peperiksaan pertengahan tahun ting1

of 9 /9
SULIT Kemahiran Hidup Bersepadu: Mei, 2015 2 Jam PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU PERTANIAN (TINGKATAN 1) Dua jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian : i. Bahagian A (60 markah) ii. Bahagian B (40 markah) 2. Jawab semua soalan Disediakan oleh: Disemak oleh: Disahkan oleh: [Lihat Halaman Sebelah SULIT

Upload: blades-dee

Post on 12-Feb-2016

301 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pat

TRANSCRIPT

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN2015

KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUPERTANIAN(TINGKATAN 1)

Dua jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHUArahan1.Kertas soalan ini mengandungi 2 bahagian :i. Bahagian A (60 markah)ii. Bahagian B (40 markah)

2.Jawab semua soalan

SULITKemahiran Hidup Bersepadu:Mei, 20152 JamDisediakan oleh:Disemak oleh:Disahkan oleh:[Lihat Halaman SebelahSULITBAHAGIAN A(60 MARKAH)

Bahagian ini mengandungi 20 soalan. JAWAB SEMUA SOALAN1. Lengkapkan carta organisasi bengkel di bawah mengikut urutan yang betul.

(6 markah)

2. Lengkapkan carta di bawah mengikut urutan yang betul.

(4 markah)

3. Jawab soalan-soalan berikut. 1. Siapakah ketua kumpulan kerja di dalam Bengkel Kemahiran Hidup Bersepadu?E N FMRO

2. Murid-murid perlu mematuhi setiap arahan dan langkah keselamatan ketika berada di dalam bengkel.ILNPISMNEID

3. Amalan ini perlu dilakukan supaya kelihatan bersih, selamat dan sempurna untuk digunakan.EMMHREISB

4. Amalan ini membolehkan murid melaksanakan sistem penyimpanan alatan dengan lebih baik.SEUUMNNY

5. Murid perlu bertanggungjawab untuk melakukan pengukuran kesesuaian, keselesaan dan keselamatan tempat kerja atau bengkel.EMILNIA

(5 markah)4. Labelkan rajah di bawah tentang langkah-langkah merawat kecederaan ringan.Balut luka dengan kain pembalutBersihkan luka dengan antisepticSapu ubat secara perlahan-lahan

1.2.3.

............ (3 markah)

SULITKemahiran Hidup Bersepadu:Mei, 20152 Jam1.

3Zaxx 2009 Hak Cipta Terpelihara SMKTD3/KHB/78/Form1/Pertanian 5. Labelkan rajah di bawah tentang cara berpakaian yang sesuai semasa di bengkel.

a)________________________ ________________________b) ________________________ ________________________d) _______________________ _______________________e) ______________________ ______________________f) _______________________ _______________________g) _______________________ _______________________c) _______________________ _______________________h) _______________________ _______________________

(8 markah)

6. Lengkapkan JENIS ALAT PEMADAM API dan LABEL di bawah.

JENISPEMADAM APILABELBAHAN TERBAKAR

1.Minyak, cat petrol, lekar, gas, peralatan elektrik

2. BuihMinyak, cat, petrol, lekar, thinner, gas

3. Semua jenis kebakaran

4. Kayu, sampah sarap, plastik, kain

(4 markah)

A. TAMATAN HIDUPB. TAMATAN BUMIC. TAMATAN NEUTRALD. FIUS

(4 markah)iv. PLUG 3 PIN 13 AMPERE

PENA UJIANPELAYAR MUNCUNG TIRUSPELAYAR GABUNG

PEMOTONG SISIFIUS

7. Namakan alat-alat berikut.

1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

(5 markah)

8. Namakan bentuk tenaga yang dihasilkan oleh alat-alat berikut.

1. ______________________2. ______________________

3. ______________________4. ______________________

5. ______________________

(5 markah)9. Namakan jenis-jenis plag.

PLUG1.2.3.

3 markah

BAHAGIAN B

1 gambarajah menunjukkan seorang petani ingin mebuat penanaman sayuran

7 2008 Hak Cipta Terpelihara Zaxx SMKTD3/KHB/78/Form1/Pertanian