2008 ujian segak

Click here to load reader

Post on 21-May-2015

445 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PEJABAT KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Office of Director-General of Education Malaysia ARAS 8, BLOK E8 Level 8, Block E8,KOMPLEKS KERAJAAN PARCEL E Government Complex Parcel E,PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN Federal Government Administrative Centre62604 PUTRAJAYATel: 03-8884 6077 Fax: 03-8889 4548 Laman web: http: www.moe.gov.my.KP(BS-Dsr)/2017002/1(4. ) V 9 Julai 2008Semua Pengarah Pelajaran Negeri Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan, SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 4/2008 STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan ini, satu penilaian yang standard yang di kenali sebagai Program Penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) telah dirangka untuk dilaksanakan mulai sesi persekolahan 2008. 2. SEGAK adalah satu set ujian standard kecergasan fizikal untuk mengukur tahap kecergasan fizikal murid berasaskan kesihatan. Komponen kecergasan yang diukur dalam SEGAK terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sekolah rendah dan menengah. Terdapat 5 set ujian SEGAK iaitu 2.1Pengiraan Indeks Jisim Badan2.2Ujian Naik Turun Bangku Selama 3 Minit2.3Ujian Tekan Tubi2.4Ujian Ringkuk Tubi Separa2.5Ujian Jangkauan Melunjur

2. 3. Pelaksanaan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) hendaklah 3.1mengikut Buku Panduan Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia yang dikeluarkan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia;3.2ujian SEGAK hendaklah dilaksanakan dua kali setahun iaitu pada bulan Mac dan Ogos bagi murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 sahaja;3.3ujian ini boleh dilaksanakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani dan juga di luar waktu persekolahan;3.4semua data ujian direkod dengan menggunakan Borang BSSR untuk sekolah rendah dan Borang BSSM untuk sekolah menengah; dan3.5data yang diperoleh dari ujian SEGAK perlu direkodkan di dalam Sistem Maklumat Murid (SMM) mulai tahun 2009.4. Dengan ini, dimaklumkan juga bahawa sebahagian daripada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 3/1979 dan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2/1988 berkaitan dengan Ujian Daya Tenaga Asas adalah dibatalkan. 5. Kerjasama Y. Bhg. Dato'/Tuan/Puan adalah dipohon untuk memaklumkan kandungan Surat Pejeliling Ikhtisas ini kepada pegawai yang bertanggungjawab di Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Daerah, Pengetua dan Guru Besar di bawah pentadbiran Y.Bhg. Dato'/Tuan/Puan. Sekian. Terima kasih. "BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"DATO' HAJI ALIMUDDIN BIN HAJI MOHD. DOMKetua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. s.k. 1.Y.B. Dato' Seri Hishammuddin Tun Hussein Menteri Pelajaran Malaysia2.Y.B. Ir. Dr. Wee Ka Siong Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia3.Y.B. Dato' Razali Ismail Timbalan Menteri Pelajaran Malaysia4.Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia5.Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha, Kementerian Pelajaran Malaysia6.Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Kementerian Pelajaran Malaysia7.Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pelajaran Malaysia8.Ketua Nazir Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.9.Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pelajaran Malaysia10.Pegawai Perhubungan Awam, Kementerian Pelajaran Malaysia 4. STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)Borang BSSR (Sekolah Rendah)SEKOLAH RENDAHNAMA SEKOLAH: SKALA MARKAH KESELURUHANNAMA MURID: .... JANTINA: L / P NO. SIJIL BERANAK: NO.BIL.JUMLAH SKOR KESELURUHAN1.18HINGGA20 MARKAH A5 BINTANG2.15HINGGA17 MARKAH B4 BINTANG3.12HINGGA14 MARKAH C3 BINTANG4.8HINGGA11 MARKAHDKURANG CERGAS5.4HINGGA7 MARKAHEPERLU TINGKATKAN KECERGASANTEL. PENJAGA: . TAHUNKELASBERAT (KG) TINGGI (CM) BMITahun 4GREDPERNYATAANTahun 5 Tahun 6STATUS KESIHATAN MURIDPengecualian Ambil Ujian Jika Ya, Nyatakan:Kecacatan Fizikal: Jika Ya, Nyatakan:YA/TIDAK ......................... YA/TIDAK:......................... 5. STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Rendah B1LJENIS UJIANTAHUN 4TAHUN 5TAHUN 6PENGGAL 1 (Mac)NaikTurun Bangku2Tekan Tubi3Rengkuk Tubi Separa4Jangkauan Melunjur JUMLAH SKORGred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADANTarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPKTanda Tangan Penjaga ULASAN GURUPENGGAL 1 (Mac)PENGGAL 2 (Ogos)PENGGAL 1 (Mac)PENGGAL 2 (Ogos)Bil. SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1PENGGAL 2 (Ogos)Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ Masa/ JarakBil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ Masa/ JarakSKORSKOR 6. STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)Borang BSSM (Sekolah Menengah)SEKOLAH MENENGAHNAMA SEKOLAH: SKALA MARKAH KESELURUHANNAMA MURID: ..... JANTINA:L /P NO.SIJIL BERANAK/KP: NO.1.18HINGGA20 MARKAH A5 BINTANG2.15HINGGA17 MARKAH B4 BINTANG12HINGGA14 MARKAH C3 BINTANG4.TAHUNJUMLAH SKOR KESELURUHAN3.TEL. PENJAGABIL.8HINGGA11 MARKAHDKURANG CERGAS5.4HINGGA7 MARKAHEPERLU TINGKATKAN KECERGASAN:KELASBERAT (KG) TINGGI (CM) BMITahun 4GREDPERNYATAANTahun 5Tahun 6STATUS KESIHATAN MURIDPengecualian Ambil Ujian Jika Ya, Nyatakan:Kecacatan Fizikal: Jika Ya, Nyatakan:YA/TIDAK ......................... YA/TIDAK:......................... 7. STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN ( SEGAK ) Sekolah Menengah BILJEWS UJIANTAHUN 1TAHUN 2TAHUN 3PENGGAL 1 (Mac)Naik Turun Bangku2Tekan Tubi3RengkukTubi Separa4Jangkauan Melunjur JUMLAH SKORGred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADANTarikh Ujian Tanda Tangan Guru PJPK Tanda Tangan Penjaga ULASAN GURUPENGGAL 1 (Mac)PENGGAL 2 (Ogos)PENGGAL 1 (Mac)PENGGAL 2 (Ogos)SKOR Bil. Ulangan/ Masa/ Jarak 1PENGGAL 2 (Ogos)Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ Masa/ JarakBil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ Masa/ JarakSKORSKOR 8. BILJENIS UJIANTAHUN 4TAHUN 5PENGGAL 1 (Mac)Naik Turun Bangku2Tekan Tubi3Rengkuk Tubi Separa4Jangkauan Melunjur JUMLAH SKORGred Skala (A/B/C/D/E) INDEKS JISIM BADAN Tarikh UjianTanda Tangan Guru PJPKTanda Tangan Penjaga ULASAN GURUPENGGAL 1 (Mac)PENGGAL 2 (Ogos)Bil. SKOR Ulangan/ Masa/ Jarak 1PENGGAL 2 (Ogos)Bil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ SKOR Masa/ JarakBil. Ulangan/ Masa/ JarakSKOR 9. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIABUKU PANDUAN STANDARD KECERGASAN FIZIKAL KEBANGSAAN UNTUK MURID SEKOLAH MALAYSIA (SEGAK)SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAHMEI 2007 PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM 10. Pengenalan Program penilaian Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Sekolah Malaysia (SEGAK) ini dirancang selari dengan tunjang kecergasan yang terkandung dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Sekolah Rendah dan Menengah. Menurut Falls (1980), kecergasan untuk kesihatan merangkumi aspek yang berkaitan dengan fungsi fisiologi dan psikologi yang dipercayai memberi individu perlindungan daripada ancaman penyakit hipokinetik (kekurangan pergerakan) seperti penyakit jantung, obesiti dan pelbagai penyakit otot dan tulang. Kecergasan untuk prestasi pula merujuk kepada fungsi dan keupayaan individu untuk bertanding dalam aktiviti sukan dengan bertenaga, berdaya kuasa, kekuatan, berdaya tahan, kemahiran dan sebagainya. Gaya hidup masyarakat Malaysia kini bertambah sedentari. Kecergasan yang optimum boleh membantu murid dalam melaksanakan aktiviti harian dengan cekap dan berkesan tanpa berasa letih. Selaras dengan itu, satu aktiviti kecergasan yang terancang perlu dilaksanakan dengan sempurna mengikut prosedur yang ditetapkan bagi setiap item ujian dan dinilai mengikut norma yang telah ditetapkan. Dengan ini, satu penilaian yang standard dapat diukur. SEGAK mula diilhamkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia pada tahun 2005. Ujian ini dirancang untuk dilaksanakan sepenuhnya kepada murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 mulai sesi persekolahan tahun 2008. Pelaporan hasii SEGAK akan menjadi komponen kecergasan kepada penilaian berasaskan sekolah. Rekod penilaian kecergasan memberi maklumat tentang tahap kecergasan murid. Ujian yang dijalankan secara sistematik wajib diadakan dua kali setahun dan diharap dapat memotivasikan murid mengamal gaya hidup sihat. Murid akan lebih bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kesejahteraan negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah merealisasikan Wawasan 2020. Matlamat Murid sentiasa peka, berpengetahuan dan mengamalkan aktiviti kecergasan untuk meningkat dan mengekalkan tahap kecergasan fizikal berasaskan kesihatan yang optimum. Objektif Murid dapat: 1. mengukur dan merekod tahap kecergasan fizikal; 2. menganalisis dan mentafsir kecergasan fizikal kendiri; 3. mengetahui tahap kecergasan kendiri; 4. merancang dan melakukan tindakan susulan; dan 5. mencapai tahap kecergasan yang diiktiraf berdasarkan prestasi semasa. 11. Peralatan 1. Pengukurtinggi 2. Penimbang berat 3. Borang skor 4. Bangku - Ketinggian 30.5 cm (1 kaki) 5. Jam Randik 6. Rakaman metronome (96 detik seminit) 7. Radio CD 8. Kawasan lapang dan rata. 9. Span ( 5 cm lebar x 15 crn panjang x 10 cm tinggi). 10. Tilam senaman 11. Pita lekat bersaiz 2.5 cm 12. Pita ukur 13. Metronom 50 dsm 14. Pelapikgetah 15. Penanda 15 cm seperti pensel, lidi atau straw minuman 16. Alat pengukur jangkauan Nota Untuk Guru 1. Merancang tarikh ujian 2. Menyediakan tempat, alatan dan borang 3. Memastikan aspek keselamatan 4. Mentadbir ujian 5. Mengesahkan hasil ujian 6. Merekod ujian dalam sistem maklumat murid 7. Menganalisa hasil ujian 8. Melaporkan hasil ujian dalam buku rekod kemajuan murid 12. Ukuran: Indeks Jisim Badan (BMI-for-age) Tujuan: Menilai komposisi badan Tahap: Murid Tahun 4 hingga Tingkatan 5 Jantina: Lelaki dan Perempuan Alatan dan kemudahan: 17. Pengukurtinggi 18. Penimbang berat 19. Borang skor Penguru