bab 8 ting 2

Click here to load reader

Post on 27-Jun-2015

101 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

BAB 8 TING 2

1. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan maksud semangat kebangsaan ? I II III IV Perjuangan menebus maruah bangsa Perasaan cinta akan bangsa dan negara Usaha membentuk negara yang berdaulat Sentiasa menjaga hubungan baik diplomatik

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

m/s 199

Jwpn : A

Aras : Sederhana

2. Mengapakah gerakan semangat kebangsaan lebih ketara di kalangan penduduk pantai barat berbanding pantai timur Tanah Melayu pada awal kurun ke-20 ? A Masyarakatnya terdiri daripada berbilang kaum B Kawasan pantai barat lebih pesat membangun C Penduduknya lebih terdedah kepada pengaruh luar D British menyediakan prasarana pendidikan yang lengkap

m/s 199

Jwpn : C

Aras : Tinggi

Perasaan cinta akan bangsa dan tanah air 3. Apakah kesan wujudnya perasaan di atas ? A Menjaga hasil bumi yang ada B Kerjasama seluruh penduduk C Berjuang menentang penjajah D Menyokong pemimpin tempatan1

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

m/s 199

Jwpn : C Gerakan Islah Gerakan Pan-Islam

Aras : Sederhana

4. Senarai di atas merujuk kepada gerakan di Timur Tengah pada awal kurun ke-20. Apakah persamaan gerakan tersebut ? I II Menyatukan umat Islam Menentang penjajahan barat

III Menyeru perpaduan semua kaum IV Menolak kemajuan yang dibawa barat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 200 Jwpn : A Aras : Sederhana

5. Penjajahan British terhadap Mesir pada tahun 1882 telah mencetuskan Gerakan Islah. Siapakah yang mempelopori gerakan tersebut ? I II III IV A B C D Syeikh Muhamad Tahir Jalaluddin Sayid Jamaluddin al-Afghani Syeikh Muhammad Abduh Syed Syeikh al-Hadi I dan II II dan III III dan IV I dan IV

2

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

m/s 200

Jwpn : B

Aras : Sederhana

Pada tahun 1905, Jepun berjaya mengalahkan Rusia dalam Perang Rusia Jepun

6. Apakah implikasi daripada kejayaan Jepun dalam peperangan di atas ? A Jepun muncul sebagai kuasa terkuat di dunia dan digeruni semua B Rusia memilih ideologi komunis untuk memulihkan semula kekuatannya C Menyemarakkan semangat negara Asia menentang penjajahan negara barat D Pelajar yang kembali daripada Jepun menyebarkan Gerakan Islah di tanah air mereka

m/s 201

Jwpn : C

Aras : Sederhana

Penduduk A : Hebatnya Dr. Sun Yat Sen ! Penduduk B : Beliau telah berjaya mencapai hasrat kita.

7. Dialog di atas mungkin diucapkan oleh penduduk di negara China pada awal kurun ke-20. Apakah kejayaan Dr. Sun Yat Sen ? I II III IV A B C D Memimpin Revolusi China Menumbangkan kerajaan Manchu Mengusir kuasa Barat dari negara China Menubuhkan sebuah negara Republik China I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jwpn : B Aras : Sederhana3

m/s 201

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

m/s 11 Nama Jose Rizal Mahatma Gandhi Soekarno Negeri Filipina India Indonesia

8. Apakah persamaan perjuangan tokoh-tokoh dalam senarai di atas ? A Menghapuskan adat kepercayaan karut yang menghalang kemajuan B Menggesa kaum wanita diberi peluang pendidikan seperti kaum lelaki C Menekan aspek keagamaan untuk meningkatkan kemajuan masyarakat D Memperjuangkan kemerdekaan negara daripada cengkaman penjajah barat

m/s 202

Jwpn : D

Aras : Sederhana

mengingatkan mereka yang lalai dan menjagakan mereka yang tidur dan menunjukkan mereka yang sesat dan menyampaikan suara yang menyeru dengan kebaikan..

9. Petikan di atas merujuk kepada tujuan akhbar yang diterbitkan oleh Kaum Muda di Tanah Melayu pada awal kurun ke-20. Apakah saranan akhbar tersebut ? I II III IV Menyeru orang Melayu berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Menitikberatkan pengetahuan sejarah kerana banyak iktibar daripadanya Menggesa penduduk Tanah Melayu agar bangkit menentang penjajahan British Mempertahankan adat dan kepercayaan lama yang merupakan warisan nenek moyang

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 203 Jwpn : A Aras : Sederhana4

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

Pelajar Universiti Al-Azhar, Mesir

Gerakan Islah, di Tanah Melayu

10. Antara tokoh yang terpengaruh dengan idea pemulihan Islam dan menyebarkannya di Tanah Melayu ialah I II III IV Syeikh Muhammad Abduh Syed Syeikh Ahmad al-Hadi Haji Abbas bin Muhammad Taha Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV m/s 203 Jwpn : D Aras : Sederhana

11. Selain Al-Imam, suratkhabar manakah yang diterbitkan oleh Kaum Muda ? I II III IV Saudara Neracha Lidah Benar Suara Benar

A I dan II5

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 203 Jwpn : A Aras : Rendah

Akhbar Q

Diterbitkan untuk menentang idea Kaum Muda

12. Apakah akhbar Q ? I Saudara

II Pengasuh III Lidah Benar IV Suara Benar A I dan II B II dan III

C III dan IV D I dan IV m/s 204 Jwpn : C Aras : Rendah

Madrasah

Negeri6

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

Al-Masyshur al-Islamiah II-Ihya As-Syarif Al-Diniah

Pulau Pinang Perak Perak

13. Apakah persamaan antara madrasah di atas ? A Menyebarkan idea-idea Kaum Muda B Antara madrasah terawal di Tanah Melayu C Melahirkan ramai golongan ulama Tanah Melayu D Menjadi pusat penentangan terhadap penjajah British

m/s 204

Jwpn : A

Aras : Sederhana m/s 13

Dilahirkan di Sumatera pada tahun 1869 Mendapat pendidikan di Makkah dan Mesir Menerbitkan majalah Al-Imam

14. Maklumat di atas berkaitan dengan tokoh Kaum Muda. Tokoh tersebut ialah A Syed Sheikh Ahmad al-Hadi B Haji Abbas Muhammad Taha C Sayid Jamaluddin al-Afghani D Syeikh Muhammad Tahir Jalaluddin m/s 204 Jwpn : D Aras : Sederhana

7

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

Abdul Hadi Hasan Harun Aminurrashid Ibrahim Haji Yaacob

15. Apakah persamaan tokoh di atas ? A Mendapat pendidikan agama di Mesir B Berjaya membebaskan negara daripada British C Memperjuangkan gerakan pemulihan Islam Tanah Melayu D Mendapat pendidikan di Maktab Perguruan Sultan Idris, Perak

m/s 205

Jwpn : D

Aras : Sederhana

16. Mengapakah Y.A.B. Tun Abdul Razak menyifatkan MPSI sebagai The Cradle of Malay Nationalism ? A Memperkenalkan kebudayaan baru bangsa Melayu B Melahirkan tokoh-tokoh ekonomi terkemuka Tanah Melayu C Memupuk kesedaran kebangsaan di kalangan pelajar-pelajarnya D Menterjemahkan buku-buku daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu m/s 205 Jwpn : C Aras : Sederhana

Guru-guru Melayu telah berganding bahu dengan golongan cerdik pandai agama untuk memajukan orang Melayu dalam bidang ekonomi dan pendidikan 17. Apakah kesan daripada usaha di atas ? A Penubuhan kesatuan-kesatuan Melayu B Sistem ekonomi tradisional tidak diamalkan lagi C Timbul kesedaran untuk membebaskan tanah air D British mengharamkan persatuan berunsur politik m/s 205 Jwpn : C Aras : Sederhana

8

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

Raja Chulan Dato Onn Jaafar Muhammad Eunos Abdullah

18. Apakah persamaan antara ketiga-tiga tokoh di atas ? A Mendapat pendidikan di Maktab Melayu Kuala Kangsar B Berjaya dalam tuntutan kemerdekaan Negara C Mempelopori pembaharuan dalam agama D Nasionalis berpendidikan Inggeris m/s 206 Jwpn : D Aras : Sederhana

19. Golongan intelektual berpendidikan Inggeris turut memperjuangkan kesedaran kebangsaan. Tokoh yang terlibat ialah I II III Raja Chulan Dato Onn Jaafar Abdul Hadi Hasan

IV Harun Aminurrashid A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 206 Jwpn : A Aras : Rendah

9

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

Mendapat pendidikan di England dan MCKK Ahli Tidak Rasmi Majlis Mesyuarat Negeri Johor Pengarang akhbar Warta Negara, Lembaga Malaya dan Warta Ahad

20. Maklumat di atas berkenaan tokoh nasionalis berpendidikan Inggeris iaitu A Raja Chulan B Dato Onn Jaafar C Abdul Hadi Hasan D Mohammad Eunos Abdullah m/s 206 Jwpn : B Aras : Rendah

21. Apakah peranan akhbar dalam membangkitkan semangat kebangsaan ? I II III IV Menuntut kedudukan lebih baik dalam bidang pentadbiran, ekonomi dan pendidikan Menyeru orang Melayu bersatu dan menghapuskan semangat kenegerian Mengkritik dasar British yang tidak menguntungkan orang Melayu Mendesak golongan imigran diberi hak kewarganegaraan

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV m/s 207 Jwpn : A Aras : Sederhana m/s 15

22. Antara berikut, akhbar yang telah diterbitkan di Singapura sebelum Perang Dunia Kedua ialah I II III IV Majlis Warta Malaya Utusan Melayu Lembaga Melayu10

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IVm/s 207 Jwpn : D Aras : Sederhana

Akhbar X

Diterbitkan di Singapura Tahun 1930 1941 Pengarang pertamanya Dato Onn Jaafar

23. Maklumat di atas menerangkan akhbar X. Apakah desakan akhbar X ? A Kemasukan golongan imigran dihadkan B Perpaduan kaum untuk mencapai kemerdekaan C Pengenalan pendidikan Inggeris percuma kepada orang Melayu D Jawatan penting kerajaan perlu lebih banyak diberi kepada orang Melayu

m/s 208

Jwpn : D Tamil Nesan Ulaga Nesan Tamil Murasu

Aras : Sederhana

Akhbar

24. Apakah yang dimuatkan dalam akhbar yang diterbitkan oleh orang India seperti di atas ? I II III Ruangan hiburan Sukan dan rekreasi Pentadbiran dalam negara

IV Iklan barangan perniagaan

11

ITEM SEJARAH PMR PPD KUALA KRAI 2009

A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV m/s 209 Jwpn : D Aras : Sederhana

25. Akhbar Sekola Melayu yang dikendalikan oleh Jawi Peranakan pada kurun ke-