tuntutan pengawas

of 32 /32
PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 1 2 3 SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI 4 5 6 7 8 9 CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN 10 11 ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN . ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 2 PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 3 JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 3 LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN

Upload: junrong711

Post on 30-Nov-2015

1.262 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TUNTUTAN PENGAWAS

PANDUAN MENGISI BORANG TUNTUTAN PETUGAS PEPERIKSAAN UPSR 2013

1

2

3 SILA BUAT PENAMBAHAN PERJALANAN JIKA DIARAH BERGERAK KE SESUATU TEMPAT OLEH PEGAWAI

4

5

6

7

8

9 CETAK SEMUA BORANG DAN SUSUN BORANG IKUT URUTAN SEPERTI DALAM SENARAI SEMAK IKHTISAS DAN PERJALANAN

10

11

ISIKAN/TUKARKAN MAKLUMAT YANG BERTANDA MERAH DI HELAIAN TNT 1 TERLEBIH DAHULU DAN KEMUDIAN DI SEMUA HELAIAN .

ISIKAN NAMA TEMPAT JARAK YANG TERDEKAT SAMADA DARI RUMAH ATAU PEJABAT DI HELAIAN TNT 2

PASTIKAN KELAS TUNTUTAN YANG BETUL DI HELAIAN MAKLUMAT TUNTUTAN

SILA TUKAR SECARA MANUAL PADA KADAR SEN , JIKA KELAS TUNTUTAN ADALAH B DAN C DI TNT 3

JIKA JUMLAH KM MELEBIHI 500KM , SILA MASUKKAN DATA SECARA MANUAL DI HELAIAN TNT 3

LENGKAPKAN MAKLUMAT DAN JUMLAH TOL DI HELAIAN TOL

CETAK BORANG SENARAI SEMAK IKHTISAS DENGAN KERTAS WARNA MERAH DAN BIRU BAGI PERJALANAN

Page 2: TUNTUTAN PENGAWAS

KELAS TUNTUTAN PETUGASKelas Lingkungan Gaji Sukatan Selinder

A Tidak kurang dari RM2625.45 sebulan 1400 s.s ke atasB Tidak kurang dari RM2333.00 sebulan 1000 s.s ke atasC Tidak kurang dari RM1820.75 sebulan Di bawah1000 s.sD Kurang dari RM1820.75 sebulan Tidak kurang 175 s.sE Kurang dari RM1820.75 sebulan Di bawah 175 s.s

KADAR BAYARAN PETUGAS UPSR

JAWATAN ELAUN

PENYELIA KAWASAN RM80 + 10P + 2S

KETUA PENGAWAS RM70 + 0.25C + 2S

TIMBALAN KP RM60

PENGAWAS RM45 + S

PEMBERSIH BILIK RM20 + 2H

P - BIL PUSAT PEP.S - BIL SESI ( PAGI DAN PETANG )C - BIL CALONH - BIL HARI

Page 3: TUNTUTAN PENGAWAS

BA 201 PENGAWAS

NO.PUSAT JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013

SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN

Nama : SALINA BTE RAHIMSK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG Daerah : KLANG

No.Tel bimbit : 012-6666666

Bil Dokumen ( / )

1

2 Borang Tuntutan Ikhtisas ( LP/Am17A )

3 Borang Pengesahan Tuntutan dan Jadual Pengawasan Peperiksaan Awam ( JPS/SPP-38 )

4

5 Surat Lantikan / Panggilan Mesyuarat

6

7

8

9 Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 )

10 Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj )

11 Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

12

* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

Tandatangan Penuntut Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

…………………………………… ……………………………………………………Tarikh : 12.9.2013 Tarikh :

NOTA KUIRI :

1.dari tarikh semakan dibuat.

2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.

…………………………………Tandatangan Penuntut Tarikh : ……………………………………..

Vot Jab PTJ Prog/Akt Objek Amaun Disemak Oleh :

B41 211 221001 040105

B99 211 310101Tarikh :

PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN IKHTISAS

Nama Sekolah :

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Peperiksaan …..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - (Jika Berkaitan )

Pemantauan / Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( JPS/SPP-68) - utk PBS shj

Senarai Nama Calon / Senarai Kehadiran Calon ( JPS/SPP-69 ) - utk PBS shj

Salinan Borang LP/Am 29 ( KP shj )** TIDAK PERLU

Salinan Surat Pengesahan Calon CBK / H / T (Jika Berkaitan )

Sila kemukakan dokumen di para ……………………………. ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU

Page 4: TUNTUTAN PENGAWAS

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

Page 5: TUNTUTAN PENGAWAS

BA 201 PENGAWAS

NO.PUSAT JAWATAN

PEPERIKSAAN UPSR TAHUN 2013

SENARAI SEMAK SERAHAN DOKUMEN KEWANGAN

Nama : SALINA BTE RAHIMSK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG Daerah : KLANG

No.Tel bimbit : 012-6666666

Bil Dokumen ( / )

1

2 Borang Kenyataan Tuntutan Elaun Perjalanan Dalam Negeri ( Lampiran A )

3 Surat Lantikan / Panggilan Mesyurat

4 Borang Utk Pegawai Bertugas Rasmi Di Luar Pejabat ( JPS/SKPP-KEW/01 )

5 Borang Bayaran Tol Secara Tunai ( JPS/SPP-29 )/ Cetakan e-Statement

6 Resit Tol ( Asal )

7 Surat Pengesahan Calon H/T

8 Borang Maklumat Akaun Bank Terkini ( JPS/SPP-43 Pin.2/2012 )

9 Salinan Buku Bank / Penyata Bank ( Gaji shj )

10 Salinan Slip Gaji / Cetakan Penyata Gaji

11

12

* Semua dokumen hendaklah disahkan oleh Ketua Jabatan / Pentadbir Sekolah / PPD sahaja

Tandatangan Penuntut Tandatangan & Cop Penyemak ( SPP )

…………………………………… ……………………………………………………Tarikh : 12.9.2013 Tarikh :

NOTA KUIRI :

1.dari tarikh semakan dibuat.

2. Saya mengesahkan bahawa Perkara 1 di atas telah diambil tindakan.

…………………………………Tandatangan Penuntut Tarikh : ……………………………………..

Vot Jab PTJ Prog/Akt Objek Amaun Disemak Oleh :

B41 211 221001 040105

B99 211 310101Tarikh :

PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Nama Sekolah :

Borang Pecahan Tuntutan Pengawasan Pep …..( JPS/SPP-03(Pin 3/12) - ( Jika Berkaitan )

Sila kemukakan dokumen di para ……………………………. ke SPP dalam tempoh SATU MINGGU

Page 6: TUNTUTAN PENGAWAS

z/spp/4/22/2013 3:36 PM(Pindaan 5)

Page 7: TUNTUTAN PENGAWAS

LP/Am17ALEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIATUNTUTAN BAGI BAYARAN IKHTISAS

Peperiksaan : Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2013

1. Nama Penuh : SALINA BTE RAHIM 2. No.Kad Pengenalan : 761104-10-5333

(Dalam huruf Besar) 3. No.Fail Cukai Pendapatan : 555555

4. Jawatan : PPPBS DG 32 5. Gred : 6. Gaji Pokok : 7. No. Gaji : 55666666666

PENGAWAS DG32 RM 4050.048. Alamat Ibu Pejabat/Sekolah : 9. No.Tel Pej : 03-33256778 10. No.Akaun Bank : 555555555

SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG9.1 No.Tel Bimbit : 012-6666666

9.2 No.Faksimili : 03-3324455 10.1 Nama Bank : MAYBANK

11. Alamat Rumah : 9.3 Alamat E-mail :

NO. 2 JALAN KAMPUNG PENDAMAR 41200 KLANG10.2 Caw Bank : KLANG

12. Nama Matapelajaran : 13. Kod Kertas : 14. No.Kod Pemeriksa :

15. Nama Pusat/Tempat : SR IBNU KHALDUN

16. No.Pusat :BA 201(Untuk diisi oleh semua Pengawas)

17. Bayaran Pengelola : Kod Ringgit Sen

17.1 Bayaran bagi lain-lain pelantikan RM ………………………….. 17.2 Bayaran bagi Penyelia Kawasan/Penyelia Matapelajaran/Ketua Pengawas/Pen.Pengawas RM………

Jumlah Kecil (17.1 + 17.2 ) PENGAWAS ( RM45 + S ) A 49.0018. Bayaran bagi Ahli Panel/Penggubal/Penyelaras/Pentaksir/Juru Tulis/Juru Baca : Bil Kertas MP( )xRM5.00 B 0

19. Bayaran Pemeriksa :

19.1 …………………………… Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ……………………….. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM ……………………. 19.1.1 …………………………… Kertas jawapan telah diperiksa bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ……………………….. senaskah ( seperti dalam borang peruntukan pemeriksaan)-RM ……………………. 19.2 …………………………… Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ……………………….. senaskah ( seperti dalam borang penyelarasan pemeriksaan LP/am 19 )-RM ……………………. 19.2.1 …………………………… Kertas jawapan telah diperiksa semula bagi matapelajaran tersebut dengan kadar ………………………. Jumlah Kecil ( 19.1 + 19.2 ) C 0

20. Bayaran Ketua Pemeriksa / Ketua Pemeriksa Bersama :

20.1 ………… Pasukan di bawah jagaan saya dengan kadar RM ……………………….. bagi setiap pasukan - RM ………………….. 20.2 Bayaran minima kepada Pemeriksa matapelarajan yang mempunyai seorang sahaja pemeriksa - RM …...………………….…

D 0

21. Bayaran Ketua Pasukan : …………………. Penolong pemeriksadi bawah jagaan saya dengan kadar RM ………………….. E 0 bagi setiap Penolong Pemeriksa.22. Jumlah Tuntutan

EMPAT PULUH SEMBILAN RINGGIT SAHAJA 49.0023. Saya mengaku bahawa butir-butir tersebut di atas ialah bayaran dan perbelanjaan tuntutan yang sebenar.

______________________________Tandatangan yang membuat tuntutanNama : SALINA BTE RAHIM Tarikh : 12.9.201324. Saya mengesahkan bahawa tuntutan yang tersebut di atas adalah benar. UNTUK KEGUNAAN UNIT KEWANGAN LP

______________________________Tandatangan Disemak oleh _____________________Nama : Tarrikh Jawatan ** : Tarikh :

[email protected]

IKH

Page 8: TUNTUTAN PENGAWAS

* Potong yang tidak berkenaan.** Nyatakan sama ada Pengarah Pelajaran/Ketua Unit/Ketua Pemeriksa/Ketua Pasukan/Ketua Pengawas atau lain-lain pegawai yang bertanggungjawab

Page 9: TUNTUTAN PENGAWAS

TNT 1

LAMPIRAN A

KENYATAAN TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN DALAM NEGERIBULAN SEPTEMBER 2013

MAKLUMAT PEGAWAI

Nama (Huruf Besar) : SALINA BTE RAHIM

No. K/Pengenalan 761104-10-5333

Gred/Kategori/[ Kumpulan ( * )] : DG32

Jawatan : PPPBS DG 32 PENGAWAS

Gaji : RM 4050.04 No.Akaun : 555555555

Pendapatan (RM) Elaun-elaun : RM 1100.00 Nama Bank : MAYBANK

Jumlah : RM 5150.04 Cawangan : KLANG

Jenis/Model : HONDA

Kenderaan No.Pendaftaran : WXY 22222

Kuasa (c.c.) : 1500

Kelas Tuntutan : A

Alamat Pejabat Jarak dari pejabat ke tempat mesyuarat : 8 km

Alamat Rumah Jarak dari rumahke tempat mesyuarat : 9 km

SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG

NO. 2 JALAN KAMPUNG PENDAMAR 41200 KLANG

Page 10: TUNTUTAN PENGAWAS

TNT 2 (PENGAWAS)

KENYATAAN TUNTUTAN

Tarikh Bertolak Tiba Tujuan/Tempat Jarak(KM)

05.09.13 TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 20137.00pg 7.30pg Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN 101.00ptg 1.30ptg Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah 10

10.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 20137.00pg 7.30pg Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN 101.00ptg 1.30ptg Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah 10

11.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 20137.00pg 7.30pg Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN 101.00ptg 1.30ptg Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah 10

12.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 20137.00pg 7.30pg Dari rumah ke BA 201 SR IBNU KHALDUN 101.00ptg 1.30ptg Dari SR IBNU KHALDUN balik ke rumah 10

JUMLAH 80

Page 11: TUNTUTAN PENGAWAS

TNT 3

TUNTUTAN ELAUN PERJALANAN KENDERAANBagi :500 km Pertama 80 km x 0.70 sen/km: RM 56.00501 hingga 1000 km 0 km x 0.65 sen/km: RM 0.001001 hingga 1700 km 0 km x 0.55 sen/km: RM 0.001701 km dan seterusnya 0 km x 0.50 sen/km: RM 0.00

JUMLAH RM 56.00TUNTUTAN TAMBANG PENGANGKUTAN AWAM

Teksi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM 0.00Bas [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Keretapi [Resit (Tanpa Resit) ]: RM Feri [Resit NO. ]: RM Lain-lain [ Tambang gantian kapalterbang ] RM Pendaftaran Seminar RM

JUMLAH RM 0.00TUNTUTAN ELAUN MAKAN/ELAUN HARIAN

hari x Elaun Makan sebanyak RM .00 x hari RM 0.00

RM 0.00JUMLAH RM 0.00

TUNTUTAN BAYARAN SEWA HOTEL (BSH)/ELAUN LOJING………...hari x Bayaran Sewa Hotel RM 120.00/hari: RM 0.00[Resit No……………..]Bayaran Perkhidmatan dan Cukai Kerajaan: RM 0.00............. hari x Elaun Lojing sebanyak RM…………./hari: RM 0.00 JUMLAH RM 0.00

TUNTUTAN PELBAGAITol [Resit: ....…..….............] : RM 0.00Tempat Letak Kereta [Resit: ....…..….............] : RM 0.00Dobi [Resit: ....…..….............] : RM Pos [Resit: ....…..….............] : RM Telefon,Teleks,Faks [Resit: ....…..….............] : RM Kerugian pertukaran matawang asing @ 3% : RM [Bagi Singapura, Selatan Thailand, Kalimantandan Brunei Darussalam sahaja)

JUMLAH RM 0.00

hari x Elaun Harian sebanyak RM x hari

Page 12: TUNTUTAN PENGAWAS

TNT 3

JUMLAH SELURUH RM 56.00

Page 13: TUNTUTAN PENGAWAS

TNT 4

PENGAKUAN

Saya mengaku bahawa:

a) Perjalanan pada tarikh-tarikh tersebut adalah benar dan telah dibuat atas urusan rasmi; dibuat atas urusan rasmi;

b) Tuntutan ini dibuat mengikut kadar dan syarat seperti yang dinyatakan di bawah peraturan-peraturan bagi pegawai bertugas rasmi dan/atau pegawai berkursus yang berkuatkuasa semasa;

c) Perbelanjaan yang bertanda ( * ) berjumlah sebanyak RM…………………telah sebenarnya dilakukan dan dibayar oleh saya;

d) Panggilan telefon sebanyak RM ................ dibuat atas urusan rasmi ; dan

e) Butir-butir seperti yang dinyatakan di atas adalah benar dan saya bertanggungjawab terhadapnya.

Tarikh: 12.9.2013 …………………………………………. Tandatangan

PENGESAHAN

Adalah disahkan bahawa perjalanan tersebut adalah atas urusan rasmi

Tarikh: ………………………………………….

Tandatangan

………………………………………….Nama

………………………………………….Jawatan

PENDAHULUAN DIRI (JIKA ADA)

Pendahuluan Diri diberi : RMTolak : Tuntutan sekarang : RM

Baki dituntut/Baki dibayar balik : RM

Catatan:

(*) - Jika pegawai memilih untuk tidak menerima SSB

(**) - potong mana yang tidak berkenaan

Page 14: TUNTUTAN PENGAWAS

JPS/SKPP-KEW/01(SPP68)(PERJALANAN RASMI:PINDAAN)

BORANG UNTUK PEGAWAI - PEGAWAI YANG BERTUGAS RASMIDI LUAR PEJABAT (*UNTUK URUSAN PENGAWASAN PEPERIKSAAN SAHAJA)

1 Nama Pegawai : SALINA BTE RAHIM

2 Jawatan : PENGAWAS

3 Sektor / Unit : SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLANG

4 Tugas - tugas Yang Akan Dijalankan , Tempat Dan Tarikh :

TARIKH / MASA PERIHAL TUGAS TEMPAT

05.09.13 TAKLIMAT DI PUSAT PEPERIKSAAN UPSR 2013 SR IBNU KHALDUN

10.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 SR IBNU KHALDUN

11.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 SR IBNU KHALDUN

12.09.13 MENGAWAS PEPERIKSAAN UPSR 2013 SR IBNU KHALDUN

5 Cara Perjalanan { Sila tandakan ( / ) }

Kenderaan Sendiri Kereta Api Kenderaan Pejabat

Kapal Terbang

6 Alamat tempat berhubung :

_____________________ ___________________________

Tandatangan Pemohon Tandatangan Pegawai Yang Menyokong

Tarikh : 12.9.2013 Tarikh :

PERAKUAN KETUA JABATAN

Permohonan untuk menjalankan tugas-tugas rasmi di luar pejabat seperti di atas adalah * diluluskan / tidak diluluskan.

Tiada tuntutan dibuat oleh pegawai

Adalah disahkan pegawai ini * perlu / tidak perlu menggunakan kenderaannya sendiri dan diperakukan bahawa beliau perlu dibayar Elaun Hitungan Batu

Tarikh : ___________________________Tandatangan Ketua Jabatan / Ketua SektorNama :Jawatan :

i. Borang ini hendaklah diisi oleh setiap pegawai sekurang-kurangnya tiga hari sebelum pegawai keluar dari ibu

pejabat untuk mendapatkan kelulusan dari Pengarah / Timbalan Pengarah / Ketua Sektor

ii. Borang ini diisi di dalam dua salinan , satu salinan diserahkan ke Unit Pentadbiran dan salinan ASAL hendaklah

disertakan semasa membuat tuntutan perjalanan sebagai dokumen sokongan.

iii. Nota * Sila potong mana-mana yang tidak berkenaan

Kenderaan Awam (Bas/Teksi/Dll) Menumpang kereta

Pegawai Lain.Sila sebutkan Nama dan Tempat Bertugas Pegawai

Page 15: TUNTUTAN PENGAWAS

Pindaan /Ogos2012

Page 16: TUNTUTAN PENGAWAS

JPS/SPP - 29

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

JABATAN PELAJARAN SELANGOR

BORANG BAYARAN TOL SECARA * TUNAI BAGI PERJALANAN BULAN SEPTEMBER 2013

Nama Pemohon : SALINA BTE RAHIM

BIL TARIKHPERJALANAN

PLAZA TOL JUMLAHDari Ke

1 5.09.2013 PEJABAT SEKOLAH SK BUKIT KEMUNING TOL KEMUNING 2.00 2.00

2 5.09.2013 SK BUKIT KEMUNING JPNS TOL SRI MUDA 2.00 2.00

3 5.09.2013 JPNS PEJABAT SEKOLAH TOL SUNGAI RASAU 1.00 1.00

4 10.09.2013 SMK RAJA ZARINA SK BUKIT RIMAU TOL KEMUNING 2.00 2.00 4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

JUMLAH 9.00

CATATAN :1. * Potong yang tidak berkenaan 2. Lekatkan resit tol di lampiran berasingan & ketip bersama borang ini ( jika bayaran TUNAI )

______________________ Tarikh : 12.9.2013( Tandatangan Penuntut )

BAYARAN PERGI

BAYARAN BALIK

3. Cetak e-Statement 'On line' jika menggunakan Kad Touch N Go

Page 17: TUNTUTAN PENGAWAS
Page 18: TUNTUTAN PENGAWAS

JPS/SPP-43 (PIN2/2012)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAANJABATAN PELAJARAN SELANGOR

PETUGAS PEPERIKSAAN BAGI TUNTUTAN PERJALANAN

Maklumat Akaun Bank Terkini( dilampirkan bersama setiap baucer manual )

Nama Penerima : SALINA BTE RAHIM

No. Kad Pengenalan : 761104-10-5333

Alamat Sekolah / Pejabat :SK KAMPUNG PENDAMAR , JALAN TIONG 41050 KLA

No. Gaji : 55666666666

No. Akaun Bank : 555555555

Nama Bank : MAYBANK

Cawangan Bank : KLANG

No.Telefon Bimbit : 012-6666666

No.Telefon Pejabat : 03-33256778

No.Faks Pejabat : 03-3324455

Alamat E-mail : [email protected]

Page 19: TUNTUTAN PENGAWAS

JPS/SPP-38(Pin.3/2013)

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAANJABATAN PELAJARAN SELANGOR

PENGESAHAN TUNTUTAN DAN JADUAL PENGAWASAN PEPERIKSAAN UPSR 2013

A. MAKLUMAT PETUGAS

1 Nama : SALINA BTE RAHIM

2 No. Kad Pengenalan : 761104-10-5333 3. Jawatan : PENGAWAS

4 No Pusat : BA 201 5. Bil Calon : 0 Calon

6 Nama Pusat : SR IBNU KHALDUN

B. JADUAL BERTUGAS / PENGAWASAN

BIL TARIKH* HARI / SESI

BIL TARIKH* HARI / SESI

( PAGI / PETANG ) ( PAGI / PETANG )1 10.09.13 /

2 11.09.13 /

3 12.09.13 / /

JUMLAH SIDANG 4* SESI PAGI ( Sidang 1 , Sidang 2 )

C. JUMLAH TUNTUTAN1 ( 0 X 0.25 + RM70 ) : RM 0.002 ELAUN SIDANG / HARI ( 4 X 1 ) (S) : RM 4.003 ( 0 X 10 + RM80 ) (10 P) : RM 0.004 ELAUN PEMBANTU CALON RM 0.005 RM 45.00

JUMLAH BESAR RM 49.00

________________________SALINA BTE RAHIM Tarikh : 12.9.2013t.t Petugas

D. PENGESAHAN

________________________( ) Tarikh :Cop Jawatan

ELAUN CALON ( KP shj )

ELAUN PUSAT (PK shj)

Lain - Lain ( Pengawas )

Page 20: TUNTUTAN PENGAWAS