tajuk 4-ikan-hias dan msk ikan

of 30 /30
#&! %&

Author: claire-syaria

Post on 07-Apr-2018

221 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  1/30

  # &!% &

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  2/30

  # & #% $

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  3/30

  $

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  4/30

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  5/30

  W , 5 , ,3 ,2: / , 5,9 ,9-07/ ,8, 7 ,3 ,2 - , 7 3

  W - 0 3 , 5, 9, 2 03 ,8, :, 7 :2 /0 3 ,3 . ,39

  W . , , 2,3, ,2: 2 03 0/ , ,3, :, 7 :2 ,2:

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  6/30

  ! $0 3 0/ , ,3 / ,3 2 03 ,8

  , :, 7 :20 2,8: ,3 ,3 ,8,3 0 / , ,2

  , :, 7 :2 -0 ,8

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  7/30

  03 0/ , ,3 /,3203 ,8 , :,7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  8/30

  ! 03 03, ,3W! 74808 2 03 0/ , / ,3 23 ,8 , :, 7 :2

  2 07: 5, ,3 507 , 7, ,3 ,2,9

  2 03 074 34 ,3 / ,3 2 02 -07 05 :,8,305 , / , 502 3 ,W0. ,39 ,3 / ,3 0 3/ , ,3 8080- :,

  , :, 7 :2 907 09, 5 , / , 70 ,9 ; 9 / ,30 : 5, ,,3 502 :39: 2 03 ,8, :, 7 :2 90780- :9

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  9/30

  W$0-0 :2 2 03 0/ , / ,3 2 03 ,8, :, 7 :2 ,2: 0 3/ , , 2 03 0/ , ,3

  , :, 7 :2 -0 ,8 / ,3 , 80847 ,3/ 507 : ,3 805079 ! ,2 , 7 ! 03, 5 8 ,9:

  ! ,8 7 % :2 - : ,3 , :,9 5 , 8: ! 48907/ ,3 39 47 3

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  10/30

  W , : - , ,2: 3 ,9, ,3 0 802:,- , ,3 ,3 / 507 : ,3 :39:

  2 02 0 , 7, ,3 ,8,3

  W - 5 , , ,3 , 507 9,2,:39: 2 03 0/ , ,3 , :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  11/30

  % :3 : . , 7, :39:

  2 03 0/ , / ,3 2 03 ,8, :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  12/30

  $0/ , ,3 , :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  13/30

  8 ,3 5,8 7 0 / , ,2 , :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  14/30

  % ,3,2 ,3 9:2 - : ,3 , :,9

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  15/30

  ,8 ,3 , :, 7 :2 /0 3 ,3 - ,9:,9,: , 80847 ,3 , 3

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  16/30

  ! ,8,3 ,3 503, 5 8 ,3/ 8,2 - :3 /0 3 ,3 5,2 , 7

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  17/30

  ,8: ,3 , 7 5, 5 507 , ,3, ,3 0 / , ,2 , :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  18/30

  ,8: ,3 -0-07 , 5, 9 9 8 ,3947 3 0 / , ,2 , :, 7 :2 :39:

  2 030:9 7, ,3 , 7

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  19/30

  , 7 ,3 80 ,2, 2 3 9

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  20/30

  02,8: ,3 ,3

  ,8,3 0 /, ,2, :,7 :2 -0 ,8

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  21/30

  W$0 90 , 2 03 0/ , ,3 / ,3 2 03 ,8, :, 7 :2 ,2: -4 0 , 2 02,8: ,3

  ,3 ,8,3 ,3 90 , / 0 3, 5 ,89 9:0 / , ,2 , :, 7 :2 90780- :9

  W% : ,8 3 2 02 07 : ,3 90 3 / ,3 . , 7, ,3 -0 9: :39: 2 02,89 ,3 ,3 ,3

  90780- :9 / 2,8: ,3 /0 3 ,3 80 ,2,9

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  22/30

  ,3 , ,3 , :39:2 02,8: ,3 ,3 ,8,3 0/ , ,2 , :, 7 :2

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  23/30

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  24/30

  W ,3 , 3 -07 9: :,3 :39:2 03 ,2, ,3 8: : , 7 / / , ,2

  -0 ,8 5 ,89 9: /0 3 ,3 8: : , 7/ / , ,2 5 ,89

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  25/30

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  26/30

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  27/30

  W , 0 3 , 5, 9, 507 : -07 ,9 ,9 802,8,2 02,8: ,3 ,3 ,8,3 0 / , ,2 , :, 7 :2

  W - 07 , 5, , 2,8, ,3 / 507 : ,3 :39:2 0703/ ,2 ,3 ,8,3 ,3 2,8 -07 , / ,/ , ,2 5 ,89 80-0 :2 / 05 ,8 ,3 0/ , ,2, :, 7 :2

  W . 5 , , , - ,9 80 7 ,3 , 9, 9 / ,2 03 :9 90 3 2 02,8: ,3 ,3 ,8,3 0

  / , ,2 , :, 7 :2 -0 ,8 /0 3 ,3 . , 7, ,3-0 9:

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  28/30

  2-,8 02-, ,5,

  ,3 ,2: 90 ,50 , ,7 ,7 3

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  29/30

  $0 ,3 8, , 50 , ,7,3 9,

  ,7 3

 • 8/3/2019 Tajuk 4-Ikan-hias Dan Msk Ikan

  30/30

  % %