nota tambahan bab 6 tamadun dan isu-isu semasa

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2015

68 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SEJARAH

TRANSCRIPT

 • 1

  BAB 6

  MASA DEPAN DUNIA BERBILANG TAMADUN: DIALOG TAMADUN

  DAN ISU-ISU SEMASA

  Oleh

  Mohd Hazim Shah Abdul Murad

  Osman Bakar

  Azizan Baharuddin

  6.0 Pengenalan

  6.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun Islam dan

  Tamadun Asia

  6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi

  6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat

  6.2.2 Dominasi Politik

  6.2.3 Dominasi Ekonomi

  6.2.4 Dominasi Media

  6.2.5 Dominasi Budaya

  6.2.6 Teori Pertembungan Tamadun Huntington

  6.2.7 Dampak Peristiwa 11 September

  6.3 Dialog Peradaban Sebagai Mekanisme Menyahut Cabaran

  6.4 Pemupukan Nilai-Nilai Sepunya Menerusi Dialog Tamadun

  6.5 Isu-Isu Yang Perlu Ditangani Dalam Dialog Tamadun

  6.6 Dialog Tamadun

 • 2

  6.6.1 Dimensi Dalaman

  6.6.2 Dimensi Luaran

  6.7 Kesimpulan

  Rujukan

 • 3

  6.0 Pengenalan

  Pendedahan kepada pelbagai tamadun sewajarnya telah memberikan pengalaman yang

  istimewa kepada kita semua. Sebagai ahli masyarakat yang telah sekian lama hidup dalam

  suasana kepelbagaian tamadun secara turun-temurun, pendedahan ilmiah sebegini sangat perlu

  demi meyakinkan kita bahawa kehidupan antara tamadun ini perlu terus diperkukuhkan.

  Pendedahan ilmiah sebegini sepatutnya telah memperkaya pemikiran, sikap dan tingkah laku kita

  dalam melihat kewujudan tamadun kita sendiri di tengah-tengah pelbagai tamadun lain.

  Keinsafan dan kesedaran bahawa kita perlu hidup dalam kepelbagaian tamadun akan menjadikan

  kita lebih bersedia untuk menghadapi realiti atau hakikat ini dengan lebih realistik dan penuh

  perasaan muhibbah.

  Pendedahan ilmiah yang dialami setakat ini juga seharusnya memungkinkan kita untuk

  membuat penilaian yang tepat mengenai sifat dan tabiat tamadun-tamadun ini. Penilaian yang

  tepat bermaksud kita harus boleh meneruskan perasaan muhibah antara tamadun sekalipun kita

  masing-masing mengakui wujud perbezaan ketara antara tamadun-tamadun ini. Dengan

  mengakui perbezaan antara tamadun tidak bermakna kita tidak boleh berdialog atau berbincang

  mengenai perkara-perkara yang boleh disepakati bersama. Tamadun dan peradaban seperti yang

  diterangkan oleh pelbagai tamadun yang telah kita pelajari banyak menyentuh persamaan dari

  segi adab dan kehidupan beradab, manusia dan kehidupan kemanusiaan. Begitu juga halnya

  dengan soal alam tabii dan keperluan untuk hidup berharmoni dengan alam tabii.

  Perkara-perkara sebegini, walaupun kelihatan kecil dan sedikit tetapi sangat luas dan

  besar potensinya untuk diperkembang ke arah kesefahaman sejagat melalui usaha-usaha dialog

  antara tamadun. Permuafakatan dan persepakatan dalam hal-hal akhlak kemanusiaan dan alam

  tabii ini pun sudah cukup penting bagi menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih

  bermakna pada abad yang mendatang. Sesungguhnya kesemua tamadun yang telah dikaji

  mengajar kita pelbagai pengajaran yang amat penting bagi umat manusia dewasa ini yang

  kebanyakannya telah hilang pertimbangan terhadap soal akhlak, moral dan kemanusiaan di

  samping hilang juga kesedaran tentang keperluan memelihara alam tabii dari bencana yang

  ditimpakan oleh perbuatan kerakusan manusia itu sendiri.

 • 4

  Sesungguhnya manusia moden seperti kita ini telah banyak melupai hikmah daripada

  khazanah peninggalan tamadun kita sendiri sehinggakan kehidupan yang kita jalani menjadi

  begitu keliru dan hilang arah tujuannya. Oleh sebab itu, usaha-usaha mengembalikan hikmah

  dari khazanah tamadun ini perlulah dipergiatkan oleh generasi hari ini demi menjamin

  kesinambungan hidup masyarakat manusia di muka bumi ini. Perkara inilah sebenarnya nilai-

  nilai yang tidak ternilai yang boleh kita peroleh dari pengkajian dan pendedahan mengenai

  tamadun-tamadun milik masyarakat kita sendiri. Penilaian terbaik yang boleh dibuat oleh kita

  ialah dengan merasai bahawa kita sendiri adalah sebahagian dari mata rantai tamadun-tamadun

  tersebut yang perlu kekal dalam rantaian yang telah sedia terbina itu. Penilaian yang kita lakukan

  mestilah akhirnya akan membawa kita ke satu tahap kehidupan yang lebih beradab dan

  bertamadun, sesuai dengan semangat dan sikap yang telah dilahirkan oleh tamadun-tamadun

  yang telah kita pelajari.

  6.1 Dunia Berbilang Tamadun: Apa Dunia Barat Boleh Belajar Daripada Tamadun

  Islam dan Tamadun Asia

  Bab-bab sebelum ini telah menegaskan hakikat bahawa dunia kita adalah sebenarnya

  dunia berbilang tamadun. Penganut pelbagai agama ingin melihat dunia global ini terus wujud

  sebagai dunia berbilang budaya dan tamadun. Setelah kita menilai tamadun-tamadun yang dikaji

  serta memahami nilai-nilai terpenting yang perlu kita ambil dan hayati, maka kini perlu pula kita

  melihat perhubungan antara tamadun-tamadun sebelah sini dengan tamadun Barat yang dominan

  hari ini. Tamadun-tamadun sebelah sini sebenarnya telah wujud bersama untuk satu jangka masa

  yang lama dan kadangkala agak tidak wajar untuk kita membicarakan keperluan mereka untuk

  berinteraksi. Keadaan ini seolah-olah menggambarkan bahawa sebelum ini seperti tidak wujud

  interaksi antara tamadun Islam misalnya dengan tamadun Cina dan tamadun India dan begitu

  juga sebaliknya. Bukti-bukti sejarah telah banyak menjelaskan interaksi antara tamadun-tamadun

  ini memang telah sedia wujud dari dahulu kala lagi. Malah yang lebih penting ialah bukti

  kehidupan yang masih hidup, subur dan segar antara masyarakat dan tamadun yang pelbagai

  inilah yang lebih penting. Masyarakat negara kita yang berbilang tamadun ini telah pun hidup

  sejak dahulu lagi sehingga ke hari ini dengan penuh interaksi dan perasaan muhibah.

 • 5

  Justeru kita boleh menyatakan bahawa interaksi antara pelbagai tamadun yang kita lalui

  ini ialah suatu yang nyata dan benar-benar hidup. Oleh sebab itu, hakikat ini perlulah difahami

  dengan baik supaya kita tahu di mana kita berada dan apakah sebenarnya yang perlu kita

  lakukan. Dialog peradaban ini atau interaksi antara tamadun ini, jika ia diilhamkan ataupun

  dipelopori oleh tamadun Barat maka orientasi dan hala tujunya sudah pasti berbeza dengan kita.

  Tamadun Barat sebenarnya sangat miskin dalam soal pengalaman hidup antara tamadun. Dalam

  sepanjang sejarah tamadun Barat mereka sangat kurang berpeluang untuk hidup bersama dengan

  tamadun lain seperti yang dialami oleh tamadun-tamadun sebelah sini. Justeru itu jika mereka

  berbicara mengenai dialog peradaban sifatnya sangatlah teoritikal dan konjektural. Hakikat ini

  disebabkan mereka sendiri tidak pernah merasai secara realiti dan praktikal pengalaman hidup

  dalam pelbagai tamadun.

  Hakikat sebegini sebenarnya merupakan satu kekuatan yang tidak wajar kita perkecilkan

  kerana ia tidak dimiliki oleh tamadun Barat. Menyedari perkara tersebut, orientasi dan hala tuju

  dialog peradaban kita tidaklah sewajarnya bersifat teori dan telahan apatah lagi bersifat polemik

  seperti yang lazimnya wujud dalam tradisi dialog di Barat. Kita mestilah mengungkapkan

  aspirasi dialog tamadun kita dengan lebih yakin bila berhadapan dengan tamadun Barat kerana

  kita lebih arif tentang soal ini. Kita memiliki pengalaman beratus tahun hidup bersama (co-exist)

  dengan tamadun-tamadun lain yang tidak pernah dialami oleh tamadun Barat. Justeru tidak wajar

  bagi tamadun Barat untuk mengajar kita bagaimana mahu berdialog atau bertoleransi sesama

  kita. Merekalah yang sebenarnya yang perlu diajar oleh tamadun sebelah sini tentang cara-cara

  berdialog antara tamadun. Kita bukan sahaja perlu menunjukkan kepada mereka cara

  bertoleransi, malah yang lebih penting ialah cara bermuhibah atau berkasih-sayang sesama

  manusia dari kalangan tamadun yang pelbagai ini. Sikap seperti inilah sebenarnya yang perlu

  kita kemukakan terhadap tamadun Barat. Peranan ini juga merupakan sumbangan paling besar

  yang boleh diberikan oleh tamadun sebelah sini kepada tamadun Barat khususnya dan tamadun

  manusia umumnya di tengah-tengah kemelut kehidupan yang tidak putus-putus hari ini. Interaksi

  sebenar antara tamadun dapat dilihat dari perspektif ini.

 • 6

  6.2 Dunia Berbilang Tamadun: Cabaran Globalisasi

  6.2.1 Dampak Budaya Kebendaan Barat

  Sama ada disedari atau tidak realiti yang paling penting pada masa kini yang mencabar

  tamadun Islam dan tamadun Asia ialah globalisasi kebudayaan kebendaan yang dicipta dan

  didominasi oleh dunia Barat moden. Tanpa menyedari kesan dan dampak dunia Barat moden ke

  atas kita dengan sepenuhnya, kita tidak akan dapat merancang masa depan kita dengan sebaik-

  baiknya. Kesan dan dampak dunia Barat moden ke atas masyarakat Islam dan Asia sangat

  mendalam sehingga hampir menghilangkan sama sekali ciri-ciri jati diri (identiti) bagi seseorang

  Islam atau seseorang Asia pada peringkat individu dan jati diri tamadun Islam dan jati diri

  tamadun-tamadun Asia pada peringkat kolektif. Keseluruhan dunia pada hari ini kelihatan

  seolah-olah sebuah dunia Barat yang besar yang bersifat hegemonik, yang tidak langsung

  memperlihatkan identiti selain daripada identiti tamadun Barat.

  Pengaruh dunia Barat ke atas seluruh bangsa manusia berpunca daripada sejarah

  penjajahan yang panjang. Penjajahan Barat mempunyai kesan yang meluas dan mendalam ke