asas matematik (tambah, tolak, bahagi, darab)

Download ASAS MATEMATIK (Tambah, Tolak, Bahagi, Darab)

Post on 16-Jul-2016

57 views

Category:

Documents

17 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

drill

TRANSCRIPT

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 1

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 2

  LATIHAN 1

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 9 + 2 = 21. 9 + 2 = 41. 2 + 2 = 2. 5 + 5 = 22. 3 + 9 = 42. 4 + 4 = 3. 4 + 5 = 23. 7 + 7 = 43. 1 + 7 = 4. 1 + 4 = 24. 6 + 1 = 44. 3 + 8 = 5. 2 + 3 = 25. 9 + 4 = 45. 0 + 1 = 6. 1 + 6 = 26. 8 + 4 = 46. 8 + 6 = 7. 5 + 3 = 27. 0 + 5 = 47. 6 + 1 = 8. 5 + 6 = 28. 6 + 6 = 48. 4 + 7 = 9. 4 + 3 = 29. 7 + 3 = 49. 7 + 8 = 10. 1 + 9 = 30. 7 + 1 = 50. 0 + 8 = 11. 3 + 1 = 31. 3 + 3 = 51. 1 + 3 = 12. 7 + 7 = 32. 8 + 5 = 52. 2 + 6 = 13. 6 + 2 = 33. 6 + 5 = 53. 5 + 2 = 14. 7 + 1 = 34. 9 + 9 = 54. 6 + 8 = 15. 4 + 2 = 35. 1 + 2 = 55. 2 + 9 = 16. 9 + 3 = 36. 7 + 4 = 56. 4 + 9 = 17. 0 + 8 = 37. 8 + 2 = 57. 9 + 5 = 18. 9 + 0 = 38. 7 + 5 = 58. 8 + 2 = 19. 6 + 4 = 39. 4 + 5 = 59. 7 + 3 = 20. 7 + 7 = 40. 0 + 5 = 60. 2 + 9 =

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 3

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 8 + 1 = 21. 5 + 1 = 41. 3 + 9 = 2. 3 + 6 = 22. 9 + 9 = 42. 0 + 7 =

  3. 1 + 4 = 23. 3 + 4 = 43. 3 + 8 = 4. 2 + 5 = 24. 5 + 4 = 44. 9 + 6 = 5. 3 + 2 = 25. 4 + 1 = 45. 2 + 4 = 6. 5 + 3 = 26. 6 + 6 = 46. 4 + 4 = 7. 2 + 7 = 27. 2 + 5 = 47. 8 + 6 = 8. 2 + 8 = 28. 3 + 7 = 48. 6 + 2 = 9. 3 + 6 = 29. 4 + 8 = 49. 0 + 6 = 10. 7 + 3 = 30. 4 + 2 = 50. 1 + 1 = 11. 6 + 4 = 31. 9 + 3 = 51. 8 + 1 = 12. 3 + 3 = 32. 5 + 6 = 52. 9 + 4 = 13. 8 + 1 = 33. 7 + 5 = 53. 6 + 9 = 14. 5 + 3 = 34. 0 + 8 = 54. 1 + 2 = 15. 9 + 0 = 35. 9 + 1 = 55. 2 + 9 = 16. 4 + 3 = 36. 7 + 6 = 56. 7 + 7 = 17. 6 + 0 = 37. 5 + 0 = 57. 9 + 3 = 18. 6 + 9 = 38. 8 + 3 = 58. 6 + 0 = 19. 3 + 1 = 39. 5 + 8 = 59. 8 + 4 = 20. 4 + 7 = 40. 2 + 5 = 60. 4 + 3 =

  LATIHAN 2

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 4

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 8 + 7 = 21. 1 + 2 = 41. 7 + 9 = 2. 5 + 8 = 22. 5 + 8 = 42. 2 + 6 = 3. 8 + 9 = 23. 9 + 7 = 43. 5 + 7 = 4. 9 + 7 = 24. 0 + 3 = 44. 4 + 5 = 5. 4 + 8 = 25. 6 + 1 = 45. 3 + 0 = 6. 9 + 3 = 26. 4 + 9 = 46. 2 + 9 = 7. 5 + 7 = 27. 4 + 1 = 47. 9 + 4 = 8. 1 + 9 = 28. 3 + 2 = 48. 1 + 9 = 9. 3 + 2 = 29. 2 + 2 = 49. 2 + 8 = 10. 7 + 1 = 30. 9 + 2 = 50. 8 + 4 = 11. 9 + 5 = 31. 8 + 8 = 51. 6 + 8 = 12. 8 + 1 = 32. 7 + 5 = 52. 2 + 9 = 13. 7 + 5 = 33. 6 + 4 = 53. 7 + 5 = 14. 9 + 4 = 34. 9 + 5 = 54. 5 + 4 = 15. 6 + 8 = 35. 8 + 8 = 55. 6 + 7 = 16. 8 + 8 = 36. 4 + 7 = 56. 5 + 9 = 17. 5 + 7 = 37. 5 + 8 = 57. 2 + 7 = 18. 4 + 5 = 38. 4 + 9 = 58. 4 + 6 = 19. 5 + 4 = 39. 5 + 6 = 59. 4 + 9 = 20. 1 + 2 = 40. 8 + 9 = 60. 3 + 4 =

  LATIHAN 3

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 5

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 8 + 2 = 21. 4 + 3 = 41. 0 + 3 = 2. 8 + 1 = 22. 5 + 4 = 42. 8 + 3 = 3. 9 + 1 = 23. 7 + 6 = 43. 5 + 1 = 4. 1 + 9 = 24. 5 + 5 = 44. 7 + 6 = 5. 7 + 1 = 25. 2 + 2 = 45. 8 + 0 = 6. 5 + 1 = 26. 3 + 2 = 46. 8 + 9 = 7. 6 + 2 = 27. 9 + 5 = 47. 9 + 8 = 8. 4 + 1 = 28. 0 + 5 = 48. 9 + 9 = 9. 3 + 0 = 29. 6 + 6 = 49. 1 + 0 = 10. 8 + 0 = 30. 8 + 7 = 50. 6 + 4 = 11. 1 + 1 = 31. 5 + 2 = 51. 7 + 6 = 12. 6 + 5 = 32. 8 + 6 = 52. 4 + 7 = 13. 0 + 8 = 33. 0 + 3 = 53. 7 + 2 = 14. 2 + 4 = 34. 8 + 1 = 54. 9 + 3 = 15. 6 + 3 = 35. 9 + 9 = 55. 6 + 5 = 16. 3 + 4 = 36. 4 + 0 = 56. 8 + 5 = 17. 4 + 2 = 37. 5 + 1 = 57. 7 + 6 = 18. 1 + 1 = 38. 6 + 0 = 58. 0 + 8 = 19. 1 + 6 = 39. 7 + 3 = 59. 5 + 9 = 20. 7 + 1 = 40. 1 + 6 = 60. 2 + 7 =

  LATIHAN 4

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 6

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 5 + 5 = 21. 9 + 1 = 41. 7 + 1 = 2. 6 + 4 = 22. 3 + 3 = 42. 3 + 5 = 3. 4 + 3 = 23. 1 + 8 = 43. 4 + 3 = 4. 9 + 0 = 24. 8 + 5 = 44. 0 + 5 = 5. 3 + 6 = 25. 4 + 7 = 45. 1 + 8 = 6. 8 + 2 = 26. 3 + 3 = 46. 6 + 3 = 7. 4 + 6 = 27. 5 + 2 = 47. 4 + 4 = 8. 7 + 3 = 28. 1 + 3 = 48. 9 + 9 = 9. 9 + 2 = 29. 6 + 6 = 49. 6 + 0 = 10. 7 + 7 = 30. 4 + 3 = 50. 2 + 6 = 11. 6 + 6 = 31. 1 + 6 = 51. 5 + 2 = 12. 3 + 4 = 32. 8 + 8 = 52. 4 + 7 = 13. 4 + 5 = 33. 7 + 2 = 53. 8 + 8 = 14. 5 + 6 = 34. 4 + 1 = 54. 8 + 3 = 15. 6 + 7 = 35. 6 + 4 = 55. 2 + 8 = 16. 7 + 1 = 36. 5 + 5 = 56. 6 + 1 = 17. 8 + 5 = 37. 8 + 1 = 57. 7 + 7 = 18. 2 + 6 = 38. 6 + 8 = 58. 8 + 2 = 19. 9 + 1 = 39. 5 + 2 = 59. 6 + 8 = 20. 0 + 7 = 40. 6 + 6 = 60. 6 + 2 =

  LATIHAN 5

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 7

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 1 - 1 = 21. 3 - 3 = 41. 6 - 4 = 2. 2 - 1 = 22. 5 - 3 = 42. 5 - 4 = 3. 3 - 1 = 23. 4 - 3 = 43. 4 - 4 = 4. 4 - 1 = 24. 6 - 3 = 44. 5 - 5 = 5. 5 - 1 = 25. 7 - 4 = 45. 7 - 5 = 6. 6 - 1 = 26. 7 - 3 = 46. 9 - 5 = 7. 7 - 1 = 27. 8 - 3 = 47. 6 - 5 = 8. 8 - 1 = 28. 9 - 3 = 48. 8 - 5 = 9. 9 - 1 = 29. 10 - 3 = 49. 5 - 5 = 10. 2 - 2 = 30. 12 - 3 = 50. 14 - 5 = 11. 4 - 2 = 31. 13 - 3 = 51. 10 - 5 = 12. 3 - 2 = 32. 11 - 3 = 52. 11 - 5 = 13. 6 - 2 = 33. 15 - 6 = 53. 12 - 5 = 14. 5 - 2 = 34. 13 - 4 = 54. 13 - 5 = 15. 7 - 2 = 35. 12 - 4 = 55. 9 - 5 = 16. 9 - 2 = 36. 11 - 4 = 56. 10 - 6 = 17. 8 - 2 = 37. 10 - 4 = 57. 15 - 6 = 18. 10 - 2 = 38. 9 - 4 = 58. 13 - 6 = 19. 11 - 2 = 39. 8 - 4 = 59. 14 - 6 = 20. 10 - 1 = 40. 7 - 4 = 60. 11 - 6 =

  LATIHAN 6

 • SEKOLAH KEBANGSAAN SERI TAWAI

  KHAIRIAH ABDUL KADIR Page 8

  Masa : 2 Minit tarikh : Markah : 1. 13 - 8 = 21. 17 - 9 = 41. 11 - 6 = 2. 12 - 8 = 22. 18 - 9 = 42. 13 - 8 = 3. 11 - 2 = 23. 16 - 7 = 43. 11 - 9 = 4. 12 - 9 = 24. 15 - 7 = 44. 12 - 5 = 5. 13 - 4 = 25. 13 - 9 = 45. 15 - 8 = 6. 10 - 8 = 26. 14 - 5 = 46. 15 - 7 = 7. 13 - 6 = 27. 10 - 8 = 47. 10 - 8 = 8. 11 - 4 = 28. 15 - 8 = 48. 9 - 7 = 9. 12 - 4 = 29. 11 - 9 = 49. 6 - 3 = 10. 13 - 5 = 30. 12 - 3 = 50. 18 - 9 = 11. 14 - 7 = 31. 10 - 7 = 51. 14 - 9 = 12. 13 - 8 = 32. 16 - 9 = 52. 11 - 7 = 13. 10 - 9 = 33. 13 - 7 = 53. 12 - 5 = 14. 15 - 6 = 34. 13 - 5 = 54. 13 - 9 = 15. 16 - 8 = 35. 11 - 8 = 55. 10 - 3 = 16. 14 - 8 = 36. 12 - 7 = 56. 11 - 8 = 17. 15 - 9 = 37. 13 - 6 = 57. 17 - 8 = 18. 11 - 3 = 38. 13 - 8 = 58. 14 - 5 = 19