divider tutorial & isl

Download Divider Tutorial & Isl

Post on 21-Nov-2015

65 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

waj

TRANSCRIPT

TUTORIAL - M1

Menganalisis punca-punca yang membawa kepada berlakunya Peristiwa 13 Mei 1969 dan Implikasi terhadap hubungan etnik di Malaysia.

TUTORIAL M2

Menganalisis kepentingan perpaduan dan integrasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

TUTORIAL M3

Menggalurkan proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu

TUTORIAL M4

Menganalisis faktor-faktor sejarah yang telah menyulitkan proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970.

TUTORIAL M5

Menganalisis perkembangan modenisasi di Malaysia dan luar Negara.Menghubungkaitkan pembangunan ekonomi dan hubungan etnik di Malaysia.

TUTORIAL M6

Mensintesis proses pembentukan pembangunan ekonomi mengikut acuan Malaysia.

TUTORIAL M7

Menganalisis pembangunan lima tahun selepas 1970.

TUTORIAL M8

Menilai kepentingan Rancangan Lima Tahun terhadap perkembangan sosio-ekonomi masyarakat majmuk di Malaysia.Menganalisis kesan rancangan lima tahun terhadap hubungan etnik di Malaysia.

TUTORIAL M9

Menghuraikan bagaimana proses dan tindakan politik boleh memupuk hubungan etnik yang harmonis di Malaysia.Menilai kepentingan unsur-unsur tradisi dalam konteks hubungan etnik hari ini.

TUTORIAL - M10

Menggalurkan proses pembentukan perlembagaan.

TUTORIAL - M11

Menganalisis unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan sebagai instrument perpaduan.

TUTORIAL - M12

Mensintesis bagaimana prinsip-prinsip Islam Hadhari dapat memupuk pembentukan masyarakat pelbagai kaum yang harmoni.

TUTORIAL - M13

Bagaimana cabaran globalisasi mempengaruhi hubungan etnik di Malaysia.

TUTORIAL - M14

Sejauhmanakah masyarakat dan kerajaan memainkan peranan dalam pemupukan hubungan etnik..

TUTORIAL - M15

Menganalisis Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan dalam konteks hubungan etnik.

ISL - M1

Mengakses maklumat daripada internet dan sumber rujukan tentang peristiwa 13 Mei 1969.

ISL M2

Mengumpul maklumat berkaitan kepentingan perpaduan dan integrasi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

ISL M3

Menghasilkan carta garis masa tentang proses pembentukan masyarakat pluralistik di alam Melayu.

ISL M4

Mengakses maklumat daripada internet dan sumber rujukan tentang proses pencapaian perpaduan di Malaysia sebelum 1970.

ISL M5

Mengumpul bahan-bahan daripada pelbagai sumber tentang perkembangan modenisasi dan pembangunan ekonomi Malaysia dan luar negara.

ISL M6

Mencari dan mengumpul maklumat tentang pembangunan ekonomi.

ISL M7

Menghasilkan boring pengurusan grafik tentang pembagunan ekonomi (Rancangan Lima Tahun)

ISL M8

Mengumpul bahan-bahan tentang Rancangan Lima Tahun bermula pada 1964-kini dalam konteks hubungan etnik.

ISL M9

Mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber tentang kerjasama politik dan hubungan etnik pada tempoh 1946-1955, 1956-1963, 1964-kini.Mengenalpasti fasal-fasal dalam Perlembagaan berkaitan dengan unsur-unsur tradisi.

ISL - M10

Menghasilkan peta minda tentang unsur-unsur tradisi dalam perlembagaan Negara 1948 sehingga 1963.

ISL - M11

Menghasilkan peta minda tentang unsur-unsur dalam perlembagaan berdasarkan bahan rujukan.

ISL - M12

Mengumpul dan mendapatkan maklumat tentang Islam Hadhari daripada agensi-agensi dan badan-badan kerajaan yang berkaitan.

ISL - M13

Menghasilkan laporan ringkas tentang cabaran globalisasi serta implikasi kepada hubungan etnik di Malaysia berdasarkan pelbagai sumber rujukan.

ISL - M14

Menghasilkan boring pengurusan grafik tentang peranan masyarakat dan kerajaan dalam konteks hubungan etnik..

ISL - M15

Mengumpul dan mencari bahan tentang Dasar Pendidikan Kebangsaan dan PIPP daripada pelbagai sumber.