presentation kenderaan

Post on 06-Jul-2018

591 views

Category:

Documents

18 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  1/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  Disediakan oleh :

  Hj Mohd Nor Bin Yusoff

  JKR Caw. Kejuruteraan Mekanikal

  Negeri Kelantan

  TATACARA

  PENGURUSAN

  KENDERAAN

  KERAJAAN

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  2/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  “PERATURAN-PERATURAN PENGURUSAN

  KENDERAAN KENDERAAN KERAJAAN”. 

  • Pekel i l ing-pekeli l ing yang digunapakai sekarang adalah sepert i

  ber ikut:

  • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 2 Tahun 1980 (Peraturan

  Mengenai Penggunaan, Pengurusan Dan Penyeggaraan

  Kenderaan Kerajaan) • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 13 Tahun 1993 (Peraturan

  Penyewaan Kereta Rasmi Dan Kereta jabatan Di Bawah

  Penswastaan Kereta-Kereta Saloon Kerajaan)

  • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 7 Tahun 1985 (Kemalangan Yang

  Melibatkan Kenderaan Kerajaan Malaysia) • Pekeliling Perbendaharaan Bil. 6 Tahun 1999 (Pelaksanaan

  Penggunaan Kad Inden Untuk Pembelian Minyak Petrol/Diesel Bagi

  Kenderaan Kerajaan)

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  3/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  Pekeliling Perbendaharaan Bil 2/80.

  Klaus 8.1 Peruntukan:

  Jabatan kerajaan yang mempunyai Woksyop hendaklah

  menyenggara sendir i kenderaan-kenderaannya . Bagi Jabatan yang

  t idak mempuny ai woksyo p sendir i , kenderaan-kenderaannya

  hendaklah disenggara di Woks yop Kerajaan atau Woksyop swasta.

  Jabatan k erajaan adalah dibenarkan membuat penyengg araan oleh

  woksyo p swasta sehingga had maks ima $500 (t idak termasuk harga

  alatganti).

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  4/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  Pekeliling Perbendaharaan Bil 2/80.

  Klaus 7.6 Peruntukan:

  Apabi la Pegawai Pengang kutan atau pegawai yang diber i kuasa

  mendapat i bahawa kos p enyenggaraan dan pembaikan sesuatu

  kenderaan adalah ber lebihan ia hendaklah melaporkan but ir -but i r

  i tu dan membawa kenderaan kepada Woksyop K erajaan atau

  pegawai-pegawai yang b ertaul iah bagi tu juan mendapatkan s atu

  laporan teknikal dan sy or m engenai kenderaan tersebut.

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  5/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  • Komponen utama kenderaan

   – Enjin

   – Gear, Clutch (Automatik)

   – Steering

   – Suspensi (S/absorber, spring, tayar)

   – Brek

   – Elektrikal

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  6/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  • Jenis Penyelenggaraan  –   Penyelenggaraan berjadual (pencegahan)

  • Mengikut jadual sama ada

   – Pembatuan (setiap 5,000 km, 10,000 km, 20,000 km, dsb)

   – Jangka masa (setiap 3 bulan, 6 bulan, dsb)

   – Cadangan pengeluar (bila perlu)

   –

    Penyelenggaraan pembetulan • Mengikut tanda-tanda awal sebelum kerosakan (bunyi,

  bocor)

   – Penyelenggaraan baikpulih (breakdown)

  • Mengikut keperluan

  • Rosak

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  7/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  Penyelenggaraan berjadual

  • Servising

   –

  Engine (SAE30 / 40)  – Gearbox (SAE90)/ Transmission (ATF) /

  Axle (SAE 140)

   – Sistem penyejuk (Air)

   – Electrical components / accessories

   – Sistem minyak (Fuel filter, Injector)

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  8/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

  • Engine

   – Minyak •

  Enjin disel • Enjin petrol

   – Filter • Engine Oil

  • Fuel •  ATF

   –

  Belting / Chain  – Spark plugs

   – Injection system

  (fuel pump, injector

  nozzle)

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  9/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  • Gearbox / Transmission / Axle

   –   Minyak

   ATF, Gear Manual SAE90, Gear Axle SAE140

   –   Filter (Automatik)

  • Sistem Penyejuk  – Radiator

   – Kipas , Tali Kipas

   – Hos air

   –

  Pam air (setiap 2x tukar timing belt @100,000km)

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  10/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  • Sistem brek  – Pam utama

   – Brake line  – Brek pad / shoe

   – Minyak brek (Dot 3 / 4)

   – Lampu (dalam / luaran)

  • Sistem Minyak (Fuel line system)  – Injector, fuel pump

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  11/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  • Peralatan

  Elektrikal

  Komponen

   – Starter

   – Alternator

   –

  Hawa Dingin • Servis

   – Lampu

   – Horn / Siren

   Bateri  Jenis basah

   Air bateri

   Sambungan (buka -, pasang +)

   Charge  Jenis kering

   Paras Elektrolit

   Penunjuk tahap

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  12/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  • Tayar

   – Tekanan tayar (30 psi, 200 kPa @ rujuk pengeluar)

   – Gegaran (Balancing)

   – Alignment & Pusingan tayar (10,000 km)

  • Suspension system

   –  Absorber (25,000 km @ 2 tahun)

   – Spring

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  13/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

   Aksesori

   Radio / CD / Kaset

    Air Conditioning (servising 15,000 km @ 1 tahun)    Power window

    Central locking

    Wiper blade

   Reverse sensor  

   Asas Teknikal Penjagaan Kenderaan

  Penyelenggaraan berjadual

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  14/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  1. SAE 5W/40

  FULLY SYNTHETIC & SEMI

  SYNTHETIC

  2. SAE 10W/40

  3. SAE 15W/40

  4. SAE 15W/50 5. SAE 20W/50

  MINERAL OIL 6. SAE 10W/30

  SL = Enjin Petrol

  CC/CF = Enjin Diesel

  CD = Diesel Turbo

   API = American Petroleum Institute

  SAE = Society of Automotive Engineers

  Gred Minyak Enjin

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  15/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  7.

  MINYAK BREK

  &

  MINYAK CLUTCH

  DOT 3

  DOT 4

  SAE J1703

  8. MINYAK TRANSMISSION  ATF (Automatic Transmission Fluid)

  SAE 10

  9. MINYAK POWER STEERING

  Power Steering Fluid

   ATF Fluid

  Dexron II & III

  10. MINYAK AXLE / SPEED GEAR

  Front Axle SAE 90 Gear Oil

  Rear Axle SAE 140 Gear Oil

  Speed Gear SAE 90 / SAE 30

  Gred Minyak

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  16/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  17/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

 • 8/17/2019 Presentation Kenderaan

  18/68

  JABATAN KERJA RAYA NEGERI KELANTAN

  CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PANJI, 16100 KOTA BHARU, KELANTAN

  SSSAir Conditioner System

  PPPPPPPPPPSuspension arm ball joint

  PPPPPPPPPPTie Rod End & bellow

  PPPPPPPPPPDriveshaft & bellow

  PPPPPPPPPPSteering Linkage & Joint

  K K K K K K K K K K K Suspension & Undercarriage Bolt

  SSSSSSSSSSBrake Pad & Brake Shoe PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPHa