nota tambahan bab 6 tamadun dan isu-isu semasa

of 24 /24
1 BAB 6 MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN DAN ISU-ISU SEMASA Oleh Mohd Hazim Shah Abdul Murad Osman Bakar Azizan Baharuddin 6.0 Pengenalan 6.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan Tamadun Asia 6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi 6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat 6.2.2 Dominasi Politik 6.2.3 Dominasi Ekonomi 6.2.4 Dominasi Media 6.2.5 Dominasi Budaya 6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington 6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September 6.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran 6.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun 6.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun 6.6 Dialog Tamadun

Author: hang

Post on 05-Dec-2015

81 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEJARAH

TRANSCRIPT

Page 1: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  1

BAB 6

MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN

DAN ISU-ISU SEMASA

Oleh

Mohd Hazim Shah Abdul Murad

Osman Bakar

Azizan Baharuddin

6.0 Pengenalan

6.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan

Tamadun Asia

6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi

6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat

6.2.2 Dominasi Politik

6.2.3 Dominasi Ekonomi

6.2.4 Dominasi Media

6.2.5 Dominasi Budaya

6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington

6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September

6.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran

6.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun

6.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun

6.6 Dialog Tamadun

Page 2: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  2

6.6.1 Dimensi Dalaman

6.6.2 Dimensi Luaran

6.7 Kesimpulan

Rujukan

Page 3: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  3

6.0 Pengenalan

Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang

istimewa kepada kita semua. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam

suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun, pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu

demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu terus diperkukuhkan.

Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran, sikap dan tingkah laku kita

dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain.

Keinsafan dan kesedaran bahawa kita perlu hidup dalam kepelbagaian tamadun akan menjadikan

kita lebih bersedia untuk menghadapi realiti atau hakikat ini dengan lebih realistik dan penuh

perasaan muhibbah.

Pendedahan ilmiah yang dialami setakat ini juga seharusnya memungkinkan kita untuk

membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tabiat tamadun-tamadun ini. Penilaian yang

tepat bermaksud kita harus boleh meneruskan perasaan muhibah antara tamadun sekalipun kita

masing-masing mengakui wujud perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Dengan

mengakui perbezaan antara tamadun tidak bermakna kita tidak boleh berdialog atau berbincang

mengenai perkara-perkara yang boleh disepakati bersama. Tamadun dan peradaban seperti yang

diterangkan oleh pelbagai tamadun yang telah kita pelajari banyak menyentuh persamaan dari

segi adab dan kehidupan beradab, manusia dan kehidupan kemanusiaan. Begitu juga halnya

dengan soal alam tabii dan keperluan untuk hidup berharmoni dengan alam tabii.

Perkara-perkara sebegini, walaupun kelihatan kecil dan sedikit tetapi sangat luas dan

besar potensinya untuk diperkembang ke arah kesefahaman sejagat melalui usaha-usaha dialog

antara tamadun. Permuafakatan dan persepakatan dalam hal-hal akhlak kemanusiaan dan alam

tabii ini pun sudah cukup penting bagi menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih

bermakna pada abad yang mendatang. Sesungguhnya kesemua tamadun yang telah dikaji

mengajar kita pelbagai pengajaran yang amat penting bagi umat manusia dewasa ini yang

kebanyakannya telah hilang pertimbangan terhadap soal akhlak, moral dan kemanusiaan di

samping hilang juga kesedaran tentang keperluan memelihara alam tabii dari bencana yang

ditimpakan oleh perbuatan kerakusan manusia itu sendiri.

Page 4: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  4

Sesungguhnya manusia moden seperti kita ini telah banyak melupai hikmah daripada

khazanah peninggalan tamadun kita sendiri sehinggakan kehidupan yang kita jalani menjadi

begitu keliru dan hilang arah tujuannya. Oleh sebab itu, usaha-usaha mengembalikan hikmah

dari khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan oleh generasi hari ini demi menjamin

kesinambungan hidup masyarakat manusia di muka bumi ini. Perkara inilah sebenarnya nilai-

nilai yang tidak ternilai yang boleh kita peroleh dari pengkajian dan pendedahan mengenai

tamadun-tamadun milik masyarakat kita sendiri. Penilaian terbaik yang boleh dibuat oleh kita

ialah dengan merasai bahawa kita sendiri adalah sebahagian dari mata rantai tamadun-tamadun

tersebut yang perlu kekal dalam rantaian yang telah sedia terbina itu. Penilaian yang kita lakukan

mestilah akhirnya akan membawa kita ke satu tahap kehidupan yang lebih beradab dan

bertamadun, sesuai dengan semangat dan sikap yang telah dilahirkan oleh tamadun-tamadun

yang telah kita pelajari.

6.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun

Islam dan Tamadun Asia

Bab-bab sebelum ini telah menegaskan hakikat bahawa dunia kita adalah sebenarnya

dunia berbilang tamadun. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud

sebagai dunia berbilang budaya dan tamadun. Setelah kita menilai tamadun-tamadun yang dikaji

serta memahami nilai-nilai terpenting yang perlu kita ambil dan hayati, maka kini perlu pula kita

melihat perhubungan antara tamadun-tamadun sebelah sini dengan tamadun Barat yang dominan

hari ini. Tamadun-tamadun sebelah sini sebenarnya telah wujud bersama untuk satu jangka masa

yang lama dan kadangkala agak tidak wajar untuk kita membicarakan keperluan mereka untuk

berinteraksi. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa sebelum ini seperti tidak wujud

interaksi antara tamadun Islam misalnya dengan tamadun Cina dan tamadun India dan begitu

juga sebaliknya. Bukti-bukti sejarah telah banyak menjelaskan interaksi antara tamadun-tamadun

ini memang telah sedia wujud dari dahulu kala lagi. Malah yang lebih penting ialah bukti

kehidupan yang masih hidup, subur dan segar antara masyarakat dan tamadun yang pelbagai

inilah yang lebih penting. Masyarakat negara kita yang berbilang tamadun ini telah pun hidup

sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini dengan penuh interaksi dan perasaan muhibah.

Page 5: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  5

Justeru kita boleh menyatakan bahawa interaksi antara pelbagai tamadun yang kita lalui

ini ialah suatu yang nyata dan benar-benar hidup. Oleh sebab itu, hakikat ini perlulah difahami

dengan baik supaya kita tahu di mana kita berada dan apakah sebenarnya yang perlu kita

lakukan. Dialog peradaban ini atau interaksi antara tamadun ini, jika ia diilhamkan ataupun

dipelopori oleh tamadun Barat maka orientasi dan hala tujunya sudah pasti berbeza dengan kita.

Tamadun Barat sebenarnya sangat miskin dalam soal pengalaman hidup antara tamadun. Dalam

sepanjang sejarah tamadun Barat mereka sangat kurang berpeluang untuk hidup bersama dengan

tamadun lain seperti yang dialami oleh tamadun-tamadun sebelah sini. Justeru itu jika mereka

berbicara mengenai dialog peradaban sifatnya sangatlah teoritikal dan konjektural. Hakikat ini

disebabkan mereka sendiri tidak pernah merasai secara realiti dan praktikal pengalaman hidup

dalam pelbagai tamadun.

Hakikat sebegini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang tidak wajar kita perkecilkan

kerana ia tidak dimiliki oleh tamadun Barat. Menyedari perkara tersebut, orientasi dan hala tuju

dialog peradaban kita tidaklah sewajarnya bersifat teori dan telahan apatah lagi bersifat polemik

seperti yang lazimnya wujud dalam tradisi dialog di Barat. Kita mestilah mengungkapkan

aspirasi dialog tamadun kita dengan lebih yakin bila berhadapan dengan tamadun Barat kerana

kita lebih arif tentang soal ini. Kita memiliki pengalaman beratus tahun hidup bersama (co-exist)

dengan tamadun-tamadun lain yang tidak pernah dialami oleh tamadun Barat. Justeru tidak wajar

bagi tamadun Barat untuk mengajar kita bagaimana mahu berdialog atau bertoleransi sesama

kita. Merekalah yang sebenarnya yang perlu diajar oleh tamadun sebelah sini tentang cara-cara

berdialog antara tamadun. Kita bukan sahaja perlu menunjukkan kepada mereka cara

bertoleransi, malah yang lebih penting ialah cara bermuhibah atau berkasih-sayang sesama

manusia dari kalangan tamadun yang pelbagai ini. Sikap seperti inilah sebenarnya yang perlu

kita kemukakan terhadap tamadun Barat. Peranan ini juga merupakan sumbangan paling besar

yang boleh diberikan oleh tamadun sebelah sini kepada tamadun Barat khususnya dan tamadun

manusia umumnya di tengah-tengah kemelut kehidupan yang tidak putus-putus hari ini. Interaksi

sebenar antara tamadun dapat dilihat dari perspektif ini.

Page 6: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  6

6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi

6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat

Sama ada disedari atau tidak realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar

tamadun Islam dan tamadun Asia ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan

didominasi oleh dunia Barat moden. Tanpa menyedari kesan dan dampak dunia Barat moden ke

atas kita dengan sepenuhnya, kita tidak akan dapat merancang masa depan kita dengan sebaik-

baiknya. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat

mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri (identiti) bagi seseorang

Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu dan jati diri tamadun Islam dan jati diri

tamadun-tamadun Asia pada peringkat kolektif. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan

seolah-olah ‘sebuah dunia Barat yang besar’ yang bersifat hegemonik, yang tidak langsung

memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat.

Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah

penjajahan yang panjang. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke

atas masyarakat Islam dan Asia sehingga merubah struktur ekonomi, institusi politik dan nilai

budayanya. Disebabkan kuasa penjajahan Barat begitu kuat dominasi pengaruhnya, maka

masyarakat yang di bawah penjajahan telah mengalami perasaan rendah diri ketara, malah

meninggalkan sejarah dan warisan bangsa mereka sendiri. Mereka telah meletakkan tamadun

Barat sebagai kemuncak pencapaian ketamadunan manusia. Tamadun Barat merupakan piawai

atau kayu pengukur untuk menilai pencapaian masyarakat mereka sendiri. Penjajahan pemikiran

seperti inilah sebenarnya kemuncak penjajahan Barat dalam memperkukuhkan dominasinya ke

atas bangsa manusia yang lain sehingga hari ini.

Meskipun kini kebanyakan negara atau masyarakat Islam dan Asia telah mencapai

kemerdekaan, tetapi kesan pemerintahan dan dominasi penjajah masih ketara. Bentuk dominasi

baru telah muncul sehinggakan dimanipulasi oleh penjajahan yang lampau. Masyarakat Islam

dan Asia sukar dikenali dengan ciri-ciri kebangsaan yang tersendiri dalam semua lapangan

kehidupan sama ada yang berkaitan dengan gaya hidup seseorang sehingga kepada kedaulatan

negara dalam membuat keputusan. Kebebasan yang sepatutnya wujud pada sesebuah masyarakat

Page 7: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  7

atau negara dalam menentukan haluan kehidupan dan masa depan mereka sendiri telah

dikongkong oleh pelbagai bentuk dominasi yang baru.

6.2.2 Dominasi Politik

Kemerdekaan sesebuah negara pada masa kini tidak mempunyai makna yang besar selain

daripada tampuk pemerintahan diserahkan kepada masyarakat tempatan. Masyarakat yang

dikatakan merdeka dalam banyak keadaan yang berkaitan dengan kebebasan membuat keputusan

politik terutama di peringkat antarabangsa, masih tertakluk kepada telunjuk kuasa Barat. Sukar

untuk dinafikan bahawa politik antarabangsa hari ini didominasi sepenuhnya oleh beberapa buah

negara kuasa besar (super power) yang secara tidak langsung menggambarkan dominasi dunia

Barat. Malahan struktur PBB sendiri mencerminkan keadaan politik dunia selepas Perang Dunia

Kedua, di mana negara-negara seperti Amerika Syarikat, Britain dan Perancis yang telah berjaya

mengalahkan Jerman dan Jepun, memperolehi kuasa veto. Negara Amerika Syarikat adalah

negara terkuat di kalangannya yang mendominasikan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-

bangsa Bersatu (PBB) dengan kuasa vetonya bersama-sama dengan negara Rusia, United

Kingdom, Perancis dan China.

Majlis Keselamatan PBB dari satu segi merupakan sebuah badan politik dunia yang

terpenting. Bagaimanapun keputusan-keputusan yang dibuat hanyalah sekadar mengesahkan

keputusan negara-negara kuasa besar terutama Amerika Syarikat yang mempunyai kepentingan

tertentu. Anadainya sesuai dengan kepentingannya, Amerika Syarikat akan menggunakan Majlis

Keselamatan PBB untuk mencapai objektif-objektif tertentu yang berkaitan dengan polisinya.

Pada masa-masa yang lain mereka akan bertindak secara bersendirian membelakangkan Majlis

Keselamatan PBB seperti dalam persitiwa pengeboman Sudan dan Afghanistan pada tahun 1998,

dengan helah untuk memusnahkan tempat-tempat yang dikatakan sebagai sarang-sarang

pengganas. Pendekatan unilateralisme di dalam politik antarabangsa ini terbukti sekali lagi

apabila Amerika Syarikat, tanpa restu PBB telah menyerang dan menakluki Iraq pada 2003.

Boleh dikatakan dalam hampir semua persengketaan wilayah dan antarabangsa sama ada

di Somalia, Bosnia-Herzegovina, Palestin, Khasmir dan lain-lain, Amerika Syarikat telah terlibat

secara langsung dengan menggambarkan diri mereka sebagai ‘polis dunia. Situasi ini

mencerminkan kuasa politik yang mendominasi dunia. Kedudukan Amerika Syarikat sebagai

Page 8: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  8

sebuah kuasa politik global adalah disebabkan terutamanya oleh kekuatan ketenteraan atau

militari. Setelah perang dingin berakhir dengan robohnya tembok Berlin pada 1989, dan

perpecahan Soviet Union pada 1991, maka Amerika Syarikat telah muncul sebagai satu-satunya

kuasa besar dunia yang tidak mempunyai saingan, hingga mewujudkan satu dunia unipolar,

tanpa imbangan kuasa. Negara tersebut memiliki senjata-senjata nuklear yang besar dan senjata-

senjata yang tercanggih. Paling menggerunkan senjata-senjata ini dipunyai oleh sebuah negara

yang mengambil pendekatan hegemonik ke atas masyarakat bangsa-bangsa manusia yang lain.

Pada masa yang sama ia melarang dengan keras, usaha negara-negara lain seperti Korea Utara

dan Iran, untuk mempunyai program nuklear mereka sendiri.

6.2.3 Dominasi Ekonomi

Sekiranya semasa zaman penjajahan sebelum ini penjajah Barat mendominasikan

sumber-sumber semula jadi wilayah yang dijajah, maka hari ini keadaan yang hampir sama

berlaku. Syarikat-syarikat multinasional dari Barat seperti Amerika Syarikat, United Kingdom

dan negara-negara Eropah yang lain termasuk juga Jepun telah menguasai kegiatan perdagangan

antarabangsa. Syarikat-syarikat berkenaan telah mendominasi penggunaan sumber-sumber

semula jadi, pengeluaran hasil-hasil perindustrian dan perkembangan sains dan teknologi (S&T)

sesebuah negara. Tidak cukup sekadar itu, sistem kewangan antarabangsa pula dikawal oleh

sejumlah kecil syarikat-syarikat kewangan gergasi, sekumpulan bank, pedagang-pedagang mata

wang dan juga pengurus-pengurus dana pelaburan spekulatif antarabangsa, yang secara tidak

langsung meneruskan dominasi dunia Barat ke atas bangsa-bangsa manusia yang lain.

Pola dominasi ekonomi yang sedemikian disokong oleh institusi-institusi global seperti

International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia serta World Trade Organisation (WTO)

bersama-sama dengan kumpulan G8. Mereka telah bertindak mencorakkan bentuk ekonomi

global sebegitu rupa sehingga segala kepentingan negara-negara perindustrian yang kuat di

hemisfera utara mendapat keutamaan mengatasi persoalan kebajikan negara-negara miskin di

hemisfera selatan. Masyarakat manusia di negara-negara membangun dan mundur tidak lebih

sekadar memenuhi keperluan sumber tenaga manusia untuk mencapai kepentingan mereka dan

pada masa yang sama, sumber-sumber semula jadi di negara-negara tersebut dimonopoli secara

tidak disedari. Fenomena seperti ini merupakan satu bentuk penjajahan baru yang terselindung

Page 9: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  9

di sebalik gagasan perdagangan tanpa sempadan, perdagangan bebas, atau economic

globalisation.

6.2.4 Dominasi Media

Dunia Barat melalui potensi yang ada dalam bidang teknologi komunikasi dan maklumat

telah mendominasi penyebaran berita antarabangsa. Tidak cukup dengan dominasi dalam bidang

politik dan ekonomi, dunia Barat khususnya Amerika Syarikat mahu turut mendominasi media

massa. Satu situasi yang begitu ketara mutakhir ini, media cetak dan elektronik yang semakin

berpengaruh dikuasai oleh sekumpulan syarikat-syarikat gergasi yang berpusat di dunia Barat.

Agensi berita antarabangsa terutama dari Amerika Syarikat menentukan dengan meluasnya

bagaimana maklumat tentang peristiwa-peristiwa antarabangsa diolah dan dipersembahkan

kepada masyarakat dunia. Malah sesuatu peristiwa yang berlaku dalam negara di luar dunia

Barat sering dicampur dan ditafsirkan untuk penerimaan negara-negara jirannya oleh agensi

berita Barat bagi memperolehi kepentingan-kepentingan tertentu. Tegasnya, masyarakat di luar

dunia Barat melihat jiran-jiran mereka bahkan mereka sendiri sendiri menurut kaca mata Barat.

6.2.5 Dominasi Budaya

Dominasi dunia Barat juga dikaitkan dengan dominasi budaya. Dalam tiga dekad

kebelakangan ini, dunia Barat terutama Amerika Syarikat telah membanjiri dunia dengan

pengeskportan budayanya. Dalam konteks budaya ini, pengaruh yang paling berkesan atau

signifikan ialah hiburan. Pada hari ini filem, muzik, nyanyian, kartun dan komik dari Amerika

Syarikat telah tersebar dengan meluasnya di seluruh dunia sehingga mempengaruhi cara hidup

remaja di seluruh dunia. Rancangan-rancangan televisyen seperti American Idol juga telah

tersebar luas dan ditiru di beberapa negara lain termasuk Malaysia sebagai satu fenomena

globalisasi budaya, di mana cita-cita remaja diberi ekspresi secara kompetitif, dan nilai-nilai

seperti menghormati dan menjaga perasaan seseorang individu tidak lagi diutamakan, atas nama

keterbukaan di dalam memberi pandangan. Selain daripada itu, budaya hidup Barat yang

ditonjolkan melalui jenama-janama seperti Coca-cola, McDonalds, Levi’s dan lain-lain telah

menjadi sebahagian daripada budaya global. Masyarakat manusia di merata tempat telah

menyedut dan mengasimilasikan jenis-jenis makanan, pakaian dan hiburan ala-Amerika dalam

jumlah yang besar dan belum pernah berlaku dalam sejarah sebelum ini. Namun bukan sahaja

Page 10: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  10

Amerika Syarikat yang telah mengeksport budaya mereka tetapi juga syarikat-syarikat dari

Eropah dan Jepun turut mengeksport kartun dan muzik ciptaan Amerika Syarikat.

Berdasarkan kepada keterangan tentang dominasi kuasa Barat dalam bidang-bidang

tersebut, dapat diperhatikan penguasaan kuasa Barat yang begitu mencengkam ke atas bangsa-

bangsa manusia yang lain termasuklah masyarakat Islam dan Asia. Gergasi media Barat

khususnya dari Amerika Syarikat seperti CNN, telah menyesuaikan diri dengan tuntutan dan

suasana dalam masyarakat Islam dan Asia di mana mereka beroperasi. Syarikat-syarikat

multinasional yang sedang beribu pejabat di Amerika Syarikat telah menjadi global dari segi

pengeluaran, pemasaran dan penyelidikan. Pedagang-pedagang mata wang yang terdiri dari

pelbagai bangsa dan warna kulit, pada akhirnya tidak mempunyai ketaatan pada mana-mana

negara.

Tegasnya, kemelut yang berkaitan dengan dominasi Barat telah menjadi begitu global

atau sejagat, sehingga pada hari ini dominasi tersebut tidak lagi mengenali sempadan

penempatan geografi atau budaya tertentu. Dominasi Barat daripada cara hidup seseorang

sehingga kedaulatan politik wujud di mana-mana. Cara hidup Barat telah menjadi sebahagian

daripada kehidupan kita. Keputusan-keputusan mereka dalam politik dan ekonomi secara mudah

memberi kesan yang besar kepada politik dan ekonomi kita. Mereka telah memakaikan kaca

mata mereka kepada kita sehingga kita melihat sesuatu menurut perspektif mereka. Dengan

menjadi sebegitu global dunia Barat telah menjadikan diri mereka sebagai norma dan mudah

diterima di mana-mana sahaja. Menyedari tentang hakikat tersebut, penilaian terhadap kesan dan

dampak dunia Barat ke atas tamadun Islam dan Asia bukanlah mudah.

Tidak dapat dinafikan, dari sudut yang positif manfaat S&T yang dikembangkan oleh

tamadun Barat begitu ketara kepada kita. Bidang S&T ini telah membantu mengurangkan

kemiskinan, meningkatkan taraf hidup dan membawa keselesaan material kepada sebahagian

daripada masyarakat manusia. Pertumbuhan dan pekembangan ekonomi pasaran juga telah

menambahkan kemewahan golongan menengah di kebanyakan negara-negara di dunia sehingga

kepada kadar tertentu. Sebagai kesan daripada pengaruh tamadun Barat juga, idea dan institusi

yang berkaitan dengan demokrasi seperti kebebasan individu, hak menyuarakan bangkangan,

akauntabiliti awam, perwakilan parlimen yang dipilih rakyat dan kehakiman yang bebas telah

mempengaruhi kebenaran di peringkat global. Dunia Barat juga bertanggungjawab menimbulkan

Page 11: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  11

kesedaran yang bertambah-tambah berhubung persoalan-persoalan ini dalam tamadun Islam dan

Asia. Barat juga kadangkala menggunakan nilai politik sebagai senjata di dalam persaingan

perdagangan antarbangsa, di mana negara yang tidak mengamalkan demokrasi ala Barat, atau

mempunyai rekod hak asasi manusia yang ’buruk’, akan dikenakan sekatan ekonomi. Namun

sifat hipokrit ini terbongkar dengan adanya pendedahan mengenai kekejaman tentera Amerika

terhadap tahanan di Iraq, dan di Teluk Guantanamao.

Namun dalam konteks tersebut juga terdapat kesan-kesan yang negatif. Kemunculan

sistem ekonomi pasaran global yang mengutamakan negara-negara perindustrian kuat yang

kebanyakannya terletak di dunia Barat, sebahagiannya bertanggungjawab terhadap kemiskinan

yang berterusan terhadap golongan tertentu manusia. Jurang pemisahan antara golongan yang

berada dan tidak berada semakin melebar. Pada tahun 1960 nisbah pendapatan antara 20 peratus

yang golongan teratas dan 20 peratus yang golongan terbawah dalam dunia ialah 1:30. Kemudian

pada tahun 1994 nisbah ini semakin melebar kepada 1:78.

Bukan sekadar permasalahan kemiskinan dan jurang perbezaan kaya-miskin, tetapi juga

pemusatan kuasa di Barat terutama di Amerika Syarikat telah mencipta satu cengkaman ekonomi

global yang menjadikan perdagangan senjata dan dadah lebih menguntungkan daripada

perdagangan komoditi dan perkhidmatan yang memberi manfaat kepada manusia. Malah lebih

parah lagi apabila dalam ekonomi global hari ini, spekulasi mata wang dan kewujudan suasana

perjudian telah berleluasa di seluruh dunia yang secara tepat dinamakan sebagai ‘kapitalisme

kasino’. Melihat kepada situasi tersebut, bagaimana boleh wujud kesaksamaan dalam konteks

ekonomi di dunia hari ini.

Sesungguhnya ekonomi global yang dipupuk dan ditaja oleh dunia Barat tidak mungkin

dilestarikan. Banyak tempat di merata pelosok dunia ini telah mengalami kepupusan sumber

semula jadi dan pencemaran persekitaran yang teruk. Demikian juga keadaannya bila sesebuah

masyarakat begitu didesak oleh tekanan pertumbuhan ekonomi yang menggila, tekanan sosial

dan psikologi turut bertambah-tambah justeru memberi kesan yang buruk kepada institusi

kekeluargaan dan kemasyarakatan. Sama ada disedari atau tidak keadaan yang seperti ini sudah

pun berlaku dalam masyarakat Islam dan Asia di tempat-tempat tertentu.

Page 12: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  12

Sekiranya kita melihat kesan pengaruh Barat ke atas sistem pemerintahan dan politik,

meskipun semangat demokrasi tersebar, sistem politik global di dominasikan oleh Barat. Pada

hari ini kuasa Baratlah sebenarnya yang tidak demokratik dengan membelakangkan kehendak

masyarakat dunia melalui kuasa veto yang diberikan pada lima negara kuasa besar. Kuasa-kuasa

besar dunia seperti Amerika Syarikat boleh mencabuli undang-undang antarabangsa tanpa

sebarang pembalasan (impunity). Contoh yang begitu ketara ialah siri-siri pengeboman ke atas

Iraq. Majoriti manusia tiada lagi suara untuk menentukan nasib masa depan mereka sendiri.

Dari satu sudut budaya dan tamadun bukan Barat bahkan bukan Amerika Syarikat,

sebenarnya tidak banyak peranan besar pada tahap global. Budaya dan tamadun lain

sememangnya begitu takut kepada kuasa penyamarataan (homogenising) yang dimiliki oleh

budaya Amerika Syarikat yang sangat dominan. Oleh sebab itu, perjuangan untuk menjaga dan

meneruskan kepelbagaian budaya dan tamadun merupakan satu tema perjuangan yang harmonis

dengan agama Islam dan agama-agama Asia yang lain. Tema ini akan menjadi cabaran yang

terpenting pada masyarakat Islam dan Asia dalam abad ke-21 akan datang.

Dari sudut yang lain, kita juga harus akur bahawa tamadun dan kuasa Barat bukanlah

sinonim dengan Amerika Syarikat dan Britain. Ini jelas terbukti dengan adanya tentangan

daripada Jerman dan Perancis terhadap penaklukan Iraq oleh Amerika dan Britain. Namun

demikian Jerman dan Perancis—dan juga Rusia—juga akhirnya akur kepada kehendak Amerika

Syarikat di dalam isu berkaitan dengan program nuklear Iran pada tahun 2005 ini. Walaupun

Barat tidak semestinya bersatu, sebagaimana juga dunia Islam tidak bersatu dan tidak bersifat

monolitik, namun pada umumnya terdapat jurang di antara dunia Barat dan Timur, yang

sebahagian darinya disebabkan oleh faktor budaya dan ketamadunan.

6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington

Pada tahun 1989, menjelang berakhirnya era perang dingin seorang penulis Amerika,

Francis Fukiyama telah mengemukakan teori ‘The End of History’ yang menyatakan bahawa

dunia akan menjadi homogen dengan dicirikan oleh pemikiran liberalisme dan demokrasi Barat

setelah keruntuhan komunisme. Teori Fukiyama ini hampir menjadi kenyataan bilamana kuasa-

kuasa besar blok Timur sendiri dilihat mula menerima pemikiran liberalisme dan demokrasi

Barat dalam menentukan halatuju sosial, ekonomi dan politik masing-masing. Negara Rusia dan

Page 13: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  13

China yang dilihat sebagai simbol blok Timur sebelum ini sudah mula membuka pintu kepada

dunia luar dan memberi lebih kebebasan kepada kegiatan sosial, ekonomi dan politik.

Bagaimanapun telahan ini kelihatan pudar apabila seorang Profesor sains politik di

Uniersiti Harvard, Samuel P. Huntington mengemukakan teori ‘The Clash of Civilizations’

(Pertembungan Tamadun). Dalam makalahnya yang diterbitkan oleh jurnal Foreign Affairs tahun

1993 bertajuk “The Clash of Civilizations?”, Huntington telah menjangkakan akan berlaku

pertembungan antara Tamadun Barat dengan tamadun-tamadun lain yang akan mencorakkan

politik sejagat. Huntington kemudiannya memperkembangkan makalah ini untuk dijadikan

sebuah buku dengan judul “The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order” yang

diterbitkan pada tahun 1996. Buku ini telah menghuraikan dengan lebih mendalam tesisnya

tentang pertembungan tamadun bagi tujuan menjawab isu-isu yang telah ditimbulkan oleh para

pengkritik makalah asalnya.

Teori Pertembungan Tamadun yang dikemukakan oleh Huntington telah mengundang

pelbagai reaksi baik di kalangan masyarakat Islam mahu pun di kalangan masyarakat Barat

sendiri. Secara umum teori Huntington tersebut boleh didasarkan kepada tiga andaian utama:

a. Selepas era perang dingin perbezaan yang paling ketara antara masyarakat sejagat bukan

lagi ideologi, politik dan ekonomi tetapi budaya.

b. Tamadun merupakan entiti budaya yang terbesar justeru konflik yang bakal timbul adalah

disebabkan perbezaan antara budaya yang membawa kepada pertembungan antara

tamadun.

c. Teras utama kepada isu-isu yang berkaitan dengan agenda antarabangsa sebenarnya

berkaitan dengan perbezaan yang wujud antara pelbagai tamadun.

Menurut Huntington dalam dunia yang berpelbagai tamadun (multiple civilizations), ianya

seperti tidak boleh dielakkan lagi. Tamadun Barat akan bertembung dengan tamadun-tamadun

lain terutama tamadun Islam. Malah beliau menyatakan antara petanda awal pertembungan

tersebut ialah peristiwa Peperangan Teluk pada tahun 1990.

Teori Huntington ini dilihat sebagai satu ramalan besar yang harus diberi perhatian oleh

semua pihak, di samping tidak kurangnya mereka yang mengkritik pandangan beliau. Para

Page 14: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  14

intelektual telah mengkritik pandangan Huntington daripada persoalan konsep seperti takrif

tamadun sehinggalah kepada isu-isu yang dibangkitkan seperti perang di Bosnia-Herzegovina.

Bagaimanapun, teori Huntington ini sangat penting dari segi mencambahkan disiplin ilmu

pengajian tamadun dan sains politik. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan dialog

antara tamadun sehinggalah Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) mengisytiharkan tahun

2001 sebagai Tahun Dialog Tamadun seperti yang dicadangkan oleh Presiden Iran ketika itu,

iaitu Mohammad Khatami.

Meskipun pelbagai kritikan akademik telah dikemukakan untuk menyanggah teori

pertembungan tamadun sehingga pernah disebut bahawa teori Huntington ini telah runtuh,

perkembangan yang mutakhir telah memperlihat situasi yang berlainan. Bagi sesetengah pihak

mungkin situasi yang berlaku ini tidak boleh dikaitkan dengan ramalan akan berlakunya

pertembungan tamadun seperti teori Huntington. Namun begitu, konflik antara dunia Barat

dengan dunia Islam dengan pelancaran ‘Perang Terhadap Keganasan’ oleh Amerika Syarikat dan

sekutunya seolah-olah membenarkan teori Huntington. Yang pastinya, dunia Barat dan dunia

Islam sedang bergolak sehingga kelihatan tiada titik penghujungnya.

6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September

Peristiwa 11 September 2001 selalu dilihat sebagai kemuncak konflik dunia Islam dan

dunia Barat. Sebelum peristiwa 11 September, beberapa peristiwa serangan ke atas kepentingan

Barat khususnya Amerika Syarikat telah berlaku. Pada tahun 1993, World Trade Center telah

diserang oleh Ramzi Ahmed Yousef yang dikatakan seorang fundematalis Islam. Pada tahun

1996 pula, 19 tentera Amerika Syarikat telah terbunuh dan 300 lagi cedera dalam satu serangan

di Khobar Towers di Dhahran, Arab Saudi. Kemudian pada tahun 1998, kedutaan Amerika

Syarikat di Dar es Salaam dan Nairobi telah dibom menyebabkan 250 mati. Dan yang terakhir

sebelum peristiwa 11 September, pada Oktober tahun 2000, Kapal USS Cole telah diserang di

Yemen menyebabkan kematian 17 orang dan 38 yang lain cedera.

Kesemua peristiwa di atas dikaitkan dengan pengganas Muslim sehingga menimbulkan

kecurigaan yang mendalam terhadap masyarakat Islam keseluruhannya. Perjuangan rakyat

Palestine yang menuntut kemerdekaan di negara sendiri turut digolongkan sebagai rangkaian

pengganas. Begitu juga perjuangan masyarakat Islam lain di Kashmir dan Chechnya turut

Page 15: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  15

dilabelkan sebagai kumpulan pengganas. Malah golongan yang disebut sebagai fundamentalis

Islam yang sederhana turut dicurigai pegangan mereka. Yang agak boleh diterima oleh dunia

Barat ialah golongan Modernist Islam, justeru dorongan ke arah mewujudkan versi Islam yang

seperti ini perlu diperluaskan. Kecurigaan dunia Barat ini sudah pasti memuncak selepas

peristiwa serangan 11 September 2001.

Beberapa operasi ketenteraan yang di ketuai oleh Amerika Syarikat di Afghanistan, Asia

Tenggara dan yang terakhir di Iraq dilihat sebagai satu pencabulan ke atas dunia mereka oleh

sebahagian besar masyarakat Islam. Sekatan demi sekatan telah dikenakan ke atas masyarakat

Islam termasuklah sekatan dari segi penyebaran sains dan pemindahan teknologi secara langsung

dan tidak langsung. Masyarakat Islam dari kalangan negara-negara Arab khususnya hampir

ditutup peluang untuk meneruskan pengajian S&T mereka di peringkat tinggi di negara-negara

seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom. Negara-negara yang sebelumnya dilihat tiada

masalah dengan dunia Islam seperti Jepun turut mula memikirkan semula dasar luar mereka

berkaitan dengan dunia Islam.

Pada umumnya, peristiwa September 11 telah meninggalkan dampak yang besar ke atas

hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam, khususnya ke atas peta politik Asia Barat.

Hubungan antara Amerika Syarikat dan dunia Islam menjadi semakin keruh dan tidak menentu.

Banyak pihak di dunia Islam menaruh kecurigaan terhadap tindak tanduk masa depan Amerika

Syarikat di rantau Asia Barat. Perubahan besar yang berlaku di Iraq sebagai akibat daripada

pelanggaran Amerika Syarikat akan pastinya merubah peta politik dan agama negara itu dan

jiran-jirannya. Bukan sahaja Asia Barat yang menerima padah buruk daripada pencerobohan

Amerika Syarikat. Amerika sendiri telah ditimpa krisis ekonomi yang semakin meruncing

dengan terpaksa menanggung perbelanjaan perang yang begitu tinggi. Bagaimana pun, sebagai

akibat September 11 juga, dialog antara golongan Islam minoriti dan golongan bukan Islam

majoriti semakin meningkat. Menerusi dialog-dialog ini dan juga menerusi bacaan mereka

sendiri tentang agama Islam semakin ramai rakyat Amerika yang mendakwa bahawa mereka

kini lebih memahami tentang ajaran Islam. Menurut sesetengah pihak, masyarakat Islam di

Amerika boleh menyumbang ke arah mewujudkan kesefahaman yang lebih baik antara Amerika

Syarikat dan dunia Islam di masa depan.

Page 16: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  16

6.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran

Tamadun kontemporari dunia telah mewarisi tradisi, persoalan dan permasalahan yang

timbul melalui sejarah. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat pelbagai kepincangan,

ketidakadilan dan penindasan di dalam hubungan di antara tamadun di dunia hari ini. Selain itu

wujud juga salah faham, jurang komunikasi dan prejudis di dalam hubungan antara tamadun. Ini

amat jelas dan ketara di dalam hubungan antara dunia Barat dan dunia Islam masakini, di

peringkat antarabangsa. Di peringkat dalam negeri, walaupun hubungan antara kaum yang

berdasarkan pelbagai tamadun seperti tamadun Melayu, Islam, India dan Cina, adalah agak baik,

namun masih wujud rasa curiga di kalangan setengah pihak berdasarkan perbezaan-perbezaan

antara mereka. Dengan kata lain, usaha ke arah menjalin persefahaman antara kaum di kalangan

rakyat Malaysia yang datang dari pelbagai tamadun, tidak boleh diabaikan dan mesti terus

dipupuk untuk memastikan supaya hubungan harmonis di kalangan rakyat Malaysia akan terus

terjalin.

Di peringkat antarabangsa, permasalahan yang diwarisi di dalam perhubungan antara

tamadun perlu ditangani bukan dengan secara keganasan atau konfrontasi, tetapi menerusi

dailog. Maka di sinilah dailog peradaban mempunyai peranan di dalam hubungan manusia dan

hubungan antarabangsa masakini. Malahan PBB telah menjadikan tahun 2001 sebagai tahun

dailog antara tamadun dunia.

Dominasi dan cengkaman segelintir manusia, selalunya ke atas golongan yang lebih

ramai dalam semua bentuk manifestasi budaya, pemikiran, maklumat, ekonomi, kewangan,

teknologi, ketenteraan dan politik akan menjadi cabaran terpenting yang bakal dihadapi oleh

manusia dalam abad ke-21 nanti. Bagi memahami sifat dominasi ini dan akibatnya ke atas

tamadun manusia merupakan satu masalah yang besar kerana dominasi sedemikian telah

dianggap sebagai biasa atau normal. Disebabkan hakikat tersebut, sepanjang perjuangan

menentang dominasi ini, kita terpaksa menekankan persoalan keadilan kerana dominasi yang

meletakkan kuasa di tangan minoriti merupakan ketidakadilan yang sangat nyata. Ketidakadilan

seperti ini merupakan pengabaian hak dan kesejahteraan manusia di mana-mana.

Kesejahteraan masyarakat manusia seluruhnya dan bukannya kepentingan sesuatu

tamadun seharusnya menjadi tema perjuangan masa dalam menghadapi dominasi kumpulan

Page 17: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  17

teratas (elit). Kesan buruk segala bentuk dominasi akan dirasai sehingga ke peringkat global.

Dengan pembesaran jumlah dan jenis persenjataan oleh sesebuah kumpulan elit dalam sesebuah

negara, telah mendorong mereka menyalahgunakan sumber kekayaan sesebuah negara. Sumber

kekayaan tersebut sepatutnya digunakan untuk perancangan yang mementingkan rakyat seperti

pendidikan, kesihatan, kebajikan masyarakat dan kemudahan asas awam. Situasi ini benar-benar

telah berlaku sama ada di India mahupun di kalangan kuasa-kuasa besar dunia seperti Amerika

Syarikat.

Seperti juga manipulasi pasaran kewangan oleh para spekulator mata wang akan

merosakkan ekonomi negara maju seperti Jerman, samalah juga dengan negara membangun di

Asia seperti Thailand dan Malaysia. Penghomogenan (homogenesation) budaya Amerika

Syarikat merupakan satu ancaman sama ada kepada budaya Perancis yang menjadi ciri penting

tamadun Eropah ataupun tamadun Turki yang menjadi ciri penting tamadun Islam. Keadaan ini

menunjukkan bahawa cabaran yang berpunca daripada kesan dominasi akan menjejaskan

manusia di mana-mana sahaja. Oleh sebab itu, seluruh masyarakat manusia mesti menentang

dominasi tersebut. Mereka mesti membina kesedaran dan bergerak secara berkumpulan untuk

menentang dominasi oleh segelintir manusia tertentu.

Satu syarat yang cukup penting ke arah membina kesedaran ialah melalui sesi-sesi dialog

di semua tempat. Dalam sesi dialog tersebut, manusia mesti sedar bahawa setiap agama, budaya

dan tamadun masing-masing mengandungi nilai dan pandangan semesta yang menekankan

kesatuan, kejujuran, maruah dan kebebasan manusia. Kesemua nilai dan pandangan semesta

tersebut begitu bertentangan dengan tindakan dominasi. Melalui sesi dialog di kalangan manusia

di mana-mana sahaja, masyarakat Islam, masyarakat Asia dan lain-lain dapat membina satu

barisan bersama untuk menentang dominasi oleh sekumpulan kecil manusia terutama kuasa

Barat dan bonekanya.

Sesi dialog antara manusia dalam pelbagai budaya dan tamadun juga banyak membawa

manfaat yang lain. Hari ini seluruh manusia menghadapi pelbagai masalah yang besar seperti

pencemaran alam sekitar, pemupusan sumber alam, keretakan perhubungan dan perpaduan

dalam masyarakat, perpecahan hubungan keluarga, penyalahgunaan kuasa dan rasuah,

penyalahgunaan dadah dan kedurjanaan penyakit AIDS. Kesemua kemelut ini memerlukan

Page 18: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  18

jawapan dan penyelesaian daripada manusia. Kemelut ini telah melanda seluruh dunia tidak

terkecuali kepada masyarakat yang berada di dunia Islam dan Asia.

Sesungguhnya kebanjiran masalah yang dihadapi oleh manusia masa kini merupakan

kesan daripada krisis nilai. Hidup secara harmoni dengan alam sekitar semula jadi yang tidak

lagi diutamakan telah membawa kepada krisis alam sekitar. Kasih sayang dan hormat-

menghormati yang sudah hilang kekuatan moralnya dan sentiasa tercabar dalam rumah tangga

moden telah melunturkan ketahanan hubungan kekeluargaan. Nilai etika yang telah diketepikan

dalam ekonomi hari ini telah melahirkan ‘kapitalisme kasino’ yang merebak secara global. Bila

persoalan memberi perkhidmatan tidak lagi menjadi tanggungjawab utama politik, maka

kesempatan berkuasa dilihat sebagai satu peluang terbuka untuk memperolehi kekayaan dan

kepentingan diri. Disebabkan perasaan rendah diri dan pengorbanan telah dipencilkan dalam

kehidupan peribadi dan masyarakat, maka sifat tamak dan takbur (ego) menjadi semakin

dominan dalam masyarakat.

Tamadun Islam dan tamadun Asia sentiasa menekankan penolakan terhadap sifat tamak

dan kepentingan diri. Dalam sistem falsafah tamadun-tamadun ini, nilai-nilai sejagat, kerohanian

dan moral sentiasa diutamakan. Persoalan etika tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan.

Setiap bidang dalam masyarakat menurut pendirian Islam dan tamadun-tamadun berasaskan

agama yang lain mesti diasaskan di atas nilai-nilai moral. Ke arah melahirkan nilai moral

dalam masyarakat kita yang berbilang agama, etnik dan kebudayaan mesti diadakan sesi dialog

yang berterusan di kalangan kita semua. Tanpanya kita tidak mungkin dapat membentuk benteng

moral yang kukuh. Bila manusia menyedari nilai-nilai yang mereka kongsi bersama dalam

pemerintahan dan politik, ekonomi dan pengurusan sumber, keluarga dan masyarakat, kesihatan

dan pendidikan, sains dan teknologi, maka ikatan dan perasaan saling hormat-menghormati,

mempercayai dan perpaduan akan tumbuh dan membesar dalam masyarakat yang pelbagai etnik,

budaya dan agama.

6.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun

Demi untuk membina dan mengukuhkan nilai-nilai sejagat yang dikongsi bersama dalam

tamadun Islam dan tamadun Asia, maka hendaklah diadakan sesi dialog dalam semua peringkat

masyarakat. Universiti atau Institusi Pengajian Tinggi dan sekolah-sekolah boleh memainkan

Page 19: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  19

peranan yang penting. Pengajian mengenai tamadun Islam dan tamadun Asia mesti dimasukkan

dalam kurikulum di peringkat sekolah lagi. Pertubuhan agama dan budaya hendaklah menjadikan

sesi dialog sebagai agenda utama dalam kegiatan-kegiatan mereka. Sesi dialog juga mesti

menjadi perkara utama dalam pertubuhan-pertubuhan belia. Akhbar dan majalah popular pula

mesti memperkenalkan ruang-ruang yang ditumpukan kepada dialog peradaban. Program di

radio dan televisyen yang membicarakan tema itu sudah pasti akan meningkatkan lagi usaha ini.

Namun begitu, sesi-sesi dialog demikian melalui media massa dan sistem pendidikan

tidak akan berjaya tanpa disertai oleh dialog tentang kehidupan sebenar. Manusia yang hidup

dalam masyarakat yang berbilang kaum, budaya dan agama mesti digalakkan untuk bergaul,

berkenalan dan memahami serta berkongsi kegembiraan dan kedukaan, harapan dan

kebimbangan antara satu sama lain. Menghidupkan situasi seperti inilah sebenar-benarnya

dialog, iaitu dialog dalam kehidupan. Tanpa dialog seumpama ini, usaha dialog tamadun pada

tahap akal dan minda sahaja, tidak membawa sebarang kesan bermakna.

Seharusnya diakui dialog tamadun pada tahap mana sekalipun akan menempuhi halangan

yang kuat. Dalam sebarang masyarakat tentunya terdapat elemen yang menganggap dialog

tamadun sebagai ancaman terhadap kepentingan mereka. Golongan ini terdiri dari kalangan

mereka yang berpandangan sempit, penuh kebencian dan permusuhan terhadap budaya dan

agama lain serta menebal kejahilannya terhadap manusia selain daripada mereka. Golongan

seperti ini tidak akan menerima dengan senang hati terhadap dialog tamadun. Terdapat juga

golongan yang melihat dialog tamadun sebagai kegiatan terawang (esoterik) semata-mata. Bagi

mereka ada lagi kegiatan penting dan pragmatik yang perlu untuk diberi keutamaan.

Biar apapun bangkangan terhadap dialog tamadun, haruslah disedari bahawa tidak akan

wujud satu masa yang paling baik dalam sejarah untuk memperkenalkan dialog peradaban. Pada

hari ini, kebangkitan gerakan agama mula bertapak di dunia Islam dan juga beberapa tempat di

Asia yang lain. Dengan lain pengertian, kebangkitan gerakan keagamaan menjadi satu fenomena

global. Lambang dan simbol agama, upacara dan peristiwa serta nilai dan prinsip yang ditunjangi

oleh agama semakin diterima oleh masyarakat yang beberapa dekad terdahulu tidak

menerimanya. Kebangkitan agama memberi peluang kepada kita untuk memulakan dan

Page 20: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  20

mengembangkan dialog tamadun. Hujahnya sangat jelas, berdasarkan sejarah tamadun-tamadun

tradisional, tamadun Islam dan tamadun Asia yang lain begitu berkait rapat dengan agama

masing-masing.

Pelbagai agama dan tamadun tidak boleh tidak mesti menjalankan dialog apatah lagi

dalam zaman teknologi komunikasi yang telah berupaya untuk mendekatkan manusia daripada

merata pelosok dunia, iaitu satu keadaan yang tidak pernah berlaku sebelum daripada ini. Kini

penghuni dunia pada penghujung abad ke-20 ini lebih sedar akan kewujudan penghuni yang lain,

iaitu masyarakat manusia daripada pelbagai agama dan tamadun berbanding dengan masyarakat

manusia sebelum ini. Sekiranya kita tidak berusaha berdialog dan mengenali antara satu sama

lain dalam suasana kita disemukakan sebegini, maka kejahilan kita bersama akan berubah

kepada saling membenci antara satu sama lain. Fenomena ini boleh membawa kepada

ketegangan dan konflik yang besar.

Melihat kepada perkara-perkara diterangkan atas, kita mesti membuat pendirian untuk

berdialog antara satu sama lain. Pilihan yang diberikan begitu mudah, sama ada kita memilih

untuk berdialog dan seterusnya hidup bersama secara aman atau kita memilih untuk berkonflik

dan bertelingkah untuk selama-lamanya.

6.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun

Dialog tamadun boleh memainkan peranan yang penting di dalam hubungan domestik

dan antarabangsa pada masakini. Ini adalah kerana sebahagian dari permasalahan yang wujud

pada hari ini, yang telah menimbulkan keganasan dan ketidakadilan, adalah berpunca daripada

kegagalan pelbagai golongan yang terlibat untuk mengatasi masalah yang dihadapi melalui meja

rundingan yang berasaskan dialog, termasuk dialog tamadun. Dailog tamadun mampu

mengurangkan ketegangan yang wujud di dalam hubungan manusia, melalui kesefahaman yang

dipupuk mengenai pemikiran dan cara kehidupan masing-masing. Memang diakui bahawa bukan

semua masalah berpunca daripada kejahilan tentang tamadun, justeru penyelesaiannya tidak

mungkin tercapai melalui dialog tamadun. Ada masalah yang berpunca daripada perebutan kuasa

politik atau ekonomi mithalnya. Malahan konflik antara dunia Islam dan Barat, lebih tepat dilihat

sebagai konflik di antara Amerika dan sekutunya Britain, dengan golongan Islam radikal, yang

Page 21: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  21

juga melibatkan kepentingan ekonomi seperti penguasaan telaga minyak di Teluk Parsi. Namun

demikian tidak dapat dinafikan juga bahawa unsur-unsur kejahilan tamadun wujud di kalangan

pihak terbabit hingga keganasan yang tercetus sering dilihat sebagai permusuhan tamadun.

Misalnya layanan buruk terhadap orang-orang Islam yang bermastautin di negara-negara Barat di

satu pihak, dan pengeboman hotel dan tempat pelancongan yang dikunjungi oleh orang Barat, di

pihak yang lain.

Untuk mewujudkan kesefahaman mengenai pelbagai tamadun yang boleh membawa

kepada keamanan yang berkekalan, maka mestilah wujud kesediaan di kalangan pihak-pihak

yang terlibat, untuk cuba memahami persamaan dan perbezaan antara satu sama lain. Usaha-

usaha sedemikian boleh dilakukan di peringkat Kebangsaan dan juga Antarabangsa, melalui

pendidikan, majlis forum, program pertukaran dan lain-lain.

Di peringkat Kebangsaan, iaitu dalam negeri atau dialog yang bersifat intra-civilisational,

perlulah diwujudkan persefahaman mengenai tamadun Islam, Melayu, Cina, India, dan kaum

Peribumi yang lain, supaya wujud toleransi di antara kaum-kaum di negara ini yang budaya

mereka berlatarbelakangkan tamadun-tamadun tersebut. Kepercayaan agama dan kehidupan

beragama, yang menjadi teras budaya kaum-kaum tersebut, perlulah difahami bersama, agar

mereka dapat menerima perbezaan tersebut, tanpa menimbulkan konflik. Di samping itu, nilai-

nilai sejagat yang murni yang dikongsi bersama oleh agama-agama tersebut, perlulah

diketengahkan, supaya di dalam kepelbagaian tersebut, dapat juga dilihat unsur-unsur

persamaannya. Mithalnya sifat kesabaran, keikhlasan dan kejujuran, serta saling menghormati

sesama manusia, adalah dianjurkan oleh kesemua agama besar di dunia ini. Tidak ada agama

yang menanamkan sifat benci di antara manusia di dunia ini.

Sekiranya terdapat perbezaan pada zahirnya, sama ada dari segi kepercayaan atau pun

amalan, maka ini juga perlu dijelaskan supaya pihak lain dapat melihat kerasionalan di sebalik

perbezaan tersebut. Dengan secara demikian, maka prasangka dan fikiran negatif mengenai

kepercayaan dan amalan golongan lain, dapat dikurangkan. Satu contoh yang baik ialah Hari

Perayaan setiap kaum di negara ini, seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina, dan Deepavali, di mana

Page 22: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  22

kepercayaan dan amalan masing-masing perlulah dijelaskan supaya konsep dan amalan rumah

terbuka akan menjadi lebih bermakna lagi.

6.6 Dialog Tamadun: Dimensi Dalaman dan Dimensi Luaran

6.6.1 Dialog Dalaman: Dialog Antara Tamadun di Malaysia

• Persefahaman kaum yang berasaskan nilai-nilai budaya dan tamadun sepunya

• Peranan Rukunegara sebagai asas pembagunan tamadun baru Malaysia

• Islam Hadhari dan Penjelasannya kepada orang Islam dan Bukan Islam

• Menjelaskan kepercayaan dan amalan setiap budaya dan tamadun di dalam

konteks masyarakat majmuk di Malaysia

6.6.2 Dialog Luaran: Dialog Antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam dan Asia

• Isu nilai-nilai sepunya

• Dunia Barat perlu mengiktiraf dan menghormati konsep dunia berbilang tamadun

• Isu saling kebergantungan dalam pembangunan ketamadunan

• Memahami isu-isu yang memisahkan antara tamadun Barat dan tamadun Islam

• Memahami isu keganasan dan terrorisme bukan sahaja dari perspektif Barat tetapi

juga dari perspektif masyarakat Islam dan masyarakat Asia

6.7 Kesimpulan

Zaman yang kita diami pada hari ini adalah merupakan satu zaman yang cukup mencabar dan

salah satu sebab terpenting ialah cabaran yang timbul hasil daripada pertembungan tamadun

yang dibawa oleh proses globalisasi. Cabaran ini tidak boleh dihadapi dengan berdiam diri atau

berpeluk tubuh, kerana itu akan memburukkan keadaan serta membawa kerugian kepada mereka

yang kecil, lemah dan mudah tertindas. Untuk menghadapi cabaran ini, kita perlu proaktif di

dalam mengenengahkan wacana kita sendiri mengenai dialog tamadun dengan harapan akan

wujud titik pertemuan di antara pelbagai pihak dan tamadun, yang berbeza dan justeru berpotensi

bertelagah. Bagi masyarakat Malaysia, cabaran dialog tamadun harus dihadapi di dua peringkat;

Page 23: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  23

iaitu dalaman dan luaran. Dialog dalaman harus menumpukan perhatian kepada hubungan antara

kaum yang didasari oleh tamadun, agama dan budaya yang berlainan di dalam negara-bangsa

yang satu, iaitu Malaysia. Di peringkat luaran pula, kita harus berdepan dengan hubungan antara

dunia Barat dan dunia Islam, yang kadangkala tegang. Menangani isu-isu yang berkaitan dengan

dialog tamadun bukan satu perkara yang mudah kerana ia melibatkan asas kehidupan dan

pandangan alam yang berlainan. Namun kita tidak harus membiarkan perbezaan dan

kepelbagaian menjadi faktor bagi pertelingkahan dan peperangan. Kita perlu menghadapi situasi

sedemikian dengan penuh hikmah dan dialog tamadun adalah satu cara yang berhikmah untuk

menghadapi cabaran tersebut.

Page 24: Nota Tambahan Bab 6 Tamadun Dan Isu-Isu Semasa

  24

Rujukan

Bakar, Osman. 1997. Islam and Civilizational Dialogue: The Quest for a Truly Universal Civilization.

Kuala Lumpur: University of Malaya Press.

Bakar, Osman. ‘The impact of the American war on terror on Malaysian Islam.’ Journal of Islam and

Christian-Muslim Relations, vol. 16, no. 2 (April 2005), pp. 107-128

Brecher, Jeremy, et. Al. (eds.). 1993. Global Visions. Boston: South End Press.

Camilleri Joseph A. dan Chandra Muzaffar, (eds.). 1998 Globalisation: The Perspectives and Experiences

of the Religious Tradition of Asia Pasific. Petaling Jaya: JUST

Chandra Muzaffar, 1993. Human Right and the New World Order. Pulau Pinang: JUST

Childers, Erskine (ed.) 1994. Challenges to United Nations. London: St. Martin’s Press

Huntington, Samuel. 1996. The Clash of Civilisations and the Remarking of World Orde. New York:

Simon and Schuster.

Korten, David, 1995. When Corporations Rule the World. Connecticut: Kumarian Press.

Ness, Peter Van (ed.), 1999. Debating Human Rights. London: Routledge