eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/merekabentuk_prototaip_unit_kawalan...nama penyelia...

of 24 /24

Author: others

Post on 07-Sep-2019

13 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 2: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 3: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 4: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 5: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 6: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN

ii

ABSTRAK

Dalam perindustrian automotif terdapat beberapa sistem yang dibangunkan

untuk mengurangkan kecederaan ketika berlakunya kemalangan terhadap

pengguna kenderaan. Antara sistem yang digunakan adalah tali pinggang

keselamatan dan sering digunakan kini adalah sistem beg udara. Sistem beg udara

merupakan satu altematif untuk meningkatkan tahap keselamatan pengguna

kenderaan kerana didapati bahawa tali pinggang keledar sahaja tidak mencukupi.

Unit kawalan elektronik merupakan faktor yang penting untuk sistem beg udara.

Kegunaannya adalah untuk mengesan tahap impak yang berlaku pada bahagian

hadapan dan seterusnya mengaktifkan beg udara tersebut dengan modul injlator.

Pembangunan prototaip unit kawalan elektronik berkebolehan memaparkan

keadaan sistem seolah-olah seperti unit yang sebenar. Ia turut berfungsi sebagai

modul uj ian bagi meningkatkan tahap pengetahuan tentang sistem beg udara.

© Universiti Teknikal Malaysia Melaka

Page 7: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 8: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 9: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 10: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 11: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 12: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 13: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 14: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 15: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 16: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 17: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 18: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 19: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 20: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 21: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 22: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 23: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN
Page 24: eprints.utem.edu.myeprints.utem.edu.my/8189/1/Merekabentuk_Prototaip_Unit_Kawalan...Nama Penyelia Tarikh PN ZARINA BT BAHARUDIN ZAMANI . 18.05.2006 . MEREKABENTUK PROTOTAIP UNIT KAWALAN