khb ting 1 - bab 9 perniagaan dan keusahawanan

17
KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Res KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Res BAB 9 BAB 9 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Upload: zasni-zaxx

Post on 28-Nov-2014

68.408 views

Category:

Business


6 download

DESCRIPTION

Nota Kemahiran Hidup Tingkatan 1 Pilihan Pertanian

TRANSCRIPT

Page 1: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

BAB 9 BAB 9 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

BAB 9 BAB 9 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN

Page 2: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Pengenalan Kepada Perniagaan Pengenalan Kepada Perniagaan

Definisi Definisi KEPERLUAN & KEHENDAKKEPERLUAN & KEHENDAKKEPERLUANKEPERLUAN

Sesuatu yang diperlukan untuk terus hidup.Sesuatu yang diperlukan untuk terus hidup. Keperluan AsasKeperluan Asas

Makanan, Pakaian dan Tempat TinggalMakanan, Pakaian dan Tempat Tinggal Keperluan Lain-LainKeperluan Lain-Lain

Wang, Pendidikan, Perhubungan Wang, Pendidikan, Perhubungan Pengangkutan, Perubatan, Bekalan Air Dan Pengangkutan, Perubatan, Bekalan Air Dan Elektrik.Elektrik.

KEHENDAKKEHENDAKSesuatu yang diperlukan untuk mencapai Sesuatu yang diperlukan untuk mencapai

kepuasan hidup.kepuasan hidup.

Page 3: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Perbandingan Keperluan Asas dan Perbandingan Keperluan Asas dan KehendakKehendak

KEPERLUAN ASASKEPERLUAN ASAS

1.1. Amat penting Amat penting untuk hidupuntuk hidup

2.2. Terhad dan Terhad dan sama bagi sama bagi semua orangsemua orang

3.3. Tiada keperluan Tiada keperluan manusia tidak manusia tidak boleh hidupboleh hidup

KEHENDAKKEHENDAK

1. Untuk kepuasan dan keselesaan

2. Tidak terhad dan sukar dipenuhi semua

3. Boleh terus hidup walaupun kehendak tidak diperolehi

Page 4: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Definisi Definisi PERNIAGAANPERNIAGAAN

Perniagaan adalah semuaPerniagaan adalah semua KEGIATANKEGIATAN melibatkan urusanmelibatkan urusan

JUALJUAL dandan BELIBELI

BARANG-BARANGBARANG-BARANG atauatau PERKHIDMATANPERKHIDMATAN

Page 5: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

PERNIAGAAN

JUAL BELI

BARANG-BARANG PERKHIDMATAN

Page 6: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Kepentingan perniagaan kepada Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negaraindividu, masyarakat dan negara

1.1. Memenuhi keperluan dan Memenuhi keperluan dan kehendak manusiakehendak manusia

2.2. Memperbaiki taraf hidup individu Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakatdan masyarakat

3.3. Menyediakan peluang pekerjaanMenyediakan peluang pekerjaan

4.4. Mengeratkan hubungan Mengeratkan hubungan antarabangsaantarabangsa

Page 7: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Sistem Perniagaan Dahulu Dan Sistem Perniagaan Dahulu Dan SekarangSekarang

1.1. SISTEM BARTERSISTEM BARTER1.1. Perniagaan yang menukarkan Perniagaan yang menukarkan

barang dengan barang lain untuk barang dengan barang lain untuk penuhi keperluanpenuhi keperluan

2.2. Masalah:Masalah:1.1. Kemahuan tidak serentakKemahuan tidak serentak2.2. Sukar tentukan nilai pertukaranSukar tentukan nilai pertukaran3.3. Pembahagian unit kecil sukarPembahagian unit kecil sukar4.4. Barang tidak tahan lamaBarang tidak tahan lama5.5. Barang bersiz besar sukar dibawaBarang bersiz besar sukar dibawa

Page 8: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

2.2. SISTEM WANGSISTEM WANG1.1. Penggunaan wang sebagai Penggunaan wang sebagai

perantara untuk menukar barang.perantara untuk menukar barang.

2.2. Kelebihan :Kelebihan :1.1. Diterima umumDiterima umum

2.2. Tahan lamaTahan lama

3.3. Nilai yang tetapNilai yang tetap

4.4. Mudah dibawa, disimpan, dikenaliMudah dibawa, disimpan, dikenali

5.5. Mempunyai bentuk piawaiMempunyai bentuk piawai

Page 9: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

3.3. SISTEM PERDAGANGANSISTEM PERDAGANGAN1.1. Pelbagai jenis alat pembayaran Pelbagai jenis alat pembayaran

masa kini :masa kini :1.1. Wang tunaiWang tunai

2.2. Kad kreditKad kredit

3.3. CekCek

4.4. Kad prabayarKad prabayar

5.5. Kad pintarKad pintar

6.6. Pembayaran elektronik (e-Pay)Pembayaran elektronik (e-Pay)

Page 10: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

4.4. JUALAN MASA KINIJUALAN MASA KINI1.1. Pelbagai kaedah jualan masa kini :Pelbagai kaedah jualan masa kini :

1.1. Jualan tunaiJualan tunai2.2. Barter berasaskan wangBarter berasaskan wang3.3. Jualan kreditJualan kredit4.4. Sewa beliSewa beli5.5. Juaan prabayarJuaan prabayar6.6. Pesanan melPesanan mel7.7. Mesin runcit automatikMesin runcit automatik8.8. Internet (e-Dagang)Internet (e-Dagang)

Page 11: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Bentuk Dan Jenis PerniagaanBentuk Dan Jenis Perniagaan

PERNIAGAANBARANG

PERNIAGAANPERKHIDMATAN

Aktiviti jual beli melibatkan barang-barang- Pakaian- Makanan- Kenderaan- Tempat Kediaman

Aktiviti jual beli melibatkan perkhidmatan- Khidmat nasihat : Peguam, Doktor- Perlindungan : Insurans- Kewangan : Bank, Sykt. Kewangan- Am : Klinik, Dobi, Pusat Tuisyen

Page 12: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

JENIS PERNIAGAANJENIS PERNIAGAAN

PERNIAGAAN

PerniagaanDalam Negeri

PerniagaanLuar Negeri

PerniagaanRuncit

PerniagaanBorong

Import Eksport Entrepot

Page 13: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Aktiviti jual beli yang berlaku di Aktiviti jual beli yang berlaku di dalam negara kitadalam negara kita

1.1. Perniagaan RuncitPerniagaan Runcit Membeli barangan dalam kuantiti kecil dari Membeli barangan dalam kuantiti kecil dari

pemborong untuk dijual kepada penggunapemborong untuk dijual kepada pengguna

2.2. Perniagaan BorongPerniagaan Borong Membeli barangan secara pukal dari Membeli barangan secara pukal dari

pengeluar kemuadia memecah pukal dan pengeluar kemuadia memecah pukal dan menjual kepada perniagaan runcitmenjual kepada perniagaan runcit

Perniagaan Dalam NegeriPerniagaan Dalam Negeri

Page 14: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

Aktiviti jual beli yang berlaku di peringkat Aktiviti jual beli yang berlaku di peringkat antarabangsa / luar negaraantarabangsa / luar negara

1.1. ImportImport Negara kita membeli barang atau Negara kita membeli barang atau

perkhidmatan dari negara luarperkhidmatan dari negara luar2.2. EksportEksport

Menjual barang tempatan ke negara luarMenjual barang tempatan ke negara luar3.3. EntrepotEntrepot

Membeli barang dari negara lain kemudian Membeli barang dari negara lain kemudian mengeksport semulamengeksport semula

Perniagaan Luar NegeriPerniagaan Luar Negeri

Page 15: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

MILIKAN PERNIAGAANMILIKAN PERNIAGAAN

Ciri-CiriMilikan Tunggal

Perkongsian Koperasi

Hak Milik 1 orang 2 – 20 orang Ahli

Modal Sendiri Berkongsi Saham

Pengurusan Sendiri Salah seorang Lantikan

Agihan Untung

Sendiri Ikut Syarat Dividen

LiabilitiTidak Terhad

Tidak Terhad Terhad

Cukai Atas Untung Atas Untung Dikecuali

Page 16: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

RefleksiRefleksi

1.1. Nyatakan maksud Perniagaan?Nyatakan maksud Perniagaan?2.2. Nyatakan 4 kepentingan perniagaan?Nyatakan 4 kepentingan perniagaan?3.3. Apakah bentuk perniagaan Sistem Apakah bentuk perniagaan Sistem

Barter?Barter?4.4. Nyatakan 3 jenis perniagaan luar Nyatakan 3 jenis perniagaan luar

negeri?negeri?5.5. Apakah peranan pemborong dalam Apakah peranan pemborong dalam

perniagaan dalam negeri?perniagaan dalam negeri?6.6. Apakah kelebihan milikan perniagan Apakah kelebihan milikan perniagan

Koperasi berbanding Milikan Tunggal?Koperasi berbanding Milikan Tunggal?

Page 17: KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

KHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right ReservedKHB © 2007 Zaxx – SMKTD3 All Right Reserved

SekianSekian

Selamat Selamat MengulangkajiMengulangkaji

SekianSekian

Selamat Selamat MengulangkajiMengulangkaji