ayat makkiyah dan ayat madaniyah

Download Ayat Makkiyah Dan Ayat Madaniyah

Post on 11-Jun-2015

2.751 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBENTANGAN BERKUMPULAN (KULIAH)

TOPIK 2: 2.3- AYAT MAKKIYAH DAN AYAT MADANIYAH

1

AYAT MAKKIYAH DAN AYAT MADANIYAH

2

KAEDAH MENGENAL MAKKIYAH DAN MADANIYAH

-Bergantung sepenuhnya kepada riwayat2 sahih para sahabat S.A.W -Mereka hidup pd zaman penurunan wahyu dan menyaksikan penurunan wahyu. -Atau riwayat2 tabiin yg mendengar daripada sahabat2 Rasulullah S.A.W-Dari

kajian tentang ciri2 ayat makkiyah & ayat Madaniyah yang dijalankan oleh ulama -Ciri itu akan disenaraikan dan dijadikan panduan. -Kemudian, mereka akan lihat kpd ayat2 dan surah2 yg tiada nas menyatakan sm ada Makkiyah atau Madaniyah. -Jika ada ciri2 Makkiyah=Makkiyah Jika ada ciri2 Madaniyah=Madaniyah

3

PENGERTIANSemua surah dan ayat yg diturunkan SEBELUM HIJRAH baginda. Diturunkan dan ditujukan kepada penduduk Makkah. Apa yg diturunkan dan ditujukan kpd Nabi di Makkah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah dan Hudaibiyah.

MASA

Semua surah dan ayat yg diturunkan SELEPAS HIJRAH baginda. Diturunkan dan ditujukan kepada penduduk Madaniyah. Apa yg diturunkan dan ditujukan kpd Nabi di Makkah dan sekitarnya seperti Badar dan Uhud.

SASARAN TEMPAT

4

CONTOH AYAT MADANIYAH : .

Pada hari ini telah Ku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-redhai Islam itu men adi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Al Maidah Ayat 3)

Ayat ini ialah Ayat Madaniyah walaupun ianya diturunkan di Arafah, Makkah.

5

CIRI-CIRI AYATMAKKIYAHSetiap surah yang: Terdapat ayat sajadah. (Ada 14 ayat sajadah dlm Al Quran).

MADANIYAHSetiap surah yang: Ada lafaz ( dan tidak ada lafaz (

(

dan tidak ada ( lafaz ( kecuali surah Al (

Ada lafaz (

(

Hajj

Semua surah yang terdapat kalimah (

(

Surah yang didahului oleh huruf hijaiyah cth: dan

kecuali

Surah yang terakhir dalam Al Quran bermula dari surah Al Hujurat (hingga An Nas) Menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul

Menyebut tentang kisah orang munafiq kecuali surah Al Ankabut Menyebut tentang perkara fardhu , hudud, faraidh Menerangkan tentang keizinan dan hukum berjihad Mengutarakan hujah-hujah terhadap ahliahli kitab nasrani dan yahudi Ayat dan surah adalah panjang krn menjelaskan sesuatu dgn jelas&terperinci6

MAKKIYAHSetiap surah yang mengandungi: Ayat yang membicarakan itiqad, melarang penyembahan berhala dan syirik kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Makkah Mengajak manusia supaya melihat kebenaran al Quran( supaya yakin adanya Allah dan hari akhirat. Membicarakan perkara2 yang dilarang seperti pergaduhan, menanam bayi hidup2 dan lain2 yang dianggap amalan jahiliyah.

MADANIYAH

7

SURAH MADANIYAHUlama sepakat bahawa terdapat 20 surah yang dipastikan ayat Madaniyah. 8

SURAH MADANIYAH 9

Ulama telah berselisih pendapat mengenai 12 surah lagi sama ada ia ayat Madaniyah atau tidak.

Perhatian : Ayat2 yang tidak disebut di atas adalah termasuk dalam surah Makkiyah.10

PERBEZAAN AYAT MAKKIYAH&AYAT MADANIYAHAYAT MAKKIYAHDari sudut gaya bahasa:

AYAT MADANIYAHDari sudut gaya bahasa:

Menggunakan uslub yang mudah Menggunakan uslub yang tinggi dan (sesuai dgn penduduk Madinah kuat (sesuai dgn penduduk Musyrikin) yang sudah memeluk Islam) Ayat menggunakan bahasa yang Ayat dan surah panjang dan terperinci kerana pendek , ringkas dan padat orang Madinah lebih menguasai bahasa.

Dari sudut isi kandungan :

Dari sudut isi kandungan :

Cerita dengan lebih terperinci Banyak sentuh tentang tauhid dan tentang hukum hakam, ibadah, muamalah, akidah Menyentuh tentang perkara prinsip hudud, hukum jihad,pelaksanaan ibadah dlm ibadah, muamalah dan adab2. Cth: ibadah solat lima waktu telah dan sebagainya. disyariatkan di Mekah. Menjelaskan tentang sikap orang munafiq. Golongan ini tidak wujud semasa di Mekah. Menyeru ahli kitab supaya menerima Islam 11 melalui perbincangan.

BIBLIOGRAFIKamal Mahyuddin Harun (1999), Pendidikan Al Quran dan As Sunnah, Selangor : Penerbitan Pelangi Sdn Bhd. Abdul Razak Abddul Muthalib (2008), Ulum Al Quran dan Ulum Al Hadis, Selangor: Meteor Doc Sdn Bhd.

wALLAHUAALAM12