psssksa.files.wordpress.com · web viewbadan pengawas kriteria pemilihan pengawas pss - borang...

39

Upload: dangkiet

Post on 27-Jun-2019

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 2: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 3: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Satu rekod tentang pernyataan

Dasar & Keputusan yang diambil

mengenai Prosedur Pengurusan Pusat

Sumber

Page 4: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

1. Pertukaran Penyelaras PSS tidak menjejaskan pengurusan PSS

2. Penyelaras PSS yg. baru mudah menyambung kerja dengan merujuk kandungan PSS

3. Mengelak berlakunya percangahan ‘idea’ di kalangan AJK PSS

4. Dapat mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan pengurusan PSS

Page 5: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

1. Penyelaras PSS merangka DASAR/POLISI penting mengenai Pengurusan PSS

2. Dasar tersebut dibincangkan utk. Persetujuan dlm. Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS

3. Catatkan tarikh penguatkuasaan dasar mengikut bab

Page 6: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 7: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 8: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Sistem yang digunakan

Menu Utama

Proses Kerja

Peraturan(mana-mana yang perlu sahaja)

Page 9: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 10: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Perpustakaan

BBM & BBB

Rujukan

Penerbitan

Waktu Perkhidmatan

Page 11: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 12: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Peraturan

Keahlian

Pinjaman Berkelompok

Page 13: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 14: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Pengurusan Kewangan

Penyelenggaraan bahan

Semakan stok

Daftar pergerakan Harta Modal

Page 15: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 16: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Mesyuarat Kursus/Bengkel/Seminar/

Ceramah Pertandingam/kuiz Perkembangan Staf Minggu/Bulan PSS Aktiviti Galakan Penggunaan

PSS Program NILAM Sosial Kebajikan Pameran Bertema Info Hunt

Page 17: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 18: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Sistem Pengelasan Pengkatalogan Proses Teknik Rekod Perolehan Lokasi Bahan

Page 19: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 20: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Punca Kewangan

Anggaran Pendapatan

Anggaran Perbelanjaan

Laporan Kewangan

Prosuder Kewangan

Page 21: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 22: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Dasar Pemilihan buku & bukan buku

Nisbah koleksi bahan

Proses pemilihan

Baik pulih bahan

Page 23: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 24: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Sistem Fail

Format Rekod Penggunaan

Rancangan 5 tahun

Takwim Tahunan

Manual Prosedur Kerja (MPK)

Fail Meja Dokumentasi

Page 25: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 26: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Peraturan Am

Peraturan Khusus

Peraturan Penggunaaan BahanBilikperalatan

Takwim Tahunan

Manual Prosedur Kerja (MPK)

Fail Meja Dokumentasi

Page 27: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 28: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Badan Pengawas

Kriteria Pemilihan Pengawas PSS- borang kebenaran- surat lantikan

Senarai Tugas Pengawas PSS

Jadual Bertugas Pengawas PSS

Page 29: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa
Page 30: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Jawatankuasa Induk Pusat Sumber- Struktur Organisasi J/K Induk Pusat Sumber- Senarai Tugas

Jawatankuasa Kerja Pusat Sumber- Struktur Organisasi J/K Kerja Pusat Sumber- Senarai Tugas

Jawatankuasa Kerja Program NILAM

Page 31: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

- Struktur Organisasi J/K Program NILAM- Senarai Tugas

Page 32: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Sejarah PSS

Pelan Lokasi PSS

Visi

Misi

Piagam

Matlamat

Page 33: psssksa.files.wordpress.com · Web viewBadan Pengawas Kriteria Pemilihan Pengawas PSS - borang kebenaran - surat lantikan Senarai Tugas Pengawas PSS Jadual Bertugas Pengawas PSS Jawatankuasa

Fungsi & Peranan