pendahuluan · pdf file 2020. 5. 5. · lockdown adalah pendapatan negara dari...

Click here to load reader

Post on 13-Sep-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • The Great Lockdown : Unjuran Baharu Ekonomi Malaysia | 1

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Pendahuluan

  Dunia telah berubah secara mendadak dalam masa hanya tiga bulan sejak Januari

  2020. Bencana yang jarang berlaku, pandemik koronavirus (COVID-19), telah

  mengakibatkan sejumlah besar nyawa manusia hilang secara tragis di peringkat

  global. Ketika kebanyakan negara menerapkan kaedah kuarantin dan mempraktiskan

  penjarakan sosial yang diperlukan untuk memutuskan rantaian COVID-19, dunia telah

  dimasukkan ke dalam suatu tempoh yang dinamakan sebagai Penyekatan Besar-

  besaran (The Great Lockdown). Pembantutan dalam kebanyakan aktiviti manusia

  dalam skala yang besar dan laju seperti hari ini tidak pernah dialami dalam sejarah

  peradaban manusia. Krisis Great Lockdown yang melanda dunia pada ketika ini

  merupakan krisis yang buruk dan memberikan kesan berantai pada sektor kesihatan,

  ekonomi, sosial dan politik.

  Terdapat tiga faktor utama berlakunya penyebaran COVID-19 secara cepat dan

  meluas sehingga dunia perlu melakukan Great Lockdown bagi mengatasinya.

  Pertama, faktor globalisasi yang diamalkan oleh hampir keseluruhan negara di dunia

  yang menyebabkan berlakunya kontak dan hubungan secara terus sesama manusia

  pada setiap hari. Menurut Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO), COVID-19 lebih cepat

  dan mudah tersebar antara sesama manusia yang berada dalam jarak satu meter.

  Faktor kedua adalah tahap pembiakan virus COVID-19 yang lebih cepat. Menurut

  WHO, bilangan pembiakan dan jangkitan sekunder yang dihasilkan dari satu individu

  yang dijangkiti oleh COVID-19 adalah sehingga 2.5 kali lebih tinggi daripada virus

  influenza. Tambahan pula, Covid-19 sama seperti SARS, MERS, AIDS, dan Ebola,

  adalah penyakit zoonosis, iaitu suatu penyakit yang mempunyai virus melonjak dari

  spesies lain kepada manusia.

  Faktor ketiga adalah kesukaran dalam mengenalpasti jangkitan COVID-19 dan

  simptom-simptomnya. Jangkitan COVID-19 boleh berlaku tanpa gejala dan simptom

  awal yang ditunjukkan oleh pembawa virus dan memerlukan sehingga 5 hingga 14

  hari untuk disahkan sebagai bebas jangkitan. WHO menganggarkan bahawa 80%

  jangkitan COVID-19 adalah ringan atau tidak simptomatik, 15% adalah jangkitan teruk

  yang memerlukan oksigen dan 5% adalah jangkitan kritikal yang memerlukan

  pengudaraan.

  Kemelesetan Ekonomi Global

  Jika dibandingkan dengan krisis Kewangan Global yang berlaku pada tahun 2008,

  krisis pada kali ini memberikan kesan ekonomi yang lebih teruk pada peringkat

  nasional dan global. Menurut unjuran yang dilakukan oleh pihak Tabung Kewangan

  Antarabangsa (IMF), pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2020 dijangka meleset

  kepada negatif 3.0%. Angka ini adalah penurunan sebanyak 6.3% berbanding unjuran

 • The Great Lockdown : Unjuran Baharu Ekonomi Malaysia | 2

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  yang dibuat pada Januari 2020, iaitu sebanyak 3.3%. Ironinya, ia menjadikan Great

  Lockdown sebagai kemelesetan ekonomi terburuk sejak Great Depression pada tahun

  1930.

  Rajah 1: Perbandingan Kejatuhan KDNK Global (IMF, 2020)

  Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) membandingkan krisis Great Lockdown

  dengan beberapa krisis kesihatan yang berlaku sebelum ini. Pada tahun 2003, ketika

  wabak SARS melanda, kerugian global dianggarkan berjumlah RM 217.1 Billion (US$

  50 Billion) manakala pada tahun 2015 ketika merebaknya virus MERS, kerugian global

  berjumlah RM 21.71 Billion (US$ 5 Billion). Namun, pada kali ini, UN menganggarkan

  kerugian di peringkat global berjumlah RM 8.684 Trillion (US$ 2 Trillion).

  Walaubagaimanapun, jumlah tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan anggaran

  kerugian global yang dibuat oleh Wall Street iaitu sebanyak RM 21.71 Trillion (US$ 5

  Trillion). Jumlah ini sama seperti yang dijangkakan oleh Ketua Ahli Ekonomi Citigroup

  Incorporation, Catherine Mann. Selain itu, ahli Ekonomi JP Morgan pula

  menjangkakan kemelesetan ekonomi sebanyak RM 23.88 Trillion (US$ 5.5 Trillion).

  Namun begitu, IMF meletakkan anggaran kerugian global yang paling tinggi setakat

  ini iaitu sebanyak RM 39.078 Trillion (US$ 9 Trillion). Hal demikian kerana kebanyakan

  negara yang bergantung pada sektor pelancongan, perhotelan, dan hiburan dalam

  Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) mengalami gangguan yang sangat besar

  berikutan krisis Great Lockdown ini. Anggaran kerugian ini boleh diringkaskan seperti

  di dalam Jadual 1 di bawah:

  AGENSI ANGGARAN KERUGIAN

  RM Trillion US$ Trillion

  Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) 8.684 2.0

  Wall Street 21.71 5.0

  Citigroup Incorporation 21.71 5.0

  JP Morgan 23.88 5.5

  Tabung Kewangan Dunia (IMF) 39.078 9.0

  Jadual 1: Anggaran Kerugian Global Tahun 2020

 • The Great Lockdown : Unjuran Baharu Ekonomi Malaysia | 3

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  Kesan Great Lockdown kepada Ekonomi Malaysia 2020

  Hasil tinjauan pusingan pertama yang dilakukan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia

  (DOSM) yang bertujuan untuk melihat kesan COVID-19 ke atas ekonomi dan individu,

  memberikan suatu dapatan yang membimbangkan. Dari sudut pendapatan, sebanyak

  52.6% mengatakan mereka paling terjejas manakala 6.2% mengakui mereka sedikit

  terjejas dengan perlaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) yang bermula

  pada 18 Mac 2020 yang lalu. Dari perspektif pekerjaan pula, pekerja yang paling ramai

  terjejas adalah dari sektor pertanian dengan peratusan sebanyak 21.9%, diikuti oleh

  sektor perkhidmatan (15.0%) dan sektor industri (6.7%).

  Selain itu, Malaysia adalah antara negara yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka

  dan sangat bergantung dengan rantaian global. Jumlah eksport dan import Malaysia

  sehingga Jun 2019 masing-masing bernilai RM 76.2 Billion dan RM 65.9 Billion,

  bersamaan dengan 7.0% dari KDNK negara.

  Bagi tahun 2020, Bank Dunia mengunjurkan KDNK Malaysia akan mengalami

  pengucupan antara 0.1% sehingga 4.6% akibat krisis Great Lockdown. Impak negatif

  pada ekonomi Malaysia berpunca daripada kemeruduman ke atas pelaburan

  langsung asing (FDI), komoditi dan pelancongan, serta kejutan permintaan dan

  pengeluaran domestik akibat PKP. Sejak wabak COVID-19 bermula pada akhir tahun

  2019, berlakunya aliran keluar terbesar dari pasaran dengan rekod sebanyak RM

  360.4 Billion (US$ 83 Bilion), manakala FDI global diunjurkan susut sebanyak 30

  hingga 40 peratus tahun ini.

  Pada 24 Mac 2020, Institut Penyelidikan Ekonomi Malaysia (MIER) mengeluarkan

  suatu dapatan kajian yang menunjukkan anggaran KDNK Malaysia bagi tahun 2020

  akan menguncup dari 4.0% kepada negatif 2.9%. Bukan itu sahaja, bahkan MIER juga

  menganggarkan sebanyak 2.4 juta pekerja akan hilang pekerjaan yang mana 67%

  dalam kalangan mereka adalah kategori pekerja tidak mahir. Jangkaan ini bertepatan

  dengan anggaran awal Organisasi Buruh Antarabangsa (ILO) yang menunjukkan

  peningkatan pengangguran dan kekurangan pekerjaan yang ketara ketika krisis

  melanda.

  Di peringkat global, sebanyak 25 juta pekerjaan yang melibatkan seramai 2.7 billion

  pekerja terjejas akibat krisis ini. Secara statisitiknya, empat sektor yang paling terjejas

  di peringkat global adalah sektor makanan dan penginapan (144 juta pekerja), sektor

  runcit dan borong (482 juta), sektor perkhidmatan dan pentadbiran perniagaan (157

  juta) dan sektor pembuatan (463 juta).

  Tambahan pula, Bank Negara Malaysia (BNM) menjangkakan pertumbuhan KDNK

  Malaysia untuk tahun 2020 adalah pada kadar negatif 2.0% sehingga 0.5%. Hal ini

 • The Great Lockdown : Unjuran Baharu Ekonomi Malaysia | 4

  Terengganu Strategic & Integrity Institute (TSIS)

  disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertamanya, kehilangan pengeluaran yang banyak

  akibat wabak COVID-19. Kedua, pelaksanaan PKP yang berlarutan selama empat

  fasa dan berkemungkinan akan dilanjutkan lagi. Lanjutan fasa PKP bergantung

  kepada keadaan dan bilangan kes positif COVID-19 di Malaysia. Faktor ketiga adalah

  gangguan bekalan komoditi di dalam dan luar negara.

  Selain itu, satu daripada tiga agensi penarafan terkemuka dunia, Fitch Ratings,

  mengunjurkan pengucupan KDNK Malaysia bagi tahun 2020 berkadar pada negatif

  0.1%. Hal ini demikian kerana sektor yang paling terkesan dengan krisis Great

  Lockdown adalah pendapatan negara dari sumber eksport komoditi, perkilangan dan

  barangan perantaraan dan sektor pelancongan dan penerbangan. Unjuran agensi

  tersebut pada kadar inflasi Malaysia pula berpurata sekitar 0.3%, disebabkan oleh

  harga minyak yang rendah dan aktiviti ekonomi yang lemah.

  Walau bagaimanapun, Ernst & Young Global Limited (EY) yang merupakan sebuah

  firma perkhidmatan profesional multinasional yang beribu pejabat di London,

  memberikan unjuran bahawa kejatuhan pertumbuhan KDNK dan kenaikan

  pengangguran di Malaysia tidaklah seteruk yang berlaku di peringkat global. Unjuran

  kadar KDNK Malaysia bagi tahun 2020 adalah sebanyak 1.6% manakala anggaran