pengendalian aduan dan maklum balas .2.4 prosedur ini ju ga digunakan untuk mendapat maklum balas...

Download PENGENDALIAN ADUAN DAN MAKLUM BALAS .2.4 Prosedur ini ju ga digunakan untuk mendapat maklum balas pelanggan. 3. DEFINISI ... dan sediakan Laporan Aduan di dalam borang seperti Borang

Post on 01-Feb-2018

274 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  PENGENDALIAN ADUAN

  DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

  WAKIL PENGURUSAN

  ..........................................

  MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO

  Ketua Pendaftar

  Mahkamah Syariah Wilayah-

  Persekutuan

  Tarikh :

  NO SALINAN TERKAWAL:

  JAWATAN:

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  PENGENDALIAN ADUAN

  DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

  WAKIL PENGURUSAN

  ..........................................

  MOHAMAD ZAKIAN BIN DIO

  -Wilayah

  KETUA HAKIM SYARIE

  .

  HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH

  Ketua Hakim Syarie

  Mahkamah Syariah Wilayah

  Persekutuan

  Tarikh :

  NO SALINAN TERKAWAL:

  Tarikh Pindaan

  1

  DAN MAKLUM BALAS PELANGGAN

  KETUA HAKIM SYARIE

  .

  HJ. MOHAMAD BIN HJ ABDULLAH

  Ketua Hakim Syarie

  Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  1. OBJEKTIF

  Prosedur ini bertujuan

  pelanggan dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

  2. SKOP

  Prosedur ini digunakan:-

  2.1 Bahagian Pentadbiran Mahkamah Syariah Wilayah

  Labuan dan Putrajaya

  2.2. Untuk mengendalikan aduan / maklumbalas yang diterima

  2.3 Bermula dari terima aduan/maklumbalas sehingga diambil tindakan

  a) Surat atau ;

  b) Media elektronik termasuk telefon ,fax dan e

  c) Datang sendiri.

  2.4 Prosedur ini juga digunakan untuk mendapat maklum balas pelanggan.

  3. DEFINISI

  BIL ISTILAH

  3.1

  Pelanggan

  3.2 Aduan

  3.3

  Maklum Balas

  Pelanggan

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  Prosedur ini bertujuan memastikan proses pengendalian aduan dan maklum balas

  pelanggan dilaksanakan dengan cekap dan teratur.

  Bahagian Pentadbiran Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ,

  Labuan dan Putrajaya

  mengendalikan aduan / maklumbalas yang diterima dari pelanggan

  Bermula dari terima aduan/maklumbalas sehingga diambil tindakan

  Surat atau ;

  Media elektronik termasuk telefon ,fax dan e-mail atau ;

  Datang sendiri.

  ga digunakan untuk mendapat maklum balas pelanggan.

  PENGERTIAN

  Bermaksud semua penggguna yang tidak terlibat

  secara langsung dalam sistem kualiti proses utama

  ini.

  Ketidakpuasan hati pelanggan terhadap

  perkhidmatan oleh Mahkamah Syariah Wilayah

  Persekutuan yang disalurkan melalui borang aduan,

  secara lisan, surat, media elektronik termasuk

  telefon, fax dan e-mail.

  Maklum Balas Cadangan penambahbaikan atau komen yang bukan

  berbentuk ketidakpuas hati pelanggan.

  Tarikh Pindaan

  2

  memastikan proses pengendalian aduan dan maklum balas

  Persekutuan Kuala Lumpur ,

  dari pelanggan

  Bermula dari terima aduan/maklumbalas sehingga diambil tindakan

  ga digunakan untuk mendapat maklum balas pelanggan.

  Bermaksud semua penggguna yang tidak terlibat

  secara langsung dalam sistem kualiti proses utama

  Ketidakpuasan hati pelanggan terhadap

  perkhidmatan oleh Mahkamah Syariah Wilayah

  Persekutuan yang disalurkan melalui borang aduan,

  secara lisan, surat, media elektronik termasuk

  Cadangan penambahbaikan atau komen yang bukan

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  4. SINGKATAN

  BIL SINGKATAN

  4.1 Pen.Pendaftar

  4.2 Pemb.Pendaftar

  4.3 PYB

  5. RUJUKAN

  5.1 MK-MSWP-01

  5.2 Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  SINGKATAN PENGERTIAN

  Penolong Pendaftar

  Pembantu Pendaftar

  Pegawai Yang Bertanggungjawab

  Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 1/97.

  Tarikh Pindaan

  3

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  1. PROSES KERJA

  TANGGUNGJAWAB

  Pemb.Pendaftar

  Pendaftar / Hakim/

  Pen.Pendaftar

  Ketua Hakim/Hakim

  Pendaftar / Hakim/

  Pen.Pendaftar

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  TINDAKAN

  Pendaftar / Hakim/

  Pendaftar / Hakim/

  A. ADUAN PELANGGAN

  Aduan Melalui Surat dan Media Elektronik.

  1. Menerima aduan daripada pelanggan.

  2. Merekodkan aduan ke dalam Buku Aduan

  Pelanggan untuk dirujukkan kepada Ketua

  Hakim/Pendaftar /Hakim /Pen.Pendaftar

  (Lampiran I)

  3. Meneliti aduan untuk menentukan

  kesahihannya, dan mengambil tindakan susulan

  mengikut mana berkenaan.

  4. Menjalankan siasatan bagi aduan yang berasas

  dan sediakan Laporan Aduan di dalam borang

  seperti Borang MSWP- PKPS 04-02. ( Lampiran

  2)

  5. Mengemukakan laporan dan syor tindakan yang

  perlu diambil kepada Ketua Hakim /Hakim.

  6. Menyediakan jawapan dan kemukakan kepada

  Ketua Hakim/Hakim untuk kelulusan.

  7. Menyemak jawapan (aduan berkaitan dengan

  soal dasar), dan meluluskan jika bersetuju. Jika

  tidak bersetuju arahkan Pendaftar

  /Pen.Pendaftar berkenaan membuat pindaan.

  8. Membuat pindaan jika ada dan kemukakan

  kepada Ketua Hakim/Hakim .

  Tarikh Pindaan

  4

  Aduan Melalui Surat dan Media Elektronik.

  Menerima aduan daripada pelanggan.

  Merekodkan aduan ke dalam Buku Aduan

  Pelanggan untuk dirujukkan kepada Ketua

  Hakim/Pendaftar /Hakim /Pen.Pendaftar

  Meneliti aduan untuk menentukan

  annya, dan mengambil tindakan susulan

  Menjalankan siasatan bagi aduan yang berasas

  dan sediakan Laporan Aduan di dalam borang

  ( Lampiran

  Mengemukakan laporan dan syor tindakan yang

  diambil kepada Ketua Hakim /Hakim.

  Menyediakan jawapan dan kemukakan kepada

  Menyemak jawapan (aduan berkaitan dengan

  soal dasar), dan meluluskan jika bersetuju. Jika

  tidak bersetuju arahkan Pendaftar

  berkenaan membuat pindaan.

  Membuat pindaan jika ada dan kemukakan

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  TANGGUNGJAWAB

  Pendaftar / Hakim/

  Pen.Pendaftar

  Wakil Pengurusan

  Pen.Pendaftar/Pemb.

  Pendaftar

  Pendaftar/Pen.Pendaftar/

  Pemb.Pendaftar

  Pen.Pendaftar

  /Pemb.Pendaftar/PAR

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  TINDAKAN

  9. Menyemak dan meluluskan draf jawapan jika

  bersetuju dan minta buat pindaan jika tidak

  bersetuju.

  10. Menerima jawapan yang dipersetujui dan

  kemukakan kepada pegawai berkenaan untuk

  dipanjangkan kepada pengadu.

  11. Merekodkan jawapan aduan ke dalam fail

  berkaitan

  12. Sediakan Laporan Analisis Aduan Pelanggan

  untuk dibentangkan dalam MKSP.

  B. Aduan Melalui Telefon atau Lisan

  13. Menerima aduan daripada pelanggan. Dapatkan

  maklumat lanjut jika perlu untuk menentukan

  kesahihannya.

  14. Merujuk aduan yang diterima/pelanggan kepada

  PYB. Jika aduan/pelanggan tidak dapat dirujuk

  kepada PYB dan aduan tidak dapat diselesaikan,

  maklumkan kepada pelanggan tindakan yang

  akan diambil. Catatkan maklumat aduan ke dalam

  Buku Aduan Pelanggan.

  15. Mengambil tindakan seterusnya seperti di para 3

  hingga 12.

  C. MAKLUM BALAS PELANGGAN

  16. Menyediakan Borang Maklumbalas Pelanggan

  berdasarkan topik / isu yang telah ditentukan

  oleh jabatan.

  Tarikh Pindaan

  5

  Menyemak dan meluluskan draf jawapan jika

  bersetuju dan minta buat pindaan jika tidak

  Menerima jawapan yang dipersetujui dan

  kemukakan kepada pegawai berkenaan untuk

  Merekodkan jawapan aduan ke dalam fail

  Sediakan Laporan Analisis Aduan Pelanggan

  Menerima aduan daripada pelanggan. Dapatkan

  menentukan

  Merujuk aduan yang diterima/pelanggan kepada

  PYB. Jika aduan/pelanggan tidak dapat dirujuk

  kepada PYB dan aduan tidak dapat diselesaikan,

  maklumkan kepada pelanggan tindakan yang

  akan diambil. Catatkan maklumat aduan ke dalam

  Mengambil tindakan seterusnya seperti di para 3

  Menyediakan Borang Maklumbalas Pelanggan

  berdasarkan topik / isu yang telah ditentukan

 • MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH

  PKPS 04

  No. Keluaran 3

  Tarikh Keluaran29.12.2009

  TANGGUNGJAWAB

  Pendaftar / Hakim/

  Pen.Pendaftar

  WP

  Ahli MKSP

  Pendaftar / Hakim/

  Pen.Pendaftar

  Pen.Pendaftar

  MAHKAMAH SYARIAH WILAYAH-WILAYAH

  PERSEKUTUAN

  MS 9001:2008

  Tarikh Keluaran 29.12.2009

  No. Pindaan

  Tarikh Pindaan

  TINDAKAN

  17. Mengedar dan mendapatkan kembali borang

  maklumbalas pelanggan setiap 6 bulan.

  18. Menganalisis maklum balas yang diberikan

  oleh pelanggan berhubung perkara berikut:

  a. Kepuasan hati pelanggan k

View more