biro pengaduan awam, pusat governans ... pengurusan aduan... laporan maklum balas yang diterima bagi

Click here to load reader

Download BIRO PENGADUAN AWAM, PUSAT GOVERNANS ... Pengurusan Aduan... Laporan Maklum Balas Yang Diterima Bagi

Post on 07-Feb-2021

3 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • BIRO PENGADUAN AWAM, PUSAT GOVERNANS, INTEGRITI DAN ANTI-RASUAH

  NASIONAL (GIACC) JABATAN PERDANA MENTERI

  STATISTIK ADUAN BULAN JULAI TAHUN 2019

  (1 JANUARI HINGGA 31 JULAI 2019)

  Disediakan oleh :

  Unit Perancangan

  Bahagian Perancangan, Inovasi

  dan Penyelarasan,

  Biro Pengaduan Awam,

  Pusat Governans, Integriti dan

  Anti-Rasuah Nasional (GIACC),

  Jabatan Perdana Menteri. Sumber: Sistem SISPAA BPA pada 6 Ogos 2019

 • KANDUNGAN

  Perkara Muka Surat

  Laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) 1

  Laporan Maklum Balas Yang Diterima 2

  Perbandingan Jumlah Penerimaan Maklum Balas Bagi Setiap Bulan Julai Dari Tahun 2015 Hingga 2019

  4

  Perbandingan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Bagi Setiap Bulan Julai Dari Tahun 2015 Hingga 2019

  5

  Penerimaan Maklum Balas Mengikut Jenis Saluran 6

  Laporan Pengurusan dan Penyelesaian Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam

  7

  Laporan Pengurusan Aduan Mengikut:

  i. Pejabat BPA Negeri 8

  ii. Kementerian 9

  iii. Kerajaan Negeri 11

  iv. Kategori Aduan BPA 12

  v. Tahap Kesukaran 13

  vi. Tempoh Penyelesaian 14

  Laporan Program Kaunter Aduan Bergerak 15

  Laporan Tahap Kepuasan Pelanggan Luaran (CSI) 16

 • Laporan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Biro Pengaduan Awam (BPA),

  Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC), Jabatan Perdana Menteri

  Bagi Tempoh 1 Januari Hingga 31 Julai 2019

  Nota: * Sumber Sistem Pengurusan Aduan Awam (SISPAA) pada 6 Ogos 2019

  ** Laporan Tahap Kepuasan Pelanggan Luaran (CSI) pada 6 Ogos 2019. [524 borang – Borang Hardcopy: (361, 68.9%) dan Borang Online: (163, 31.1%)]

  1

  Petunjuk Prestasi Utama Sasaran

  Tahun 2019

  Pencapaian Semasa

  (Hingga 31 Julai 2019)

  Kadar Penyelesaian Keseluruhan

  Aduan 93% 85.7%

  Kadar Penyelesaian Aduan Dalam

  Tempoh 15 Hari Bekerja*

  (Kategori Aduan: Biasa)

  80% 75.7%

  Indeks Kepuasan Pelanggan

  Luaran 90% 88.0%

 • Laporan Maklum Balas Yang Diterima

  Bagi Tempoh 1 Januari Hingga 31 Julai 2019 (Bilangan Maklum Balas: 6,248)

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019

  Pengelasan Aduan 1st Tier dan Aduan 2nd Tier (4,654 Aduan)

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019

  2

  Aduan 74.5% (4,654)

  Bukan Aduan, 18.9% (1,178)

  Aduan Swasta, 5.4% (336)

  Aduan CC, 1.3% (80)

  Aduan 1st Tier 70.0% (3,258)

  Aduan 2nd Tier 30.0% (1,396)

 • Penjenisan Maklum Balas Bagi Kategori Bukan Aduan (1,178)

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019

  3

  Pertanyaan 49.2% (580)

  Cadangan 42.3% (498)

  Penghargaan 8.5% (100)

 • Perbandingan Jumlah Penerimaan Maklum Balas

  Bagi Setiap Bulan Julai Dari Tahun 2015 Hingga 2019

  Perkara Tahun

  2015 2016 2017 2018 2019

  Perbandingan jumlah aduan

  diterima

  3,636

  4,140

  (Peningkatan 13.9%)

  3,380 (Penurunan

  18.4%)

  3,835 (Peningkatan

  13.5%)

  4,654 (Peningkatan

  21.4%)

  Perbandingan jumlah bukan

  aduan diterima

  1,032

  837 (Penurunan

  18.9%)

  1,255 (Peningkatan

  49.9%)

  1,563 (Peningkatan

  24.5%)

  1,178 (Penurunan

  24.6%)

  4

  3,636

  4,140

  3,380

  3,835 4,654

  1,032 837

  1,255

  1,563

  1,178

  0

  500

  1,000

  1,500

  2,000

  2,500

  3,000

  3,500

  4,000

  4,500

  5,000

  2015 2016 2017 2018 2019

  Bilangan Aduan Bilangan Bukan Aduan

  B il a n

  g a n

 • Perbandingan Pencapaian Petunjuk Prestasi Utama (KPI)

  Bagi Setiap Bulan Julai Dari Tahun 2015 Hingga 2019

  Perbandingan pencapaian

  KPI

  Tahun

  2015 2016 2017 2018 2019

  S P S P S P S P S P

  Penyelesaian Keseluruhan

  Aduan 85% 90.0% 92% 92.0% 93% 87.5% 93% 83.0% 93% 85.7%

  Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh Masa

  15 Hari (Kategori

  Aduan Biasa)

  65% 67.3% 80% 77.2% 80% 77.2% 80% 68.3% 80% 75.7%

  Nota: 1. S: Sasaran P: Pencapaian

  5

  90.0% 92.0%

  87.5%

  83.0% 85.7%

  67.3%

  77.2%

  77.2%

  60.8%

  75.7%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  2015 2016 2017 2018 2019

  Penyelesaian Keseluruhan Aduan %

  Penyelesaian Aduan Dalam Tempoh Masa 15 Hari %

 • Penerimaan Maklum Balas Mengikut Jenis Saluran Bagi Tempoh 1 Januari Hingga 31 Julai 2019

  Bil Saluran Maklum Balas

  Bilangan %

  1. Borang laman web SISPAA 3,321 53.2%

  2. Respons Rakyat 1,769 28.3%

  3. Surat & Faks 264 4.2%

  4. Hadir Sendiri 257 4.1%

  5. E-mel 231 3.7%

  6. 1MOCC 222 3.6%

  7. Telefon 149 2.6%

  8. Borang Kaunter Aduan Jabatan 22 0.4%

  9. Program Proaktif 7 0.1%

  10. Perdana Menteri 4 0.1%

  11. Pos Malaysia 1 0.1%

  12. SMS 1 0.1%

  Jumlah 6,248 100%

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019

  Penerimaan Maklum Balas Mengikut Jenis Saluran Bagi Tempoh 1 Januari Hingga 31 Julai 2019

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019

  6

  53.2% (3,321)

  28.3% (1,769)

  4.2% (257)

  4.1% (264)

  3.7% (231)

  3.6% (222) 2.4%(149) 0.1% (7) 0.4% (28) Borang laman web SISPAA Rakyat Responz

  Surat & Faks

  Hadir Sendiri

  Emel

  1MOCC

  Telefon

  Program Proaktif

  Lain-lain

  - Aduan MASJA - SMS - Laman Sosial - POS Malaysia - Borang Kaunter

  Aduan Jabatan

 • Laporan Pengurusan dan Penyelesaian Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam Bagi Tempoh 1 Januari – 31 Julai 2019

  Kategori Agensi

  Jumlah Aduan

  Terima Aduan

  Dalam Tindakan

  (%)

  Jumlah Selesai

  (%)

  Selesai Dalam Tempoh 15 Hari (Kategori Aduan

  Biasa)

  1st Tier

  2nd Tier

  Jumlah

  Kementerian 1,879

  (57.7%) 795

  (56.9%) 2,674

  (57.5%) 306

  (11.4%) 2,368

  (88.6%) 1,378

  (80.0%)

  Kerajaan Negeri

  1,380 (42.3%)

  601 (43.0%)

  1,980 (42.5%)

  359 (18.1%)

  1,621 (81.9%)

  874 (69.7%)

  Jumlah 3,229

  (69.4%) 1,396

  (30.0%) 4,654

  665 (14.3%)

  3,989 (85.7%)

  2,252 (75.7%)

  Sumber: Sistem SISPAA pada 6 Ogos 2019.

  Laporan Pengurusan dan Penyelesaian Aduan Terhadap Perkhidmatan Awam

  Bagi Tempoh 1 Januari – 31 Julai 2019

  Sumber: Sistem SISPAA 6 Ogos 2019

  7

  Selesai (85.7%, 3,989)

  Dalam Tindakan Penyeles

View more