14 mei 2011

of 33/33
1 TEKS UCAPAN DATO’ DR. TAM WENG WAH KETUA PENGARAH BIRO PENGADUAN AWAM JABATAN PERDANA MENTERI PROGRAM MESRA RAKYAT DEWAN SUARAH SIBU SARAWAK 14 MEI 2011 (SABTU)

Post on 29-Jan-2017

226 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  TEKS UCAPAN

  DATO DR. TAM WENG WAH KETUA PENGARAH

  BIRO PENGADUAN AWAM JABATAN PERDANA MENTERI

  PROGRAM

  MESRA RAKYAT DEWAN SUARAH SIBU

  SARAWAK

  14 MEI 2011 (SABTU)

 • 2

  Terima kasih,

  Saudari Pengacara Majlis;

  Yang Berbahagia,

  Datu Ose Murang,

  Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 1;

  Yang Berusaha,

  Tuan Mohamed Zahari bin Razali,

  Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak;

 • 3

  Yang Berusaha,

  Tuan Sim Kok Kee,

  Residen Bahagian Sibu;

  Yang Berusaha,

  Encik Philip Stephen Shim

  Pengarah Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

  Pejabat Negeri Sarawak.

 • 4

  Yang Berusaha,

  Ketua-ketua Jabatan Peringkat Persekutuan, Negeri, Bahagian dan

  Badan-badan Berkanun;

  Yang Dihormati,

  Dif-dif Jemputan,

  Ketua-ketua Masyarakat,

  Ketua-ketua Pertubuhan Bukan Kerajaan;

  Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian.

 • 5

  Selamat Pagi,

  Salam Sejahtera,

  Salam 1 Malaysia.

  1. Sebagai pemula kata, saya amat berbesar hati dan dengan

  penuh takzim, mengalu-alukan kehadiran Yang Berbahagia Datu

  Ose Murang, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak

  kerana sudi meluangkan masa untuk bersama-sama kita bagi

  merasmi Program Mesra Rakyat pada pagi ini.

 • 6

  2. Kehadiran dan kesudian Yang Berbahagia Datu ke majlis ini,

  kesediaan Yang Berusaha, Tuan Mohamed Zahari bin Razali,

  Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak, Yang Berusaha Ketua-

  ketua Jabatan Persekutuan dan Negeri memberi kerjasama serta

  kesanggupan tuan-tuan dan puan-puan mengorbankan masa

  untuk hadir dan mengambil bahagian serta sama-sama

  menjayakan Program Mesra Rakyat pada pagi ini. Ini

  mencerminkan kesungguhan dan keikhlasan semua pihak, lebih-

 • 7

  lebih lagi pucuk pemimpinan tertinggi sektor awam, pelbagai

  peringkat pegawainya Negeri Sarawak memberikan komitmen

  dan keprihatinan demi manfaat dan kesejahteraan rakyat di

  Negeri Sarawak amnya, dan di Sibu ini khususnya dalam usaha

  memartabatkan sistem penyampaian Kerajaan.

  3. Sebelum saya meneruskan ucapan, saya mengambil kesempatan

  ini untuk mengucapkan setinggitinggi tahniah dan penghargaan

  kepada Kerajaan Negeri Sarawak dan seluruh penjawat awamnya

 • 8

  kerana telah berjaya menyelesaikan 100 % aduan bagi tahun 2010.

  Pihak BPA turut berasa bangga dan memandang tinggi atas

  komitmen dan kesungguhan semua dalam menyelesaikan aduan-

  aduan yang diterima. TAHNIAH.

  Hadirin yang saya hormati,

  4. Biro Pengaduan Awam sebagai agensi pusat yang menyelaras

  aduan awam, tanpa jemu menapak ke hadapan dengan

 • 9

  mengadakan berbagai-bagai penambahbaikan dari segi

  pendekatan dan saluran penerimaan aduan. Program MESRA

  Rakyat pada pagi ini merupakan salah satu dari pendekatan

  proaktif Biro Pengaduan Awam dengan kerjasama agensi-agensi

  awam. Program Mesra Rakyat kali ini adalah kali yang kedua

  diadakan di Bumi Kenyalang ini. Sebelum ini, ia diadakan di Dewan

  Masyarakat Kuching Selatan pada 27 Mei 2010.

 • 10

  5. Dalam zaman serba moden ini, kelangsungan atau survival

  sesebuah organisasi adalah bergantung pada kemampuannya

  berkerjasama dengan agensi-agensi lain. Di samping itu,

  kecekapannya memanfaatkan kearifan khalayak atau crowd

  wisdom. Atas kesedaran inilah, maka BPA berasa

  bertanggungjawab mengadakan Program Mesra Rakyat atau

  MESRA di seluruh negara.

 • 11

  6. Program ini memberi peluang kepada masyarakat setempat

  menyuarakan masalah mereka dan mendekati agensi Kerajaan

  dengan lebih mudah. Justeru, adalah diharapkan agar program ini

  dapat memberi manfaat semaksimum mungkin kepada

  masyarakat di Sibu. Bagi agensi pula, inilah peluang yang terbaik

  untuk mendekati orang ramai dan cuba memahami masalah yang

  mereka hadapi secara lebih dekat dan terbuka.

 • 12

  7. Peranan mana-mana jabatan kerajaan pun, adalah bertujuan

  menyampaikan perkhidmatan kepada orang ramai, selaras dengan

  apa yang telah disuratkan dalam matlamat penubuhannya. Sejak

  dahulu hingga kini, orang ramai mendampingi jabatan kerajaan

  untuk urusan rasmi dan mendapatkan perkhidmatan yang tidak

  boleh diberikan oleh agensi lain seperti swasta. Misalannya, urusan

  membayar cukai, permohonan lesen, permohonan MyKad,

  pendaftaran kelahiran, permohonan tanah dan lain-lain.

 • 13

  8. Pada hemat saya, pengaduan awam adalah gambaran rasa

  ketidakpuasan hati seseorang terhadap sebarang tindakan

  pentadbiran kerajaan yang dirasakan lambat, tidak adil, tidak

  mematuhi undang-undang dan peraturan yang sedia ada,

  termasuk salah laku, penyelewengan, salah guna kuasa, salah

  tadbir dan seumpamanya. Ringkasnya, aduan adalah imbasan

  orang awam tentang pengalaman mereka semasa berurusan

 • 14

  dengan jabatan, yang mereka berasa tidak selari dengan konsep

  jabatan yang baik mengikuti kaca mata dan tanggapan mereka.

  9. Sungguhpun begitu, peranan agensi-agensi bukanlah sekadar

  menghitung bilangan aduan dan menyelesaikan semata-mata.

  Kita perlu mengambil pendekatan walk extra mile dalam

  menguruskan aduan, dengan menganalisis isu-isu yang diterima.

  Sebenarnya, isu-isu yang ketengahkan rakyat itulah yang menjadi

  input berguna bagi agensi mengenal pasti kekuatan dan

 • 15

  kekurangannya dalam menyampaikan perkhidmatan kepada

  rakyat. Malah, input-input tersebut boleh menjadi sumber inovasi

  untuk mempertingkatkan penambahbaikan perkhidmatan masing-

  masing.

  10. Selaku penjawat awam, kita tidak ada banyak pilihan, melainkan

  mempersiapkan diri dengan kemahiran dan ilmu baru, mengubah

  cara bekerja serta mempelbagaikan penambahbaikan.

 • 16

  Sementelah, orang ramai inginkan perkhidmatan sektor awam yang

  lebih responsif, mesra pelanggan, melayani pelanggan secara

  sama rata, menepati piagam pelanggan dan telus. Lagipun,

  kemampuan mengenal pasti kehendak pelanggan serta kebolehan

  menanganinya dengan cekap dan berkesan boleh memantapkan

  penyampaian perkhidmatan. Biarlah usaha yang dijalankan hari ini

  adalah lebih dari semalam dan besok lebih baik dari hari ini.

 • 17

  Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati,

  11. Untuk makluman hadirin sekalian, sepanjang tahun 2010, BPA telah

  menerima sebanyak 14,700 aduan dan 98.7% darinya telah berjaya

  diselesaikan. Berdasarkan 10 kategori yang ditetapkan oleh BPA,

  secara umumnya, kategori kelewatan atau tiada tindakan

  merupakan peratus tertinggi iaitu 40.2%, kualiti perkhidmatan yang

  tidak memuaskan 19.1%, tindakan tidak adil 16.9%, kegagalan

  penguatkuasaan 9.0% dan kekurangan kemudahan awam 4.2%.

 • 18

  Bagi tempoh 1 Januari sehingga 30 April 2011, aduan yang telah

  diterima BPA secara keseluruhannya adalah sebanyak 4,560 kes,

  yang mana 3,711 atau 81.4 % berjaya diselesaikan.

  12. Untuk pengetahuan Datu, tuan-tuan dan puan-puan, pada tahun

  2010 BPA Negeri Sarawak telah menerima 441 aduan yang mana

  seperti di katakan awal tadi, kesemua aduan telah berjaya

  diselesaikan. Mengikut pecahan kategori aduan yang diterima di

  Negeri Sarawak, kategori kelewatan atau tiada tindakan sebanyak

 • 19

  228 aduan (51.7 %), kategori kualiti perkhidmatan yang tidak

  memuaskan termasuk kaunter dan telefon 109 (24.7 %), kekurangan

  kemudahan Awam 44 aduan (10.0 %), kategori tindakan tidak adil

  sebanyak 26 aduan (5.9 %) dan kegagalan penguatkuasaan, 20

  aduan (4.5 %).

  Tuan-tuan dan Puan-puan yang dihormati,

  13. Penganjuran majlis ini tidak bermakna Biro Pengaduan Awam

  mencari kelemahan mana-mana agensi awam. Sebaliknya, Biro

 • 20

  Pengaduan Awam memainkan peranannya sebagai penghubung

  antara agensi dengan pengadu atau orang ramai dalam

  mengendalikan pengurusan aduan. Ini amat penting bagi

  membantu agensi memperbaiki kualiti serta menambah baik

  penyampaian perkhidmatan yang sedia ada.

  14. Dengan kata-kata itu, sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima

  kasih kepada Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak dan

  Timbalan Setiausaha Persekutuan Sarawak atas kerjasama yang

 • 21

  diberikan serta kepada semua pihak yang terlibat secara langsung

  mahupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Bagi

  pihak Biro Pengaduan Awam, saya amat menghargai setiap

  sokongan dan kerjasama yang ditunjukkan oleh semua pihak

  dalam usaha merealisasikan program yang dapat membantu

  rakyat dalam menguruskan dan menyelesaikan aduan mereka.

  Diharap aktiviti turun padang ini dapat membantu kerajaan dalam

  memberi perkhidmatan penyampaian yang terbaik.

 • 22

  15. Saya dengan takzimnya menjemput dan mempersilakan Yang

  Berbahagia Datu Ose Murang, Timbalan Setiausaha Kerajaan

  Negeri Sarawak untuk menyampaikan serta merasmikan Program

  MESRA Rakyat di Sibu, Sarawak pada pagi ini.

  Sekian, terima kasih.

 • 23

  MAKLUMAT TAMBAHAN

 • 24

  ATURCARA PERGERAKAN KETUA PENGARAH BPA, DATO DR. TAM WENG WAH

  13 MEI 2011

  Bil. Masa Aktiviti Catatan

  1. 1930 Bertolak dari KLIA MH 2718.

  2. 2125 Tiba di LT Sibu Bilik Menunggu VIP.

  3. 2140 Bertolak ke RH Hotel, Sibu Diiringi Pengarah Negeri

  Kenderaan Fortuner BPA

  (Pemandu Hipni Basri)

  012 8493557.

  4. 2210 Check-in di RH Hotel Junior Suite Ref No.

  R2BD8E

  No. Bilik 737 (Aras 7).

  5. BEBAS

 • 25

  14 MEI 2011

  Bil. Masa Aktiviti Catatan

  1. 0830 Sarapan di RH Hotel. Oriental Bistro (Ground Floor).

  2. 0930 Bertolak dari RH Hotel ke Dewan Suarah Sibu. Diiringi Pengarah Negeri.

  Kenderaan (Fortuner) BPA.

  3. 1000 Tiba di Dewan Suarah Sibu. Terus ke Bilik Menunggu.

  4. 1015 Menyambut ketibaan Tim. Setiausaha

  Persekutuan Sarawak (TSP), En. Mohamed Zahari

  bin Razali).

  Di pintu Utama Dewan.

  Diiringi Pengarah Negeri.

  5. 1030 Menyambut Ketibaan Tim. Setiausaha Kerajaan

  Negeri Sarawak 1 (TSKN 1), Datu Ose Murang.

  Pintu Utama. Terus ke dalam

  Dewan. Sofa bertagging

  disediakan diatas pentas.

  6. 1045 Nyanyian Lagu Negaraku & Ibu Pertiwiku. Berdiri.

  7. 1100 Bacaan Doa. Jabatan Kemajuan Islam

  Malaysia.

 • 26

  8. 1105 Ucapan dari Ketua Pengarah BPA. Rostrum Disediakan.

  9. 1120 Ucapan Perasmian dari Tim. Setiausaha

  Kerajaan Negeri Sarawak 1.

  10. 1135 Penyampaian Cenderahati. Ketua Pengarah BPA kepada

  TSKN 1 dan TSP.

  11. 1140 Barisan panel mengambil tempat. KP mengiringi TSKN 1 dan TSP

  ke meja pengerusi panel.

  Diiringi Pengarah BPA.

  12. 1150 Sesi dialog dimulakan. Dipengerusikan oleh TSKN 1.

  13. 1250 Rumusan dan Ucapan Penangguhan sesi

  dialog.

  Oleh TSKN 1.

  14. 1300 Jamuan tengahari. KP mengiringi TSKN 1 dan TSP

  ke Restoran Kasturi. Diiringi

  Pengarah BPA. Menggunakan

  kenderaan Jabatan.

  15. 1345 Menghantar TSKN 1 dan TSP ke kereta. Diiringi Pengarah BPA Negeri.

 • 27

  16. 1350 Bertolak pulang ke Hotel RH. Kenderaan Jabatan.

  17. 1400 Tiba di RH Hotel

  18. 1430 Urusan Check-out.

  19. 1440 Bertolak ke LT Sibu. RH hotel ke TL Sibu.

  20. 1510 Tiba di LT Sibu. Bilik menunggu VIP.

  21 1610 Bertolak dari LT Sibu ke LTA Kuching. MH 3695.

  22. 1650 Tiba di LTA Kuching. Bilik menunggu VIP.

  23. 1745 Bertolak dari LTA Kuching ke KLIA. MH 2529.

  24. 1925 Tiba di KLIA

 • 28

  ATURCARA MAJLIS

  8.30 am - Ketibaan peserta

  9.30 am - Ketibaan ketua-ketua Jabatan dan Ahli-ahli Panel

  10.00am - Ketibaan Ketua Pengarah BPA

  10.15am - Ketibaan Tim. Setiausaha Persekutuan Sarawak

  10.30am - Ketibaan Tim. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak 1

  - Nyanyian Negaraku & Ibu Pertiwiku

  - Bacaan doa

  - Ucapan Aluan oleh Ketua Pengarah BPA, Dato Dr. Tam Weng

  Wah

  - Ucapan Perasmian oleh Tim. Setiausaha Kerajaan Negeri

  Sarawak 1, Datu Ose Murang

  - Penyampaian Cenderahati

 • 29

  - Sesi Dialog

  - Rumusan dan Penangguhan oleh Pengerusi Panel

  1.00 pm - Jamuan Tengahari / Majlis Bersurai.

  SENARAI AHLI-AHLI PANEL

  1. Tim. Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak - Pengerusi

  2. Tim. Setiausaha Persekutuan Sarawak

  3. Ketua Pengarah Biro Pengaduan Awam, Jabatan Perdana Menteri

 • 30

  4. Residen Sibu

  5. Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan

  Perhubungan Sarawak

  6. Setiausaha Tetap Kementerian Perumahan dan Pambangunan

  Bandar Sarawak

  7. Setiausaha Tetap Kementerian Luar Bandar Sarawak

  8. Setiausaha Tetap Kementerian Kemajuan Tanah Sarawak

  9. Pesuruhjaya Polis Negeri Sarawak

  10. Pengarah Jabatan Pendaftaran Negara Negeri Sarawak

  11. Pengarah Jabatan Tenaga Kerja Negeri Sarawak

  12. Pegawai Kemajuan Negeri Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak,

  Unit Penyelarasan Perlaksanaan, Jabatan Perdana Menteri

 • 31

  13. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Sarawak

  14. Pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Sarawak

  15. Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Sarawak

  16. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak

  17. Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Sarawak

  18. Pengarah Suruhanjaya Pilihanraya Negeri Sarawak

  19. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak

  20. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan

  Kepenggunaan Negeri Sarawak

 • 32

  21. Pengarah Pertubuhan Keselamatan Sosial (PEKESO)

  22. Pengurus Bank Negara Malaysia Cawangan Sarawak

  23. Pengarah Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil

  Perusahaan Getah (RISDA) Negeri Sarawak

  24. Pengurus Besar Wilayah Lembaga Penyatuan dan Pemulihan

  Tanah Persekutuan (FELCRA) Berhad Sarawak

  25. Pengarah Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak

  26. Pengarah Jabatan Tanah dan Survei Negeri Sarawak

  27. Pengarah Jabatan Saliran dan Pengairan Negeri Sarawak

  28. Pengarah Unit Perancangan Negeri, Jabatan Ketua Menteri

  29. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat SESCO Berhad

  30. Pengurus Besar Lembaga Air Sibu

 • 33

  31. Pengurus Besar Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah

  Sarawak (SALCRA)

  32. Setiausaha Perbandaran Majlis Perbandaran Sibu

  33. Setiausaha Majlis Dearah Luar Bandar Sibu

  34. Penolong Setiausaha Suruhanjaya Hak Asasi Manusia

  Malaysia (SUHAKAM) Cawangan Sarawak

  35 Penolong Pegawai Tadbir Lembaga Pelesenan Kenderaan

  Perdagangan, Sibu