sains tahun 6...sains tahun 6 bab 5 pemeliharaan dan pemuliharaan a) kepupusan haiwan •maksud...

of 7 /7
SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

Upload: others

Post on 13-Mar-2021

68 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …

SAINS TAHUN 6

BAB 5

PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN

Page 2: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …

A) KEPUPUSAN HAIWAN• Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut di Bumi.

• Contoh-contoh haiwan yang telah pupus :

Page 3: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …
Page 4: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …

B) Haiwan Diancam Kepupusan

• Maksud diancam kepupusan : Bilangan spesies hidupan tersebut semakin berkurang

dari tahun ke tahun.

• Contoh jenis tumbuhan dan haiwan :

Page 5: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …
Page 6: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …

C) Aktiviti yang mengancam Haiwan dan Tumbuhan

Faktor Ancaman

1) Aktiviti Manusia

- Pembalakan tanpa kawalan

-Pemburuan haram berleluasa

- Penerokaan kawasan

2) Bencana Alam

- Banjir

- Gempa bumi

- Ribut taufan

3) Pencemaran Alam

- Pencemaran air : tumpahan minyak

- Pencemaran tanah : pembuangan sampah

- Pencemaran udara : pembakaran terbuka

Page 7: SAINS TAHUN 6...SAINS TAHUN 6 BAB 5 PEMELIHARAAN DAN PEMULIHARAAN A) KEPUPUSAN HAIWAN •Maksud pupus : lenyapnya atau sudah tiada lagi spesies haiwan tersebut …

D) Pemeliharaan dan PemuliharaanPEMELIHARAAN

Maksud : Usaha mengekalkan keadaan asal

haiwan dan tumbuhan daripada musnah.

Contoh – contoh aktiviti :

1) Mendidik masyarakat tentang

melindungi haiwan dan tumbuhan.

2) Elak membeli produk yang diperbuat

daripada spesies haiwan terancam

3) Menganjurkan kempen menentang

pembalakan dan pemburuan haram.

4) Mewartakan spesies haiwan dan

tumbuhan sebagai spesies yang

dilindungi

5) Mewartakan hutan sebagai hutan

simpan

6) Menebang pokok terpilih sahaja.

7) Menguatkuasakan undang – undang dan

peraturan

PEMULIHARAAN

Maksud : Usaha mengembalikan haiwan dan

tumbuhan kepada keadaan asal.

Contoh – contoh aktiviti :

1) Mendirikan pusat rehabilitasi.

2) Mendirikan pusat perlindungan dan pusat

pembiakan

3) Menanam semula pokok.