2015-soalan kbat buku word

Click here to load reader

Post on 10-Jul-2016

62 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kbat

TRANSCRIPT

Soalan 1

KonstrukaMenganalisis

bMenilai

Konteksa9.1 (d) Imperialisme Barat10.2Perkembangan Nasionalisme di Malaysia sehingga Perang Dunia Kedua

b11.2 Sistem pemerintahan dan pentadbiran negara selepas merdeka11.3 Pembangunan dan perpaduan untuk kesejahteraan

Aras kesukaranSederhana-tinggi

Pengetahuan sedia adaImperialisme BaratGerakan penentangan dan Kebangkitan Nasionalisme Sistem pemerintahan negaraRancangan Pembangunan

1. Gambar menunjukkan perjuangan pemimpin yang mewakili dua zaman.

a)

Mengapakah kedua-dua pemimpin tersebut melaungkan ungkapan yang berbeza? Berikan penjelasan.[6 markah ]

Anda mungkin menggunakan kata kunci seperti berikut dalam penjelasan anda:hak bangsa, campurtangan asing, kedaulatan bangsa, jati diri, keutuhan negara

b)Sejauh manakah perjuangan kedua-dua pemimpin tersebut berjaya mencapai matlamat ?[4 markah ]YUSUFF B AHMAD @ HARUN~ 1 ~SMK SULTAN AZLAN SHAH

RUBRIK PENSKORAN

Soalan 1Panduan Penskoran :

SoalanRespons yang dihasratkanSkor

1 (a)Menganalisis fakta sejarah dan membuat perkaitan dengan situasi sekarang / semasa.6

Tidak menjawab soalan / respons tidak menepati kehendak soalan.0

Aras 3Pemahaman yang mendalam serta berupaya menganalisis fakta sejarah dan menghubungkaitkannya dengan isu masa kini dengan tepat. Menghuraikan maklumat berdasarkan gambar / grafik dengan terperinci Membanding beza perjuangan pemimpin pada zaman berbeza dengan tepat dan contoh yang sangat sesuai Menghubungkaitkan fakta sejarah dengan kehidupan masa kini dengan tepat dan contoh yang sangat sesuai

Contoh:Mereka berada pada zaman yang berbeza :Pemimpin A berada zaman penjajahan manakala pemimpin B pada zaman selepas merdeka.

Matlamat perjuangan berbeza :Pemimpin A ingin menghapuskan penjajahan British yang telah campur tangan dalam urusan pentadbiran tempatan. Di Perak mislanya, JWW Birch telah bertindak melampaui kuasanya sebagai penasihat sultan. Birch telah mengambil alih hak kutipan cukai daripada pembesar tempatan sehingga menyebabkan pembesar hilang kuasa dan punca ekonomi. Datuk Maharajalela telah menentang Birch di Pasir Salak.

Pemimpin B pula ingin memperkukuhkan perasaan cinta akan negara. Langkah ini dapat meningkatkan jati diri rakyat khususnya generasi muda supaya sanggup berkorban untuk negara tercinta demi mengisi ruang kemerdekaan supaya negara terus maju. Cabaran selepas merdeka lebih besar kerana kemerdekaan yang ada perlu dimanfaatkan untuk memajukan negara. Antara cabarannya ialah mengekalkan perpaduan rakyat, membina dan mengekalkan jati diri bangsa Malaysia dan mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Tun Dr Mahathir misalnya berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang kukuh.Jalur Gemilang adalah lambang negara yang perlu dihormati supaya kesetiaan dan jati diri rakyat tetap terpelihara. Rakyat yang setia dan mempunyai jati diri yang kuat dapat meningkatkan semangat patriotisme dan akan terus berjuang memajukan diri, agama, bangsa dan negara.

Perjuangan pemimpin A dan B sama pentingnya dalam sejarah negara. Semangat pemimpin sebelum merdeka dan selepas merdeka sangat perlu untuk memastikan negara terus stabil dan maju. Kedua- dua pemimpin walaupun berbeza zaman, mempunyai visi dan misi yang sama iaitu untuk mempertahankan hak dan maruah bangsa supaya hidup aman dan sejahtera serta mengekalkan kedaulatan negara daripada campur tangan asing.

5-6

YUSUFF B AHMAD @ HARUN~ 2 ~SMK SULTAN AZLAN SHAH

Aras 2Pemahaman yang jelas terhadap fakta sejarah, menganalisis fakta sejarah dan membuat perkaitan dengan isu- isu masa kini dengan jelas.

Menerangkan maklumat berdasarkan gambar/ grafik yang jelas Membanding beza perjuangan pemimpin pada zaman yang berbeza dengan jelas dan contoh yang sesuai Menghubungkait fakta sejarah dengan kehidupan masa kini dengan jelas dan contoh yang sesuai.

Contoh:Mereka berada pada zaman yang berbeza:Pemimpin A berada pada zaman penjajahan manakala Pemimpin B pada zaman selepas merdeka.

Matlamat perjuangan yang berbeza:Pemimpin A ingin menghapuskan penjajah British yang telah campur tangan dalam urusan pentadbiran di negeri Perak menjelaskan hak dan kuasa pembesar tempatan. Contohnya di Pasir Salak, Perak. Dato Maharaja Lela menentang British kerana tindakan British mencampuri urusan pentadbiran di negeri Perak menjejaskan hak dan kuasa pembesar tempatan.

Pemimipin B pula ingin memperkukuhkan perasaan cinta akan negara. Langkah ini dapat meningkatkan jati diri rakyat khususnya generasi muda supaya sanggup berkorban untuk negara tercinta. Tun Dr Mahathir misalnya berusaha melahirkan rakyat Malaysia yang mempunyai jati diri yang kukuh.

Perjuangan pemimpin A dan B sama penting dalam sejarah negara. Semangat pemimpin sebelum merdeka dan selepas merdeka sangat perlu untuk memastikan negara terus stabil dan maju.

3-4

Aras 1Pernyataan umum berdasarkan gambar/ pengetahuan yang terhad.

Menyatakan maklumat berdasarkan gambar/ grafik sahaja. Menyatakan maklumat secara ringkas/ umum. Terdapat maklumat yang kurang sesuai.

Contoh :Kedua- dua pemimpin berada pada zaman yang berbeza.Pemimpin A berada zaman penjajahan British, manakala pemimpin B zaman selepas merdeka.

1-2

SoalanRespons yang dihasratkanSkor

1 (b)Menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam terhadap fakta dan membuat penilaian.4

Tidak menjawab soalan/ respons tidak menepati kehendak soalan.0

Aras 3Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan kefahaman yang mendalam.

Membuat penilaian terhadap kejayaan perjuangan tokoh- tokoh sebelum merdeka yang selepas merdeka dengan tepat dan mendalam berserta contoh yang sangat sesuai. Mengaitkan fakta sejarah dengan kehidupan masa kini berserta contoh yang tepat.

Contoh:Perjuangan kedua- dua tokoh berjaya:Pemimpin A berjaya mewujudkan kesedaran dalam kalangan penduduk tempatan untuk menentang penjajah. Dol Said di Naning misalnya berjaya menewaskan British dalam serangan awal dan menyebabkan British tidak campur tangan dalam hal ehwal politik Negeri- Negeri Melayu selama hampir 50 tahun.

Pemimpin B mewakili pemimpin selepas merdeka. Mereka berjaya menyelamatkan negara daripada kekacauan pada peringkat awal kemerdekaan seperti Peristiwa 13 Mei. Perpaduan rakyat dapat diperkukuhkan sehingga kini dan negara terus maju dalam pelbagai bidang ekonomi.

Melalui Rancangan Pembangunan 5 tahun dan Rancangan Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang, keseimbangan ekonomi antara kaum dapat diwujudkan.

Atau

Perjuangan kedua- dua tokoh tidak/ kurang berjaya:Perjuangan Pemimpin A berjaya dipatahkan. Pejuang- pejuang tempatan seperti Dol Said, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbong akhirnya dijatuhkan hukuman. Perjuangan yang mereka rintis tidak diteruskan oleh anak- anak buah mereka.

Matlamat Pemimpin B untuk menanam semangat cinta akan negara gagal kerana sikap generasi masa kini yang tidak menjiwai erti kemerdekaan. Kini ramai generasi baru terjebak dengan pelbagai gejala sosial yang boleh mengancam keselamatan negara. Gaya hidup bebas misalnya menjadi trend masa kini. Keadaan ini akan mengagalkan usaha kerajaan untuk menjadikan Malaysia negara maju mengikut acuan sendiri menjelang tahun 2020.

3-4

Aras 2

Pernyataan yang menunjukkan pengetahuan dan pemahaman yang jelas. Membuat penilaian perjuangan pemimpin sebelum dan selepas merdeka dengan jelas berserta contoh yang sesuai. Berupaya menghubungkait fakta sejarah dengan kehidupan masa kini.

Contoh:Perjuangan mereka berjaya:Menewaskan British / penjajah seperti Naning.Semangat cinta akan Jalur Gemilang dalam kalangan rakyat berjaya dipupuk. Kempen kibarkan Jalur Gemilang sempena bulan kemerdekaan mendapat sambutan ramai.

Atau

Perjuangan kedua- dua tokoh / kurang berjaya:Buktinya sebelum merdeka perjuangan tokoh tempatan dapat dipatahkan oleh British. Dalam perjuangan tokoh tempatan dapat dipatahkan oleh British. Dalam serangan kali kedua, British berjaya mengalahkan Dol Said.

Selepas merdeka, masih dapat terdapat rakyat yang tidak menghormati Jalur Gemilang. Masih ramai yang tidak mengibarkan Jalur Gemilang sempena kempen bulan kemerdekaan.

2

Aras 1Pernyataaan umum berdasarkan pengetahuan yang terhad.

Membuat penilaian secara ringkas/ umum tentang perjuangan tokoh sebelum dan selepas merdeka.

Contoh:Perjuangan mereka berjaya/ kurang berjaya/ tidak berjaya.

1

Soalan 2

KonstrukMenganalisis

Konteks11.1Kesedaran tentang pembinaan negara dan bangsa.d)Malayan Union 1946 dan Persekutuan Tanah Melayu 1948.

Aras kesukaranTinggi

Pengetahuan sedia adaPelaksanaan Malayan Union dan reaksi orang Melayu serta kaum imigran

2. Soalan 2 merujuk petikan ucapan Tunku Abdul Rahman semasa beliau mengambil alih jawatan Presiden UMNO pada tahun 1951.

bagi mereka ( kaum lain ) yang mencintai dan berasa bahawa mereka mempunyai kesetiaan yang tidak berbelah bahagi, kami menyambut mereka sebagai orang Malaya.

http://ms.wikipedia.org

Apakah perkaitan petikan di atas dengan pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang merdeka?

Berikan penjelasan anda.[ 4 markah ]

SoalanRespons yang dihasratkanSkor

2Menganalisis fakta sejarah serta menghubungkaitkan pengetahuan sejarah dengan pembentukan negara dan bangsa Malaysia.4

Tidak menjawab soalan / respons tidak menepati kehendak soalan.0

Aras 3Menganalisis fakta Sejarah daripada pelbagai sumber dan menghubungkaitkan dengan isu masa kini dengan tepat dan releven.

Menghuraikan perkaitan dengan pembentukan negara dan bangsa Malaysia secara terperinci, tepat berserta contoh yang sangat sesuai. Membuat inferens yang tepat.

Contoh: