nota teknologi kejuruteraan versi doc

Click here to load reader

Post on 20-Oct-2015

1.040 views

Category:

Documents

106 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

teknologi kejuruteraan tingkatan 4 dan 5

TRANSCRIPT

TOPIK 1:

TOPIK 2:

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA) TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)NAMA: TINGKATAN:

NAMA :TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

NAMA :TINGKATAN:TAHUN:SEKOLAH :

TIDAK BOLEH DIJUAL

TIDAK BOLEH DIJUAL

CETAKAN PERTAMA 2009

CETAKAN PERTAMA 2009

Cetakan Pertama Disember 2009 Kementerian Pelajaran MalaysiaHak Cipta Terpelihara. Sebarang bahagian dalam buku ini termasuk ilustrasi dan isi kandungan tidak boleh diterbitkan semula bagi tujuan komersial dalam apa jua bentuk sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis dari Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 5&6 Blok E14, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Persekutuan, 62604 Putrajaya. 03 88845194 Faks : 03 88845195Disediakan oleh:Unit Teknikal Pengurusan AkademikBahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalKementerian Pelajaran MalaysiaDiterbitkan oleh : Pengurusan AkademikBahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalKementerian Pelajaran Malaysia

PRAKATAM-TEK singkatan kepada Modul Pembelajaran Teknikal dihasilkan ekoran pencapaian pelajar aliran teknikal yang kurang memberangsangkan. Kekurangan bahan sokongan di pasaran turut menyumbang kepada masalah ini. Selain itu, keupayaan pelajar yang berbeza-beza dalam peperiksaan memberikan cetusan idea kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk menghasilkan modul ini. Modul yang disediakan ini selari dengan keperluan sukatan pelajaran tingkatan 4 dan tingkatan 5. Ia merupakan bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran yang boleh membantu guru-guru dan pelajar untuk meningkatkan prestasi akademik ke tahap yang boleh dibanggakan. Sebagai usaha permulaan modul ini dilengkapi dengan nota ringkas peta minda (Mind Map) dan soalan-soalan latihan mengikut topik. Penambahbaikan akan dilakukan dari masa ke semasa agar selari dengan keperluan kurikulum terkini.Saya mewakili Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Unit Teknikal, Pengurusan Akademik kerana mengambil inisiatif menerajui projek ini. Sekalung penghargaan saya panjatkan kepada guru-guru di atas sumbangan dan kepakaran mereka sebagai panel penulis modul. Semoga M-TEK yang disediakan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang terlibat dengan penggunaan yang optimum. Adalah diharapkan modul ini dapat memberi impak yang besar sebagai bahan sokongan pembelajaran yang sekaligus menyumbang kepada keberhasilan pelajar aliran teknikal untuk melahirkan lebih ramai pelajar cemerlang yang mampu bersaing diperingkat lebih tinggi.PengarahBahagian Pendidikan Teknik dan VokasionalKementerian Pelajaran Malaysiai

iiKANDUNGAN

BILPERKARAMUKA SURAT

TINGKATAN 4

1.PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN1

2.PENGENALAN KEPADA PEMBUATAN3

3.PERALATAN5

4.BAHAN-BAHAN KEJURUTERAAN13

5.PENGENALAN KEPADA PERHUBUNGAN19

6.PERHUBUNGAN ELEKTRONIK21

7PENGENALAN KEPADA PENGANGKUTAN DAN KUASA.24

8PENGANGKUTAN26

9SUMBER- SUMBER TENAGA29

10PENGENALAN MENYELURUH TEKNOLOGI PEMBINAAN36

11PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN40

12REKA BENTUK DAN PERANCANGAN PROJEK PEMBINAAN49

13PENGENALAN KEPADA REKA BENTUK52

14CARA- CARA MEREKA BENTUK54

15REKOD DAN PENYAMPAIAN IDEA REKA BENTUK57

16.PENGGUNAAN MAKLUMAT SEMASA MEREKA BENTUK62

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)

iii

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN(NOTA RINGKAS & PETA MINDA)KANDUNGAN

BILPERKARAMUKA SURAT

TINGKATAN 5

1.PROSES- PROSES PEMBUATAN64

2.KAWALAN ALAM SEKITAR77

3.PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK80

4.SISTEM KOMPUTER92

5PENGANGKUTAN DAN KUASA95

6MASA DEPAN TEKNOLOGI PENGANGKUTAN DAN KUASA122

7KAWALAN ALAM SEKITAR123

8PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN124

9PENGURUSAN SUMBER129

10PEMBINAAN STRUKTUR136

11MASA DEPAN TEKNOLOGI PEMBINAAN148

12KAWALAN ALAM SEKITAR149

13METADOLOGI REKA BENTUK150

14FAKTOR- FAKTOR MEREKA BENTUK152

PA_BPTV_KPM M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

1PA_BPTV_KPM M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAANBAB 1: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAANDefinasi:Teknologi KejuruteraanTeknologiKejuruteraanKonsepKepentingan:KesanPeringkatPengangkutanPerniagaanPerhubunganPembuatanPerubatanSenjataRIadahTenagaPendidikanPertahananSosiobudayaPerkhidmatanZaman BatuPrasejarahRevolusi IndustriTeknologi kejuruteraanSumber AlamKejuruteraanTeknologi

2

TEKNOLOGI Sains gunaan yang menekankan aspek bagaimana membuat produk melibatkan seni, idea, kreativiti, mekanik, amalan dan aktiviti.TEKNOLOGI KEJURUTERAANDefinasi:-Ilmu yang mengkaji secara saintifik sumber alam dan menukar peralatan, produk, mesin dan tenaga untuk memenuhi keperluan dan kehendak. KONSEPKEJURUTERAANBidang yang memerlukan penggunaan sains gunaan, matematik, fizik dan sains sosial untuk menyelesaikan masalah secara fizikal dan sistematik.KEPENTINGANPendidikanPerniagaanPertahananPerkhidmatanSosiobudayaSumber AlamKejuruteraanTeknologiSENJATAKebaikan:Pertahankan NegaraKeburukan:PeperanganPERUBATANKebaikan:Menyembuhkan penyakitKeburukan:Kesan sampinganPENGANGKUTANKebaikan:Memudah pergerakanKeburukan:PencemaranTENAGAKebaikan:Mudah kerjaKeburukan:Renjatan dan kebakaranPERHUBUNGANKebaikan:Mudah dan selesaKeburukan:Mudah tersebar dakyahPEMBINAANKebaikan:Tempat selesa dan selamatKeburukan:Kemusnahan alam sekitarPEMBUATANKebaikan:Peralatan dan jenteraKeburukan:Pembuangan sisa tanpa kawalanRIADAHKebaikan: KesihatanKeburukan: Lalai dengan tugasKESANPERINGKATZaman BatuPrasejarahRevolusi IndustriTeknologi maklumatHidup berpuak-puak dan berpindah-randah. Tinggal di dalam gua atau ran. Senjata daripada batu. Bahasa isyarat, tulisan bentuk gambar. Hidup memburu, memenuhi keperluan makan minum dan pakaian. Penemuan api, perniagaan pertukaran barang.Hidup berkelompok. Tinggal di dalam rumah kayu, buluh atau batu. Senjata daripada besi, pelbagai alat tangan, kereta beroda ditarik binatang, kapal layar. Ada bahasa pertuturan dan tulisan tersendiri. Ada kemahiran kraf dan berdagang di luar kawasan.Tinggal di dalam rumah. Terciptanya mesin, enjin, kapal terbang, tenaga elektrik, pembinaan pelbagai kilang, produk, pekerja, lombong dan kilang, Menggunakan mata wang, ada tulisan dan bahasa baku.Tinggal di dalam rumah pangsa, pangsapuri atau kondominium. Pelbagai kerja professional. Terciptanya komputer, radar, bangunan pencakar langit, roket, kapal angkasa. Perbankan, perniagaan dalam talian dan universiti maya.PENGENALAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3PA_BPTV_KPM M-TEK_ TEKNOLOGI KEJURUTERAANBAB 2: PENGENALAN KEPADA PEMBUATAN

SISTEM PEMBUATANMODEL SISTEMSistem TertutupSistem TerbukaJENISUNSURtSistem Kerja PenuhMengikut kedudukan produkSistem BerkumpulanJumlah pengeluaranSistem massaMengikut produkFungsi perslstsnProsesSusun atur lojiMasukanMaklum balas dan kesanKeluaran

4BAB 2: PENGENALAN KEPADA PEMBUATANPencemaran, keharmonian, piawaian, keceriaan, keberkesanan, kelemahan, keperluan dan kosi)Penilaian terhadap hasil pembuatanMASUKANPROSESKELUARANMAKLUM BALAS DAN KESANSISTEM TERBUKASISTEM TERTUTUPi)Merancang dan kenal pasti produk yang hendak dihasilkanii)Menyediakan bahan dan sumberi)Menukarkan bahan mentah menjadi produki) Produk fizikal terhasilTenaga, masa, maklumat, kemahiran, bahan mentah, mesin/peralatan dan modal/kosMengagih tugas, mengurus, membungkus, menempa,mengadung, mencampur, mengasing dan mereka bentukBahan buangan, produk, pencemaran, khidmat selepas jualan dan pasaranSistem MassaProduk: peralatan memasak, perabot, cat kereta, percetakan bukuKemahiran berubah-ubahHarga: SederhanaPeralatan boleh ubah suaiKuantiti: SederhanaHasilkan produk dalam kumpulan dan memerlukan stor simpanan yang besarSistem berkumpulanProduk: barang hiasan, barang kemas, perahu layar dan contoh sulong Kemahiran: Pekerja mahirHarga: tinggiPeralatan amKuantiti: sedikitSistem Kerja PenuhBekerja mengikut pesanan, pembuatan terhad, unik dan mengambil masa disiapkanProduk: perkakasan elektrik, kereta, makananKomponen dipasang dalam jujukan, operasi sama berulang-ulang, kawalan automatik, mengunakan alat penghantaran dan pengeluaran besar-besaranKebanyakan pekerja kurang mahirHarga : rendahPeralatan khusus (robot)Kuantiti: banyakSISTEM PEMBUATAN

5PA_BPTV_KPM M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAANBAB 3 : PERALATAN 4 JENIS ALATAN TANGANMENANDA, MENGUKUR DAN MENGUJIC. MEMACU MEMEGANGD. MEMOTONG4.PenyepitPemutar skru3. RagumAndas2. Bongkah V3. Tukul2. Sepana2. Kikir Pahat 3