi piawaian antarabangsa dan berfokus kepada occupational based competencies.

  SISTEM JAMINAN KUALITI BERASASKAN PENCAPAIAN (PERFORMANCE-BASED QUALITY ASSURANCE SYSTEM)

  MQF versi 2.0 seperti yang kita hasratkan sahaja tidak mencukupi untuk melonjakkan pendidikan tinggi negara. Ia perlu disokong dengan sistem jaminan kualiti yang berkesan. Oleh itu, MQA akan mempertingkatkan lagi sistem jaminan kualiti yang dilaksanakan selaras dengan strategi yang digariskan di dalam PPPM (PT) 2015-2020.

  Sehubungan itu, MQA akan meneroka dan melaksanakan secara terancang, menyeluruh dan strategik satu pendekatan jaminan kualiti baru

 • 19

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  berasaskan pencapaian kualiti. Pendekatan ini penting untuk mengenal pasti dan mengatasi risiko kualiti program pengajian yang ditawarkan agar para pelajar mendapat pulangan terbaik daripada program pengajian yang diikuti di PPT tempatan. Ini termasuklah memprofailkan PPT berdasarkan track record mereka dan juga memberi keutamaan kepada financial analysis dalam menilai permohonan yang dikemukakan PPT kepada MQA.

  MQA SEBAGAI BADAN PENGIKTIRAF KELAYAKAN

  Mulai tahun 2017, MQA juga telah diberi mandat mengambil alih fungsi Jawatankuasa Tetap Penilaian dan Pengiktirafan Kelayakan (JTPPK). Mesyuarat Kabinet pada 14 Disember 2016 telah memutuskan supaya JTPPK dibubarkan; dan fungsi JTPPK mengenai urusan pengiktirafan kelayakan dilaksanakan oleh MQA kecuali bagi maksud pelantikan ke dalam Sektor Perkhidmatan Awam yang akan diuruskan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam untuk diterima pakai oleh Pihak Berkuasa Melantik. Ini bermakna, setiap program pengajian dalam dan luar negara yang diakredit oleh MQA selepas ini akan turut membawa maksud ‘Diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia’.

  Penghargaan

  Tahun 2016 yang telah melabuhkan tirainya menyaksikan pelbagai kejayaan yang telah dilakari oleh MQA. Pencapaian dan kejayaan ini mungkin sukar dilaksanakan tanpa sokongan dan kerjasama yang komited daripada semua pihak. Justeru itu, kecemerlangan tahun 2016 adalah azimat untuk terus menggapai kegemilangan pada tahun 2017.

  Usaha akan terus dipertingkatkan untuk mendepani cabaran dalam merealisasikan PPPM(PT) 2015-2020, melaksanakan misi dan tanggungjawab untuk memenuhi piagam pelanggan, keperluan pihak berkepentingan serta memenuhi aspirasi negara ke arah pendidikan tinggi yang berkualiti dan diiktiraf di peringkat antarabangsa.

  Akhir kata, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada YB Dato’ Seri Idris bin Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi, Ketua Setiausaha KPT, Pengerusi dan Ahli Majlis MQA, Pengurusan Tertinggi Sektor Pendidikan Tinggi, semua PPT, agensi-agensi kerajaan, badan-badan persijilan dan profesional, persatuan-persatuan PPT swasta, industri dan majikan, badan penaja, perwakilan pelajar dan seterusnya kepada seluruh warga MQA di atas segala usaha, kerjasama dan sokongan yang telah diberikan sepanjang tahun 2016.

  Saya juga berharap agar sokongan dan kerjasama yang diberikan dapat dipertingkatkan lagi bagi menghadapi cabaran tahun 2017.

  Sekian, wassalam.

  “Dekati MQA, Ketahui Akreditasi, Masa Depan Terjamin”

  DATO’ PROF. DR. RUJHAN BIN MUSTAFAKetua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia

 • 20

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PROFILKORPORAT

 • 21

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 22

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  MQF

  MQADitubuhkan pada 1 November 2007 ekoran penguatkuasaan Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679).

  Peranan utama MQA melaksanakan MQF sebagai landasan sistem jaminan kualiti pengajian tinggi dan titik rujukan

  kriteria serta standard kelayakan kebangsaan.

  MQA sebagai badan tunggal yang menyelia dan menyelaras jaminan kualiti dan akreditasi pendidikan tinggi negara.

  AKREDITASI

  LATAR BELAKANGMQA

 • 23

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  FUNGSIMQA

  Melaksanakan dan mengemas kini MQF;

  Mengakredit program, kelayakan dan PPT;

  Menjalankan audit institusi dan mengkaji semula program, kelayakan dan PPT;

  Mengadakan dan menyenggarakan suatu daftar untuk mendaftarkan program, kelayakan dan PPT;

  Menjalankan kursus, program latihan dan menyediakan khidmat perundingan dan nasihat yang berhubungan dengan jaminan kualiti;

  Mewujudkan dan mengekalkan hubungan dan kerjasama dengan badan jaminan kualiti dan akreditasi dalam pendidikan tinggi di dalam dan di luar Malaysia;

  Bertindak sebagai pusat rujukan kelayakan tentang program, kelayakan dan PPT yang diakredit;

  Menasihati Menteri tentang apa-apa perkara yang berhubungan dengan jaminan kualiti dalam pendidikan tinggi; dan

  Melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya.

 • 24

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Mewujudkan satu sistem jaminan kualiti yang diterima pakai di peringkat antarabangsa

  Menjamin kualiti pengajian tinggi untuk meningkatkan keyakinan pihak berkepentingan terhadap kualiti pendidikan

  tinggi di Malaysia

  Menjadi sebuah autoriti global dalam jaminan kualiti pendidikan tinggi

  ProfesionalismeIntegriti

  Keterbukaan Adil

  Tanggungjawab

  OBJEKTIF

  NILAI TERAS

  MISI

  VISI

 • 25

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Standard Program Dan Garis Panduan Amalan Baik

  Memastikan 90% Program, Standard Kelayakan dan Garis Panduan Amalan Baik dibangunkan dalam tempoh tidak melebihi 12 bulan bermula daripada penerimaan tugasan sehingga ke pembentangan Mesyuarat Majlis MQA dan dipaparkan di laman web MQA.

  Akreditasi Sementara

  Memastikan 75% penilaian mendapatkan surat Perakuan Akreditasi Sementara diselesaikan dalam tempoh tiga bulan tiga minggu bermula dari dokumen lengkap sehingga keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) dimaklumkan kepada pemohon.

  Akreditasi Penuh

  Memastikan 75% permohonan Akreditasi Penuh diselesaikan dalam tempoh tujuh bulan bermula daripada dokumen lengkap diterima sehingga keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) dimaklumkan kepada pemohon.

  PIAGAM PELANGGAN

 • 26

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  TADBIR URUS

 • 27

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 28

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  AHLI MAJLIS MQA

  32

 • 29

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  PENGERUSIProfesor Emeritus Tan Sri Datuk Seri Panglima Dr. Abu Hassan bin Othman

  AHLI-AHLI

  1. Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin Mustafa Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia

  2. Tan Sri Mohamad Zabidi bin Zainal Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Jabatan Perkhidmatan Awam

  3. Tan Sri Dr. Noorul Ainur binti Mohd Nur Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi (Pelantikan berkuat kuasa pada 5 Ogos 2016)

  4. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi (Tamat Perkhidmatan pada 4 Ogos 2016)

  1

  4

 • 30

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  98

  65

 • 31

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  5. Dato’ Sri Alias bin Hj. Ahmad Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia (Pelantikan berkuat kuasa pada 3 September 2016)

  6. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Malaysia (Tamat Perkhidmatan pada 3 September 2016)

  7. Datuk Prof. Dr. Asma binti Ismail Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Jabatan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi (Tamat perkhidmatan pada 3 Oktober 2016)

  8. Dato’ Sri Adenan bin Ab. Rahman Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia

  9. Prof. Datuk Dr. Shahrin bin Sahib Naib Canselor Universiti Teknikal Malaysia Melaka

  10. Datuk Dr. Paul Chan Tuck Hoong Vice Chancellor & President HELP University

  10

  7

  10

 • 32

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  12

  15

  11

  14

 • 33

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  16

  13

  11. Datuk Dr. Noor Hisham bin Abdullah Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia

  12. Dato’ Sri Ir. Dr. Roslan bin Md. Taha Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya (Pelantikan berkuat kuasa pada 24 Ogos 2016)

  13. Datuk Ir. Adanan bin Mohamed Hussain Ketua Pengarah Kerja Raya Jabatan Kerja Raya (Tamat perkhidmatan pada 8 Jun 2016)

  14. Dato’ Prof. Emeritus Ir. Dr. Zainai bin Mohamed Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Universiti Malaysia Perlis

  15. Dato’ Dr. R.Thillainathan Ahli Lembaga Pengarah Universiti Malaya

  16. Prof. Ir. Dr. Ewe Hong Tat Vice President (Internationalisation & Academic Development) Universiti Tunku Abdul Rahman

 • 34

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  17 18

  19 20

 • 35

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  17 Prof. Dr. Rose Alinda binti Alias Pengerusi Jawatankuasa Timbalan-Timbalan Naib Canselor/ Rektor (Akademik dan Antarabangsa) IPT Awam

  18. Dr. Elizabeth Lee Fuh Yen Senior Executive Director Sunway University

  19. Dr. Ir. Illah Sailah Director Coordination of Private Higher Education Institution for Region III Ministry of Research, Technology and Higher Education Republic of Indonesia

  SETIAUSAHA

  1. Prof. Dr. Hj. Hazman Shah bin Abdullah Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti) Agensi Kelayakan Malaysia

 • 36

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

 • 37

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 38

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Majlis Agensi Kelayakan Malaysia ditubuhkan di bawah peruntukan Seksyen 11, Akta Agensi Kelayakan Malaysia 2007 (Akta 679) yang dikuatkuasakan pada 1 November 2007. Majlis ini mempunyai fungsi berikut:

  Meluluskan rancangan dan dasar bagi pengurusan agensi;

  Meluluskan apa-apa pindaan atau pengemaskinian MQF;

  Meluluskan dasar dan garis panduan yang berhubungan dengan akreditasi program, kelayakan atau pemberi pendidikan tinggi atau audit institusi;

  Meluluskan sebarang perkara yang berhubungan dengan fungsi, kuasa, kewajipan, saraan, elaun, honorarium, faedah dan tatakelakuan pegawai, pekerja, ejen dan pakar perunding agensi;

  Menerima dan mengawasi laporan, penyata, pernyataan dan sebarang maklumat lain yang berhubungan dengan akreditasi, audit institusi dan penilaian; dan

  Melakukan semua perkara yang semunasabahnya perlu bagi pelaksanaan fungsinya di bawah Akta 679.

  FUNGSIMAJLIS MQA

 • 39

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Di bawah Seksyen 11, Akta 679 telah memperuntukkan penubuhan sebuah Majlis iaitu Majlis Agensi Kelayakan Malaysia dan pelantikan Ahli Majlis MQA bagi tempoh sehingga tiga tahun.

  Selaras dengan peruntukan Seksyen 11 (2), Akta 679, kuasa melantik Ahli Majlis MQA adalah di bawah bidang kuasa YB Menteri. Pada 26 November 2015, YB Menteri Pendidikan Tinggi telah mempersetujui untuk melantik seramai 17 orang Ahli Majlis MQA termasuk Pengerusi yang baharu setelah tempoh Ahli Majlis MQA yang pertama berakhir pada 31 Disember 2015. Pelantikan Ahli Majlis MQA yang baharu ini berkuat kuasa pada 1 Januari 2016 hingga 31 Disember 2018 iaitu bagi tempoh tiga tahun.

  Pelantikan Ahli Majlis MQA ini adalah berasaskan kepada kriteria-kriteria tertentu terutamanya kepakaran, pengalaman, profesionalisme dan kedudukan mereka dalam bidang-bidang tertentu yang berkaitan dengan pendidikan tinggi negara.

  Sepanjang tahun 2016, terdapat 4 pertukaran keanggotaan Ahli Majlis MQA berikutan terdapat 2 pertukaran perjawatan yang disandang dan 2 atas sebab persaraan iaitu:

  TEMPOH JAWATAN

  i) YBhg. Dato’ Seri Ir. Dr. Zaini bin Ujang, mantan Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Tinggi yang dilantik sebagai Ketua Setiausaha, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air telah digantikan oleh YBhg. Tan Sri Dr. Noorul Ainur binti Mohd Nur berkuat kuasa pada 5 Ogos 2016.

  ii) YBhg. Datuk Prof. Dr. Asma binti Ismail, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi (KPPT), Jabatan Pendidikan Tinggi telah dilantik sebagai Naib Canselor, Universiti Sains Malaysia (USM) berkuat kuasa pada 3 Oktober 2016. Pelantikan KPPT sebagai Ahli Majlis akan dibuat apabila jawatan tersebut diisi kelak.

  iii) YBhg. Tan Sri Dr. Madinah binti Mohamad, mantan Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia yang bersara telah digantikan oleh YBhg. Dato’ Sri Alias bin Hj. Ahmad berkuat kuasa pada 3 September 2016.

  iv) YBhg. Datuk Ir. Adanan bin Mohamed Hussain, mantan Ketua Pengarah Kerja Raya, Jabatan Kerja Raya yang bersara telah digantikan oleh YBhg. Dato’ Sri Ir. Dr. Roslan bin Md. Taha berkuat kuasa pada 24 Ogos 2016.

 • 40

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  MESYUARAT MAJLIS MQA

  Berdasarkan Subsekyen 11 (3), Akta 679 telah memperuntukkan bahawa Mesyuarat Majlis MQA perlu diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh tiga bulan dan kuorum sekurang-kurangnya lapan orang ahli.

  Sepanjang tahun 2016, Mesyuarat Majlis MQA telah bersidang sebanyak 5 kali dan 2 kali secara edaran. Tarikh-tarikh Mesyuarat Majlis MQA sepanjang tahun 2016 dinyatakan di Jadual 1.

  Jadual 1: Mesyuarat Majlis MQA Tahun 2016

  Bil. Mesyuarat Tarikh Tempat

  1/2016 18 Januari 2016 (Isnin) Secara Edaran kepada Ahli Majlis MQA

  2/2016 16 Februari 2016 (Selasa) MQA

  3/2016 12 April 2016 (Selasa) Secara Edaran kepada Ahli Majlis MQA

  4/2016 9 Mei 2016 (Isnin) MQA

  5/2016 18 Julai 2016 (Isnin) Hotel Hilton Petaling Jaya

  6/2016 26 September 2016 (Isnin) Hotel Hilton Petaling Jaya

  7/2016 14 November 2016 (Isnin) Hotel Hilton Kuala Lumpur

  Semasa mesyuarat, Ahli Majlis MQA akan membincangkan beberapa kertas makluman atau cadangan untuk membuat keputusan seperti yang berikut :i. Kertas Pembangunan Dasar dan Kepakaran yang berkaitan dengan standard dan kualiti;ii. Kertas Jaminan Kualiti yang berkaitan dengan bidang tugas utama MQA; daniii. Kertas Pengurusan yang meliputi pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, hal-hal pentadbiran dan penubuhan dan pelantikan jawatankuasa berkaitan.

 • 41

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  50%

  4%

  25%

  17%

  4%

  Semasa mesyuarat, Ahli Majlis MQA akan membincangkan beberapa kertas makluman atau cadangan untuk membuat keputusan seperti berikut :

  i. Kertas Pembangunan Dasar dan Kepakaran yang berkaitan dengan standard dan kualiti;ii. Kertas Jaminan Kualiti yang berkaitan dengan bidang tugas utama MQA; daniii. Kertas Pengurusan yang meliputi pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan, hal- hal pentadbiran dan penubuhan dan pelantikan jawatankuasa berkaitan.

  Pengurusan

  Hal-Hal Lain

  Perkara Berbangkit

  Pembangunan Dasardan Kepakaran

  Jaminan Kualiti

  Carta 1: Peratusan Dokumen Mesyuarat Majlis MQA

  Dalam mesyuarat tersebut antara dokumen penting yang dibentangkan adalah berkaitan dengan Perolehan Bangunan Pejabat MQA di Cyberjaya, Pemakaian Garis Panduan Amalan Baik (Guideline to Good Practices, GGP) Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [APEL(C)], Garis Panduan: Pindah Kredit Massive Open Online Courses (MOOC), MQA Sebagai Badan Berkanun Diasingkan Saraan, Kewajaran MQA Dalam Melaksanakan Proses Pengiktirafan Kelayakan dan Perancangan Strategik MQA 2016-2020.

  Carta 1 menunjukkan peratusan kertas pentadbiran, dasar dan standard jaminan kualiti dan hal-hal lain yang dibentangkan di Mesyuarat Majlis MQA sepanjang tahun 2016.

 • 42

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  JAWATANKUASA JAMINAN KUALITI

  Jawatankuasa Akreditasi

  Setiap permohonan program Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh perlu dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA) mengikut Akta 679. MJA akan bersidang dan mengesyorkan Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh bagi

  program-program yang dikendalikan oleh PPT yang berkaitan. Senarai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi yang bersidang sepanjang tahun 2016 adalah seperti di Jadual 2.

  Nama Mesyuarat Bil. Tarikh

  Mesyuarat Jawatankuasa

  Akreditasi

  1/2016 26/1/2016

  2/2016 1/3/2016

  3/2016 29/3/2016

  4/2016 26/4/2016

  5/2016 24/5/2016

  6/2016 28/6/2016

  7/2016 26/7/2016

  8/2016 30/8/2016

  9/2016 26/9/2016

  10/2016 25/10/2016

  11/2016 6/12/2016

  Jadual 2: Senarai Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi Yang Bersidang Sepanjang Tahun 2016

 • 43

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  SAINS SASTERA

  Subbidang Kejuruteraan & Teknologi

  Subbidang Sains

  Dan Perubatan

  Subbidang Sastera Dan Kemanusiaan

  Subbidang Sains Sosial

  Rajah 1: Dua Bidang Utama MJA Iaitu Bidang Sains Dan Bidang Sastera

  Rajah 2: Jumlah Program Yang Telah Dibentangkan Dalam MJA Tahun 2016

  661 831JUMLAH PROGRAM

  DIBENTANGKAN DALAM MJA

  AkreditasiSementara

  AkreditasiPenuh

 • 44

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Carta 2: Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Yang

  Dibentangkan Mulai Januari Hingga Disember 2016 Berdasarkan Bidang

  Carta 3: Permohonan Akreditasi Sementara Dan Akreditasi Penuh Yang

  Dibentangkan Mulai Januari Hingga Disember 2016 Berdasarkan Tahap Program

  34

  6

  Akreditasi Sementara Akreditasi Penuh

  700

  600

  500

  400

  300

  200

  100

  0

  BAKT BASP BASSBASK

  84

  18

  4 28

  9

  19

  9

  11

  0

  BAKT - Bahagian Akreditasi (Kejuruteraan dan Teknologi)

  BASP - Bahagian Akreditasi (Sains dan Perubatan)

  BASK - Bahagian Akreditasi (Sastera dan Kemanusiaan)

  BASS - Bahagian Akreditasi (Sains Sosial)

  17

  6

  10

  4

  450

  400

  350

  300

  250

  200

  150

  100

  50

  0

  Kursus Asas Sijil Diploma DiplomaLanjutan

  IjazahSarjana Muda

  Sijil/Diploma

  Pasca Siswazah

  IjazahSarjana

  IjazahKedoktoran

  Akreditasi Sementara Akreditasi Penuh

  2529

  84

  224

  199

  4

  36

  97

  66

  30 114439

  14

  Sijil/Diploma Siswazah

  0 5

  234

 • 45

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Senarai nama Ahli Jawatankuasa Akreditasi mengikut bidang adalah seperti di Jadual 3 dan Jadual 4.

  Jadual 3: Senarai Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi Bidang Sains

  Nama Jawatan dan Institusi

  Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin Mustafa(Pengerusi)

  Ketua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia

  Dato’ Prof. Dr. Md. Tahir bin Azhar (Timbalan Pengerusi)

  Professor of MedicineTaylor’s School of Medicine

  Taylor’s University

  Prof. Dr. Wan Ahmad Kamil bin Che Mahmood

  Penolong Naib Canselor(Kecemerlangan Institusi)Universiti Sains Malaysia

  Dato’ Prof. Ir. Dr. Badrulhisham bin Abdul Aziz

  Profesor Fakulti Kejuruteraan Kimia dan Sumber Asli

  Universiti Malaysia Pahang

  Prof. Sr. Ir. Dr. Hj. Suhaimi bin Abdul Talib

  Timbalan Naib Canselor(Akademik dan Antarabangsa)

  Universiti Teknologi MARA

  Prof. Madya Abd. Rahim bin Awang

  PensyarahJabatan Senibina Dalaman

  Fakulti Senibina, Perancangan dan UkurUniversiti Teknologi MARA (UiTM)

  Dr. Mohd Rashid Buyong bin Hamzah Timbalan Ketua Pengarah PembangunanJabatan Pembangunan Kemahiran

  Dr. Dzaharudin bin Mansor Ahli Majlis

  Persatuan Industri Komputer dan Multimedia Malaysia (PIKOM)

  Dr. Hirzun bin Mohd YusofHead, Science & Technology

  Sime Darby RenewablesSime Darby Plantation Sdn. Bhd

  Dr. Nabishah binti Mohamad Pesara Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

  Dr. Fatimah binti Arshad Pesara International Medical University (IMU)

 • 46

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Jadual 4: Senarai Ahli Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi Bidang Sastera

  Nama Jawatan dan Institusi

  Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin Mustafa(Pengerusi)

  Ketua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia

  Prof. Dr. Samsinar binti Md. Sidin(Timbalan Pengerusi)

  Deputy Vice Chancellor(Academic & Student Affairs)Universiti Tun Abdul Razak

  Prof. Dato’ Dr. Hj. Ahmad Hidayat bin Buang

  Pemangku Ketua JabatanJabatan Syariah dan Undang-Undang

  Akademi Pengajian IslamUniversiti Malaya

  Prof. Dr. Vincent Pang Ah Fook

  ProfesorFakulti Psikologi dan Pendidikan

  Universiti Malaysia Sabah

  Prof. Madya Dr. Santhi Raghavan

  PengarahOUM Business SchoolBangi Learning Centre

  Universiti Terbuka Malaysia

  Prof. Madya Dr. Hj. Mohamad Abdullah bin Hemdi

  Dekan Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan

  Universiti Teknologi MARAKampus Puncak Alam

  Prof. Dato’ Dr. Ahmad bin Haji Zainuddin ProfessorUCSI University

  Prof. Madya Dr. Zafir Khan bin Mohamed Makhbul(Tamat lantikan pada 31 Oktober 2016)

  Timbalan PengarahPusat Kepemimpinan Penyelidikan dan Inovasi

  Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT)

  Prof. Dr. Mohammed Zin bin Nordin Pengarah

  Fakulti Bahasa dan KomunikasiUniversiti Pendidikan Sultan Idris

  Dato’ Syed Moheeb bin Dato’ Syed Kamarul Zaman(Tamat lantikan pada 31 Disember 2016)

  Chief Executive OfficerThe Malaysian Insurance Institute

  Prof. Dr. Hairul Nizam bin Ismail

  DekanPusat Pengajian Ilmu Pendidikan

  Universiti Sains Malaysia

 • 47

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 48

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PENGURUSAN TERTINGGI

  Dato’ Prof. Dr. Rujhan bin MustafaKetua Pegawai Eksekutif

 • 49

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6Puan Normahizan binti Yaacob Timbalan Ketua Pegawai

  Eksekutif (Pengurusan) [TKPE(P)](mulai 1 September 2016 secara

  Pertukaran Sementara)(menjalankan tugas sebagai TKPE (P) mulai 16 Disember 2015 hingga 31 Ogos 2016)

  Prof. Dr. Hazman Shah bin AbdullahTimbalan Ketua Pegawai Eksekutif

  (Jaminan Kualiti) [TKPE(JK)]

  Encik Soo Sit Chuan Pengarah Kanan(Pembangunan Dasar dan Kepakaran)

 • 50

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PENGARAH DAN KETUA UNIT

  Encik Muhammad Muammar Gadaffi bin Omar

  Pengarah Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

  Encik Mohd Khairul Nizam bin Ibrahim

  Pengarah Pusat Latihan Jaminan Kualiti Malaysia

  Encik Mohamad Dzafir bin Mustafa Pengarah Kanan (Akreditasi)

  (menjalankan tugas sebagai PK(A) mulai 16 Disember 2015))

  Pengarah Bahagian Audit Institusi

  Encik Muhamad Amran bin Zainal Abidin Pengarah Bahagian Akreditasi (Kejuruteraan dan

  Teknologi)

  Puan Mazlinawati binti Mohamed Pemangku Pengarah Bahagian Standard

 • 51

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Puan Halinordina binti Mat SaatPengarah Bahagian

  Akreditasi (Sains Sosial)

  Puan Ainil Nilam binti Mohd Mohtar @ Mohd Mokhtar

  Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi (Sains dan Perubatan)

  Puan Wan Nadiah binti Wan DaudPengarah Bahagian Koordinasi

  dan Rujukan Jaminan Kualiti (mulai 1 Julai 2016)

  Dr. Zubaidah binti Aman Pemangku Pengarah Bahagian Akreditasi

  (Sastera dan Kemanusiaan)(mulai 1 Jun 2016)

  Encik Mohd Makhzani bin YaacobPengarah Bahagian Pengurusan Sumber

  Manusia (PBPSM)

 • 52

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PENGARAH DAN KETUA UNIT

  Puan Norasikin binti Yahya(menjalankan tugas sebagai KUIP

  sehingga 15 November 2016)

  Encik Abdul Saman bin Taip Pengarah Bahagian Pentadbiran

  Puan Noor Asimah binti AliPemangku Pengarah Bahagian Kewangan

  (mulai 1 September 2016)

  Encik Erizal Kamal bin MisranPemangku Pengarah Bahagian

  Teknologi Maklumat

  Puan Syahrizan binti ShamsuddinKetua Unit Hal Ehwal Awam

  dan Antarabangsa

 • 53

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Encik Mohd Azley bin Ahmad(menjalankan tugas sebagai KUIP

  mulai 15 November 2016)

  Puan Junaidah binti Mohd. ArisKetua Unit Keurusetiaan

  Encik Eddy Herman bin ZaidelKetua Unit Audit Dalam

  Puan Zakiah binti Abdul Wahab(menjalankan tugas sebagai PBASK sehingga

  31 Mei 2016)

  Puan Norhana binti Sanot (menjalankan tugas sebagai PBKRJK

  sehingga 30 Jun 2016)

 • 54

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF JUSA A (Terbuka)

  SEKTORJAMINAN KUALITI

  SUBSEKTOR(PEMBANGUNAN

  DASAR & KEPAKARAN)

  SUBSEKTORAKREDITASI

  UNITHAL EHWAL AWAN DAN

  ANTARABANGSA(N48)

  UNIT AUDIT DALAM

  (W48)Timbalan Ketua Pegawai

  Eksekutif(Jaminan Kualiti)

  JUSA B

  Pengarah Kanan(Pembangunan Dasar

  dan Kepakaran)JUSA C

  Pengarah Kanan (Akreditasi)

  JUSA C

  BAHAGIANAKREDITASI

  (SAINS SOSIAL)(N54)

  BAHAGIANAKREDITASI

  (SAINS & PERUBATAN)

  (N54)

  BAHAGIANAUDIT

  INSTITUSI(N54)

  BAHAGIANSTANDARD

  (N54)

  PUSATLATIHAN JAMINAN

  KUALITIMALAYSIA

  (N54)

  BAHAGIANDASAR DAN

  PERANCANGAN STRATEGIK

  (N54)

  BAHAGIANKOORDINASI

  DAN RUJUKANJAMINAN

  KUALITI(N54)

  CARTA ORGANISASI

 • 55

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  UNIT INTEGRITI DAN

  PENGUATKUASAAN(N54)

  UNITKEURUSETIAAN

  (N44)

  SEKTORPENGURUSAN

  Timbalan KetuaPegawai Eksekutif

  (Pengurusan) (N54)

  BAHAGIANAKREDITASI

  (KEJURUTERAAN & TEKNOLOGI)

  (N54)

  BAHAGIANAKREDITASI(SASTERA &

  KEMANUSIAAN)(N54)

  BAHAGIANPENTADBIRAN

  (N52)

  BAHAGIANKEWANGAN

  (W52)

  BAHAGIANTEKNOLOGIMAKLUMAT

  (F52)

  BAHAGIANPENGURUSAN

  SUMBER MANUSIA

  (N52)

 • 56

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  LAPORAN PRESTASI

 • 57

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 58

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PEMBANGUNAN DOKUMEN JAMINAN KUALITI

  Dokumen jaminan kualiti merangkumi Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF), Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA), Kod Amalan Audit Institusi (COPIA), garis panduan amalan baik (GGP), standard program (SP) dan standard.

  Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF)

  MQF merupakan instrumen yang mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan di tanda aras dengan amalan antarabangsa. MQF menjelaskan tahap pembelajaran, hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar. Lanjutan daripada kajian semula MQF yang bermula tahun 2015 sehingga tahun 2016, sebanyak 80% proses kajian semula dokumen telah selesai.

  2 mesyuarat kumpulan fokus telah diadakan seterusnya dibentangkan kepada pihak pengurusan MQA pada 30 November 2016. MQF yang telah dikaji semula akan dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis MQA pada suku ketiga 2017 bagi mendapatkan kelulusan Majlis. Pelaksanaan awal MQF yang telah dikaji semula akan bermula pada tahun 2018 bagi semua program baru yang akan ditawarkan oleh PPT.

  MQALevels

  SectorsLifelongLearningSkills

  Vocational and

  TechnicalHigher

  Education

  8 Doctoral Degree

  7

  Masters Degree

  PostgraduateCertificate &

  Diploma

  6

  BachelorsDegree

  GraduateCertificate &

  Diploma

  5 AdvanceDiplomaAdvanceDiploma

  AdvanceDiploma

  4 Diploma Diploma Diploma

  3 Skills Certificate 3 Vocationaland

  TechnicalCertificate

  Certificate

  2 Skills Certificate 2

  1 Skills Certificate 1

  MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORKS:

  QUALIFICATIONS AND LEVELS

  APEL

 • 59

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Kod Amalan

  Kod amalan merupakan panduan kepada semua pihak berkepentingan berkaitan bidang penilaian jaminan kualiti yang perlu dipatuhi. Pada tahun 2016, proses kajian semula Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA) diteruskan dengan penelitian keseluruhan dokumen dengan pindaan utama kepada bidang penilaian jaminan kualiti dan standard akreditasi program.

  Pindaan ini telah dibentang pada Mesyuarat Majlis MQA pada 14 November 2016. Bidang penilaian jaminan kualiti sedia ada telah dikurangkan daripada sembilan kepada tujuh bidang dengan penggabungan beberapa bidang seperti Jadual 5 di bawah.

  Bidang Penilaian Jaminan KualitiCOPPA, Edisi Pertama, 2008

  Bidang Penilaian Jaminan KualitiCOPPA, Edisi Kedua, 2017

  Bidang 1: Visi, Misi, Matlamat Pendidikan dan Hasil Pembtelajaran

  Bidang 1: Pembangunan dan Penyampaian Program Bidang 2: Reka Bentuk dan Penyampaian Kurikulum

  Bidang 3: Penilaian Pelajar Bidang 2: Penilaian Pembelajaran Pelajar

  Bidang 4: Pemilihan dan Khidmat Sokongan Pelajar Bidang 3: Pemilihan dan Khidmat Sokongan Pelajar

  Bidang 5: Staf Akademik Bidang 4: Staf Akademik

  Bidang 6: Sumber Pendidikan Bidang 5: Sumber Pendidikan

  Bidang 8: Kepimpinan, Governan dan Pentadbiran Bidang 6: Pengurusan Program

  Bidang 7: Pemantauan dan Semakan Program Bidang 7: Pemantauan, Semakan dan Penambahbaikan Kualiti Berterusan Program

  Bidang 9: Penambahbaikan Kualiti Berterusan

  Nota: MQA kini dalam proses akhir untuk mengemaskini teks dokumen COPPA edisi kedua dan dijangka dapat disiapkan pada tahun 2017.

  Jadual 5: Bidang Penilaian Jaminan Kualiti

 • 60

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Standard Program & Garis Panduan Amalan Baik

  Standard Program merupakan dokumen kualiti yang mengandungi kriteria minimum yang perlu dicapai oleh PPT untuk memastikan program akademik sesuatu bidang itu boleh disampaikan secara berkesan. Standard Program secara amnya merangkumi kesemua tahap kelayakan MQF; dari sijil hingga ijazah kedoktoran.

  Garis Panduan Amalan Baik ialah panduan yang dibangunkan untuk membantu PPT melaksanakan amalan dan standard yang terkandung dalam COPPA dan COPIA.

  Proses pembangunan kedua-dua dokumen ini melibatkan proses mendapatkan input daripada pakar bidang dan pihak berkepentingan MQA menerusi pelbagai medium termasuklah pembentangan menerusi bengkel, muatnaik ke laman web serta penandaarasan amalan baik antarabangsa. Proses pembangunan dokumen jaminan kualiti diilustrasikan seperti di Rajah 3: Tempoh masa pembangunan dokumen jaminan kualiti

  Kumpul Maklumat

  KajianSemula

  Tambah BaikDokumen

  PengeluaranPekeliling/

  SuratMakluman

  PembangunanDokumen

  Penerbitan KelulusanMesyuarat

  Majlis

  LantikPanel

  Kajian Impak Pihak

  Berkepentingan

  *LawatanRintis

  Maklumanpada

  Kementerian Pendidikan

  MaklumBalas Pihak

  BerkepentinganLuar

  Terjemahan dan Verifikasi

  Dokumen

  Muat NaikLaman Web

  Tambah BaikDokumen

  Tambah BaikDokumen

  1 532 64 7

  16 14 13 12 11 10 9

  8

  15

  *Pembangunan standard program sahaja

  Kajian semula (5 Tahun)

  Rajah 3: Proses Pembangunan Dokumen Jaminan Kualiti

 • 61

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  adalah sekitar 12 bulan bermula daripada tarikh penerimaan tugasan sehingga muat naik dokumen di laman sesawang MQA.

  Pencapaian pembangunan standard program dan Garis Panduan Amalan Baik pada tahun 2016 adalah seperti di Jadual 6.

  Dokumen Status Pencapaian (%)

  Standard Program: Kewangan 100%

  Standard Program: Sains Perubatan dan Kesihatan (Kajian Semula) 100%

  Garis Panduan Amalan Baik: Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [APEL(C)] 100%

  Garis Panduan Pindah Kredit Massive Open Online Courses (MOOC) 100%

  Jadual 6: Pembangunan Standard Program Dan Garis Panduan Amalan Baik

 • 62

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Soal Selidik Keberkesanan Standard Program

  Bagi memastikan standard program yang dihasilkan menepati kehendak pihak berkepentingan, pada 27 Jun 2016 hingga 15 Julai 2016 dan pada 2 September 2016 hingga 18 September 2016, Bahagian Standard telah mengendalikan Soal Selidik Keberkesanan Standard Program secara dalam talian melibatkan standard program yang telah dibina pada tahun 2011 dan 2012 iaitu:

  a) Hospitaliti dan Pelancongan;b) Kejuruteraan dan Teknologi Kejuruteraan;c) Muamalat dan Kewangan Islam;d) Multimedia Kreatif; dane) Seni Lukis dan Seni Reka.

  Responden Peratus Maklum Balas Status Pencapaian (%)

  PPT 68% 133 (41%) responden daripada 322 jemputan

  APP 24% 47 (10%) responden daripada 470 jemputan

  Pegawai MQA 8% 15 (32%) responden daripada 47 jemputan

  Jadual 7: Maklum Balas Soal Selidik Kajian Keberkesanan Standard Program

  Objektif kajian keberkesanan standard program adalah untuk:-

  a) mendapatkan maklum balas tentang standard program yang telah dibina; b) mendapatkan maklum balas tentang impak standard program dalam proses pembangunan dan semakan semula kurikulum sesuatu program; c) melihat impak standard program terhadap kebolehpasaran graduan; dan d) mendapatkan maklum balas tentang keperluan penilaian semula sesuatu standard program atau bidang dalam standard program.

  Secara keseluruhannya, 195 responden telah memberikan maklum balas terhadap soal selidik yang dijalankan. Maklum balas tersebut adalah seperti di Jadual 7.

 • 63

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Secara amnya soal selidik yang telah dijalankan telah mencapai objektif seperti yang dihasratkan kerana menerusi input yang diberikan, MQA dapat:

  • mengetahui bahawa lima standard program terbitan MQA telah memberi impak positif kepada pengguna secara umum; dapat membantu PPT dalam proses pembangunan dan semakan semula kurikulum sesuatu program; dan dapat membantu kebolehpasaran graduan;

  • memperoleh ulasan dan cadangan penambahbaikan daripada pengguna utama standard yang akan dijadikan panduan dalam proses mengkaji semula standard program yang berkaitan; dan

  • mengetahui cadangan standard program baharu yang perlu dibina pada masa akan datang oleh MQA berdasarkan cadangan daripada responden.

  Pelaksanaan Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu (Accreditation of Prior Experiential Learning, APEL)

  APEL BAGI TUJUAN AKSES - APEL (A)

  Tahun 2016 merupakan tahun MQA mempergiatkan usaha mempromosikan APEL bagi tujuan akses ke program: • Sijil (APEL T-3); • Diploma (APEL T-4); • Ijazah Sarjana Muda (APEL T-6); dan • Sarjana (APEL T-7).

  Hasil daripada usaha tersebut, pada tahun 2016 MQA telah menerima 1894 permohonan APEL(A). Jumlah ini merupakan peningkatan sebanyak lima kali ganda (513%) berbanding pada tahun 2015. Statistik permohonan APEL(A) 2016 adalah seperti Carta 4.

  63

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

 • 64

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  APEL Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit - APEL(C)

  Sebagai kesinambungan usaha pelaksanaan APEL di Malaysia, pada tahun 2016 MQA telah berusaha untuk melaksanaan APEL bagi tujuan penganugerahan kredit APEL(C) yang mengambil kira pengalaman hidup dan himpunan kursus pendek yang diambil oleh pelajar untuk mendapatkan pengecualian daripada mengikuti mata pelajaran tertentu dalam program akademik yang diikuti. Sehubungan itu, MQA telah melantik panel bagi membangunkan instrumen APEL(C).

  Instrumen telah dibentangkan dan diluluskan oleh Mesyuarat Majlis MQA pada 9 Mei 2016. Ia seterusnya dilancarkan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi pada 27 September 2016. Semasa majlis pelancaran tersebut turut diumumkan PPT yang mendapat kelulusan melaksanakan APEL(C) di institusi masing-masing seperti dibawah:

  1000

  2000

  100

  10

  1

  2011 2012 2013 2014 2015 2016

  32

  9

  296 30

  9

  1894

  111

  Carta 4: Statistik permohonan APEL(A) 2011 - 2016

 • 65

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Majlis Pelancaran APEL(C) dan Pindah Kredit MOOC yang dirasmikan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi

  Menilai Dan Mengakredit PPT Sebagai Pusat Penilaian APEL (PPA)

  Berdasarkan Garis Panduan Lantikan PPA yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Majlis MQA pada Disember 2014, dua PPT telah dikenal pasti dan dipelawa untuk menjadi PPA iaitu WOU dan OUM. Kedua-duanya telah selesai menjalani penilaian fasa pertama dan telah dilantik sebagai PPA semasa Majlis Pelancaran APEL(C) dan Pindah Kredit MOOC pada 27 September 2016.

  Tambahan daripada itu, MQA turut mempelawa 4 lagi PPT lain untuk menjadi PPA iaitu:1. Universiti Utara Malaysia (UUM)2. Universiti Teknologi Malaysia (UTM)3. Universiti Malaysia Sabah ((UMS)4. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)

  Kesemua PPT di atas masih di peringkat penilaian MQA.

 • 66

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  SISTEM JAMINAN KUALITI TUNGGAL TVET

  MQA juga bertanggungjawab membangunkan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET. Pewujudan dan pelaksanaan sistem ini merupakan agenda berimpak besar negara yang menggabungkan MQA dan JPK dalam satu platform perbincangan efektif yang memfokus kepada usaha menyelaraskan dua sistem jaminan kualiti/akreditasi yang berbeza kepada satu sistem jaminan kualiti/akreditasi tunggal yang akan digunapakai oleh semua penyedia TVET di Malaysia. MQA dan JPK telah bekerjasama dalam mengusahakan dua fokus utama pada tahun 2016 bagi memastikan hasrat pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET dapat direalisasikan pada tahun 2017:

  a) Pembangunan Standard TVET oleh ahli panel pakar TVET negara yang dilantik oleh MQA dan JPK untuk digunapakai oleh penyedia TVET dalam membangunkan program pengajian TVET.

  b) Penyelarasan terhadap dua sistem akreditasi sedia ada MQA dan JPK kepada satu sistem akreditasi tunggal yang perlu dipatuhi oleh penyedia TVET yang menawarkan program pengajian TVET.

  Lawatan rintis bagi fasa pertama telah dilaksanakan bagi menilai kesesuaian pelaksanaan Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET ke atas penyedia TVET dalam negara. Pelaksanaan awal Sistem Jaminan Kualiti Tunggal TVET akan direalisasikan pada suku ketiga tahun 2017 melalui penguatkuasaan pemakaian Standard TVET dan Sistem Akreditasi Tunggal TVET kepada semua penyedia TVET dalam negara yang ingin menawarkan program pengajian TVET.

  DOKUMEN PELAN PERANCANGAN STRATEGIK MQA 2016-2020

  Pada tahun 2016, MQA telah membangunkan Dokumen Pelan Perancangan Strategik MQA 2016-2020. Pembangunannya berteraskan dokumen PPPM (PT), RMKe-11 dan input daripada pengurusan tertinggi MQA serta pihak berkepentingan. Pembangunannya dimantapkan lagi dengan bantuan Dato’ Prof. Emeritus Ir. Dr. Zainai bin Mohamed dari Universiti Teknologi Malaysia, Kuala Lumpur. Dalam menghasilkan Pelan Perancangan Strategik MQA 2016-2020 ini, pelbagai sesi perbincangan dan bengkel telah dilaksanakan bagi mendapatkan maklum balas daripada pihak yang berkepentingan. Pelan Perancangan Strategik ini telah dibentangkan dalam Mesyuarat Majlis MQA pada 18 Julai 2016. Ia dijangka akan siap pada suku kedua tahun 2017.

 • 67

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  DASAR-DASAR BAHARU

  Sepanjang tahun 2016, MQA telah mengeluarkan beberapa pekeliling, surat pekeliling dan surat makluman kepada semua PPT bertujuan untuk memaklumkan pihak berkepentingan tentang standard program yang telah dihasilkan dan penggubalan

  PENGGUBALAN DAN PENYELARASAN DASAR

  Perkara Sumber Rujukan

  Audit kepada Pemberi Pendidikan Tinggi yang Menawarkan Sebahagian atau Sepenuhnya Program di Luar Negara

  Pekeliling MQA Bil. 1/2016bertarikh 30 Jun 2016

  Penggunaan Standard Program: Sains Perubatan dan Kesihatan Pekeliling MQA Bil. 2/2016bertarikh 30 Jun 2016

  Penggunaan Standard Program: Kewangan Pekeliling MQA Bil. 3/2016bertarikh 26 Ogos 2016

  Penambahbaikan Proses Pemantauan Syarat-Syarat Khusus Perakuan Akreditasi Pekeliling MQA Bil.4/2016bertarikh 8 September 2016

  Garis Panduan Pindah Kredit Massive Open Online Courses (MOOC) Pekeliling MQA Bil.5/2016bertarikh 27 September 2016

  Garis Panduan Amalan Baik: Pengakreditan Pengalaman Berasaskan Pembelajaran Terdahulu Bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [GGP: APEL(C)]

  Pekeliling MQA Bil.6/2016bertarikh 21 Oktober 2016

  Pindaan Syarat Kelayakan Masuk dalam Standard Program Surat Pekeliling MQA Bil.2/2016bertarikh 17 Ogos 2016

  Pindaan Terhadap Syarat Kelayakan Masuk Standard Program: Sains Perubatan dan Kesihatan bagi Tahap Diploma Subbidang Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan

  Surat Pekeliling MQA Bil.3/2016bertarikh 2 November 2016

  Penyelarasan Standard Diploma Eksekutif dengan Dasar Pengakreditan Pembelajaran Berasaskan Pengalaman Terdahulu bagi Tujuan Penganugerahan Kredit [APEL(C)]

  Surat Pekeliling MQA Bil.4/2016 bertarikh 17 November 2016

  Jadual 8: Pekeliling Dan Surat Pekeliling

  dasar-dasar baharu berkaitan jaminan kualiti yang telah dilaksanakan. Pekeliling, surat pekeliling dan surat makluman ini boleh diakses melalui portal MQA.Senarainya adalah seperti Jadual 8 dan 9 di bawah:

 • 68

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Perkara Sumber Rujukan

  Keperluan Menyatakan Nama Cawangan dalam Skrol atau TranskripSurat Makluman MQA

  Bil. 1/2016bertarikh 28 Januari 2016

  Pelaksanaan Tempoh Pembelajaran Maksimum Sehingga 45 Minggu dalam 1 Tahun Pengajian adalah Dibenarkan

  Surat Makluman MQA Bil. 2/2016

  bertarikh 15 Februari 2016

  Garis Panduan Amalan Baik: Pembelajaran Berasaskan Kerja (Guidelines to Good Practices : Workbased Learning, GGP: WBL)

  Surat Makluman MQA Bil. 3/2016

  bertarikh 25 Februari 2016

  Pengurangan Bilangan Dokumen MQA-01 dan MQA-02 bagi Permohonan Program Akreditasi Sementara dan Akreditasi ke Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Surat Makluman MQA Bil. 4/2016

  bertarikh 7 Mac 2016

  Pengeluaran Advisory Note Berkenaan Sistem Jaminan KualitiSurat Makluman MQA

  Bil. 5/2016bertarikh 30 Jun 2016

  Perkara

  Taklimat Prosedur Jaminan Kualiti Pengajian Tinggi

  Bengkel Jaminan Kualiti - Latihan COPPA & Hasil Pembelajaran kepada APP Siri 1/2016

  Bengkel Jaminan Kualiti - Latihan COPPA & Hasil Pembelajaran kepada APP Siri 2/2016

  Taklimat Bengkel Penggubalan Modul Akademi Pembangunan Belia dan Sukan Malaysia (MySA)

  Taklimat Perancangan Strategik kepada semua Bahagian di MQA

  Taklimat Dasar kepada Pegawai Sektor Jaminan Kualiti

  Bengkel Jaminan Kualiti – Latihan COPPA & Hasil Pembelajaran kepada APP Siri 3/2016

  Majlis Perjumpaan Pengurusan Pendidikan Tinggi Swasta (PPTS) bersama IPTS Zon Utara dan Zon Timur 2016

  Bengkel Jaminan Kualiti – Latihan COPPA & Hasil Pembelajaran kepada APP Siri 4/2016

  4th ASEAN PLUS Three Working Group Meeting on Mobility of Higher Education and Ensuring Quality Assurance of Higher Education, Cebu City, Filipina

  APEC Quality Asurance in Online Education Workshop , Bali Indonesia

  Jadual 9: Surat Makluman

  Jadual 10: Sesi Taklimat

  MQA juga telah mengambil inisiatif mengadakan sesi taklimat dasar/sesi perkongsian bersama pakar dan PPT seperti di Jadual 10.

 • 69

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Perkara

  Membenarkan Pemindahan Kredit daripada Kelayakan Sijil (Tahap 3, MQF) ke Diploma (Tahap 4, MQF);

  Membenarkan Pemindahan Kredit kepada Pelajar yang telah Memiliki Kelayakan dan Ingin Melanjutkan Pengajian untuk Kali Kedua Pada Peringkat yang Sama;

  Pelaksanaan Pindah Kredit dengan Gred dan Pindah Kredit Tanpa Gred (Pengecualian Kredit);

  Tiada Had Kuota Pengambilan Pelajar Melalui Accreditation of Prior Experiential Learning (APEL). Kuota 5% yang Ditetapkan Sebelum ini bagi Pengambilan Pelajar melalui APEL Dimansuhkan.

  Jadual 11: Dasar-Dasar Baharu Jaminan Kualiti

  Selain itu, bagi tujuan penyelarasan dasar jaminan kualiti pendidikan tinggi, beberapa siri mesyuarat bersama KPT-MQA telah diadakan melalui Mesyuarat Kajian Semula Dasar-Dasar Berkaitan Jaminan

  Kualiti yang diadakan pada bulan Februari, Ogos dan Disember. Antara dasar-dasar jaminan kualiti yang telah dipersetujui adalah seperti di Jadual 11.

  Sesi Taklimat Jaminan Kualiti

 • 70

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PELAKSANAAN PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM

  Selaras dengan fungsi yang diperuntukkan di bawah Akta 679, MQA berperanan melaksanakan penilaian jaminan kualiti program bagi memastikan kualiti

  PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA

  PENILAIAN AKREDITASI

  PENUH

  AKREDITASI SEMENTARA

  Akreditasi Sementara merupakan tahap pertama dalam penilaian akreditasi program yang mengesahkan bahawa suatu program telah memenuhi keperluan minimum. Tahap ini berkaitan dengan usaha mendapatkan kelulusan daripada Kementerian untuk pengendalian program. Pencapaian piagam penilaian Akreditasi Sementara program adalah seperti di Carta 5 manakala statistik pencapaian bulanan penilaian Akreditasi Sementara seperti di Jadual 12. Jadual 13 pula menunjukkan statistik penilaian Akreditasi Sementara untuk tempoh lima tahun.

  penawaran program oleh PPT memenuhi MQF, standard dan kriteria jaminan kualiti yang ditetapkan. Peringkat penilaian program ini dibahagikan kepada:

  81%

  19%127 program

  534 program

  Dalam Piagam Luar Piagam

  Carta 5: Pencapaian Penilaian Akreditasi Sementara

  Program Mengikut Piagam Pelanggan

  A

 • 71

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  PIAGAM PELANGGAN MQA (AKREDITASI SEMENTARA)

  Bulan Jumlah SelesaiSelesai dalam

  tempoh Piagam Pelanggan

  Selesai luar tempoh Piagam

  Pelanggan

  Pencapaian berdasarkan KPI

  MS ISO (75%)

  Januari 34 26 8 (76%)TERCAPAI

  Februari 55 44 11 (80%)TERCAPAI

  Mac 58 45 13 (78%)TERCAPAI

  April 73 57 16 (78%)TERCAPAI

  Mei 64 50 14 (78%)TERCAPAI

  Jun 96 84 12 (88%)TERCAPAI

  Julai 35 27 8 (77%)TERCAPAI

  Ogos 58 47 11 (81%)TERCAPAI

  September 38 29 9 (76%)TERCAPAI

  Oktober 47 41 6 (87%)TERCAPAI

  November - - - -

  Disember 103 84 19 (82%) TERCAPAI

  Jumlah 661 534 127 (81%) TERCAPAI

  Perkara 2012 2013 2014 2015 2016

  Selesai Proses 953 1093 1051 910 661

  Capai Piagam 76%(724)81.8%(894)

  80%(842)

  80%(724)

  81%(534)

  Tidak Capai Piagam 24%(229)18.2%(199)

  20%(209)

  20%(186)

  19%(127)

  Jadual 12: Pencapaian Bulanan Penilaian Akreditasi Sementara Program Mengikut Piagam Pelanggan

  Jadual 13: Trend Penilaian Akreditasi Sementara Bagi Tahun 2012-2016

 • 72

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  94%

  6%47 program

  784 program

  Dalam Piagam Luar Piagam

  AKREDITASI PENUH

  Akreditasi Penuh merupakan tahap kedua dalam penilaian akreditasi program yang merupakan penganugerahan bagi menandakan bahawa suatu program itu telah memenuhi kriteria dan standard yang ditetapkan dan mematuhi MQF. Pencapaian piagam penilaian Akreditasi Penuh program seperti di Carta 6 manakala statistik pencapaian bulanan penilaian Akreditasi Penuh seperti di Jadual 14.

  Carta 6: Pencapaian Penilaian Akreditasi Penuh Program Mengikut Piagam Pelanggan

  PIAGAM PELANGGAN MQA (AKREDITASI)

  Bulan Jumlah Selesai Selesai dalam tempoh Piagam PelangganSelesai luar tempoh Piagam Pelanggan

  Pencapaian berdasarkan KPI

  MS ISO (75%)

  Januari 240 237 3 (99%)TERCAPAI

  Februari 59 52 7 (88%)TERCAPAI

  Mac 48 37 11 (77%)TERCAPAI

  April 70 67 3 (96%)TERCAPAI

  Mei 45 41 4 (91%)TERCAPAI

  Jun 97 93 4 (96%)TERCAPAI

  Julai 39 39 - (100%)TERCAPAI

  Ogos 74 72 2 (97%)TERCAPAI

  September 39 34 5 (87%)TERCAPAI

  Oktober 38 37 1 (97%)TERCAPAI

  November - - - -

  Disember 82 75 7 (91%)TERCAPAI

  Jumlah 831 784 47 (94%) TERCAPAI

  Jadual 14: Pencapaian Bulanan Penilaian Akreditasi Penuh Program Mengikut Piagam Pelanggan

 • 73

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  Perkara 2012 2013 2014 2015 2016

  Selesai Proses 851 753 692 801 831

  Capai Piagam 95%(809)97.6%(735)

  94%(650)

  94%(754)

  94%(784)

  Tidak Capai Piagam 5%(42)2.4%(18)

  6%(42)

  6%(47)

  6%(47)

  Jadual 15: Trend Penilaian Akreditasi Penuh Bagi Tahun 2012-2016

  Penilaian LainPermohonan PPT yang merupakan agensi luar daripada KPT turut diterima untuk penilaian lanjut oleh MQA. Permohonan ini merangkumi permohonan daripada PPT seperti berikut:

  a) Kolej Vokasional, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM);b) Institut Pendidikan Guru (IPG), KPM;

  c) Kolej Teknologi Makmal Perubatan, Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM;d) The National Kidney Foundation of Malaysia;e) Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) dan Institut Latihan Perindustrian (ILP), Kementerian Sumber Manusia, KSM;f) Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan (ASWARA), Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia (KPK); dan g) Kolej Kemahiran Tinggi MARA dan Kolej Profesional MARA, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLBW).

 • 74

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  AUDIT PEMATUHAN AKREDITASI

  Mana-mana program yang telah mendapat Perakuan Akreditasi hendaklah dikenakan proses audit pematuhan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh lima tahun. Audit pematuhan akreditasi program dilaksanakan bertujuan untuk menyemak tahap kualiti program dari segi pematuhan terhadap syarat-syarat khusus akreditasi, dasar-dasar semasa jaminan kualiti, standard program, MQF dan pelaksanaan penambahbaikan program secara berterusan serta bagi tujuan pengekalan status akreditasi.

  MQA telah mengenal pasti 624 program daripada 53 PPT yang telah mendapat Perakuan Akreditasi Penuh untuk melalui proses audit pematuhan Akreditasi dalam tempoh 2015–2016.

  Bagi tempoh 1 Januari 2016 sehingga 31 November 2016, MQA telah menerima sebanyak 162 dokumen Self-Review Report (SRR) daripada 13 PPT. Ini adalah tambahan kepada 380 dokumen SRR daripada 38 PPT yang diterima bagi tempoh 1 Ogos sehingga 31 Disember 2015.

  Lawatan audit pematuhan telah dilakukan ke atas 326 program sepanjang tahun ini. Masih terdapat sebanyak 132 program yang akan dibuat lawatan pada tahun 2017. Sehingga 30 November 2016, sebanyak 483 laporan penilaian akhir program telah diterima. Sebanyak 118 program telah dibentangkan di MJA bidang Sains dan Sastera. Baki program akan dibentangkan dalam MJA pada tahun 2017. Penilaian Awal Mata Pelajaran Pengajian Umum

  MQA turut melaksanakan penilaian Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU) berdasarkan pekeliling bertarikh 22 Julai 2013 yang telah dikeluarkan oleh JPT, KPT. Pelaksanaan MPU ini bertujuan untuk menyeragamkan pengajaran kursus mata pelajaran wajib di PPTA dan PPTS dengan mengambil kira keperluan pembelajaran pelajar tempatan dan pelajar antarabangsa.

  Jumlah Permohonan MPU Berjaya Diselesaikan

  Jumlah Permohonan MPU Yang Diterima15797 (132 DARIPADA

  TAHUN 2015)

  60DalamProses

  Penilaian

 • 75

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  MQR merupakan satu daftar kelayakan nasional yang menyenaraikan semua kelayakan yang telah mendapat perakuan akreditasi daripada MQA dan ia diwujudkan bagi menyokong usaha pihak UNESCO dalam menyediakan Pusat Rujukan Pendidikan Tinggi kepada pihak-pihak berkepentingan.

  Senarai terperinci program yang telah didaftarkan dalam MQR berdasarkan PPT sehingga 31 Disember 2016 adalah seperti dalam Jadual 17.

  DAFTAR KELAYAKAN MALAYSIA

  Pemberi Pendidikan Tinggi Jumlah Program/ Kelayakan

  Awam

  Universiti 2459Politeknik 715

  Kolej/ Lain-Lain 1042

  Jumlah 4216Swasta

  Universiti 2614Kolej Universiti 1070Kolej/ Lain-Lain 2977

  Jumlah 6661Swa Program

  Universiti Awam 308Universiti Swasta 195

  Jumlah 503Jumlah Keseluruhan 11380

  Jadual 17: Program Pengajian Dan Kelayakan PPTA Dan PPTS Yang Didaftarkan Dalam MQR

  (MALAYSIAN QUALIFICATIONS REGISTER, MQR)

 • 76

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  Institusi Pendidikan Tinggi Jumlah Program / Kelayakan

  Awam

  2012 2013 2014 2015 2016Universiti 1165 (40) 1245 (80) 1325 (80) 2028 (703) 2459 (709)Politeknik 107 (5) 134 (27) 505 (371) 705 (200) 715 (18)

  Kolej / Lain-lain 468 (17) 402 (-66) 514 (112) 663 (149) 1042 (341)Jumlah 1740 (62) 1781 (41) 2344 (563) 3396 (1052) 4216 (1068)

  SwastaUniversiti 1592 (279) 1791 (199) 2059 (268) 2239 (180) 2614 (204)

  Kolej Universiti 714 (101) 942 (228) 990 (48) 1046 (56) 1070 (110)Kolej / Lain-Lain 2485 (432) 2727 (242) 2940 (213) 3124 (184) 2977 (198)

  Jumlah 4791 (812) 5640 (849) 5989 (349) 6409 (420) 6661 (512)Swa Program

  Universiti Awam - - - 211 308 (97)Universiti Swasta - - - 192 195 (3)

  Jumlah - - - 403 503 (100)

  Jumlah Keseluruhan 6531 (874) 7241 (710) 8333 (1092) 10208 (1875) 11380 (1680)

  Jadual 18: Trend Program Pengajian Dan Kelayakan Yang Didaftarkan Dalam MQR (2012-2016)

  Catatan: Jumlah dalam ( ) ialah jumlah sebenar program didaftar dalam tahun tersebut.

 • 77

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  PELAKSANAAN AUDIT INSTITUSI

  Audit Swaakreditasi

  MQA telah melaksanakan audit swaakreditasi bagi penentuan penganugerahan status swaakreditasi terhadap 10 buah pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang telah menerima pelawaan permohonan status swaakreditasi daripada YAB Menteri Pendidikan Malaysia pada tahun 2014.

  Sepuluh PPT yang dipelawa adalah seperti berikut:i) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (International Islamic University Malaysia, IIUM)ii) Universiti Utara Malaysia (UUM)iii) Universiti Teknologi MARA (UiTM)iv) Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)v) Multimedia University (MMU)vi) Universiti Teknologi PETRONAS (UTP)vii) Universiti Perubatan Antarabangsa (International Medical University, IMU)viii) Universiti Kuala Lumpur Kampus Kota (UniKL)

  ix) Universiti Kuala Lumpur Malaysia France Institute (UniKL MFI) x) Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR).

  Audit ke atas 10 PPT ini telah berlangsung antara April 2015 hingga Mac 2016. Dalam tempoh yang sama, audit pengekalan status swaakreditasi juga telah dilaksanakan ke atas 8 PPT yang dianugerahkan pada tahun 2010. Beberapa siri mesyuarat penyelarasan laporan akhir telah diadakan sepanjang 2016 bagi memuktamadkan laporan audit.

  Laporan akhir audit telah dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi. Secara keseluruhannya, sebanyak 10 laporan audit swaakreditasi dan 5 laporan audit pengekalan swaakreditasi telah dibentangkan. Manakala baki 3 laporan akan dibentangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Swaakreditasi pada tahun 2017.

  PPT Mempunyai Autonomi Untuk Mengakredit Program Pengajiannya Sendiri Secara Dalaman

  STATUSSWAAKREDITASI

  Status swaakreditasi tidak terpakai bagi program-

  program profesional yang perlu mendapatkan

  akreditasi dan pengiktirafan oleh badan

  profesional yang berkaitan

  PPT tidak perlu melalui proses yang dilaksanakan oleh MQA

 • 78

  AG

  ENSI

  KEL

  AYA

  KA

  N M

  ALA

  YSIA

  PENGURUSAN ADUAN

  Aduan Berkaitan Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT)

  Sepanjang tahun 2016, sebanyak 125 aduan berkaitan PPT telah diterima dan diproses oleh MQA yang merangkumi isu-isu berkaitan dengan jaminan kualiti. Daripada jumlah tersebut sebanyak 86 aduan telah selesai manakala bakinya masih dalam proses siasatan.

  Aduan BerkaitanPerkhidmatan MQA

  MQA turut mengendalikan aduan dan pertanyaan pelanggan yang diterima melalui hadir diri (walk-in), panggilan telefon, surat, e-mel dan Sistem Pengurusan Pertanyaan dan Aduan (SPPA).

  Sepanjang tahun 2016, MQA telah menerima sejumlah 5 aduan terhadap perkhidmatan MQA. Aduan tersebut telah disiasat dan diselesaikan oleh MQA serta dimaklumkan kepada pengadu.

  Maklumat aduan yang diterima oleh MQA adalah seperti dalam Jadual 19 berikut:

 • 79

  LAPO

  RA

  N T

  AH

  UN

  AN

  201

  6

  JenisAduan Bilangan Aduan

  Tarikh Terima Aduan

  Tarikh Mengemukakan Kepada Bahagian/Unit

  BerkaitanTarikh Maklum Kepada

  Pengadu (Selesai)

  Jumlah Kredit Bergraduat bagi Program Diploma in Computer Science dari Kolej Universiti Poly-Tech MARA (KUPTM) Kuala Lumpur

  1 3 Ogos 2016Bahagian Akreditasi Sains Sosial pada

  9 Ogos 2016

  Telah memaklumkan pada pengadu pada 11 Ogos

  2016

  Pembayaran honorarium kepada Panel Penilai dan laporan yang tidak berkualiti

  1 16 Ogos 2016Bahagian Akreditasi

  (Sastera dan Kemanusiaan) pada

  17 Ogos 2016

  Telah memaklumkan kepada pengadu pada 22

  Ogos 2016

  Kelewatan cetakan sijil Perakuan Akreditasi 1 30 Ogos 2016

  Bahagian Koordinasi dan Rujukan Jaminan

  Kualiti pada 1 September 2016

  Pengadu menarik balik aduan pada 5 September

  2016

  Pegawai MQA yang tidak beretika dan