spm trial 2010 perdagangan q&a (kedah)

Post on 10-Apr-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  1/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  2/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  3/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  4/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  5/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  6/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  7/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  8/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  9/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  10/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  11/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  12/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  13/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  14/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  15/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  16/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  17/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  18/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  19/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  20/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  21/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  22/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  23/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  24/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  25/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  26/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  27/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  28/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  29/43

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  30/43

  3755/1 2010 Hak Cipta terpelihara PKPSM (Cawangan Kedah)

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PERATURAN PEMARKAHAN

  PERDAGANGAN KERTAS 1

  (3755/1)

  No. Jawapan No. Jawapan

  1 C 21 B 2 B 22 D 3 C 23 A 4 A 24 B 5 D 25 A 6 A 26 A 7 D 27 D 8 C 28 D 9 C 29 A

  10 A 30 C 11 D 31 B 12 D 32 C 13 B 33 B 14 D 34 C 15 B 35 D 16 C 36 A 17 C 37 C 18 B 38 A 19 D 39 A 20 D 40 B

  A 10 B 9 C 10 D 11

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  31/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKP SM (Cawangan Kedah) SULIT

  PERSIDANGAN KEBANGSAAN PENGETUA-PENGETUA

  SEKOLAH MENENGAH

  NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2010

  PERDAGANGAN

  KERTAS 2

  PERATURAN PEMARKAHAN

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  32/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 2 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  1 (a) (i) F1 - Boleh mengamalkan pengkhususan 1

  F2 - Pengeluaran secara besar-besaran boleh dilakukan 1

  F3 - Menghasilkan lebihan 1

  F4 - Menikmati ekonomi bidangan 1

  F5 - Kos pengeluaran seunit rendah/ dijimatkan 1

  F6 - Membolehkan penggunaan mesin/jentera 1

  F7 - Kecekapan/ kemahiran meningkat 1

  F8 - Produktiviti meningkat 1

  F9 - Menjimatkan masa/ kos latihan 1

  F10 - Mendapat pendapatan/ untuk membeli barang lain 1

  Maks 5 m1 (a) (ii) F1 - Nilai faedah tempat 1

  H1 - Pindah barang ke tempat yang ada permintaan 1

  C1 - Contoh-kayu balak ke kilang perabot 1

  F2 - Nilai faedah bentuk 1

  H2 - Ubah bentuk sesuatu keluaran kepada yang lebih berguna 1

  C2 - Contoh-kayu balak menjadi perabot/papan/kayu 1

  F3 - Nilai faedah milikan1

  H3 - Barang bertukar milik daripada seseorang yang tidak

  memerlukan kepada orang lain 1

  C3 - Contoh-daripada kilang perabot jual kepada kedai

  perabot/ pengguna 1

  Mana-mana 2F+2H+2C Maks 6m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  33/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 3 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  (b) Promosi membantu Puan Elly dengan

  H1 - Memperluaskan pasaran 1

  H2 - Meningkat / mengekalkan permintaan 1

  H3 - Memberitahu/ memperkenal pakaian baru 1

  H4 - Menambahkan jualan/keuntungan/memujuk 1

  H5 - Meningkatkan imej/persaingan 1

  Maks 3m

  Pergudangan membantu Puan Elly dengan

  H1 - Menjamin pengeluaran/ bekalan berterusan 1

  H2 - Menyimpan stok yang berlebihan 1

  H3 - Memasarkan mengikut permintaan/ Menyelaraskan penawarandan permintaan/ menstabil harga 1

  H4 - Menjamin keselamatan barang 1

  Maks 3 m

  Jumlah 6 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  34/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 4 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butir an Markah

  1 (c) (i) X - Perdagangan 1

  Y - Perniagaan 1

  2m

  (ii) H1 - Pengeluaran merupakan kegiatan menghasilkan barang/perkhidmatan 1

  H2 - untuk memenuhi keperluan /kehendak/ mempunyai nilai faedah

  1H3 - terbahagi kepada pengeluaran langsung dan pengeluaran tak

  langsung1

  H4 - pengeluaran tak langsung mewujudkan pengkhususan 1

  H5 - pengkhususan mewujudkan lebihan 1

  H6 - Perdagangan merupakan urusan mengagihkan barang/perkhidmatan daripada pengeluar kepada pengguna akhir 1

  H7 - terdiri daripada perniagaan dan bantuan perniagaan 1

  H8 - Perniagaan ialah aktiviti membeli / menjual barang/ perkhidmatan 1

  H9 untuk mendapatkan keuntungan 1

  H10 - terdiri daripada perniagaan dalam negeri dan perniagaanantarabangsa 1

  H11 - dibantu oleh perbankan/ insurans/ promosi/ komunikasi/pengangkutan/ pergudangan 1

  Maks 6m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  35/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 5 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  2 (a) (i) Pengeluar Peruncit Pengguna 1

  1m

  (ii) F1 - Keupayaan pengeluar 1

  H1 - Syarikat besar mampu mendirikan rangkaian saluran sendiri 1

  C1 - Syarikat minyak 1

  F2 - Jenis barang 1

  H2 - Barang tahan lama/boleh dipasar secara berperingkat/ melalui

  peruncit kepada pengguna 1

  C2 - Minyak petrol 1

  F3 - Liputan pasaran 1

  H3 - Pasaran minyak petrol besar/luas 1

  C3 - Pasaran seluruh negara 1

  Mana-mana 2F + 2H +2C Mak 6

  (b) (i) Jumlah dividen tunai = 10% X RM100,000 1

  = RM10,000Nota: Jawapan betul tanpa jalan kira layak 1 markah sahaja

  1

  2 m

  (ii) Jumlah rizab

  = (RM80,000 RM10,000) 1

  = RM35,000Nota: Jawapan betul tanpa jalan kira layak 1 markah sahaja

  1

  2 m

  (c) (i) Jualan langsung 1

  1m (ii) F1 - Tidak memerlukan premis yang strategik/peragaan yang indah 1

  H1 - Menjimatkan kos 1

  F2 - Meningkatkan jualan 1

  H2 - Melantik ejen/kaedah pemasaran pelbagai lapisan/MLM 1

  F3 - Hubungan peribadi dengan pembeli 1

  H3 - Ejen memberi khidmat nasihat/penerangan/ demontrasi 1

  6 m

  (d) (i) H1 - Menyatakan dari negara mana barang tersebut berasal 1

  H2 - Disediakan oleh pengeksport 1

  H3 - Disahkan oleh dewan perniagaan negara pengeksport 1

  H4 - Digunakan oleh kastam 1 H5 - Untuk menentukan sama ada barang dikenakan/dikecualikan 1

  duti import/kuota/duti keutamaan 1

  Mak 4

  (ii) F1 Inden terbuka 1

  H1 - Tidak menyatakan nama pengeluar 1

  H2 - Ejen bebas memesan barang dari mana-mana pengeluar 1

  3 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  36/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 6 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  3 (a) Tiga kepentingan Industri Kecil dan Sederhana kepada negara ialah:

  F1 - Mengurangkan pengangguran 1

  H1 - Kaedah intensif buruh / mewujudkan banyak peluang pekerjaan 1

  F2 - Meningkatkan tabungan dalam ekonomi 1

  H2 - Tabungan IKS menyumbang/ sumber penting kepada tabungan/simpanan dalam negara 1

  F3 - Mengagihkan pendapatan negara 1

  H3 - Mengurangkan jurang ketidaksamaan pendapatan/ menawarkanpekerjaan kepada pekerja kurang mahir 1

  F4 - Memberi latihan kepada pekerja /pengusaha 1

  H4 - Menyediakan pelbagai kemahiran untuk pekerja/latihan /pengetahuan kepada pengusaha 1

  F5 - Mengurangkan import barang pengguna 1

  H5 - Pengguna dapat membeli / menggunakan barang tempatan 1

  F6 - Penggemblengan modal/ kemahiran rakyat 1

  H6 - Menggerak/ memajukan ekonomi negara 1

  F7 - Memperkukuh struktur asas industri negara 1

  H7 - Hubung jalin yang baik/ sokongan IKS kepada industri berat/perpindahan teknologi syarikat besar 1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  37/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 7 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  3 (b) Perkara yang perlu diberi perhatian oleh Perniagaan Jamzi ialah :

  H1 - Mendapatkan bekalan stok baru pada syarat yang paling baikdari segi harga/ kualiti/ syarat kredit/ perkhidmatan 1

  H2 - Memeriksa stok/ elak berlaku kerosakan/ mencegah kecurian 1

  H3 - Merekod stok / memastikan bekalan mencukupi /bersesuaian 1

  H4 - Menyimpan / mengawal stok 1

  H5 - Memperagakan stok/susun dengan rapi/ menarik di atas rak 1Maks 3 m

  H1 - Rekod urus niaga teratur/ sistematik/ sempurna 1

  H2 - Menggunakan sistem simpan kira/ perakaunan/ maklumat

  perniagaan mudah diperoleh/ menganalisis prestasi 1

  H3 - Mengambil tindakan susulan/ mengatasi kelemahan/meningkatkan kedudukan perniagaan/ membayar pembekal

  dengan cepat/ mengutip hutang/ mengurangkan perbelanjaan/

  meningkatkan jualan 13 m

  Jumlah 6 m

  (c) (i) Gambar A- Milikan Tunggal 1

  Gambar B- Syarikat Sendirian Berhad 1

  2m (ii) Perniagaan milikan tunggal masih wujud walaupun terpaksa bersaing

  dengan Sykt Sdn Bhd kerana:

  F1 - Mudah ditubuhkan/ tidak banyak peraturan dan dokumentasi/modal kecil 1

  F2 - Mempunyai inisiatif untuk bekerja keras/ menikmati segalakeuntungan 1

  F3 - Bebas menguruskan perniagaan mengikut kehendak sendiri/

  tiada campurtangan oranglain 1

  F4 - Mudah diuruskan/ pengurusan mudah kerana saiz kecil 1F5 - Kadar cukai yang rendah/ dikenakan kadar cukai perseorangan

  berbanding cukai yang dikenakan ke atas syarikat 1 F6 - Pelanggan mendapat layanan peribadi / nasihat/ tunjuk ajar /

  maklumat tambahan. 1F7 - Pelanggan tetap/ dipercayai boleh mendapat kemudahan kredit 1

  F8 - Lokasi berhampiran rumah pelanggan/ mudah dikunjungi/ jimatmasa/jimat tambang 1

  Maks 5 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  38/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 8 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  3 (d) Tiga tujuan penswastaan:

  F1 - Mengurangkan perbelanjaan/ menambahkan hasil kerajaan 1

  H1 - Beban tanggungan kerajaan berkurang dalam penyediaankemudahan asas/ infrastruktur / peroleh pendapatan daripada

  cukai syarikat 1

  F2 - Peningkatan kecekapan / produktiviti 1

  H2 - Menggalakkan persaingan/ meningkatkan taraf penggunaanteknologi moden 1

  F3 - Memanfaatkan pengguna 1

  H3 - Produk berkualiti/ perkhidmatan lebih baik/ cekap 1

  F4 - Peluang pelaburan dalam entiti yang diswastakan/ ekuitikorporat 1

  H4 - Melalui saham/ dapat pulangan pelaburan/ mempercepatkanpembangunan ekonomi negara 1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6m4 (a) ( i) Amanah saham 1

  1m

  (ii) F1 - Lebih selamat 1

  H1 - Portfolio pelaburan dipelbagaikan/banyak jenissyarikat/diuruskan oleh pakar pelaburan 1

  F2 - Dapat dividen 1

  H2 - Berdasarkan keuntungan yang diperolehi 1

  F3 - Dapat bonus 1 H3 - Tambahan unit percuma/rezab keuntungan syarikat 1

  F4 - Dapat keuntungan modal 1

  H4 - Apabila harga saham yang dilabur meningkat 1

  Mana-mana3F+ 3H maks 6 m

  (b) (i) - Bank Pusat / Bank Negara Malaysia 1

  1m

  (ii) F1 - Mengeluar dan mengawal matawang negara 1

  F2 - Menjadi jurubank / penasihat kewangan kepada kerajaan 1

  F3 - Melaksanakan dasar kewangan negara 1

  F4 - Menjadi jurubank kepada bank perdagangan 1

  Maks 3 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  39/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 9 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  4 (c) Cek terbuka Cek berpalang

  B1 Tidak mempunyaigaris selari yang

  merentasi permukaan

  cek

  1 B1 Mengandungi dua garis

  selari yang merentasi

  muka cek

  1 2

  B2 Boleh ditunaikan dikaunter pembayaran

  bank

  1 B2 Cek perlu dimasukkan ke

  dalam akaun bank

  1 2

  B3 Cek tidak selamatsebab boleh

  ditunaikan

  1 B3 Lebih selamat sebab cek

  perlu dimasukkan ke

  dalam akaun/ tidak boleh

  ditunaikan di kaunter

  1 2

  6 m

  (d) (i) - Insurer Encik Jamil/ Syarikat Insurans Maju 1m

  - Insured- Puan Khalidah 1m

  2m

  (ii) F1 - Jenis insurans 1

  H1 - Premium hayat sementara lebih rendah daripada insurans

  endowmen 1

  F2 - Umur insured 1

  H2 - Semakin meningkat usia semakin tinggi premium 1

  F3 - Pekerjaan/ hobi 1

  H3 - Pekerja yang berisiko tinggi dikenakan premium yang

  tinggi 1

  F4 - Tahap kesihatan 1

  H4 - Caj tambahan akan dikenakan kepada pemohon yang

  kurang sihat 1

  F5 - Jantina 1

  - Perempuan dikenakan premium yang kurang daripada

  lelaki kerana hayat/ umur perempuan lebih panjang 1

  F6 - Nilai yang diinsuranskan 1

  Semakin tinggi nilai semakin tinggi premium 1

  Mak 6 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  40/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 10 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  5 (a) - Keretapi/pengangkutan rel 1

  1mH1 - Murah bagi perjalanan yang jauh 1

  H2 - Ruang muatan yang luas 1

  H3 - Terdapat gerabak kosong untuk membawa simen 1

  H4 - Lebih cepat bagi jarak jauh/ tiada kesesakan lalu lintas 1

  H5 - Selamat/ kadar kemalangan adalah kurang 1

  H6 - Waktu bertolak/ waktu tiba dapat diketahui 1

  Maks 3m

  Jumlah 4m5 (b) (i) - Frangki 1

  1m

  H1 - Tidak perlu melekatkan setem / jimat masa lekat setem/ nilai

  Bayaran pos dicetak

  1

  H2 - Perlu berdaftar dengan pejabat pos / membuka akaun 1

  2m

  Jumlah 3m

  (ii) - Khidmat jawapan perniagaan 11m

  H1 - Memudahkan syarikat mendapat maklum balas daripada

  pelanggan 1

  H2 - Bayaran pos dikenakan berdasarkan bilangan jawapan yang

  diterima daripada para pelanggan/ menjimatkan kos syarikat 1

  2 m

  Jumlah 3m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  41/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 11 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Mar kah

  5 (b) (iii) F1 - Pos laju 1

  1m

  H1 - Serahan dari pintu ke pintu/ mana-mana premis mengikut

  alamat serahan 1

  H2 - Penghantaran selamat 1

  2m

  Jumlah 3m

  5 (c) F1 - Ya 1

  1m

  H1 - menentukan jenis barang yang hendak dibeli 1H2 - menentukan sebab / rasional untuk membeli 1H3 - Menentukan masa membeli 1H4 - Memastikan tempat untuk membeli 1H5 - Mengetahui teknik membeli 1

  maks 3m

  Jumlah 4m

  5 (d)

  F1 - Mengadakan undang-undang 1H1 - Peraturan Makanan 1985/ mewajibkan pengeluar melabelkan

  barang makanan dengan maklumat / Akta Elektrik 1949 /barang

  elektrik mendapat kelulusan /pengesahan SIRIM/ dll yang

  sesuai 1

  F2 - Melindungi kesihatan pengguna 1H2 - Melarang jualan makanan / ubatan yang membahayakan

  kesihatan pengguna 1

  F3 - Menjaga kepentingan ekonomi pengguna 1H3 - Mewajibkan peniaga meletakkan harga pada barang yang

  dijual/ menggunakan alat timbang / sukat yang standard/

  kawalan harga 1

  F4 - Melindungi / menjada alam sekitar 1H4 Alam sekitar bersih/nyaman/ memperbaiki kualiti hidup 1

  F5 - Ganti rugi pengguna 1H5 - Memberi hak kepada pengguna menuntut ganti rugi daripada

  pengeluar/ penjual 1

  Mana-mana 4F+4H Maks 8m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  42/43

  SULIT 3755/2(PP)

  3755/2(PP) 12 SULIT 2010 Hak Cipta ter pelihar a PKPSM (Cawangan K edah)

  Soalan Butiran Markah

  6 (a) 3 saluran untuk memperoleh barang niaga kedai pakaian :

  F1

  H1

  -

  -

  Secara langsung/mengunjung expo/pameran/e-

  dagang/rombongan perdagangan /tanpa melalui orang

  tengah

  Membuat pesanan melalui pos/kurier/teleks/telefon/mel11

  F2

  H2

  -

  -

  Pejabat cawangan/ejen pengembara

  Membuat pesanan melalui pejabat cawangan kepunyaan

  pengeksport di Negeri Thai/Malaysia

  1

  1

  F3

  H3

  -

  -

  Ejen import

  Mengkhusus dalam bidang mengimport barang/dibayar

  komisen berdasarkan jumlah barang yang diimport

  1

  1

  F4

  H4

  -

  -

  Saudagar import

  Orang tengah antara pengeksport dan

  pengimport/menguruskan hal-hal teknikal berkaitan importdan eksport

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6 m

  (b) (i) Kaedah jualan yang sesuai ialah

  - Jualan tunai 1

  1 m

  (ii) Jualan tunai dapat membantu Puan Yaiti berbanding jualan kredit

  dengan:H1 - Mempunyai aliran tunai yang baik/tidak berlaku hutang

  lapuk 1

  H2 - Kedudukan kewangan kukuh/modal tidak terikat dengan

  hutang 1

  H3 - Dapat menjelaskan hutang dengan segera/ mendapatkeyakinan pembekal 1

  H4

  H5

  -

  -

  Dapat diskaun tunai/meningkatkan keuntungan peniaga

  Tunai diperoleh dapat dibuat pelaburan dengan cara

  menguntungkan/melakukan pelaburan jangka

  pendek/membuat simpanan tetap untuk memperolehpulangan

  1

  1

  H6 - Kerja kurang rumit/tidak perlu rekod hutang/minta hutang 1

  Maks 5 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection

 • 8/8/2019 SPM Trial 2010 Perdagangan Q&A (Kedah)

  43/43

  SULIT 3755/2(PP)

  Soalan Butiran Markah

  (c) Pilihan media pengiklanan:

  - Surat khabar 1

  1mH1 - Pengedaran luas/boleh sampai kepada ramai orang 1

  H2 - Liputan setempat melibatkan kos yang murah 1

  H3 - Sesuai untuk perniagaan kecil 1

  Maks 2 m

  Jumlah 3m

  (d) 3 egensi yang dapat membantu Puan Yaiti:

  F1 - SMIDEC/MARA/Perbadanan Produktiviti Malaysia 1

  H1 - Latihan & pengurusan 1

  F2 - PKEN/MARA 1

  H2 - Kemudahan infrastruktur / ruang niaga/tapak kilang 1

  F3

  H3

  F4

  H4

  -

  -

  -

  -

  MATRADE

  Promosi & pemasaran/memasarkan barang ke luar

  Negara/eksport

  MARA/Kementerian Pembangunan Usahawan/Perbadanan

  Usahawan Nasional Berhad/Bank Pembangunan Malaysia

  Berhad

  Pembiayaan/mengatasi masalah kekurangan modal

  1

  1

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 6 m

  (e) 2 cara untuk mengatasi halangan PAB

  F1

  H1

  -

  -

  Mengeluarkan barang berkualiti

  untuk meningkatkan daya saing

  1

  1

  F2

  H2

  F3H3

  -

  -

  --

  Mendapat skim perlindungan insurans

  Risiko kemalangan/kemungkinan pengimport mungkir

  janji/cth tenggelam di laut/hilang dalam perjalanan/tidak

  membayar

  Mendapat bantuan kerajaanKemudahan pemasaran/insentif percukaian/kemudahan

  mengeksport/kemudahan R&D

  1

  1

  1

  1

  Mana-mana 3F+3H Maks 4 m

  SMKDarulaman j*kpapercollection