Transcript
Page 1: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

1

Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar.

1) 2)

3) 4)

5)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4

Page 2: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

2

Tulis huruf besar awalan berdasarkan gambar.

5) 6)

7) 8)

9)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

5

Page 3: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

3

Tuliskan huruf vokal yang disebut oleh guru.

11)

10) 12)

14) 13)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Huruf

Vokal

5

Page 4: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

4

A: Lengkapkan perkataan dengan suku kata yang diberi.

te wi bu ta ro

15) 16)

la________ sa ________

17) 18)

________ ti ba ___ ri

19)

ke re ________

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

5

ma

Page 5: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

5

B:Pilih dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

20) sayang adik. ( Isi / Ibu )

21) Ini __ bapa Raju. ( feri / lori )

22) Saya ada _______ baharu. ( kamera / kelapa )

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

3

Page 6: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

6

A: Lengkapkan suku kata.

23)

24)

25)

26)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

dik + =

kun + =

po + =

4

be +

=

=

Page 7: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

7

B: Lengkapkan ayat berdasarkan gambar.

27) Kakak letak _______________ atas meja.

28) Ibu beli _______________ di pasar raya.

29) Duri _______________ tajam.

C: Bina ayat berdasarkan perkataan dan gambar di bawah.

30) ________________________________________________________________________

31) ______________________________________________________________________

32)___________________________________________________________________

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0

tong

basikal

3

3

rambutan

Page 8: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

8

A: Lengkapkan suku kata dan tulis perkataan berdasarkan gambar.

33)

34)

35)

36)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

bu + =

u

+ =

kam + =

ga + =

4

Page 9: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

9

B: Susun semula perkataan-perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

37) _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

38) ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

39) ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

tengkolok Pengantin

memakai itu

membeli

bel

i

pasar belimbing

buah Emak

di

3

lelaki

baharu Teropong

Ah Choi

.

.

.

mahal dan

Page 10: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

10

A: Isi perkataan yang betul pada tempat kosong yang sesuai.

buih pisau tapai

paip canai

40) Bapa potong daging guna yang tajam.

41) Mereka makan roti di kedai.

42)Aktiviti bermain sabun di halaman rumah.

43) air perlu ditutup selepas diguna.

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4

Page 11: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

11

A: Isikan perkataan yang tepat pada gambar.

stadium krayon troli nyamuk

telinga penyapu bunga skuter

44) 45)

46)

B: Pilih dan tulis semula ayat yang sesuai berpandukan gambar.

Abang beli teropong baru di kedai.

Saya belajar muzik pada hari Khamis.

Ali mewarna menggunakan krayon.

Khemah pasukan pengakap sangat besar.

47)

48)

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2

© HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

_____________________________________

5

Page 12: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

12

Bina ayat berpandukan gambar dan frasa yang diberi.

49)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

51)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

surat khabar

berus gigi

pokok bunga

3

Page 13: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

13

Baca petikan di bawah dan jawab soalan-soalan berikutnya.

Berkelah di pantai

Hari ini hari Sabtu.

Sani dan keluarga berkelah di pantai.

Mereka pergi menaiki kereta.

Bekalan yang dibawa ialah nasi lemak, dan ayam goreng.

Abang membawa sebuah radio.

Adik pula membawa pelampung.

Jawab soalan-soalan di bawah.

52) Bilakah mereka pergi ke pantai?

_________________________________________________________________

53) Di mana keluarga Sani berkelah?

__________________________________________________________________________

54) Siapakah yang membawa pelampung?

__________________________________________________________________________

55) Apakah aktiviti yang boleh dilakukan di pantai?

_______________________________________________________

INSTRUMEN PENENTU PENGUASAAN KEMAHIRAN ASAS MEMBACA DAN MENULIS (IPP2M) TAHAP 2 © HAK CIPTA UNIT PENGURUSAN PEMULIHAN KHAS LINUS2.0 BAHAGIAN PENDIDIKAN KHAS, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

4

Page 14: Tulis huruf kecil awalan berdasarkan gambar 1) 2)

Draf Modul Murid

14


Top Related