habitat haiwan

Click here to load reader

Post on 14-Dec-2014

9.825 views

Category:

Education

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ia mungkin gagal di link secara sempurna. Sekiranya anda berminat boleh email saya

TRANSCRIPT

  • 1. PROGRAMPENSISWAZAHAN GURUKPD 3016 : PENGAJARAN, TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 1SESI PENGAJIAN : SEMESTER 1 (AMBILAN FEBRUARI 2012)KAMPUS:USM KUBANG KERIAN, KELANTANPROGRAM :PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU KOD :KPD3016 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN (SEKOLAH RENDAH) DENGAN KEPUJIANKURSUS : (MATEMATIK)KUMPULAN:cikgupenmerah.blogspot.comNAMA PELAJAR :NO KAD PENGENALAN : NO MATRIK :MOHD KHAIRUL ANUAR BIN SENAYAN801109-02-5237 PPG/11360/12WAN AZURAINEE BIN WAN SETAPA741208-03-5447 PPG/11483/12NAZIAH BINTI JUSOH780423-03-5644 PPG/11378/12MOHD JAFNI BIN CHE MOHD YUSOFF811103-03-5521 PPG/11359/12NURZARINA BINTI MD NOR810523-06-5108 PPG/11430/12TUGASAN :1. Modul Atas Talian (Projek Berkumpulan 5 org ) (50 %Markah)TAJUKcikgupenmerah.blogspot.comNAMA PENSYARAH : DR. AZIDAH BINTI ABU ZIDENTARIKH HANTAR :19 MEI 2012MARKAH :

2. RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN(klil sini) 3. loading 4. TAZKIRAHDan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumidan burung-burung yang terbang dengan keduasayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu.Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab,kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. (Surah Al Anaam ayat 38) 5. BAHASA MALAYSIA HABITAT HAIWANTAHUN 2 6. BAHASA MALAYSIAHABITAT HAIWANTAHUN 2 Habitat adalah tempat tinggal bagi hidupan. Ada haiwan yang hidup di dalam air sahaja dan ada haiwan yang boleh hidup di darat sahaja. Ada pula haiwan lain yang boleh hidup di kedua-dua tempat, iaitu di darat dan di dalam air. 7. BAHASA MALAYSIA HABITAT HAIWANTAHUN 2 8. BAHASA MALAYSIA HABITAT HAIWANTAHUN 2 Contoh haiwan yang hidup di darat sahaja: Klik gambar video untuk lihat tayangan video. 9. BAHASA MALAYSIAHABITAT HAIWANTAHUN 2HAIWAN YANG HIDUP DI DARAT SAHAJA Contoh haiwan yang hidup di darat sahaja adalah seperti gajah, ayam, harimau, kambing, kucing, lembu, tupai, burung dan kuda. 10. BAHASA MALAYSIA HABITAT HAIWANTAHUN 2 Contoh haiwan yang hidup di dalam air sahaja:Klik gambar video untuklihat tayangan video. 11. BAHASA MALAYSIA HABITAT HAIWANTAHUN 2HAIWAN YANG HIDUP DI DALAM AIR SAHAJA Contoh haiwan yang hidup di dalam air sahaja adalah seperti ikan, ketam, sotong, udang, belut, kuda laut dan obor-obor. 12. BAHASA MALAYSIAHABITAT HAIWANTAHUN 2Contoh haiwan yang hidup di darat dan di dalam air :Klik gambar video untuklihat tayangan video. 13. BAHASA MALAYSIAHABITAT HAIWANTAHUN 2 HAIWAN YANG HIDUP DI DARAT DAN DI DALAM AIRContoh haiwanyang hidup didarat dan didalam air adalahseperti buaya,katak, penguin,penyu, anjinglaut, dan kura-kura. 14. BAHASA MALAYSIAHABITAT HAIWANTAHUN 2Sila pilih aktiviti. LATIHAN INTERAKTIF 15. AKTIVITI 1SOALAN ANEKA PILIHAN 16. ARAHAN :Sila klik pada jawapan yang betul. 17. 1. Haiwan manakah yang hidup di daratsahaja ?A.B.C. 18. 2. Haiwan manakah yang hidup didalam air sahaja ? A.B.C. 19. 1. Haiwan manakah yang hidup di darat dan di dalam air ?A.B.C. 20. 1. Haiwan yang manakah TIDAK bolehhidup di darat ?A. AyamA. Ayam B. UdangC. Ketam 21. 5. Haiwan yang manakah TIDAK bolehhidup di dalam air ? A. Buaya B. Penyu C. Lembu 22. BAHASA MALAYSIA Mari menyanyiTAHUN 1 23. BAHASA MALAYSIAMari menyanyiTAHUN 2 ANAK KUCING COMEL Anak kucing comelAnak kucing comel Montel, montel, montel Montel, montel, montel Bila ibu panggil Bila ibu panggil Gesel, gesel, geselGesel, gesel, gesel Anak kucing saya Anak kucing saya Manja, manja, manjaManja, manja, manja Bila gosok iaBila gosok ia Suka, suka, suka Suka, suka, suka 24. BAHASA MALAYSIA Mari menyanyiTAHUN 2TWITTWITTWIT Twit,twit,twit,twit,twit,twit Twit,twit,twit,twit,twit,twit Dengarlah adikDengarlah adik Burung berbunyi Burung berbunyi Twit,twit,twit,twit,twit,twit Twit,twit,twit,twit,twit,twit Bersiul-siulBersiul-siul Menyanyi-nyanyi Menyanyi-nyanyi 25. YA TIDAK 26. TAZKIRAHDan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak,benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagikamu, Kami memberi minum kamu dari air susu yangada dalam perutnya, dan (juga) pada binatang-binatang ternak itu terdapat faedah yang banyakuntuk kamu, dan sebahagian darinya kamu makan. (Surah Al Muminuun ayat 21) 27. SEKIAN ,TERIMA KASIH. 28. TAHNIAH !!!ANDA BERJAYA 29. MAAF !!!SILA CUBA LAGI