draf kaedah pengangkutan jalan (pembinaan dan...

Download DRAF KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN (PEMBINAAN DAN mypma.org.my/downloads/events/road-safety-0116/road-transport... ·

Post on 21-Mar-2019

250 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1

PENGENALAN

DRAF KAEDAH PENGANGKUTAN JALAN(PEMBINAAN DAN PENGGUNAAN)

KENDERAAN MEMBAWA BARANGAN BERBAHAYA (TAHUN 2015)

21 Januari 2016

BAHAGIAN KEJURUTERAAN AUTOMOTIF

IBU PEJABAT JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ)

2

Pengenalan Kementerian dan Jabatana) Penglibatan JPJ di bawah Forum WP29b) Approval Authority (AA) & Technical Service (TS)c) Pelaksanaan Peraturan UN di Malaysia

Status Semasa Peraturan Pengangkutan Barangan Berbahaya bagi Pengangkutan Darat

Cadangan Peraturan Baru Pengangkutan Barangan Berbahaya bagi Pengangkutan Darat

Pelaksanaan Peraturan Baru

Penutup

Kandungan

3

Pengenalan

Kementerian dan Jabatan

a) Penglibatan JPJ di bawah Forum WP29

b) Approval Authority (AA) & Technical Service (TS)

c) Pelaksanaan Peraturan UN di Malaysia

JABATAN PENGANGKUTAN JALAN (JPJ)

CORE BUSSINESS JPJ :-

1.PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG

2.PENDAFTARAN & PERLESENAN KENDERAAN

3.PENDAFTARAN & PERLESENAN PEMANDU

4.PERATURAN KENDERAAN MOTOR & RANGKA KERJA WP29

BAHAGIAN

UDARA

BAHAGIAN

MARITIM

JABATAN

KESELAMATAN

JALAN RAYA

BAHAGIAN DARAT

KEMENTERIAN PENGANGKUTAN

MALASIAN INSTITUTE

OF ROAD SAFETY

RESEARCH

Pengenalan Kementerian & Jabatan

5

ECEEconomic Commission for Europe

ESCAPE. C. for Asia & the Pacific

WP29World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations

AC1,AC2AC3,AC4

U N / General Assembly

GRPEG R B GRSPGRSGGRRFG R E

ITCInland Transport Committee

ECOSOCEconomic and Social Council

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

6

Tujuan Kerajaan Malaysia menjadi ahli kepada Forum WP29

Mewujudkan prosedur Kelulusan Jenis Kenderaan (VTA) yang komprehensif di Malaysia

Dapat mengadaptasi dan melaksanakan Peraturan UN

Dapat menambahbaik ciri-ciri keselamatan kenderaan motor

Mengurangkan kadar kematian dan kemalangan jalan raya

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

7

World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations

(WP29)

19581998 1997

PERJANJIAN

Malaysia menganggotai Forum WP29 sejak 4 April 2006

GTR RuleUNR

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

UN Regulations (UNR)

Merangkan ketetapan pengujian dan spesifikasi bagi komponen

dan sistem pada kenderaan serta keperluan dalam aspek alam

sekitar

UN Global Technical Regulation (GTR)

Merangkan ketetapan pengujian dan spesifikasi bagi komponen dan sistem pada kenderaan serta keperluan dalam aspek alam sekitar

UN Rules

Mengandungi perkara-perkara

berkaitan pemeriksaan teknikal kenderaan

secara berkala

Mutual Recognition

Perjanjian 1958

Self Declaration

Perjanjian 1998 Perjanjian 1997

Malaysia menandatangani Perjanjian 1958 & Perjanjian 1998

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

9

Pihak Penjanji di bawah Perjanjian 1958

Di dalam ASEAN : Malaysia Thailand

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

JPJ mula mewartakan Peraturan UN

di bawah Kaedah-Kaedah Pengangkutan Jalan

JPJ mula melaksanakan Peraturan UN:

R66 menerusi Kelulusan Pelan Teknikal

10

JPJ secara rasmi diiktiraf oleh MOT dan WP29

untuk menjadi Approval Authority (AA)

di Malaysia

JPJ mula melantik Technical Service (TS):

SIRIM, IDIADA & TUV Rheinland

Menganggotai Forum WP29

sejak 4 April 2006

Penglibatan JPJ Dalam Forum WP29

11

Approval Authority (AA)

Pada tahun 2012, JPJ telah diiktiraf sebagai Approval Authority (AA)

oleh pihak MOT dan Forum WP29 untuk menerajui dan menyelaras

pelaksanaan semua rangka kerja WP29 di Malaysia.

Berdasarkan kepada ketetapan Forum WP29, peranan AA adalah

seperti berikut :-

1. Pelan Pelaksanaan Peraturan UN di Malaysia

2. Kelulusan Jenis Kenderaan dan Komponen

3. Pelantikan Technical Service (TS) di Malaysia

4. Pensijilan Peraturan UN (E52)

5. Pelaksanaan Conformity of Production (CoP)

6. Pelaksanaan Initial Assessment (IA)

12

JPJ selaku AA di Malaysia adalah bertanggungjawab dalam melantik

badan bertauliah bagi menjalankan pengujian komponen dan

keseluruhan kenderaan berdasarkan kepada Peraturan UN iaitu dikenali

sebagai Technical Service (TS).

TS yang telah dilantik bertanggungjawab bagi:-

1. pengujian terhadap komponen, sistem dan keseluruhan kenderaan;

2. penilaian, lain-lain aktiviti pengujian atau Initial Assessment (IA)

Sehingga kini, JPJ telah melantik TS seperti berikut:-

1. SIRIM QAS International Sdn.Bhd

2. IDIADA Applus

3. TUV Rheinland (Malaysia) Sdn.Bhd

Technical Service (TS)

13

Warta3 UN Regs

2007

Warta12 UN Regs

1997

2010

Warta 4 UN Regs

2011Warta

35 UN Regs

2012Warta

1 UN Regs

2013

Warta 23 UN RegsPelaksanaan

18 UN Regs

Pelaksanaan36 UN Regs

2015Pelaksanaan23 UN Regs

2020

Full VTA Framework

Pelaksanaan Peraturan UN di Malaysia

2017Pelaksanaan 22 UN Regs

Pelaksanaan19 UN Regs

2014Warta

23 UN Regs

2016

Warta 18 UN Regs

2008

Pelaksanaan1 UN Regs

JPJ telah mula melaksanakan

Peraturan UN R66

No. Description UN No.

1 Retro-reflecting Devices R3

2 Illumination of Rear Plates R4

3 Direction Indicators R6

4 Position, Stop & End-outline Lamps R7

5 Electromagnetic Compatibility R10

6 Door Latches & Hinges R11

7 Heavy Vehicle Braking R13

8 Braking of Passenger Cars R13H

9 Safety-belt Anchorages R14

10 Emission of Gaseous Pollutants R15

11 Safety-belts R16

12 Seats R17

13 Protect Against Unauthorized Used R18

14 Front fog Lamps R19

15 Interior Fittings R21

16 Protective Helmet & Visor R22

17 Reversing Lamps R23

18 Diesel Smoke R24

19 Head Restraints R25

20 External Projections R26

21 Audible Warning Devices R28

22 Pneumatic Tyres R30

23 Prevention of Fire Risks R34

24 Construct ion Public Svice Vehicles R36

25 Filament Lamps R37

26 Rear Fog Lamps R38

Senarai Peraturan UN yang telah dilaksanakan sehingga tahun 2015

No. Description UN No.

27 Speedometer R39

28 Exhaust Emission (Motor Cycle) R40

29 Noise (Motor Cycle) R41

30 Safety Glass R43

31 Child Restraint Systems R44

32 Headlamp Cleaners R45

33 Rear-view Mirror R46

34 Installation of Lights (HID) R48

35 Installation of Lights (Other Lights) R48

36 Diesel Emission R49

37 Lights (Motor Cycle) R50

38 Noise R51

39 Construct ion Public Svice Vehicles R52

40 Installation of Lights (Motor Cycle) R53

41 Pneumatic Tyres R54

42 Mechanical Coupling R55

43 Rear Under-run Protection R58

44 Driver Operated Control R60

45 External Projection R61

46 Protect Against Unauthorized Used R62

47 Temporary Spare Tyres R64

48 Strength of Superstructure R66

49 Rear Marking Plates (Slow Vehicle) R69

50 Rear Marking Plates (Heavy Vehicle) R70

51 Lateral Protection R73

52 Tyre (Motor Cycle) R75

No. Description UN No.

53 Parking Lamps R77

54 Braking (Motorcycle) R78

55 Steering Equipment R79

56 Seat R80

57 Rear-view Mirrors (Motorcycle) R81

58 Gaseous Pollutants R83

59 Speed Limitation Device R89

60 Replacement Brake Lining R90

61 Side-marker Lamps R91

62 Front Under-run Protection R93

63 Protection Frontal Collision R94

64 Protection Lateral Collision R95

65 Vehicle Alarm System R97

66 Gas-Discharge Headlamps R98

67 Gas-Discharge Light Source R99

68 Constion Battery Electric Vehicle R100

69 Emission CO2 & Fuel Consumption R101

70 Retro-reflective Markings R104

71 Retreaded Pneumatic Tyres R108

72 Retreaded Pneumatic Tyres R109

73 Headlamps (Asymmetrical) R112

74 Headlamps (Symmetrical) R113

75 Protect Against Unauthorized Used R116

76 Rolling Sound Emission R117

77 Cornering Lamp R119

78 Hand Controls & Tell-tales R121

Pelaksanaan Peraturan UN di Malaysia

15

Status Semasa Peraturan

Pengangkutan Barangan Berbahaya

bagi Pengangkutan Darat

a) Skop Peraturan Sedia Ada

b) Kelemahan Peraturan Sedia Ada

16

Status Semasa Peraturan Pengangkutan Barangan Berbahaya bagi Pengangkutan Darat

Kaedah-kaedah Kenderaan Bermotor (Pembinaan dan Penggunaan) (Kenderaanyang Membawa Hasil Petroleum) 1965

Dilaksanakan 13 Oktober 1965.

peruntukan tambahan terhadap Kaedah-kaedah Kenderaan Bermotor(Pembinaan dan Penggunaan) 1959

Menetapkan spesifikasi berkaitan pembinaan kenderaan pengangkutan barangan berbahaya

hanya meliputi pengangkutan barangan berasaskan petroleum sahaja

17

1. Antara perkara-perkara berkaitan pembinaan sesebuah kenderaan yang mengangkutbarangan berasaskan petroleum adalah seperti berikut:-

Status Semasa Peraturan Pengangkutan Barangan Berbahaya bagi Pengangk