buku peraturan khas ini telah dikemaskini .2017-01-09  peraturan khas asrama/kolej kediaman...

Download BUKU PERATURAN KHAS INI TELAH DIKEMASKINI .2017-01-09  peraturan khas asrama/kolej kediaman kpmam

Post on 17-Sep-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 1

  BUKU PERATURAN KHAS INI TELAH DIKEMASKINI PADA : JANUARI 2017

  KANDUNGAN

  Pengenalan 1

  Kolej Kediaman -

  Dasar Penginapan di Asrama/Kolej Kediaman -

  Falsafah Penginapan Asrama/Kolej Kediaman -

  A. Peraturan-peraturan Kolej Kediaman KPMAM 3

  B. Kriteria-kriteria Pemilihan Penempatan Pelajar -

  a) Syarat-syarat Kelayakan Masuk Kolej Kediaman -

  b) Kelayakan Istimewa -

  c) Anggota Panel Pemilihan Tempat Tinggal -

  C. Peraturan-peraturan Kolej Kediaman

  D. Tatatertib Asrama

  E. Penggunaan Barangan Elektrik

  F. Peraturan Memasak

  G. Waktu Senyap

  H. Iklan Tempatan

  I. Tetamu

  J. Etika Pakaian

  K. Kegiatan Berdua-duan/berkhalwat di sekitar Kolej

  L. Pengunaan Kasut dan Selipar

  M. Kecurian dan Laporan Kehilangan

  N. Peraturan Pusat Kemudahan Kolej Kediaman

  O. Penggunaan Televisyen

  P. Pendaftaran Tinggal Di Kolej Semasa Cuti

  Q. Sopan Santun

  R. Menyimpan Alat-alat Dan Bahan-bahan Yang Bebahaya di Asrama

  S. Stor

  T. Peraturan-peraturan Surat, Bungkusan, Surat Berdaftar danTelegram

  U. Etika Pakaian Pelajar

  V. Peraturan Mengkosongkan Bilik

  W. Kenderaan

  X. Peraturan Kecemasan

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 2

  RAYUAN PENEMPATAN.

  PERTIKAIAN

  PERATURAN DAN PEKELILING KOLEJ KEDIAMAN KOLEJ PROFESIONAL MARA

  AYER MOLEK ( TAMBAHAN DAN PINDAAN SEMASA)

  - PENGGUNAAN SISTEM E-OUTING

  - PERATURAN WAKTU KELUAR MASUK MAHASISWA/SISWI

  - PERATURAN PENGGUNAAN KENDERAAN OLEH MAHASISWA/SISWI

  - GANTIRUGI KEROSAKAN ATAU KEHILANGAN HARTA BENDA KOLEJ KEDIAMAN

  - SENARAI DENDA BAGI KESALAHAN YANG DILAKUKAN

  - PERATURAN PERLAKSANAAN MERIT DEMERIT BAGI SETIAP MAHASISWA/SISWI

  PERHATIAN :

  Buku Peraturan Khas Asrama/ Kolej Kediaman yang dikeluarkan ini perlu dibaca bersama dengan

  buku Panduan Tatatertib Dan Peraturan Akademik yang dikeluarkan oleh pihak Hal Ehwal Pelajar

  KPMAM.

  Sebarang peraturan yang bercanggah dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bahagian

  Pengajian Pendidikan Tinggi (BPT) atau bercanggah dengan Buku Panduan Tatatertib KPMAM ,

  maka hendak dirujuk kepada Peraturan Daripada Pihak (BPT) dan Panduan Tatatertib Kolej

  dahulu.

  Rujukan Ringkasan :

  Pihak Pengurusan Kolej : Terdiri dari Pengarah dan Timbalan-timbalan Pengarah

  Pihak Pengurusan Kediaman Kolej : Pihak Pengurusan Kediaman Dan Unit Felo

  Unit Felo : Unit felo sahaja

  MPP : Majlis perwakilan pelajar

  STK : Seketeriat Tindakan Kolej

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 3

  PENGENALAN

  KOLEJ KEDIAMAN

  Kolej Kediaman bersifat kemudahan tetapi bukan hak merupakan tempat ekslusif kepada

  pelajar untuk menjalanan aktivit harian. Selain untuk tempat menginap ia juga merupakan asas

  terpenting dalam pembentukan sahsiah, berilmu, berakhlak, berkemahiran, berdaya saing dan

  berdaya tahan melalui proses pengajaran,pembelajaran dan pembentukan peribadi bagi

  meningkatkan budaya ilmu di Kolej.

  DASAR PENGINAPAN DI ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN

  Penempatan di asrama/kolej kediaman merupakan satu KEMUDAHAN untuk pelajar, tetapi

  BUKANNYA HAK seseorang pelajar.

  Penginapan seseorang pelajar (tinggal di asrama/kolej kediaman) ditentukan mengikut budibicara

  dan kuasa mutlak Kolej.

  FALSAFAH PENGINAPAN DI ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN

  Asrama/Kolej kediaman adalah pusat kecemerlangan lanjutan dan pelengkap kepada

  sIstem pendidikan Kolej dalam melahirkan graduan yang berakhlak mulia, berpengetahuan

  luas, kritis, kreatif, inovatif, menjauhi permasalahan sosial serta memperjuangkan keadilan

  kepentingan bersama.

  A. PERATURAN-PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN KOLEJ PROFESSIONAL MARA

  AYER MOLEK

  Semua mahasiswa/mahasiswi Tahun 1 DIWAJIBKAN tinggal di kolej kediaman kecuali mendapat

  kebenaran daripada Pengarah atau Pihak Pengurusan Kolej untuk tigggal di luar Kolej Kediaman.

  Pelajar senior TIDAK DIWAJIBKAN tinggal di asrama.

  Penempatan pelajar di Kolej Kediaman akan dipilih setiap sesi dan akan ditetapkan oleh

  Jawatankuasa Pemilihan Penempatan Kolej Kediaman .

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 4

  Pelajar yang memohon untuk tinggal di Kolej Kediaman hendaklah mengisi borang khas

  penginapan asrama/online dan diperbaharui setiap sesi.

  Penempatan Kolej Kediaman akan dibuat pada setiap sesi melibatkan semua pelajar yang

  menginap di Kolej Kediaman mengikut ketetapan pihak Kolej.

  Kolej berhak menarik balik tawaran tempat tinggal/penginapan di asrama atas sebab-sebab

  kepentingan Kolej atau disabitkan dengan tatatertib Kolej.

  Penghuni yang telah diberikan tempat penginapan, tidak boleh bertukar/pindah bilik kecuali

  mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Unit Felo dan Pengurusan Kolej

  Kediaman.

  B. KRITERIA-KRITERIA ASAS PEMILIHAN PENEMPATAN PELAJAR

  a) SYARAT-SYARAT KELAYAKAN MASUK KOLEJ KEDIAMAN

  1. Semua pelajar tahun 1 Semester 1 DIWAJIBKAN tinggal di kolej kediaman

  2. PNGK 2.5 keatas (tertakluk kepada budi bicara Pihak Pengurusan Kolej)

  3. Tidak DISABITKAN dengan kesalahan tatatertib

  4. Tidak berhutang dengan Pihak Kolej

  5. Aktif menyertai aktiviti Kolej

  6. Tertakluk kepada kekosongan tempat di Kolej Kediaman.

  b) *KELAYAKAN ISTIMEWA

  1. Majlis Perwakilan Pelajar (MPP)

  2. Seketeriat Tindakan Kolej ( STK / Ahli Jawatankuasa Asrama)

  3. Seketeriat Pembangunan Rohani ( SPI)

  4. AJK Kelab dan Persatuan

  5. Unit Beruniform

  6. Orang Kurang Upaya (OKU)

  *Wajib memohon dan tidak terlibat dengan mana-mana kesalahan tatatertib.

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 5

  c) ANGGOTA PANEL PEMILIHAN TEMPAT TINGGAL

  Jawatankuasa pemilihan pelajar Kolej Kediaman ( mesti terdiri daripada Unit Felo, MPP

  dan STK) dan Pengurusan Kediaman Kolej

  Dipersetujuan oleh Pihak Pengurusan Kolej (Pengarah dan Timbalan-timbalan Pengarah)

  C. PERATURAN-PERATURAN KOLEJ KEDIAMAN

  1. Setiap penghuni mesti mengisi dan menandatangani beberapa borang mengenal butir

  perabot yang ada dalam bilik untuk mengesahkan sama ada lengkap atau tidak semasa

  ia mula tinggal di bilik berkenaan. Bayaran denda atau ganti rugi akan dikenakan jika

  berlaku kerosakan atau kehilangan perabot di bilik tersebut. Tindakan disiplin akan

  diambil oleh Pihak Pengurusan Kediaman Kolej jika sabit kesalahan.

  2. Hanya penghuni yang berdaftar/sah sahaja dibenarkan tinggal di Kolej Kediaman.

  Pihak Kolej boleh mendakwa penghuni dibawah tindakan tatatertib Kolej jika didapati

  ada setinggan di biliknya. Penghuni tersebut boleh dikeluarkan dengan serta merta dan

  tidak lagi dibenarkan tinggal di Kolej Kediaman pada masa akan datang.

  3. Setiap penghuni diwajibkan mendaftar keluar semasa cuti semester dan mendaftar

  semula dibuku rekod pendaftaran masuk di Kolej Kediaman setiap semester bermua.

  Denda akan dikenakan kepada pelajar yang tidak mematuhi peraturan ini.

  4. Pihak Pengurusan Kolej Kediaman boleh mengarahkan penghuni mengkosongkan

  tempat tinggalnya yang disediakan di Kolej Kediaman pada bila-bila masa tanpa apa-

  apa sebab.

  5. Pihak Pengurusan Kolej boleh dari semasa ke semasa memberi apa-apa perintah atau

  arahan secara bertulis atau lisan yang difikirkan perlu untuk memelihara ketenteraman

  dan tatatertib asrama.

  6. Pihak Pengurusan Kolej Kediaman dan kakitangan Kolej boleh membuat

  pemeriksaan mengejut di asrama pada bila-bila masa.

  7. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera. Pihak Pengurusan Kolej

  Kediaman akan mengenakan denda kepada penghuni berkenaan jika kerosakan yang

 • PERATURAN KHAS ASRAMA/KOLEJ KEDIAMAN KPMAM

  UNIT FELO DAN PENGURUSAN KEDIAMAN KPMAM 6

  mendatangkan mudarat tidak dilporkan segera. (Rujuk dalam Peraturan Kadar Denda/

  Gantirugi penghuni yang melanggar peraturan)

  D. TATATERTIB ASRAMA

  1. Penghuni tidak boleh berpindah bilik tanpa kebenaran secara bertulis terlebih dahulu

  daripada Pihak Pengurusan Kolej Kediaman / Unit Felo.

  2. Bilik-bilik hendaklah dibersihkan sendiri oleh penghuni. Bilik yang didapati kotor akan

  dikenakan denda. (Rujuk dalam Peraturan Kadar Denda/Gantirugi penghuni yang

  melanggar peraturan)

  3. Peghuni adalah tidak dibenarkan memindah/mengubah/mengalihkan kedudukan

  perabot di dalam bilik atau memasukkan perabot-perabot baru ke dalam bilik tanpa

  kebenaran.

  4. Penghuni tidak dibenarkan membuat/melakukan penyambungan pendawaian elektrik

  untuk sebarang kegunaan di dalam bilik

  5. Penghuni tidak dibenarkan membuat/membawa/memiliki sebarang jenis haiwan

  peliharaan di dalam bilik/kawasan Kolej Kediaman.

  6. Penghuni dengan sengaja merosakkan bahagian bangunan dan barang Kolej akan

  dikenakan tindakan tatatertib oleh Pihak Kolej. Mereka juga diminta membayar balik

  kos pembaikan dan pengantian.

  7. Penghuni tidak dib