khb kt ting 2

Upload: marsita-binti-abu-samah

Post on 14-Jul-2015

131 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

TINGKATAN DUA1 Rajah 1 menunjukkan sebuah kotak serbaguna.

X

Rajah

1

Apakah alatan tangan yang sesuai digunakan untuk memotong bahagian X ? A Gergaji puting B Gergaji tangan C Mesin gergaji Jig (Jig saw) D Mesin pelelas mudah alih (Sander) 2 Jadual 1 menunjukkan pengiraan kos untuk 30 unit rak mini Bil 1 2 3 4 5 Bahan Kayu berketam Kepingan aluminium Papan lapis Paku panel Bahan kemasan Jumlah JADUAL 1 Kos 2.00 0.70 0.80 0.20 0.50 4.20

Kos upah = RM1.20 Kos sampingan = RM0.20 Hitungkan kos pengeluaran untuk 30 unit rak mini. A RM126 B RM132 C RM162 D RM168 3 Mesin mudah alih dalam Rajah 2 digunakan semasa menyediakan kotak serbaguna.

Rajah 2 Apakah nama mesin itu ? A Sander B Rivetter C Gergaji jig

D 4

Cordless screw driver

Rajah 3 menunjukkan sejenis alat yang digunakan semasa proses mereka bentuk.

Rajah

3

Apakah fungsi alat itu ? A Memasang rivet B Mengetuk kepingan logam C Memotong kepingan perspek D Menanda permukaan logam 5

Rajah 4 Antara yang berikut yang manakah tidak menepati faktor utama reka bentuk kerusi dalam Rajah 4 ? A Fungsi B Kemasan C Ketahanan D Rupa bentuk 6 Pernyataan di bawah menunjukkan sekeping besi bergalvani yang telah ditanda untuk dilipat.

Rajah 33 Berapakah ukuran tiap-tiap kelim lipat tepi besi bergalvani itu ? A 5 mm B 10 mm C 41 mm D 51 mm

7

Rajah 5 menunjukkan lukisan sebuah bongkah

Rajah

5

Apakah pandangan sisi bongkah itu dari X ? A B

C

D

8

Rajah 6 menunjukkan gabungan sesiku set dalam penggunaan.

Rajah Berapakah sudut X ? A 45 B 60 C 75 D 105

6

9

Rajah 7 menunjukkan sebatang pensel.

Rajah

7

Apakah tujuan tanda X ? A Menunjukkan harga pensel

B C D

Menunjukkan jenama pensel Menunjukkan diameter mata pensel Menunjukkan keras atau lembut mata pensel

10

Rajah 8 menunjukkan set sesiku dan sesiku-T

Rajah 8 Antara yang berikut sudut yang manakah boleh dibina dengan mengunakan alatan dalam rajah itu ? I 15 II 20 III 40 IV 150 A B C D I dan II I dan III I dan IV II dan IV

11

Rajah 9 menunjukkan lukisan ortografik bagi satu bongkah.

Rajah 9 Antara yang berikut yang manakah menunjukkan lukisan isometrik bagi

bongkah itu ? A B

C

D

12

Apakah alat yang paling sesuai digunakan untuk memindahkan ukuran dan menanda jarak yang sama dalam lukisan teknik ? A Jangka tolok B Jangka lukis C Sesiku set D Sesiku L Rajah10 menunjukkan LED menyala apabila kakinya disambungkan kepada sel kering 1-5 V.

1 3

RAJAH

10

Antara yang berikut yang manakah kaki anod LED ? A P B Q C R D S 14 Rajah 11 menunjukkan simbol satu komponen elektronik dengan P, Q dan R dilabelkan pada kakinya.

Rajah Namakan P, Q dan R .

11

A B C D 15

P pemancar pemancar tapak pemungut

Q Tapak pemungut pemungut Tapak

R Pemungut Tapak Pemancar Pemancar

Rajah 12 menunjukkan satu perintang tetap.

Rajah

12

Berapakah nilai rintangannya ? A 1K7 B 17K C 170K D 173K

16

Antara komponen yang berikut yang manakah berfungsi sebagai suis ? A B

C

D

1 7

Antara komponen yang berikut yang manakah berfungsi sebagai suis ?

A

B

C

D

18

Apakah unit ukuran bagi kapasitor ? A Ohm B Farad C Volt D Ampere Rajah 13 menunjukkan keratan rentas pasu.

1 9

Rajah

13

Apakah tujuan bahan X dimasukkan ? A Mengelakkan medium terkeluar B Mengelakkan akar terkeluar C Menggalakkan pergerakan akar D Menggalakkan penyerapan nutrient

2 0

Rajah 14 menunjukkan aktiviti penyiraman .

Rajah

14

Apakah tanda yang menunjukkan aktiviti di atas telah sempurna dilakukan ? A Tumbuhan kelihatan segar B Air keluar dari lubang saliran C Air melimpah dari atas bibir pasu D Pangkal tumbuhan ditenggelami air 21 Apakah tujuan merumput dilakukan sebelum membaja pokok hiasan dalam

pasu ? A Supaya rumpai boleh dijadikan baja B Supaya nutrient tidak diserap oleh rumpai C Supaya rumpai tidak menaungi pokok hiasan D Supaya tempat pembiakan perosak dimusnahkan 2 2 Apakah yang perlu dilakukan terhadap pasu tanah liat terpakai yang hendak digunakan semula perlu dibersihkan dengan cara merendam semalaman ke dalam A air paip B air sabun C larutan formalin D larutan racun kulat Antara yang berikut yang manakah nisbah campuran medium memasu ? I 2:1:1 II 7 : 3 : 2 III 3 : 2 : 1 IV 3 : 1 : 1 A B C D I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2 3

2 4

Antara yang berikut yang manakah memerlukan pemasuan semula ? I Pokok tidak berbunga II Saiz pokok terlalu besar III Daun pokok terlalu rimbun IV Akar pokok terkeluar melalui lubang saliran A B C D I dan II II dan III II dan IV III dan IV

25

Antara yang berikut yang manakah susunan kerja membuat sandwic sambal ? I Sapu marjerin pada roti II Sediakan inti III Ratakan inti pada roti IV Potong tepi roti A B C D I, II, III, IV I, IV, II, III II, I, III, IV II, IV, I, III

26

Antara yang berikut yang manakah betul mengenai etika makan ?

I II III IV A B C D 27

Tiup makanan yang panas Ambil makanan yang paling hampir Menutup mulut ketika mengunyah makanan Beredar dari meja makan setelah selesai makan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah tujuan memakai apron sewaktu memasak ? A Untuk dijadikan sebagai amalan sanitasi B Untuk kelihatan lebih kemas dan tampan C Supaya dapat bekerja dengan lebih yakin D Supaya mudah untuk mengesat tangan Antara yang berikut yang manakah hidangan sepinggan lengkap cara timur ? A Piza B Karipap C Nasi lemak D Burger Kain pengelap lembap sesuai digunakan untuk I mengelap meja kerja II mengelap lantai parket III mengelap cermin tingkap IV mengelap tumpahan atas dapur A B C D I dan IV sahaja II dan IV sahaja I, III dan IV sahaja II, III dan IV sahaja

28

29

30

Antara yang berikut yang manakah panduan menyaji secara peranggu meja ? I Tutup makanan lebihan selepas makan II Sajian panas disajikan panas III Sajikan masakan dalam bekas yang sesuai IV Peranggu meja sesuai mengikut masa dan sajian A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

31

Antara yang berikut yang manakah menunjukkan peranan kerajaan dalam membantu usahawan tempatan ? I Memberi latihan II Menyediakan prasarana

III IV A B C D 32

Menyediakan bantuan kewangan Membeli barang yang dihasilkan I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

33

Antara yang berikut yang manakah menunjukkan seorang usahawan yang inovatif ? A Mencipta sesuatu barangan yang Agensi kerajaan di pasaran belum ada yang manakah membantu usahawan dalam menjalankan kepadadan B Mengubahsuai barangan kajian yang penyelidikan ? lebih bermutu A Menjual barangan untuk keperluan C Majlis Latihan pengguna Vokasional D Membeli barangan untuk dijual Kebangsaan semula B Perbadanan Pembangunan Bandar C Lembaga Minyak Sawit Malaysia D Majlis Amanah Rakyat

1

Di manakah garisan satah keratan pada lukisan keratan penuh menegak objek berada? A Pada pelan B Pada pandangan sisi C Pada pandangan hadapan D Pada pandangan belakang Berapakah kecondongan garisan keratan yang digunakan untuk menanda keratan pada objek? A 15 C 45 B 30 D 60 Apakah jenis garisan yang digunakan untuk menunjukkan had sesuatu ukuran? A Garisan tersembunyi B Garisan tambahan C Garisan penunjuk D Garisan grid Antara objek yang berikut, yang manakah dilukis dengan menggunakan lukisan hamparan kaedah garisan jejari?

2

3

4

A

C

B

D

5

Rajah 1 menunjukkan lukisan keratan penuh bagi sebuah objek.

Rajah 1 Apakah jenis keratan penuh objek itu? A Merentas C Serong B Mengufuk D Pelan 6 Antara berikut, yang manakah merupakan cara untuk mendimensi lukisan isometrik? I Sistem terus II Sistem ekaarah III Sistem terjajar IV Sistem isometrik A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Antara berikut, yang manakah bukan merupakan sudut paksi isometrik yang biasa digunakan untuk membuat lukisan isometrik? A Paksi lazim B Paksi menegak C Paksi mengufuk D Paksi terbalik Rajah 2 menunjukkan sebuah objek.

7

8

Rajah 2 Pilih hamparan yang betul bagi objek itu. A C

B

D

9

Rajah 3 menunjukkan sebuah objek.

Rajah 3 Pilih lukisan keratan penuh bagi objek itu. A C

B

D

10

Antara bongkah yang berikut, yang manakah dilukis dalam bentuk lukisan isometrik? A C

B

D

11

Rajah 4 menunjukkan pelan dan pandangan hadapan.

Rajah 4 Antara lukisan isometrik yang berikut, yang manakah mewakili rajah tersebut? A C

B

D

12

Antara alat-alat elektronik yang berikut, yang manakah menggunakan perintang peka cahaya? A Lampu malam automatik B Jam elektronik C Televisyen D Ketuhar Rajah 5 menunjukkan simbol bagi sebuah komponen elektronik.

13

Rajah 5 Apakah komponen itu? A Perintang peka cahaya B Diod pemancar cahaya C Diod kuasa D Kapasitor 14 Lukisan yang dilukis dalam bentuk gambaran sebenar susunan komponen elektronik Apakah yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas? A Lukisan mekanikal B Lukisan bergambar C Lukisan geometri D Lukisan elektrik 15 Antara komponen-komponen elektronik yang berikut, yang manakah tidak berkutub? A Perintang tetap C Kapasitor B Diod isyarat D L.E.D. Apakah alatan yang digunakan untuk membuka kaki komponen yang tersalah dipasang atau rosak? A Pemutar skru B Pemotong sisi C Penyedut pateri D Alat pemateri elektrik Apakah yang akan terjadi kepada nilai rintangan dalam perintang peka cahaya jika didedahkan kepada cahaya? A Tidak ada perubahan B Menjadi sifar C Berkurangan D Bertambah Antara berikut, yang manakah perlu dikenal pasti ketika membaca dan menterjemah lukisan skematik? I Alatan dan bahan II Cara pengujian dan pembaikan III Punca bekalan dan tamatan IV Kekutuban komponen A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Rajah 6 menunjukkan satu perintang peka cahaya.

16

17

18

19

Rajah 6 Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang bertanda Q? A Aloi selenium B Lut sinar C Selenium D Besi 20 Antara berikut, yang manakah sesuai digunakan untuk menguji kefungsian projek? I Sel basah II Sel kering III Meter pelbagai IV Meter kilowatt jam A I dan III C II dan III B I dan IV D II dan IV Rajah 7 menunjukkan lukisan skematik untuk litar kawalan cahaya.

21

Rajah 7 Komponen yang manakah perlu disambung mengikut kekutuban yang betul? A P C R B Q D S 22 Apakah fungsi perintang peka cahaya dalam sesuatu litar elektronik? A Mengawal kuasa B Mengawal cahaya C Mengawal voltan D Mengawal arus elektrik Antara pernyataan yang berikut, yang manakah bukan merupakan cara yang betul untuk menjaga alatan dan bahan? A Bersihkan bit alat pemateri dengan air B Sejukkan alat pemateri sebelum disimpan C Bersihkan alatan yang digunakan sebelum disimpan D Minyakkan sendi playar muncung tirus dan playar kacip Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam proses penghasilan projek.

23

24

P Potongkan kaki komponen dan lakukan pengujian Q Semakkan kedudukan komponen dan lakukan kerja pematerian R Bentukkan kaki komponen dan pasangkan komponen pada bod litar S Terjemahkan lukisan

skematik kepada lukisan bergambarAntara berikut, yang manakah menunjukkan urutan langkah-langkah yang betul? A R, P, S, Q C Q, S, P, R B S, R, Q, P D P, Q, R, S 25 Antara berikut, yang manakah merupakan perintang peka cahaya? A C

B

D

Answer: 1A 6C 11 B 16 C 21 D 2C 7B 12 A 17 C 22 D 3B 8A 13 C 18 D 23 A 4B 9B 14 B 19 A 24 B 5A 10 D 15 A 20 C 25

34

35

Agensi yang manakah memberi latihan dan bimbingan serta menyediakan kemudahan pinjaman kepada usahawan ? A Majlis Amanah Rakyat B Pusat Daya Pengeluaran Negara C Pusat Pembangunan Usahawan Malaysia D Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Pernyataan berikut menunjukkan fungsi satu agensi kerajaan. Memastikan produk yang dihasilkan menepati piawaian dan selamat digunakan Namakan agensi itu. A SIRIM B FRIM C MIDA D MEDEC