latihan geo ting.1 :unit 10. pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia

17
Nama : Tarikh : Masa : Kelas : Markah : Bab 10 : Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia 1. Ciri-ciri iklim di atas menerangkan iklim jenis A Siberia C gurun panas B Tundra D Khatulistiwa 2. Senarai di atas menerangkan iklim jenis A Tundra C Savana B Steppe D Gurun panas 3. Huraian di atas merujuk kepada kawasan bertanda A I C III B II D IV 4. Senarai di atas menunjukkan ciri iklim di A kutub C Khatulistiwa B kebenuaan D gurun panas 1

Upload: mohd-suhaimi-bin-mohd-zain

Post on 29-Jun-2015

730 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

Nama : Tarikh : Masa :

Kelas : Markah :

Bab 10 : Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

1.

Ciri-ciri iklim di atas menerangkan iklim jenisA Siberia     C gurun panasB Tundra     D Khatulistiwa

2.

Senarai di atas menerangkan iklim jenisA Tundra   C SavanaB Steppe    D Gurun panas

3.

Huraian di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I     C IIIB II    D IV

4.

Senarai di atas menunjukkan ciri iklim diA kutub          C KhatulistiwaB kebenuaan  D gurun panas

5. Antara berikut, pusat peranginan tanah tinggi yang manakah mempunyai taman tema yang menjadi tarikan pelancong?A Tanah Tinggi Cameron  C Bukit FraserB Tanah Tinggi Genting    D Bukit Bendera

1

Page 2: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

6.

Haiwan X yang dimaksudkan dalam rajah di atas ialahA rusa      C muskoxenB karibu   D anjing laut

7.

 Berdasarkan peta di atas, kawasan yang manakah mengalami kejadian empat musim?A I    C IIIB II   D IV

8.

Pernyataan di atas adalah sesuai untuk kawasanA Tanah Tinggi GentingB Bukit BenderaC KundasangD Lumut

9.

Apakah kesan angin lazim bertanda P yang bertiup antara bulan November hingga Mac di kawasan berlorek?A Banyak nelayan turun ke lautB Nelayan tidak dapat turun ke lautC Hujan turun sedikit dan laut berombakD Pertemuan arus sejuk dan arus panas

2

Page 3: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

10.

Antara berikut, pernyataan yang manakah menyebabkan berlakunya fenomena di atas?A Jumlah hujan tahunan di kawasan B lebih   banyak daripada kawasan AB Litupan langit yang lebih cerah di kawasan A    berbanding kawasan BC Kelembapan udara di kawasan A lebih tinggi    daripada kawasan BD Tiupan angin di kawasan B lebih kencang    berbanding kawasan A

11. Antara berikut, jenis iklim yang manakah terdapat di zon panas?I   Iklim SavanaII  Iklim gurun panasIII Iklim MediterraneanIV Iklim monsun tropikaA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

12. Antara berikut, jenis iklim yang manakah tergolong dalam zon sejuk?A Jenis TundraB Jenis SteppeC Jenis SiberiaD Jenis Mediterranean

13. Pada musim panas, Orang Eskimo membuat khemah daripada kulit anjing laut atau karibu yang dikenali sebagaiA iglooB tupikC umiakD kayak

14.

3

Page 4: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

Antara berikut, kawasan yang manakah dimaksudkan dengan pernyataan di atas?A I dan II      C III dan IVB II dan III    D I dan IV

15. Pembalakan merupakan pekerjaan penting di kawasan Siberia kerana terdapat hutanA pokok tirusB khatulistiwaC MediterraneanD monsun tropika

16. Binatang yang diternak oleh orang nomad di Gurun Thar ialahI unta     III keldaiII kuda   IV karibuA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

17. Mengapakah kegiatan perikanan terhenti semasa tiupan angin monsun?I Hujan lebat        III Angin kencangII Laut bergelora  IV Taufan melandaA I, II dan III     C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

18.

Huraian di atas adalah merujuk kepada kawasan yang bertandaA PB QC RD S

19. Penduduk di Gurun Arab menternak binatang secara berpindah-randah kerana masalah kekuranganI   airII  rumputIII tanah pamahIV tenaga kerjaA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

4

Page 5: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

20.

Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh penduduk di kawasan berlorek ialahI   bersawah padiII  menternak lembuIII menanam gandumIV menjerat binatangA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

21. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi kegiatan perikanan di Malaysia?A Arus lautanB Suhu yang tinggiC Musim angin monsunD Jumlah hujan tahunan

22. Pilih pernyataan yang benar tentang kehidupan di Gurun Thar.I Mengalami keadaan yang keringII Kejadian ribut pasir sering berlakuIII Aktiviti utama penduduk ialah menternak     binatangIV Kegiatan pertanian dapat dijalankan sepanjang     tahunA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV     D II, III dan IV

23. Antara berikut, yang manakah merupakan iklim di kawasan zon panas?I Iklim gurun     III Iklim SiberiaII Iklim British  IV Iklim KhatulistiwaA I dan II       C III dan IVB II dan III     D I dan IV

24.

Berdasarkan jadual di atas, tempat tinggal Orang Eskimo yang dimaksudkan dengan Y ialahA tupik                     C umiakB kayak                    D harpoon

5

Page 6: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

25. Antara berikut, negara yang manakah menghadapi masalah kekurangan air untuk menjalankan kegiatan pertanian?I   IndiaII  KanadaIII Arab SaudiIV Amerika SyarikatA I dan II                 C II dan IVB I dan III                D III dan IV

26. Antara berikut, yang manakah ciri iklim Siberia?I   Suhu tinggi dan sekata sepanjang tahunII  Sejuk dan kering sepanjang tahunIII Hujan maksimum pada musim panasIV Mengalami musim panas yang lebih panjangA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

27. Antara berikut, kegiatan ekonomi yang manakah akan terhenti jika berlaku hujan yang berpanjangan?I Pelancongan    III PerikananII Pembalakan   IV PertanianA I dan II     C III dan IVB II dan III  D I dan IV

28. Antara berikut, iklim yang manakah terletak dalam zon sederhana?I Iklim jenis ChinaII Iklim jenis SteppeIII Iklim jenis SiberiaIV Iklim Monsun TropikaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

29.

Data dalam jadual di atas, menerangkan keadaan di kawasan yang mengalami iklimA Artik   C KhatulistiwaB Siberia   D Gurun panas

6

Page 7: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

30.

Kegiatan ekonomi yang mungkin dijalankan di kawasan iklim di atas ialahA menternak lembuB menanam gandumC menjerat binatangD menanam buah-buahan

31.

Maklumat di atas merujuk kepada kawasan bertandaA I                            C IIIB II                           D IV

32. Antara berikut, kaum yang manakah terdapat di kawasan Siberia?I Yakut          III InuitII Samoyed    IV BadwiA I dan II    C II dan IVB I dan III   D III dan IV

33. Antara berikut, faktor yang manakah menerangkan kemungkinan pelbagai jenis tanaman ditanam di Malaysia?A Tanah pamah yang luas

7

Page 8: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

B Terdapat hutan yang luasC Terdapat kemudahan pengairanD Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

34. Antara hidupan liar di atas, yang manakah terdapat di kawasan tundra?

A I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

35.

Maklumat di atas menerangkan kawasan yang bertandaA I                          C IIIB II                         D IV

36.

Maklumat di atas menerangkan iklim diA SiberiaB MalaysiaC GreenlandD Gurun Thari

37. Kedudukan Greenland yang berhampiran dengan Kutub Utara menyebabkannya mengalamiA empat musim yang nyataB hujan tahunan yang tinggi

8

Page 9: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

C suhu sejuk yang melampauD panas dan lembap sepanjang tahun

38. Antara berikut, yang manakah merupakan kegiatan ekonomi utama Orang Eskimo di Greenland?I   Menangkap ikanII  Menjerat binatangIII Menternak binatangIV Menanam buah-buahanA I dan II                C III dan IVB II dan III              D I dan IV

39. Antara berikut, yang manakah merupakan alat pengangkutan bagi penduduk di kawasan Artik?I   Andur saljiII  KayakIII TupikIV UmiakA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

40. Antara berikut, kombinasi yang manakah benar?

41. Antara berikut, aktiviti yang manakah hanya dapat dijalankan semasa cuaca panas dan cerah di Malaysia?I Menuai padiII Menjemur ikanIII Mengeringkan kelapaIV membaiki bot nelayanA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

42. Aktiviti yang dijalankan oleh penduduk di Gurun Thar semasa musim monsun ialahI menggali perigi      III menyemai benihII membaiki rumah   IV bercucuk tanamA I dan II      C III dan IVB II dan III   D I dan IV

43. Antara berikut, aktiviti yang manakah dijalankan oleh penduduk Siberia pada musim sejuk?I Menjerat binatang   III Menangkap ikanII Menebang pokok   IV Bercucuk tanamA I dan II     C II dan IVB I dan III    D III dan IV

9

Page 10: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

44. Mengapakah terdapat perbezaan antara zon iklim?I Terletak di latitud yang berlainanII Kekuatan pancaran matahariIII Pengaruh angin tempatanIV Faktor jarak dari lautA I dan II    C III dan IVB II dan III  D I dan IV

45.

Antara berikut, pasangan yang manakah benar bagi kawasan iklim dalam peta di atas?

A I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

46.

Antara berikut, faktor yang manakah boleh dikaitkan dengan maklumat di atas?A Suhu yang berbezaB Taburan hujan tahunanC Pengaruh angin monsunD Sinaran cahaya matahari

47.

Pertanian sukar dijalankan di kawasan berlorek keranaA tanihnya kurang suburB bentuk muka bumi yang kasar

10

Page 11: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

C iklimnya yang terlampau sejukD sistem pengangkutan yang mundur

48. Antara berikut, yang manakah merupakan perubahan cara hidup Orang Eskimo yang semakin moden?I Menggunakan senapang untuk memburuII Petempatan kekal yang dilengkapi dengan   pelbagai kemudahanIII Aktiviti penternakan dijalankan secara   komersialIV Menggunakan sampan untuk memburu   binatangA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

49.

Bunga-bungaan, teh dan sayur – sayuran ditanam di kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

50. Antara berikut, faktor yang manakah mempengaruhi cara hidup berlainan di Malaysia dan Greenland?I Penduduk Malaysia terdiri daripada  pelbagai kumpulan etnik sedangkan  penduduk Greenland terdiri daripada satu  kaum sahajaII Keadaan bentuk muka bumi dan iklim  mempengaruhi cara hidup penduduk  kedua-dua kawasanIII Bentuk muka bumi kedua-dua kawasan  berbeza-bezaIV Keadaan iklim kedua-dua kawasan  berlainanA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan I

11

Page 12: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

51.

Penanaman padi secara besar – besaran dijalankan di kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

52.

Pernyataan di atas menerangkan kawasan bertandaA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

53. Aktiviti pertanian dapat dijalankan di Malaysia sepanjang tahun keranaI suhu tinggi 27°CII iklim yang panas dan keringIII bebas daripada angin monsunIV hujan tahunan melebihi 2 600 mmA I dan II     C III dan IVB II dan III   D I dan IV

54. Apakah faktor yang membolehkan kegiatan pertanian dijalankan sepanjang tahun di Malaysia?A Bekalan buruh mencukupiB Sistem pengangkutan yang majuC Kemudahan pengairan yang baikD Iklim panas dan lembap sepanjang tahun

12

Page 13: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

55. Pokok-pokok yang dibalak di kawasan berlorek ialah

I   firII  sprusIII lavenderIV mahoganiA I dan IIB II dan IIIC III dan IVD I dan IV

56. Aktiviti menebang pokok dijalankan pada musim sejuk di Siberia keranaI tanah yang beku dan licinII getah pokok tirus telah bekuIII balak mudah ditarik ke sungaiIV aktiviti penduduk adalah terhadA I, II dan IIIB I, II dan IVC I, III dan IVD II, III dan IV

57. Pilih pernyataan yang benar tentang cara hidup Orang Eskimo pada musim sejuk.I Memburu anjing lautII Musim sejuk tinggal di iglooIII Andur salji digunakan sebagai kenderaanIV Menggunakan umiak untuk menangkap ikan     salmonA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

58.

Maklumat di atas menerangkan keadaan diA TumpatB Johor BahruC Pulau KetamD Kota Kinabalu

59. Antara berikut, faktor yang manakah menyebabkan pertanian sukar dijalankan di Gurun Thar?I Tanih yang tandus

13

Page 14: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

II Keadaan iklim yang keringIII Ribut salji yang sering melandaIV Jumlah hujan yang tidak menentuA I, II dan III   C I, III dan IVB I, II dan IV   D II, III dan IV

60. Antara berikut, yang manakah merupakan pengaruh iklim terhadap kegiatan pelancongan di Malaysia?I Suhu 27°C dan sinaran matahari sepanjang  tahunII Laut di Pantai Timur Semenanjung Malaysia   adalah tenang pada musim Monsun Barat   DayaIII Suhu di Tanah Tinggi Cameron, Bukit Fraser,     dan Tanah Tinggi Genting adalah nyamanIV Laut di Pantai Barat Semenanjung Malaysia    bergelora semasa musim Monsun Barat    DayaA I, II dan III    C I, III dan IVB I, II dan IV    D II, III dan IV

14

Page 15: latihan geo ting.1 :Unit 10. Pengaruh Cuaca Dan Iklim Terhadap Kegiatan Manusia

Jawapan Bab 10 :

QUESTION NO: ANSWER:

1 A

2 B

3 D

4 A

5 B

6 D

7 B

8 C

9 B

10 B

QUESTION NO: ANSWER:

11 B

12 A

13 B

14 C

15 A

16 B

17 A

18 D

19 A

20 B

QUESTION NO: ANSWER:

21 C

22 A

23 D

24 A

25 B

26 B

27 B

28 A

29 A

30 C

QUESTION NO: ANSWER:

31 B

32 A

33 D

34 A

35 C

36 D

37 C

38 A

39 B

40 A

QUESTION NO: ANSWER:

41 A

42 C

43 A

44 D

45 D

46 A

47 C

48 A

49 D

50 D

QUESTION NO: ANSWER:

51 A

52 A

53 D

54 D

55 A

56 A

57 A

58 A

59 B

60 A

15