bentang bm

Upload: rohaya-mat-zin

Post on 22-Jul-2015

86 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

LARAS BAHASA KREATIF ( SASTERA )

PENGENALAN : Laras bahasa kreatif (sastera) ialah bentuk yang terhasil daripada gaya cipta @ gabungan diantara cetusan imaginasi dengan pengalaman pengarang. laras ini berfungsi sebagai media untuk menyampaikan mesej , pengalaman dan bentuk perasaan kepada pembaca

ASPEK PENTING DALAM LARAS KREATIF

1. Bersifat Imaginatif dan Figuratif 2. Banyak menggunakan bahasa Hiasan 3. Wacana perlukisan 4. Penggunaan bahasa baku 5. Menggunakan sudut pandangan orang pertama

6. Bernada puitis 7. Pemilihan Diksi 8. Bersifat komunikatif 9. Bersifat Ambiguiti (ketaksamaan) 10. Penggunaan alat-alat stilistik 11. Emejan Mental 12. Imejan figuatif 13. Imejan Simbolik.

.

1) Bersifat Imaginatif dan Figuratif : Laras Kreatif adalah hasil daripada gabungan realiti & imaginasi pengarang Menampilkan ungkapan dan pengalaman yang bersifat peribadi Sifat figuratif yang ada pada laras kreatif mempunyai penyimpangan makna daripada pengucapan biasa. Namun tidak bererti laras seperti ini mengetepikan peraturan tatabahasa.

2) Banyak menggunakan bahasa-bahasa Hiasan Banyak karya yang berlaraskan kreatif ini menggunakan bahasa hiasan bagi membangkitkan jalan penceritaan dan huraian karyanya . Bahasa hiasan ini amat berfungsi bagi mewarnai perjalanan cerita dalam karya kreatif. 3) Wacana perlukisan Perlukisan merupakan gambaran pengarang yang jelas dan hidup tentang peristiwa, aksi dan emosi dalam wacana.

4) Penggunaan Bahasa Baku : Bahasa baku ialah bahasa yang mempunyai keseragaman dalam sebutan. Keseragaman dalam bentuk dan fungsi digunakan dalam tulisan dan situasi formal. Bahasa baku ini diterima dan menjadi hak anggota masyarakat. Aspek standardisasi meliputi aspek sintaksis, morfologi, leksikaal,ejaan dan menyebutanya.

5) Menggunakan sudut pandangan orang pertama Bahasa kreatif dikaitkan dengan penggunaan sudut pandangan orang pertama, umpamanya aku, saya, kami, kita bahasa ini cuba menarik rapat dan menjadikan pembaca berkeadaan intim dengan pengarang. Oleh itu memudahkan pengarang meluahkan perasaan menyebarkan ilmu dan pemikiran dan menyampaikan mesej secara berkesan. 6) Bernada puitis Laras kreatif menggunakan penggunaan bahasa yang puitis dan indah Ungkapan dan ayat tertentu sering menimbulkan ekspresi yang indah seni dan mencuit perasaan pembaca dan pendengar.

.

7) Pemilihan diksi Diksi bererti pemilihan perkataan Perasaan dan pemikiran akan menonjol dengan jelas daripada pilihan perkataan yang digambarkan oleh penulis.8) Bersifat komunikasi Semua hasil karya kreatif bersifat komunikasi iaitu membentuk satu perhubungan langsung antara penulis dengan pembaca,. Penglahiran idea dan plot penceritaan yang pengarang sampaikan dalam laras bahasa kreatif lazimnya dapat membawa pembaca bersama menghayati apa yang pengarang sampaikan.

.

9) Bersifat ambiguiti ( ketaksamaan ) Perkataan ambiguiti bermaksud unsur kekaburan dan ketidak jelasan yang digambarkan dalam laras bahasaa kreatif. Idea yang hendak disampaikan olean daripada pengarang atau penyampai mempunyai pelbagai tafsiran daripada pembaca. 10) Penggunaa Alat-alat Stilistik Alat-alat yang di maksudkan ialah kata-kata yang dipilih untuk menerbitkan gaya bahasa yang berbagai-bagai dan tersendiri sifatnya. Sesetengah menggunakan unsur bahasa yang serupa kiasan dan sindiran untuk menunjukan persamaan dan perbandingan.

11) Imejan Mental Pengunaan imejan mental amat penting dalam penulisan kreatif iaitu fungsi sebagai menajam atau mendorong pembaca untuk mencari makna kata maksud. Bentuk indera yang terlibat dalam proses imejan mental ialah telinga (dengar) indera rasa , indera bau, indera lihat, indera perasaan.12) Imejan Simbolik Imejan ini digunakan untuk menjelaskan maksud ungkapan dalam penulisan kreatif seseorang penulis. Ia menpunyai makna yang berada di sebalik iaitu bahasa yang tersirat di sebalik maksud yang tersurat.

13) Imejan simbolik Puisi jenis ini menyatakan sesuatu secara kiasan bagi menunjukan atau menyatakan sesuatu secara kiasan

Unsur Bahasa yang Terdapat Dalam Laras Kreatif Unsur perbandingan 1)- Personifikasi 2)- Hiperbola contohnya pijak semut pun tidak mati 3)-Simile contonya- hatinya sekeras batu 4)- Metafora contohnya hatinya batu 5)- Analogi contohnya- dalam sejarahnya melayu itu pengembara lautan melorongkan sejarah zaman ( perbandingan dibuat tentang persamaan Melayu dgn pengembara lauta

LARAS KEMAHIRAN HIDUP

Laras kemahiran hidup banyak mengunakan istilah khusus dalam bidang tertentu, contohnya mengandungi ilustrasi gambar rajah, jadual, graf, peta.

CONTOH GRAF

CONTOH PETA

CONTOH GAMBAR RAJAH

CONTOH JADUAL