pmr trial 2009 khpdg q&a (phg)

Author: simpor

Post on 30-May-2018

220 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  1/24

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR TAHUN 2009

  KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU

  PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

  SATU JAM TIGA PULUH MINIT

  JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

  Maklumat untuk calon

  1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C danD. Bagi tiap-tiap soalan pilih satu jawapan sahaja. Tandakan semua jawapananda pada kertas jawapan objektif yang disediakan.

  4. Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan. Jika anda hendak menukarsesuatu jawapan, padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendakiitu dan hitamkan jawapan anda yang baru.

  Kertas soalan ini mengandungi 24 halaman bercetak ..

  @PKPSM Pahang

  SULIT

  79/1Kemahiran Hidup Bersepadu

  Perdagangan &

  KeusahawananMasa: 1 JAM

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  2/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah2

  1. Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam bengkel Kemahiran Hidup?

  A Guru besarB Guru Kemahiran HidupC Formen

  D Ketua kelas

  2 Antara berikut yang manakah boleh membantu mencetuskan idea?

  I Soal selidikII PengalamanIII Pemikiran lateralIV Secara spontan

  A I, II dan IIIB I, III dan IV

  C II, III dan IVD I, II, III dan IV

  3 Apakah ciri-ciri yang perlu diberi perhatian dalam pemilihan reka bentuk dalam reka cipta

  I Bentuk yang menarik dan praktikalII Canggih dan bahan binaan yang berkualiti dan mahal.III Kukuh dan mempunyai ketahananIV Kemasan menggunakan cat semburan

  A I dan IIB I dan IIIC II dan IVD III dan IV

  4 Apakah yang perlu dilakukan supaya proses mereka cipta dapat dilakukan secara teraturdan menepati masa?

  A Mengadakan perbincangan dengan guruB Memastikan semua bahan dan alatan mencukupi

  C Menyediakan jadual kerja.

  D Menjalankan sesi kritikan.

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  3/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah3

  5. Apakah tujuan membuat ujian pada projek yang telah siap?

  A Memastikan projek berfungsi.B Memberi taraf penilaian kualiti.C Menentukan kebaikannya.

  D Mengesan kelemahan dan kekuatan projek

  6. Rekabentuk merupakan.

  A Model untuk membuat sesuatu produk atau impakB Susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk

  atau impakC Pengetahuan dan pengajian mengenai sesuatu produk atau ImpakD Proses menghasilkan sesuatu produk atau impak.

  7. Berikut merupakan factor yang mempengaruhi rekabentuk kecuali

  A FungsiB rupa bentuk dan ketahananC KeuntunganD kaedah pembuatan dan kesesuaian bahan

  Rajah 1

  8. Alat dalam Rajah 1 digunakan untuk

  A menukul paku kecil

  B Mencabut paku yang bengkokC mengetuk hulu pahatD Meratakan permukaan logam

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  4/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah4

  9. Cara pemasangan benda kerja terdiri daripada

  I Paku

  II TanggamIII gluIV tepung penyumbat

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD I, II, III dan IV

  10. Maklumat yang tidak diperlukan dalam pendokumentasian reka bentuk adalah _____.

  A rujukan dan lampiranB kos pengeluaranC lakaran bebasD latar belakang

  11. Antara berikut, alatan tangan manakah digunakan untuk memotong kepingan aluminiukeluli lembut?

  A

  B

  C

  D

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  5/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah5

  12. Berikut adalah padanan alatan serta fungsi. Pilih padanan yang salah

  Alatan FungsiA Sander Melicinkan permukaan projekB Gergaji jig Memotong dan membelah kayuC Cordless screw driver Memasang dan membuka skruD Gerudi mudah alih Menebuk lubang secara

  mendatar dan menegak

  13. Ahmad diarahkan untuk membelah beberapa keping kayu. Apakah alat tangan yadigunakan

  A Gergaji lengkung halusB Gergaji putingC Gergaji tanganD Gandin kayu

  14. Antara berikut, manakah merupakan alatan yang diperlukan semasa proses mengukur

  I Pembaris keluliII Jangka tolok serongIII KikirIV Pita pengukur

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III da IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  6/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah6

  15.Pilih pernyataan yang betul berdasarkan kedudukan warna wayar pada tamatan dalam

  plag 3 pin seperti jadual di bawah.

  BUMI (E) NEUTRAL (N) HIDUP (L)A HIJAU PERANG BIRUB BIRU HIJAU COKLATC HIJAU COKLAT BIRUD KUNING BIRU PERANG

  16. Antara berikut, bahagian manakah TIDAK diterangkan dengan tepat?

  Bahagian Keterangan

  AGegelung angker Bahagian motor yang menghasilkan kuasa

  magnet.

  B Magnet kekal Terdiri daripada lapisan teras besi dangegelung medan.

  C Rangka utama Menyokong dan menempatkan komponenlain.

  D Berus karbon Dipasang pada bahagian atas penukartertib.

  17. Manakah padanan yang betul mengenai komponen dan simbolnya?

  Komponen Simbol

  A Kapasitor

  B Perintang Tetap

  C Transistor NPN

  D Diod Pemancar Cahaya

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  7/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah7

  18. Apakah kaedah untuk menentukan kaki negatif pada kapasitor berkutub

  I Kaki yang lebih panjangII Jalur bertanda pada badan kapasitorIII Kaki yang lebih pendekIV Tanda negatif pada kaki kapasitor

  A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

  19. Antara berikut, sambungan litar skematik yang manakah betul di mana LED bolehmenyala?

  A B

  C D

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  8/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah8

  20 Apakah bahan yang digunakan untuk mengasingkan lapisan oksida yang terhasil semasapematerian dilakukan ?

  A AirB FluksC ThinnerD Elektronik

  21 Antara berikut yang manakah bukan kegunaan alatan tangan seperti Rajah 2?

  22. Apakah yang akan berlaku kepada aliran air dalam tangki simbah jika terdapat kerkepada pelampung dan lengan pelampung?

  A Aliran air masuk ke tangki simbah akan terhenti.B Air tidak dapat masuk ke dalam tangki simbahC Air akan terus masuk ke dalam tangki simbah dan

  seterusnya melimpah keluarD Air akan keluar melalui alur keluar

  .

  A Memotong plat keluli lembutB Memotong papan lapis.C Memotong paip plastikD Memotong paip besi bergalvani

  Rajah 2

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  9/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah9

  Rajah 3

  23. Rajah 3 menunjukkan lukisan ortografik sebuah bongkah. Manakahmerupakan pandangan sisi bagi lukisan tersebut?

  A B

  C D

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  10/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah10

  Rajah 4.

  24. Manakah pelan bagi bongkah dalam Rajah 4 ?

  25. Pilih pasangan bahagian mesin jahit dan fungsinya yang betul.

  Bahagian mesin Fungsi

  I Gigi penolakMenolak keluar benang yang tersumbat disekoci

  II Skru pemberhenti Mengawal gerakan mesin

  IIICeper penegangbenang

  Mengawal tegangan mata jahitan

  IV Tuas angkatMenaikkan dan menurunkan tiang penekan

  jahitan

  A I dan IIB I dan IIIC II dan IIID III dan IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  11/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah11

  Rajah 5

  26. Apakah nama jahitan sulaman seperti yang ditunjukkan pada Rajah 5?

  A SembatB Jelujur kasarC Suji bilangD Lilit ubi

  27. Apakah nutrien yang paling kurang dalam sajian sarapan barat di atas ?

  A Lemak dan proteinB Vitamin C dan protein

  C Karbohidrat dan lemakD Protein dan karbohidrat

  28 Antara berikut, yang manakah benar tentang etika makan?

  I Duduk dengan tegak semasa makanII Rapatkan kutleri selepas siap makanIII Siku harus diletakkan di atas mejaIV Ambil makanan yang dekat dahulu

  A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

  MenuRoti bakar

  Mentega dan madukopi

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  12/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah12

  29. Wardrobemerupakan tempat menyimpan?

  A Pinggan dan mangkuk

  B Kasut dan seliparC Barang-barang permainanD Pakaian dan aksesori

  30. Apakah tujuan menggunakan bahan organik dalam campuran mediumpenanaman?

  I Membekalkan nutrienII Membaiki struktur mediumIII Meningkatkan daya menyimpan airIV Menghapuskan organisma dalam medium

  A I, II, dan IIIB I, II, dan IVC I, III, dan IVD II, III, dan IV

  31 Antara kenyataan berikut, yang manakah menerangkan tentang maksudperniagaan?

  A Kegiatan memproses barang untuk menjadikan barang siap.

  B Kegiatan mencipta barang untuk mengeluarkan barang yang moden.

  C Kegiatan membeli dan menjual untuk mendapatkan keuntungan.

  D Kegiatan menggunakan barang untuk memperolehi kepuasan.

  32 Antara berikut, faktor manakah yang membawa perubahan kepada bentukperniagaan?

  A Kemajuan sains dan teknologi.

  B Pertambahan penduduk.

  C Perniagaan tidak lagi menghiraukan keselamatan pengguna.

  D Sikap pengguna tidak suka kepada cara yang lebih mudah dalam urus niaga

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  13/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah13

  33 Semasa menilai persaingan yang wujud, apakah yang perlu diambil oleh peniaga?

  I Bilangan pesaing yang terlibat

  II Jenis promosi yang dijalankan

  III Harga pesaingIV Bilangan pekerja dalam kedai pesaing

  A I, II dan III

  B I, II dan IV

  C I, III dan IV

  D II, III dan IV

  34 Susunkan langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil mengikut turutan yangbetul.

  I Mendapatkan modal perniagaan

  II Membuat perancangan perniagaan

  III Memohon lesen perniagaan

  IV Mendaftarkan perniagaan

  A I, II, III, IV

  B II, IV, III, I

  C II, I, IV, III

  D IV, III, II, I

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  14/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah14

  35 Apakah kepentingan diskaun niaga kepada penjual?

  I Penjual dapat meningkatkan jualan.

  II Menggalakkan hutang dibayar segera.

  III Mengurangkan kos mencetak senarai harga.IV Mengurangkan kerja merekod hutang.

  A I dan II

  B I dan III

  C II dan III

  D III dan IV

  36 Apakah dokumen yang menunjukkan semua bayaran telah dijelaskan?

  A Invois

  B Nota debit

  C Nota kredit

  D Resit

  37 Harga sesuatu barang dalam sebut harga ialah RM2 000. Jika diskaun niaga ialah15%, kira harga bersih yang perlu dibayar oleh pembeli.

  A RM 1 500

  B RM 1 700

  C RM2 000

  D RM2 300

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  15/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah15

  38 Apakah maksud pengeluaran?

  A Proses menghasilkan barang-barang

  B Proses menghasilkan perkhidmatan

  C Proses menghasilkan input dan outputD Proses menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan

  Rajah 6

  39 Berdasarkan rajah 6 di atas, apakah bidang pengeluaran tersebut?

  A Perkilangan

  B Ekstraktif

  C Pertanian

  D Pembinaan

  Jenis kos Jumlah (RM)Kos bahan mentah 350Kos upah 200Kos overhed 150

  Jadual di atas menunjukkan jumlah kos untuk 20 pasang kasut sukan.

  40 Kos pengeluaran bagi sepasang kasut ialah?

  A RM15

  B RM20

  C RM30

  D RM70

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  16/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah16

  41 Peniaga yang mendapat kebenaran berniaga menggunakan jenama syarikat indukdipanggil

  A Francaisi

  B Francaisor

  C Francais

  D Pekongsi

  42 Antara berikut, risiko yang manakah boleh diinsuranskan?

  A Rusuhan

  BPengurusan yang tidak cekap

  C Perubahan cita rasa pelanggan

  D Kemalangan

  43 Apakah fungsi SIRIM sebagai agensi kerajaan yang membantu usahawan?

  A Menyediakan ruang niaga

  B Memberi bantuan kewangan

  C Mengawal mutu pengeluaran

  D Membuat penyelidikan getah dan kelapa sawit

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  17/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah17

  44 Rajah di atas adalah fungsi pemasaran. X ialah

  A Campuran pemasaran

  B Sasaran pengguna

  C Objektif pemasaran

  DStrategi pemasaran

  45 Kilang ABC telah dibuka sejak 25 tahun dahulu. Walaupun perniagaannya begitu majudan telah menembusi pasaran antarabangsa, ia masih mengiklankan barangankeluarannya. Mengapakah kilang ABC berbuat demikian?

  A Untuk mewujudkan permintaan baru

  B Untuk menyebarkan maklumat kepada pengguna

  C Untuk menonjolkan kebaikan barang keluarannya

  D Untuk mengekalkan pasaran dan bersaing dengan pesaing

  Fungsi Pemasaran

  Konsep pemasaran Teknik pemasaran Peranan agensi pemasaranX

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  18/24

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  19/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah19

  49 Antara berikut, yang manakah adalah aset semasa perniagaan?

  A Tunai di tangan

  B Kenderaan

  C Alatan pejabatD Kadar bayaran

  50 Apakah catatan bergu yang betul untuk urus niaga di atas?

  A Debit Mas, kredit Akaun Komputer

  B Debit Mas, kredit Akaun Alat Pejabat

  C Debit Akaun Komputer, kredit Akaun Tunai

  D Debit Akaun Alat Pejabat, kredit Akaun Tunai

  Jun 1 Baki b/b RM1 500 Jun 5 Belian RM 5705 Fitri 1 300 10 Gaji 880

  51 Berdasarkan Akaun Bank di atas, kirakan baki pada akhir bulan?

  A RM1 200

  B RM1 350

  C RM1 450

  D RM2 800

  Akaun Bank

  Mas membeli komputer baru secara tunai.

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  20/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah20

  52 Antara berikut, yang manakah ialah tujuan menyediakan Imbangan Duga?

  I Mendapatkan stok awal dan stok akhir

  II Menguji ketepatan pengiraan akaun

  III Menguji ketepatan catatan beregu dalam lejarIV Memudahkan penyediaan akaun penamat dan kunci kira-kira

  A I, II, III

  B I, II, IV

  C I, III, IV

  D II, III, IV

  53 Baki akaun yang manakah didebitkan ke dalam Imbangan Duga?

  I Akaun Penghutang

  II Akaun Belian

  III Akaun Pulangan Belian

  IV Akaun Diskaun Diberi

  AI, II, III

  B I, II, IV

  C I, III, IV

  D II, III, IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  21/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah21

  Butiran Debit Kredit

  ModalKadar bayaran

  MesinFaedah diterimaPenghutang

  200

  14 000700

  15 000

  1 500

  54 Arif telah mengenal pasti dua kesilapan dalam Imbangan Duga di atas. Berapakahjumlah sebenar Imbangan Duga selepas pembetulan dilakukan oleh Ari?

  A RM15 200

  BRM15 700

  C RM15 900

  D RM17 400

  55 Berdasarkan maklumat di atas, berapakah kos barang belian?

  A RM 9 000

  B RM11 000

  C RM13 000

  D RM16 000

  Stok Awal RM 4 000Belian RM 9 000Belanja Belian RM 2 000Stok Akhir RM 2 000Jualan RM13 000

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  22/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah22

  56 Untung kasar ialah keuntungan yang diperoleh apabila

  A Nilai kos belian melebihi nilai jualan

  B

  Nilai keuntungan diperoleh daripada kiraan stok akhirC Nilai jualan melebihi kos barang jualan

  D Nilai keuntungan setelah ditolakkan dengan perbelanjaan pengurusan perniagaan

  57 Antara butiran berikut, yang manakah tidak direkodkan dalam Akaun Untung Rugi?

  A Pulangan masuk

  B Angkutan keluar

  C Angkutan masuk

  D Pulangan keluar

  58 Antara yang berikut, yang manakah dicatatkan ke dalam aset semasa Kunci Kira-kira?

  I Stok akhir

  II Overdraf

  III

  BankIV Penghutang

  A I, II, III

  B I, II, IV

  C I, III, IV

  D II, III, IV

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  23/24

  SULIT 79/1

  [ lihat sebelah23

  ______________________________________________________RM RMAset Bukan Semasa Ekuiti PemilikBangunan 5 000 Modal 16 000P 3 000 Q ?Perabot 2 000 ______

  19 000Aset Semasa Liabiliti SemasaStok 3 000 Pemiutang 1 000Penghutang 2 000Bank 4 000

  Tunai 1 000 ______ ___20 000 20 000

  59 Butir P mungkin sekali ialah

  A Pinjaman bank

  B Untung bersih

  C Kenderaan

  D Overdraf

  60 Apakah Q?

  A Untung bersih

  B Rugi bersih

  C Pinjaman

  D Ambilan

  ~ SOALAN TAMAT ~

  Syarikat MunifahKunci Kira-kira pada 31 Disember 2008

  papercollection

 • 8/14/2019 Pmr Trial 2009 Khpdg Q&A (Phg)

  24/24

  SKEMA JAWAPAN

  PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR

  TAHUN 2009

  1 C 16 A 31 C 46 A

  2 A 17 C 32 A 47 B

  3 B 18 B 33 A 48 A

  4 C 19 B 34 B 49 A

  5 D 20 B 35 B 50 D

  6 B 21 B 36 D 51 B

  7 C 22 C 37 B 52 D

  8 B 23 A 38 D 53 B

  9 A 24 D 39 B 54 B

  10 D 25 D 40 C 55 B

  11 D 26 C 41 A 56 C

  12 B 27 B 42 D 57 C13 C 28 B 43 C 58 C

  14 B 29 D 44 D 59 C

  15 D 30 A 45 D 60 A

  papercollection