dasar mbmmbi power point

Download Dasar Mbmmbi Power Point

Post on 14-Dec-2015

60 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mbmmbi

TRANSCRIPT

 • TEORI DAN MODEL

 • PENGENALAN KEPADA DASARsatu matlamat untuk meletakkan Bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu, bahasa rasmi, bahasa penghantar dan bahasa perpaduan dan memperkukuhkan Bahasa Inggeris sebagai bahasa yang wajib dipelajari, bahasa komunikasi dan bahasa ilmu.

 • LATAR BELAKANG DASAR MBMMBIMBMMBI wujud kerana PPSMI dimansuhkan tahap penguasaan bahasa Inggeris yang lemah

  terbukti kegagalan PPSMI melalui keputusan ujian PISA 2012

  wujud jurang pencapaian antara pelajar luar bandar dan bandar

 • PPSMI cuma memberi perhatian kepada subjek sains dan matematik

  kebersediaan guru untuk mengajar subjek sains dan matematik dalam bahasa inggeris adalah rendah

 • Teori dan konsep Dasar MBMMBI

 • Teori Mentalisdipelopori oleh Noam Chomskymemfokuskan kepada kognitif yang menekankan fungsi mental atau proses berfikir seseorang manusia.melihat bahasa sebagai satu aktiviti mental yang merupakan satu kebolehan istimewa manusia secara semula jadi

 • Teori Mentalis dan MBMMBI kebolehan berbahasa adalah bermula sejak lahir lagi dan rakyat Malaysia sudah menjiwai bahasa Melayu. Maka martabat bahasa tersebut perlu diangkat tinggi.

  Kebolehan belajar bahasa telah ada sejak lahir, maka penguasaan bahasa inggeris (bahasa asing) perlu diperkukuhkan.

 • Melalui Dasar MBMMBI, program linus telah di laksanakan.Program Linus memberi peluang kepada penguasaan Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris pada usia yang awal.Pendedahan yang awal akan membantu penguasaan yang lebih baik seperti yang dipelopori oleh Teori Mentalis

 • Teori Fungsional dipelopori oleh Haliday dan Wilkins.

  Mengkaji tentang perubahan yang berlaku pada struktur bahasa ketika seseorang sedang berkomunikasi

  menganggap bahawa bahasa adalah sebagai alat perhubungan antara masyarakat

  Pengukuhan bahasa boleh berlaku secara verbal dan non-verbal

 • Teori Fungsional dan MBMMBIMBMMBI memberi tumpuan kepada prinsip asas bahasa iaitu back to basic

  Dasar MBMMBI menekankan bahawa kemahiran asas bahasa adalah elemen yang penting dalam pembelajaran yang berkesan.

  Komponen asas seperti pradengar, prabunyi huruf dan prabaca dilakukan bagi memudahkan kefahaman murid melalui Dasar MBMMBI

 • Teori Behaviourismedipelopori oleh Bloomfield, Edward Sapri, Boss dan Brooks yang merupakan ahli bahasa

  menekankan bahawa terdapat hubungan yang rapat antara ransangan dengan gerak balas.

  menegaskan bahawa setiap perkataan yang disebut memerlukan rangsangan

  pengajaran bahasa mestilah dimulakan dengan kemahiran lisan

 • Teori Behaviourisme dan MBMMBIMBMMBI telah menggariskan strategik penambahan waktu mengajar dan pendekatan modular yang bersepadu.

  Strategi ini akan menjadi rangsangan kepada penguasaan bahasa secara lisan, menulis dan membaca

 • Melalui Dasar MBMMBI, strategi penggunaan modular dirancang untuk memastikan pengajaran guru menarik minat.

  kaedah didik hibur akan merangsangkan murid untuk menguasai bahasa.

 • Model Inkrementaldipelopori oleh Charles Lindbloom

  dasar awam sebagai penerusan kepada usaha kerajaan dan dasar sebegini selalu terdedah kepada penambahbaikan

  perubahan tambahan dan pengubahsuaian adalah lebih baik berbanding dengan perubahan komprehensif dalam sesuatu dasar.

 • Pembentukkan Dasar MBMMBI melalui Model InkrementalDasar MBMMBI wujud menggantikan dasar PPSMI iaitu penambahbaikkan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi matapelajaran Sains dan Matematik.

  Model incremental menjelaskan sesuatu dasar akan dilihat betul pada sesuatu tempoh masa namun ianya akan mengalami perubahan mengikut peredaran masa

 • faktor kegagalan dasar PPSMI telah dikenalpasti dan penambahbaikkan dibuat melalui Dasar MBMMBI

  Model Incremental memberi tumpuan kepada keperluan semasa. Pelaksanaan Dasar MBMMBI dan KSSR pada masa yang serentak telah dilakukan mengikut kehendak semasa

 • Peruntukkan masa tambahan untuk subjek Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris telah dilaksanakan untuk memberi lebih pendedahan bahasa kepada pelajar.

  Dasar PPSMI yang menelan perbelanjaan yang banyak telah membebankan pelbagai pihak, maka dasar tersebut telah digantikan dengan Dasar MBMMBI

 • Kesimpulannya...Dasar MBMMBI ini telah dilaksanakan secara berperingkat-peringkat (soft landing) mulai tahun 2010.Dasar MBMMBI adalah berbentuk penambahbaikkan berlandaskan kepada Model Incremental.Memberi tumpuan kepada penguasaan bahasa pada peringkat awal dan semulajadi menurut Teori Mentalis

 • Bahasa Melayu perlu dimartabatkan dan Bahasa inggeris perlu diperkukuhkan berlandaskan kepada teori Fungsional (bahasa sebagai alat perhubungan)

  Dasar MBMMBI mengutamakan penggunaan modul sebagai rangsangan untuk penguasaan bahasa selaras dengan teori behaviourisme