kajian semula dan penyelarasan isp jabatan penjara ... v1.1.pdf · pdf filemalaysia...

Click here to load reader

Post on 23-Sep-2019

30 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KAJIAN SEMULA DAN PENYELARASAN ISP

  JABATAN PENJARA MALAYSIA

  KEMENTERIAN KESELAMATAN DALAM NEGERI

  BAHAGIAN 3 – KEPERLUAN PENYELARASAN

  Disediakan oleh

  Zetta Consultants Sdn Bhd No. 232 Jalan 8/5, Seksyen 8

  43650 Bandar Baru Bangi Selangor

  Tarikh

  01 Nov 2007

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka i

  ISI KANDUNGAN

  1.0 TUJUAN DOKUMEN..................................................................................... 1 2.0 PERSEKITARAN ICT SEMASA ....................................................................... 1 3.0 HALA TUJU STRATEGIK ICT ........................................................................ 2

  3.1. Rangka Kerja ICT Sektor Awam ........................................................... 4 4.0 PELUANG-PELUANG ICT.............................................................................. 5

  4.1. Penyelarasan Inisiatif ICT Jabatan Penjara Malaysia dan KKDN............... 6 4.2. Inisiatif-Inisiatif Yang Telah Dicadangkan Dalam ISP Jabatan Penjara

  Malaysia .......................................................................................... 21 4.3. Inisiatif-Inisiatif Baru......................................................................... 23 4.4. Keterangan Inisiatif .......................................................................... 32

  5.0 PELAN PELAKSANAAN ............................................................................... 37 6.0 ANGGARAN KOS ....................................................................................... 37

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka ii

  SENARAI RAJAH

  Rajah 1: Kumpulan Jenis-Jenis Keupayaan Sistem ................................................. 3 Rajah 2: Pengurusan Sistem Infrastuktur Bersepadu KKDN .................................... 4 Rajah 3: Arkitektur Berorientasikan Perkhidmatan ................................................. 9 Rajah 4: Contoh Metadata Bagi Konsep Minuman (Beverage)............................... 11 Rajah 5: Meningkatkan Keupayaan Dari Data Ke Ilmu Dengan Ontologi ................ 12 Rajah 6: Kontinum “Data-Information-Knowledge-Wisdom” Bellinger .................... 17 Rajah 7: Jangkaan Prestasi Organisasi di Peringkat Penerimaan (Adoption) ........... 20

  SENARAI JADUAL

  Jadual 1: Jadual Pelan Pelaksanaan.................................................................... 37 Jadual 2: Anggaran Kos Pelaksanaan.................................................................. 38 Jadual 3: Anggaran Kos Pelaksanaan Mengikut Tahun ......................................... 39

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka iii

  KLAUSA TERHAD

  Dokumen ini dibangunkan berdasarkan maklumat yang diperolehi daripada Laporan

  Tahunan Jabatan Penjara Malaysia 2004, Laporan Pelan Strategik ICT Jabatan

  Penjara Malaysia Versi 1.0 (Februari 2006) dan Laporan Pelan Strategik ICT (2007 -

  2011) Kementerian Keselamatan Dalam Negeri.

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka 1

  1.0 TUJUAN DOKUMEN Dokumen ini menerangkan keperluan penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia

  kepada ISP Kementerian Keselamatan Dalam Negeri (KKDN).

  Ia juga menerangkan keperluan Jabatan Penjara Malaysia berdasarkan saranan

  inisiatif ICT di dalam ISP 2006, pelaksanaan ICT sehingga kini dan mengambil kira

  kemajuan teknologi sedia ada.

  2.0 PERSEKITARAN ICT SEMASA Analisis pada realiti keadaan semasa dalam perancangan pembangunan ICT

  mendapati bahawa ISP Jabatan Penjara Malaysia masih lagi sesuai digunakan pada

  masa kini dan masih relevan pada jangka panjang ke arah mencapai visi Jabatan

  Penjara Malaysia khasnya, dan visi KKDN amnya. Faktor-faktor utama yang

  menjadikan ISP Jabatan Penjara Malaysia masih relevan adalah:

  • Penyediaan awal ISP Jabatan Penjara Malaysia telah mengambil kira pada

  keperluan operasi dan konteks strategik serta hubungan misi jabatan pada

  keperluan maklumat KKDN

  • Pendekatan penyediaan rangka kerja ISP Jabatan Penjara Malaysia telah

  menumpukan pada penyediaan arkitektur teknologi dan kefahaman terdapat

  keperluan-keperluan pengurusan perubahan (“change management”) akibat

  daripada perubahan dan perkembangan teknologi dan juga proses kerja ke

  arah pencapaian matlamat strategik organisasi Jabatan Penjara Malaysia dan

  KKDN pada umumnya.

  Disamping sistem-sistem ICT yang telah disenaraikan dalam dokumen ISP Jabatan

  Penjara Malaysia, berikut adalah beberapa inisiatif ICT yang sedang dijalankan oleh

  Jabatan Penjara Malaysia:

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka 2

  Sistem Keterangan Status Peluasan Skop Rangkaian Komunikasi Prison*Net

  • Talian LAN di semua Depot PATI • Peningkatan keupayaan peralatan

  komunikasi • “Open Source Firewall”, IDS, IPS

  Tender

  Sistem Aplikasi • Penambahbaikan dan peningkatan sistem aplikasi SMPP

  • Peluasan skop SMPP Biometrik • Peningkatan versi perisian RDBMS • Peningkatan aplikasi “Prison Portal”,

  Automasi Pejabat, Pengurusan Aset dan Sistem Pengurusan Latihan.

  Tender

  Peluasan Skop Kad Pintar

  • Menggunakan kad pintar dalam kawalan keluar-masuk kakitangan Jabatan Penjara Malaysia

  Sedang dijalankan

  Sidang video • Pelaksanaan sistem sidang video dan televisit untuk pengurusan banduan di Jabatan Penjara Malaysia

  Pilot di 4 penjara

  Implementasi sistem ICT di Jabatan Penjara Malaysia perlu diselenggara dengan

  betul untuk memastikan operasi sistem yang optimum dan memenuhi keperluan

  pengguna. Dengan itu, semua sistem-sistem ICT perlu dikemaskini (“update”) dan

  dipertingkatkan (“upgrade”) pada tempoh masa yang disarankan oleh pembekal,

  selaras dengan keperluan masa dan perkembangan versi teknologi yang digunakan.

  3.0 HALA TUJU STRATEGIK ICT

  Berdasarkan analisa awal mengenai perkhidmatan jabatan serta keadaan semasa,

  dapat dirumuskan bahawa strategi ICT yang nyata adalah:

  • Mengurus sumber maklumat dan data jabatan untuk memastikan keperluan

  bisnes dapat dipenuhi.

  • Mengurus aplikasi sebagai satu pelaburan, dari mengenali keperluan dan

  kehendak pengguna dan sistem kepada pembangunan sistem dan operasi

  serta penyelenggaraan sistem untuk kegunaan jangka panjang.

  • Menguruskan pengenalan, pembangunan, penggunaan dan penggantian

  teknologi untuk manfaat sepenuhnya kepada jabatan.

  • Pengurusan organisasi terhadap seluruh sumber ICT, aktiviti ICT yang perlu

  dilakukan dan pengurusan ICT di dalam kaitan dan interaksi dengan

  bahagian lain Jabatan Penjara Malaysia.

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka 3

  Seperti yang telah dinyatakan di dalam dokumen ISP Jabatan Penjara Malaysia,

  rangka kerja portfolio ICT adalah seperti di bawah. Rangka kerja tersebut perlu

  dirujuk dalam implementasi inisiatif ICT di Jabatan Penjara Malaysia, samada inisiatif

  baru atau inisiatif penyelarasan dengan KKDN.

  Rajah 1: Kumpulan Jenis-Jenis Keupayaan Sistem

  Gambarajah di atas adalah penting dalam mengklasifikasikan aplikasi dan sistem

  tempatan di Jabatan Penjara Malaysia atau aplikasi dan sistem gunasama atau

  perkongsian bersama KKDN. Ianya juga penting dalam menentukan perkhidmatan

  ICT yang boleh digunasama, dikongsi atau dilakukan secara kerjasama dengan

  KKDN, seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah.

  Sistem Sokongan Keputusan (DSS)

  “INFORMATIONAL SYSTEMS”

  “STRATEGIC SYSTEMS”

  Sistem Maklumat Eksekutif (EIS)

  “TRANSACTIONAL SYSTEMS”

  “INFRASTUCTURAL SYSTEMS”

  “Common Office Environment”

  (COE)

  Sistem Infrastruktur (termasuk Modal Insan ICT) dan Komponen-Komponen ICT

  “Shared Applications” (Mission Critical Applications)

  “Shared Services”

 • Kajian Semula dan Penyelarasan ISP Jabatan Penjara Malaysia Kementerian Keselamatan Dalam Negeri KEPERLUAN PENYELARASAN

  Bahagian 3 - Muka 4

  Rajah 2: Pengurusan Sistem Infrastuktur Bersepadu KKDN

  Dari perspektif integrasi, Jabatan Penjara Malaysia sebagai satu jabatan di bawah

  KKDN merupakan penyumbang maklumat kepada KKDN untuk pemantauan,

  merumuskan polisi dan sebagainya. Maklumat Jabatan Penjara Malaysia diperlukan

  untuk digabungkan bersama maklumat jabatan lain di KKDN seperti Polis Diraja

  Malaysia (PDRM) dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK) untuk KKDN

  mendapatkan maklumat yang lebih lengkap dan menyeluruh untuk pengurusan.

  3.1.