taklimat skt & lnpt kpm12062013

Click here to load reader

Post on 01-Dec-2015

215 views

Category:

Documents

16 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Taklimat Skt & Lnpt Kpm12062013

TRANSCRIPT

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA HUMAN RESOURCE MANAGEMENT INFORMATION SISTEMKEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISSKT & LNPT sebagaiKSU & KPPMKPI2013

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS SEBAGAI KPI KSU & KPPMHRMIS

  KelompokDimensi PrestasiWajaranRatingPetunjuk Prestasi UtamaBTOTETSTGenerik Seluruh Perkhidmatan AwamDaya Saing Negara5%1.5345Kadar Pertumbuhan Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK)5%1.5345Indeks Daya Saing NegaraAgensi Secara SpesifikKecekapan dan Keberkesanan Penyampaian Perkhidmatan Awam30%9182430KPI-KPI Agensi Secara Spesifik5%1.5345Indeks Pematuhan Piagam Pelanggan10%36810Kualiti Khidmat RundinganTadbir Urus dan Akauntabiliti5%1.5345Pencapaian Pelaksanaan HRMIS di Kementerian/ Agensi oleh JPA10%36810Pemantauan Pembangunan Projek Melalui SPP II oleh ICU 10%36810Indeks Akauntabiliti oleh Jabatan Audit Negara-36810Star-Rating oleh MAMPU

  Keberkesanan Peribadic10%36810Penilaian Kompetensi Kepimpinan (Penilaian 360 oleh KSN & KPPA (LNPT), KSUs/KPs Terpilih dan Direct Reports)10%36810Persekitaran Berprestasi Indeks Kepuasan Hati Warga Organisasi (Penilaian oleh Direct Reports)

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIStajukMEWUJUDKAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISDi laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASIKlik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASIKlik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNANKlik menu SASARAN KERJA TAHUNANKlik menu PEGAWAI YANG DINILAIKlik menu SASARAN KERJA TAHUNAN

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • > >1

 • 1. Klik Yes untuk cipta SKT2

 • MEWUJUDKAN SKT BAGI PYDFungsi Salin adalah untuk CO menyalin SKT bagi tahun sebelumnya, jika ada.

  Fungsi Aturan SKT adalah untuk CO menyusun semula semua SKT yang telah ditambah atau disalin..3. Klik Tambah Aktiviti/Projek.

 • 4. Klik butang Tambah KPI, jika pasti untuk menambah Petunjuk Prestasi.

 • MEWUJUDKAN SKT BAGI PYD5. Isi maklumat-maklumat di atas. Dan klik butang Simpan.6. Klik butang Yes jika pasti untuk menyimpan. Kemudian papar mesej Berjaya disimpan. Dan klik butang OK.

 • Fungsi Salin dari SKT PYD adalah untuk PPP menyalin SKT PYD bagi tahun tersebut, jika SKT PYD telah disahkan oleh PPP. Fungsi ini hanya dipaparkan semasa PPP baru mewujudkan SKT.

 • Paparan status SKT- (Draf) setelah mewujudkan Aktiviti/Projek/Keterangan dan Petunjuk Prestasi bagi Aktiviti 1.

 • 9. Klik hyperlink Dokumen Sokongan untuk muat naik dokumen yang berkaitan.10. Klik butang Hantar untuk menghantar kepada PPP bagi penilaian SKT CO.

 • 11. Klik butang Yes, jika pasti untuk menghantar, atau No jika tidak.

 • Paparan lengkap status SKT- (Memerlukan Pengesahan) setelah SKT dihantar kepada PPP untuk pengesahan.

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIStajukPENGESAHAN SKT BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • PositivePENGESAHAN SKT SECARA SATU PERSATUSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISDi laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASIKlik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASIKlik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNANKlik menu SASARAN KERJA TAHUNANKlik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMAKlik menu SENARAI PEGAWAI YANG DINILAI

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 1. Klik hyperlink Nama PYD.PENGESAHAN SKT PYD1. Klik hyperlink Nama PYD.

 • 3. Klik Drop down menu untuk membuat pilihan bagi Aktiviti 1.

 • 4. Pilih Status Disahkan dan isi Catatan jika perlu. By default Tarikh Pengesahan berdasarkan tarikh SKT disahkan. Klik butang Simpan.

 • 5. Klik butang Yes, jika pasti menyimpan, atau No jika tidak. klik OK apabila mesej Berjaya disimpan dipaparkan.

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Paparan lengkap status SKT-(Disahkan) setelah SKT disahkan oleh PPP.

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISPENGESAHAN SKT SECARA PUKALDi laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASIKlik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASIKlik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNANKlik menu SASARAN KERJA TAHUNANKlik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMAKlik menu SENARAI PEGAWAI YANG DINILAI

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 1. PPP boleh mengesahkan SKT PYD yang lebih dari satu SKT dengan klik hyperlink Pengesahan SKT Secara Pukal.

 • 3. Klik butang Simpan

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Paparan lengkap status SKT-(Disahkan) setelah SKT disahkan oleh PPP.

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIStajukMEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI YANG DINILAI (PYD)

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • MEWUJUDKAN LNPT PYDSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISDi laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASIKlik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASIKlik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNANKlik menu PENILAIAN PRESTASIKlik menu PEGAWAI YANG DINILAI

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 1. Klik hyperlink Tahun PenilaianMEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI

 • Pastikan maklumat kementerian/Jabatan bagi PYD adalah benar2. Klik SIMPAN3. Klik Bahagian II untuk langkah seterusnyaMEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASISISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  >

  >

 • 4. Pilih tab Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi dan isi maklumat di ruangan tersebutDan klik butang Simpan.SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISMEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 5. Pilih tab Latihan dan isi maklumat di ruangan tersebut.Dan klik butang Simpan.SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISMEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASI

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 6. Klik di petak untuk mengesahkan kenyataan.Dan klik HANTAR.MEWUJUDKAN PENILAIAN PRESTASISISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIStajukLAPORAN NILAIAN PRESTASI BAGI PEGAWAI PENILAI PERTAMA (PPP)

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • PENILAIAN LNPT PPPSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISDi laman utama HRMIS, klik pada PENGURUSAN PRESTASIKlik menu LAPORAN PENILAIAN PRESTASIKlik menu PENILAIAN PRESTASI TAHUNANKlik menu PENILAIAN PRESTASIKlik menu PEGAWAI PENILAI PERTAMA

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 1. Klik hyperlink Nama yang dikehendakiLAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPP SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 2. Klik hyperlink Tahun PenilaianLAPORAN NILAIAN PRESTASI OLEH PPP SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS1. Klik hyperlink Tahun Prestasi yang akan dinilai

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • 3. Klik Bahagian II untuk langkah seterusnyaBAHAGIAN I MAKLUMAT PEGAWAI SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMISBahagian I - Memaparkan maklumat bagi Pegawai Yang Dinilai

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

  >

  >

 • Tab Kegiatan Dan Sumbangan Di Luar Tugas Rasmi memaparkan maklumat Kegiatan/Aktiviti/Sumbangan bagi Pegawai Yang DinilaiBAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • Tab Latihan memaparkan maklumat latihan yang dihadiri dan latihan yang diperlukan oleh Pegawai Yang Dinilai.4. Klik Bahagian III untuk langkah seterusnyaBAHAGIAN II KEGIATAN & SUMBANGAN SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • BAHAGIAN III PENGHASILAN KERJA SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS5. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu6. Klik butang untuk pemberian markah secara pukal8. Klik Bahagian IV untuk langkah seterusnya7. Klik SIMPANBahagian III - Memaparkan kriteria penghasilan kerjaya bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPPKlik SKT untuk melihat Sasaran Kerja Tahunan.Klik Dokumen Sokongan PYD untuk melihat Dokumen Sokongan.

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • BAHAGIAN V ILMU PENGETAHUAN & KEPAKARAN 9. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu10. Klik butang untuk pemberian Markah Secara Pukal11. Klik SIMPANSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS12. Klik Bahagian V untuk langkah seterusnyaBahagian IV - Memaparkan kriteria penghasilan Ilmu Pengetahuan Dan Kepakaran bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP.

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • BAHAGIAN V KUALITI PERIBADI 13. Klik drop down untuk pemberian markah secara satu persatu14. Klik butang untuk pemberian markah secara pukal15. Klik SIMPANSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA*HRMIS16. Klik Bahagian VI untuk langkah seterusnyaBahagian V - Memaparkan kriteria Kualiti Peribadi bagi PYD yang perlu dinilai oleh PPP

  SISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUSIA

 • BAHAGIAN VI KEGIATAN & SUMBANGAN DI LUAR TUGAS RASMI17. Klik drop down untuk pemberian markah18. Klik SIMPANSISTEM MAKLUMAT PENGURUSAN SUMBER MANUS