pmr trial 2011 geo q&a (sabah)

Author: simpor

Post on 07-Apr-2018

228 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  1/22

  2

  Soalan 1hinggaSoalan 6 berdasarkan peta topo di bawah.

  1 Sungai Merah mengalir ke arah

  A utara

  B tenggara

  C timur laut

  D barat daya

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  2/22

  3

  2 Berapakah keluasan kawasan perindustrian di dalam peta?

  A 5 km persegi

  B 10 km persegi

  C 15 km persegi

  D 20 km persegi

  3 Sekiranya anda menaiki kereta api dari Pekan Aman (RG158623) menghala ke utara,

  pandang darat yang akan anda lihat secara berturut di sebelah kanan anda ialah

  A rumput, getah, kelapa sawit

  B getah, petempatan, rumput

  C kelapa sawit, petempatan, rumput

  D rumput, kelapa sawit, petempatan

  4 Apakah ciri-ciri budaya yang terdapat di RG1164 dalam peta?

  I Sungai

  II Getah

  III Jalan raya

  IV Petempatan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  5 Manakah kawasan yang mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi di dalam peta?

  A Pekan Aman

  B Ladang SentosaC Kampung Melati

  D Ladang Anggerik

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  3/22

  4

  6 Pola petempatan berpusat terletak dalam segi empat grid

  A

  B

  C

  D

  7 Apakah banjaran yang mempunyai ciri-ciri berikut?

  A Banjaran Tahan

  B Banjaran Benom

  C Banjaran Keledang

  D Banjaran Titiwangsa

  6

  5

  6

  41

  1

  1

  2

  Terletak di kawasan Pantai Timur Semenanjung Malaysia

  Terdapat puncak tertinggi di Semenanjung Malaysia

  6

  6

  6

  51

  3

  1

  4

  6

  7

  6

  61

  5

  1

  6

  6

  3

  6

  21

  5

  1

  6

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  4/22

  5

  8 Maklumat berikut merujuk kepada kawasan tanah pamah di Malaysia.

  Di manakah lokasi kawasan tersebut ?

  A Dataran Kerian

  B Dataran Rajang

  C Dataran Pantai Barat

  D Dataran Pantai Timur

  9 Rajah berikut menunjukkan bentuk muka bumi pinggir pantai.

  Apakah X dalam rajah tersebut ?

  A Tanjung

  B Pentas benua

  C Tebing tinggi

  D Pantai berpasir

  Kawasan yang sempit, terputus-putus dan berpasir

  Sering dilanda banjir semasa musim tengkujuh

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  5/22

  6

  10 Maklumat berikut merujuk kepada pola saliran yang terdapat di Malaysia

  Apakah pola saliran di atas?

  A Pola jejala

  B Pola sejajar

  C Pola ranting

  D Pola bersirat

  11 Apakah kepentingan kedua-dua sungai di bawah?

  A Sempadan negeri

  B Sumber pengairan

  C Jalan pengangkutan air

  D Sumber kuasa hidroelektrik

  12 Bagaimanakah petani di Pulau Jawa mengatasi masalah kekurangan tanah pamah untuk

  pertanian?

  A Meratakan kawasan berbukit

  B Menebus guna kawasan paya

  C Membina teres di cerun bukitD Mewujudkan sistem pengairan

  Terdapat di kawasan delta dan dataran banjir

  Terbentuk apabila aliran sungai menjadi perlahan kerana

  memasuki kawasan tanah pamah

  Sungai Kelantan

  Sungai Muda

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  6/22

  7

  13 Apakah punca kejadian dalam foto di bawah?

  A Penggunaan baja kimia

  B Pertanian pindah

  C Tarahan bukit

  D Perindustrian

  14 Apakah langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengawal kepupusan hutan semula

  jadi di Malaysia?

  I Penghutanan semula

  II Menambah pemberian lesen membalak

  III Menggalakkan kegiatan pengeksportan kayu balak

  IV Menghadkan kawasan penerokaan hutan

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  15 Kedudukan matahari tegak di atas garisan Khatulistiwa pada 21 Mac merujuk kepada

  kejadian

  A solstis musim sejuk

  B solstis musim panas

  C ekuinoks musim luruh

  D ekuinoks musim bunga

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  7/22

  8

  16 Peta 1 menunjukkan arah tiupan angin di Malaysia.

  Peta 1: MALAYSIA

  Apakah ciri-ciri angin yang bertanda X?

  A Bertiup antara November hingga Mac

  B Pada masa ini angin bertiup perlahan

  C Berasal dari benua Australia

  D Hujan jenis perolakan

  17 Antara yang berikut, manakah menerangkan cara hidup penduduk di Gurun Thar?

  A Hidup secara nomad

  B Tinggal di dalam tupik

  C Mengamalkan pertanian pindah

  D Kegiatan utama penduduk memburu

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  8/22

  9

  18 Apakah ciri-ciri iklim di kawasan yang berlorek dalam Peta 1?

  Peta 1: DUNIA

  A Julat suhu kecil

  B Musim panas singkat

  C Hujan tahunan 2000 mm

  D Suhu musim panas mencecah 30C

  19 Apakah kegiatan nelayan di pantai timur Semenanjung Malaysia pada musim tengkujuh?

  A Membaiki bot dan jala

  B Menjemur ikan masin

  C Menanam tembakau

  D Menangkap ikan

  20 Pembebasan asap daripada kilang perindustrian akan menyebabkan berlakunya fenomena

  A hujan asid

  B pulau haba

  C hakisan tebing

  D suhu meningkat

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  9/22

  10

  21 Kawasan bertanda manakah dalam Peta 2 merujuk kepada maklumat di bawah?

  Peta 2 : MALAYSIA

  22 Faktor utama yang menggalakkan kepelbagaian tumbuhan semula jadi di Malaysia ialah

  A suhu tinggi dan hujan lebat sepanjang tahunB kepelbagaian jenis bentuk muka bumi

  C kawasan tanah pamah yang luas

  D pancaran matahari yang terik

  Berakar jangkang

  Pokok api-api

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  10/22

  11

  23 Peta 2 menunjukkan kawasan tumbuhan semula jadi dunia.

  Kawasan bertanda manakah terdapat hutan monsun tropika?

  Peta 2 : DUNIA

  24 Tumbuh-tumbuhan semula jadi di cerun bukit penting sebagai

  A kawasan kediaman hidupan liar

  B pencegah hakisan tanah

  C pembentuk hujan lebat

  D sumber kayu

  25 Habitat yang sesuai bagi hidupan liar dalam foto di bawah ialah

  A hutan paya air masin

  B hutan hujan tropika

  C hutan gunung

  D hutan pantai

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  11/22

  12

  26 Apakah aktiviti yang menyebabkan kemusnahan spesis flora dan fauna?

  A Perikanan

  B Pembalakan

  C Perkilangan

  D Pemburuan haram

  27 Apakah tujuan penubuhan Jabatan Perhilitan?

  A Mengembangkan ekopelancongan

  B Memberikan lesen pembalakan

  C Mengekalkan flora dan fauna

  D Menggalakkan pembalakan

  28 Apakah yang boleh dikaitkan dengan maklumat di bawah?

  A Memelihara tumbuh-tumbuhan semulajadi

  B Memulihara tumbuh-tumbuhan semulajadi

  C Mengawal pencemaran udara

  D Mengawal hakisan tanih

  29 Apakah waktu tempatan di Kota Kinabalu (1160T) jika waktu tempatan di New Delhi

  (75T) jam 11.00 pagi?

  A 09:22 pagi

  B 01:44 petang

  C 10:08 malamD 11:44 malam

  30 Kawasan yang manakah mempunyai penduduk padat di Malaysia?

  A Port Dickson

  B Teluk Intan

  C Seremban

  D Muar

  Taman Negara di Pahang

  Taman Ne ara Bako di Sarawak

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  12/22

  13

  31 Apakah faktor yang mempengaruhi tumpuan penduduk di kawasan berikut?

  A Perindustiran

  B Perlombongan

  C Dasar Kerajaan

  D Bentuk Muka Bumi

  32 Apakah faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kadar kelahiran penduduk?

  A Amalan perancangan keluarga

  B Perkahwinan usia muda

  C Taraf pendidikan tinggi

  D Gaya hidup moden

  33 Apakah faktor yang mempengaruhi kadar perubahan penduduk yang berikut?

  A Taraf hidup meningkat

  B Kemudahan perubatan

  C Dasar kerajaan

  D Peperangan

  34 Apakah faktor tarikan yang mempengaruhi migrasi?

  A Kekurangan pekerjaanB Kekurangan tanah

  C Peluang pekerjaan

  D Tradisi keluarga

  Shah Alam di Selangor

  Tam oi di Johor

  Kadar kematian meningkat

  Kadar kelahiran menurun

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  13/22

  14

  35 Agensi rancangan pembangunan berikut dikaitkan dengan migrasi

  A dalaman

  B luar negara

  C antarabangsa

  D wilayah persekutuan

  36 Apakah tujuan pertanian bergilir diperkenalkan?

  A Mengawal serangga perosak

  B Mengurangkan hakisan

  C Menjimatkan ruang

  D Menyuburkan tanih

  37 Jadual berikut menunjukkan ciri kependudukan Negara X.

  Negara X boleh dikaitkan dengan

  A penduduk stabil

  B kurang penduduk

  C penduduk optimum

  D penduduk berlebihan

  38 Antara berikut, petempatan awal manakah terus berkembang menjadi petempatan moden

  hingga sekarang?

  A Melaka

  B Gua Niah

  C Kota Tampan

  D Lembah Bujang

  Ciri negara X Saiz penduduk Sumber semulajadi

  Lebih besar Terhad

  KEJORA

  FELDA

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  14/22

  15

  39 Apakah persamaan faktor yang mempengaruhi petempatan luar bandar di bawah?

  A Tanih aluvium

  B Dasar kerajaan

  C Perlombongan

  D Kaki bukit beralun

  40 Pola petempatan dalam rajah di bawah terdapat di

  A Bintulu

  B FELDA Jengka

  C Tanah Tinggi Cameron

  D Pantai Kuala Kemaman

  41 Apakah persamaan fungsi kawasan berlorek dalam peta di bawah?

  Peta 3: MALAYSIA

  A Pertanian

  B Perikanan

  C Pembalakan

  D Perlombongan

  Dataran Kelantan

  Dataran Kedah- Perlis

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  15/22

  16

  42 Perkembangan bandar-bandar berikut disebabkan oleh aktiviti

  Ipoh

  Taiping

  Kuala Lumpur

  A pertanian

  B perikanan

  C perlombongan

  D dasar kerajaan

  43 Kawasan bertanda manakah di Peta 4 merujuk kepada maklumat bandar X?

  Bandar X

  Pusat pentadbiran

  Industri berat

  Peta 4: MALAYSIA

  44 Pernyataan di bawah merujuk kepada

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  16/22

  17

  Setinggan Sifar 2005

  A kesesakan rumah setinggan

  B memajukan kawasan setinggan

  C penempatan semula penduduk setinggan

  D kehidupan penduduk di kawasan setinggan

  45 Jenis pengangkutan seperti dalam foto di bawah bertujuan

  A memendekkan perjalanan

  B mengangkut hasil pertanian

  C mengurangkan kesesakan lalu lintas

  D meningkatkan kemasukan pelancong

  46 Perkembangan sistem pengangkutan dalam Peta 5 dipengaruhi oleh

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  17/22

  18

  Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA

  I bentuk muka bumi

  II keselamatan negara

  III pertumbuhan penduduk

  IV perkembangan ekonomi

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  47 Antara sungai berikut yang manakah penting untuk menghanyutkan kayu balak

  A Sungai Muda

  B Sungai Bernam

  C Sungai Kinabatangan

  D Sungai Batang Lupar

  48 Apakah tujuan utama penubuhan Koridor Raya Multimedia?

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  18/22

  19

  A Menggalakkan pelaburan asing

  B Memajukan sektor perindustrian

  C Membangunkan sistem perhubungan

  D Memudahkan kecekapan sistem pengangkutan

  49 Tanih merupakan contoh sumber

  A budaya

  B manusia

  C semula jadi

  D tidak boleh diperbaharui

  50 Apakah sumber mineral yang terdapat di kawasan ini?

  A Kaolin

  B Bauksit

  C Petroleum

  D Arang batu

  51 Rajah menunjukkan jenis jenis hutan di Malaysia

  Lokasi Hutan

  Teluk Marudu

  Teluk Darvel

  Apakah kegunaan sumber hutan yang terdapat di kawasan di atas?

  A Membuat atap

  B Menghasilkan arang

  C Membuat papan lapis

  D Menghasilkan ubat tradisional

  52 Apakah jenis tenaga alternatif yang dimajukan di negara Jepun?

  A Tenaga suria

  Tiong

  Tukau

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  19/22

  20

  B Tenaga angin

  C Tenaga ombak

  D Tenaga geoterma

  53 Peta 6 menunjukkan taburan deposit mineral.

  Kawasan bertanda manakah menghasilkan mineral sebagai bahan asas untuk membuat

  simen?

  Peta 6: SEMENANJUNG MALAYSIA

  54 Rajah di bawah menunjukkan penerokaan sumber yang tidak terkawal

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  20/22

  21

  Apakah kesan aktiviti di atas kepada alam sekitar?

  I Hujan asid

  II Peningkatan suhu

  III Perubahan darat fizikal

  IV Pembentukan pulau haba bandar

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  55 Berikut adalah langkah pengurusan sumber di Malaysia

  Apakah langkah pengurusan sumber yang dimaksudkan ?

  A Ladang hutan

  B Penebangan terpilih

  C Rawatan silvikultur

  D Penghutanan semula

  56 Apakah jenis pelancongan yang melibatkan lawatan ke kawasan pertanian?

  A Ekopelancongan

  B Agro pelancongan

  C Pelancongan budaya dan warisan

  D Pelancongan sukan dan rekreasi

  57 Jadual menunjukkan tanih dan tanaman yang sesuai.

  Pokok berharga diberi perhatian untuk hidup subur.

  Pokok lain yang tidak bernilai akan ditebang,

  diracun atau digelang

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  21/22

  22

  Jenis

  tanih

  Tanaman

  Laterit X

  Apakah jenis tanaman X yang sesuai diusahakan?

  A Nanas

  B Kelapa

  C Padi sawah

  D Kelapa sawit

  58 Apakah sumbangan sektor pertanian?

  I Pendapatan penduduk meningkat

  II Kemudahan infrastruktur bertambah

  III Import barang boleh ditingkatkan

  IV Menggalakkan migrasi penduduk ke bandar

  A I dan II

  B I dan IV

  C II dan III

  D III dan IV

  59 Apakah kesan penggunaan kloroflukarbon dan pembakaran bahan fosil kepada alam

  sekitar?

  A Hujan asid

  B Pulau haba

  C Kesan rumah hijau

  D Penipisan lapisan ozon

  60 Apakah bentuk kerjasama antara Malaysia dengan Negara-negara ASEAN?

  A Kerjasama dua hala

  B Kerjasama serantau

  C Segi tiga pertumbuhan

  D Kerjasama pelbagai hala

 • 8/4/2019 PMR Trial 2011 Geo Q&A (Sabah)

  22/22

  SKEMA JAWAPAN EXCEL II 2011 GEOGRAFI PMR

  1. D 21. A 41. A

  2. C 22. A 42. C

  3. D 23. C 43. B

  4. D 24. B 44. C

  5. A 25. B 45. C6. D 26. B 46. B

  7. A 27. C 47. C

  8. D 28. A 48. C

  9. B 29. B 49. C

  10. D 30. C 50. C

  11. B 31. A 51. B

  12. C 32. B 52. A

  13. C 33. D 53. A

  14. B 34. C 54. C

  15. D 35. A 55. C

  16. A 36. D 56. B

  17. A 37. D 57. D

  18. B 38. A 58. A

  19. A 39. A 59. D

  20. A 40. D 60. B