cuti2 u simple

Download Cuti2 u simple

Post on 23-Jun-2015

1.024 views

Category:

Business

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1. www.cuti2u.com PROGRAM PERCUTIAN UNGGUL UNTUK RAKYAT MALAYSIA

2.

 • VISI
 • Meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia melalui satu program yang berbentuk PERCUTIAN MEWAH dengan harga berpatutan.
 • MISI
 • Melaksanakan satu tanggungjawab sosial ke arah melahirkan golongan masyarakat yang bebas dari belenggu kemiskinan dan seterusnya berusaha ke arah hidup yang lebih sejahtera.

VISI DAN MISI 3.

 • Program menabung yang menjanjikan ketenangandi masa kesusahan disamping berjimat untuk bercuti dengan keluarga ketempat-tempat menarik didalam dan luar negara.
 • Mendaftar RM100 anda akan mendapat skim Khairat Kematian bernilai RM3000 setelah kelulusan dari pihak Insuran.
 • Berpeluang manjana pendapatan melalui Insentif-insentif kami yangHEBAT.

KONSEP CUTI2U.COM 4.

 • Komisen pengenalan (RM15)
 • Komisen khas RM10 setiap generasi maksima 10 level
 • Komisen Unilevel (RM1 sehingga generasi 20)
 • Insentif re-entry yang unik DAN Akaun 1Malaysia
 • KomisenPUSAT SUMBER
 • TabungKhairat Kematianyang unik

PELAN INSENTIF 5. 20 GENERASI ORGANISASI SENDIRI 20 GENERASI ORGANISASI SYARIKAT PAKEJ-PAKEJ PAKEJ Wajib PAKEJ 1MALAYSIA RM100 RM300 PRADAFTAR SENDIRI DIAKTIFKAN OLEH DIAKTIFKAN OLEH SYARIKAT / P.SUMBER SYARIKAT / P.SUMBER ATAU MELALUI RE-ENTRY 6. U B A Setiap Tajaan Terus dapat RM15 R M15 R M15 C R M15 A = RM15 B = RM15 C = RM15 Jumlah=RM45 KOMISEN PENGENALAN 7. U B A 10 Pasangan Maksima RM1 00 R M 10 L R KOMISEN KHAS 8. RM 10 Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 RM 10 RM 10 RM 10 RM 10 1 1 U A B A1 B1 A2 A3 B2 B3 A4 B4 1 1 1 1 1 1 1 1 x x MAKSIMA 10 PASANGKOMISEN KHAS HANYA 1 PASANGAN SETIAPGENERASI 9.

 • Penyusunan secara auto oleh sistem yang akan mengisi setiap ruang kosong dari kiri ke kanan di generasi pertama dan secara rawak untuk generasi seterusnya
 • Matrik 2 di gunakan untuk memudahkan pengiraan dan memastikan impian dicapai.
 • Pakej Wajib

- Yang pasti terjadi 20GENERASI YANG DISUSUN OLEH SYARIKAT SECARA RAWAK MULAI LEVEL3 KOMISEN UNILEVEL 10. POTENSI KOMISEN UNILEVEL ANDA GENERASI AKAUN INSENTIF (RM) JUMLAH 1 2 1.00 2.00 2 4 1.00 4.00 3 8 1.00 8.00 4 16 1.00 16.00 5 32 1.00 32.00 6 64 1.00 64.00 7 128 1.00 128.00 8 256 1.00 256.00 9 512 1.00 512.00 10 1,024 1.00 1,024.00 11 2,048 1.00 2,048.00 12 4,096 1.00 4,096.00 13 8,192 1.00 8,192.00 14 16,384 1.00 16,384.00 15 32,768 1.00 32,768.00 16 65,536 1.00 65,536.00 17 131,072 1.00 131,072.00 18 262,144 1.00 262,144.00 19 524,288 1.00 524,288.00 20 1,048,576 1.00 1,048,576.00 JUMLAH TERKUMPUL 2.00 6.00 14.00 30.00 62.00 126.00 254.00 510.00 1,022.00 2,046.00 4,094.00 8,190.00 16,382.00 32,766.00 65,534.00 131,070.00 262,142.00 524,286.00 1,048,574.00 2,097,150.00 11. SEMUA KOMISEN PAKEJ Wajib DAN PAKEJ 1 MALAYSIA 80% - e-point (Boleh dikeluarkan dengan baki minima ditinggalkan sebanyak RM10 setiap masa) 15% - Tabung re-entry ( Maksima RM300) sebulan. Dapat Sijil Simpanan Premium RM30 5% - Tabung Percutian / Umrah / Produk BAYARAN KOMISEN 12. 80% - e-point (Boleh dikeluarkan dengan baki minima ditinggalkan sebanyak RM10 setiap masa) 1.Semua Komisen-80% akan dimasukkan kedalam akaun e-point ahli. 2.Boleh membuat pengeluaran tetapi jumlah RM10 akan dikekalkan didalam e-point bagi tujuan sumbangan RM1 kepada Tabung Khairat yang akan ditolak secara Auto setiap hujong bulan. BAYARAN KOMISEN 13. 15% - Tabung re-entry ( Maksima RM300) sebulan. Dapat Sijil Simpanan Premium RM30

 • Sekiranya jumlah terkumpul setiap bulan mencecah
 • RM300, maka selebihnya akan dimasukkan kedalam
 • Tabung percutian (5%)
 • 2. Re-entry akan dilakukan setiap 1hb dan dijalankan
 • secara auto.

BAYARAN KOMISEN 14. 5%daripada setiap KOMISEN 5% - Dikumpul setiap bulan untuk kelayakkan bercuti yang ditawarkan oleh syarikat Jumlah akan bertambah apabila 15% TabungRe-entry telah penuh setiap bulan dandimasukkan pula ke Tabung ini. TABUNG BERCUTI/UMRAH/PRODUK 15. 20GENERASI YANG DISUSUN OLEH SYARIKAT SECARARAWAK MULAIGENERASI 3 15% RM300 BAGAIMANA RE-ENTRY TERJADI. PELAN Wajib PELAN 1MALAYSIA 16. Dengan RM300 Anda mendapat 1 Pakej Wajib dan 1 Pakej 1Malaysia secara PERCUMA BAGAIMANA RE-ENTRY TERJADI. PAKEJ Wajib PAKEJ 1MALAYSIA percuma percuma 17. 20GENERASI ORGANISASI SENDIRI 20GENERASI ORGANISASI SYARIKAT 15% RM300 re-entry lagi 15% RM300 re-entry lagi BAGAIMANA RE-ENTRY TERJADI. PAKEJ Wajib PAKEJ 1MALAYSIA percuma percuma percuma percuma 18. POTENSI PENDAPATAN (INSENTIF 1MALAYSIA) ANDA GENERASI AKAUN INSENTIF (RM) JUMLAH 1 2 5 10 2 4 5 20 3 8 5 40 4 16 5 80 5 32 5 160 6 64 5 320 7 128 6 768 8 256 6 1,536 9 512 6 3,072 10 1024 6 6,144 11 2048 6 12,288 12 4096 6 24,576 13 8192 6 49,152 14 16384 6 98,304 15 32768 7 229,376 16 65536 7 458,752 17 131072 7 917,504 18 262144 7 1,835,008 19 524288 7 3,670,016 20 1048576 7 7,340,032 JUMLAH TERKUMPUL 10 30 70 150 310 630 1,398 2,934 6,006 12,150 24,438 49,014 98,166 196,470 425,846 884,598 1,802,102 3,637,110 7,307,126 14,647,158 19.

 • Mencapai nilai tabung Re-entry 15% sehingga terkumpulRM300
 • ATAU
 • Pengenalan terus peribadi sebanyak6 akaun didalam Pakej Wajib(Layak membeli terus akaun di Pakej 1Malaysia). Muncul butang pradaftar 1Malaysia.

SYARAT TOP-UP PAKEJ 1MALAYSIA 20.

 • InsentifPUSAT SUMBER
  • Mendaftar sebagaiPUSAT SUMBERdengan membayarRM1300, Anda akan mendapatRM1,050didalamAKAUN PENGAKTIFANanda serta1 WEBSITEdiatas domain anda sendiri.
  • Peluang BERCUTI kepadaPUSAT SUMBERyang paling banyakMENAMBAH NILAIbagi setiap3 bulan.

PUSAT SUMBER 21.

 • InsentifPUSAT SUMBER
 • KOMISEN PUSAT SUMBER 5% DIATAS SEGALA PENGAKTIFAN YANG MEREKA LAKUKAN.
 • CONTOH:RM100 DAPAT RM5,RM300 DAPAT RM15
 • REPORT JUALAN PUSAT SUMBER SECARA INDIVIDU BULANAN/3BULAN UNTUK KIRAAN INSENTIF PERCUTIAN

PUSAT SUMBER 22. Setiap e-point ahli-ahli akan dikekalkan sebanyak RM10 setiap masa dan RM1 akan dimasukkan ke dalam tabung khairat SETIAP AKHIR BULAN. Jika terdapat kematian ke atas mana-mana ahli, maka waris mereka layak berkongsi jumlah di dalam tabung tersebut pada bulan berikutnya. Jika tiada kematian pada bulan tersebut, maka jumlah tabung itu akan disimpan dan diagihkan kepada yang berhak pada majlis amal yang akan dianjurkan oleh syarikat. Syarat layak menerima tabung khairat adalah selepas tempoh matang menjadi AHLI selama90 hari (3 bulan) TABUNG SIMPANAN AMAL (KHAIRAT KEMATIAN) 23. CONTOH KIRAAN PENDAPATAN TABUNG KHAIRAT DAN AMAL JARIAH ***TERTAKLUK KEPADA TERMA DAN SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH SYARIKAT. TABUNG SIMPANAN AMAL (CONTOH AGIHAN SKIM KHAIRAT) BULAN JUMLAH JUMLAHJUMLAHJUMLAHJUMLAH JUMLAH AHLI BARU POTONGAN TERKUMPUL KEMATIAN PENDAPATAN KEHADAPAN SETIAP BULAN RM RM ORANG RM/SEORANG RM JANUARI 5000 AHLI 1 5000.00 1 5000.00 0.00 FEBRUARI 8000 AHLI 1 8000.00 2 4000.00 0.00 MAC 12000 AHLI 1 12000.00 3 4000.00 0.00 APRIL 15000 AHLI 1 15000.00 0 0.00 15000.00 MEI 18000 AHLI 1 18000.00 1 18000.00 0.00 JUN 22000 AHLI 1 22000.00 4 5500.00 0.00 JULAI 25000 AHLI 1 25000.00 5 5000.00 0.00 OGOS 28000 AHLI 1 28000.00 0 0.00 28000.00 SEPTEMBER 33000 AHLI 1 33000.00 2 16500.00 0.00 OKTOBER 36000 AHLI 1 36000.00 4 9000.00 0.00 NOVEMBER 40000 AHLI 1 40000.00 2 20000.00 0.00 DISEMBER 45000 AHLI 1 45000.00 1 45000.00 0.00 287000 AHLI12 287000.00 32 43000.00 24. Sekian Terima Kasih!